Viết lá thư bằng tiếng Anh về chuyến du lịch gồm 4 mẫu, giúp những bạn có thêm nhiều tư liệu tìm hiểu thêm, trau dồi vốn từ củng cố kỹ năng nói, viết tiếng Anh ngày một hay hơn.

Bên cạnh đó những bạn tìm hiểu thêm thêm: viết thiệp mời sinh nhật bằng tiếng Anh, viết thư bằng tiếng Anh theo chủ đề. 

Viết thư bằng tiếng Anh kể về chuyến du lịch hay nhất

  • Viết thư bằng tiếng Anh kể về chuyến du lịch – Mẫu 1
  • Viết thư bằng tiếng Anh kể về chuyến du lịch – Mẫu 2
  • Viết lá thư bằng tiếng Anh về chuyến du lịch – Mẫu 3
  • Viết lá thư bằng tiếng Anh về chuyến du lịch – Mẫu 4

Viết thư bằng tiếng Anh kể về chuyến du lịch – Mẫu 1

Tiếng Anh

Saturday,November, 5 th ,2021

Dear Mom..!

I arrived in Da Lat at 4 p.m on Friday.Uncel Hung met me at the bus station and took me Trang chủ on his motorbike.

I’ve been to some places such as the Valley of Love,Bao Dai’s Palace,Prenn Waterfall… and tomorrow uncel Hung is going to take me,to the Hill of Dreams and the Flower Garden.In the evening we sometimes walked around Xuan Huong Lake and the city and tasted some Da Lat specialties.

I feel very happy and enjoy myself very much.Everyone here very nice and the food here is delicious.I’m going to return next Sunday 13 rd and will phone you when I get to the bus stop Trang chủ.

Love

Tiếng Việt

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5, 2021

Dear Mom ..!

Tôi đến Đà Lạt vào lúc 4 giờ chiều ngày Friday.Uncel Hưng gặp tôi ở bến xe và đưa tôi về nhà trên chiếc xe máy của tớ.

Tôi đang đi vào một số nơi như Thung lũng Tình Yêu, Dinh Bảo Đại, Thác Prenn … và ngày mai uncel Hưng là sẽ mất tôi, để Hill of Dreams và Garden. In Flower buổi tối đôi khi chúng ta đi vòng quanh Hồ Xuân Hương và những thành phố và nếm thử một số đặc sản của Đà Lạt.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tận hưởng bản thân mình rất much.

Everyone ở đây rất đẹp và những món ăn ở đây được delicious.I’m sẽ quay về tiếp theo chủ nhật thứ 13 và sẽ gọi điện cho anh khi tôi đến nhà trạm xe buýt.

Yêu

Viết thư bằng tiếng Anh kể về chuyến du lịch – Mẫu 2

Tiếng Anh 

Dear Jane,

How are you? I have just had a two week holiday in Australia. I would like to tell you something about my trip. I was very happy that I visited Melbourne- Australia with my parents. We flew to Melbourne and stayed in a khách sạn in the centre of Melbourne.

In Melbourne, we visited a lot of interesting places: museum, Vitoria square, Footscray market. The view of Melbourne was fantastic and romantic. But the most exciting for me was visiting Philip island. I could see a lot of penguin there. Food in Melbourne was quite good. I especially felt excited with the Chinese food when we visited Trung Quốc town in Australia.

Australian people are very friendly and warm. So, my parents and I felt very comfortable and like at Trang chủ. Well, I told you everything about my holiday. What places do you want to visit on your next time? Why?

I hope to get the answer from you.

Best wishes

Tiếng Việt 

Chào Jane

Bạn thế nào? Tôi vừa có 2 tuần nghỉ ở Australia. Tôi muốn kể cho bạn vài thứ về chuyến đi của tôi. Tôi đã rất hạnh phúc rằng tôi đã thăm Melbourne Aus.. với ba mẹ của tôi. Chúng tôi đã bay đến Melbourne và đã ở trong một khách sạn ở trung tâm Melbourne.

Ở Melbourne, chúng tôi đã thăm rất nhiều nơi thú vị như: bảo tàng; quảng trường Victoria; chợ Footscray. Cảnh của Melbourne tuyệt vời và lãng mạn. Những điều thú vị nhất đối với tôi là thăm đảo Philip. Tôi rất có thể nhìn thấy rất nhiều chim cánh cụt ở đây. đồ ăn ở Melbourne khá tốt. Tôi đặc biệt cảm thấy háo hức với đồ ăn T.Quốc, khi chúng tôi thăm thị trấn TQ ở Aus

Con người Aus rất thân thiện và êm ấm, vì vậy ba mẹ tôi và tôi cảm thấy rất hào hứng và thoải mái như ở nhà. Tốt, tôi đã kể cho bạn về kỳ nghỉ của tôi. Bạn muốn thăm nơi gì vào thời gian tiếp theo ? Tại sao?

Tôi hy vọng nhận được reply từ bạn

Chúc bạn

Viết lá thư bằng tiếng Anh về chuyến du lịch – Mẫu 3

Tiếng Anh 

Dear Thanh,

How are you? I was very happy when I got a letter from you. I am really happy that you spent a wonderful summer holiday in Sa Pa. And now, I would like to tell you about my summer holiday. Last summer I visited Cua Lo beach with my parents. We went there by car. We stayed in Binh Minh khách sạn for a week.
In Cua Lo, we visited a lot of interesting places: Hon Ngu island, Nguyen Su Hoi temple. But the most exciting for me was visiting Hon Ngu island. It was fantastic and romantic.. Food in Cua Lo is extremely delicious. I especially felt excited with the courses from seafood such as “cua rang me, chao ngao or mam ruoc”

Cua Lo’s people are very friendly and warm. So, my parents and I felt happy very comfortable like at Trang chủ. Well, I told you everything about my holiday. Thanh, what places do you want to visit on your next holiday? Why?

I hope to get the answer from you soon.
Best wishes

 Tiếng Việt 

Chào Thanh

Bạn thế nào? Tôi rất hạnh phúc khi nhận được lá thư từ bạn. Tôi thật sự hạnh phúc rằng bạn đã dành được kỳ nghỉ hè tuyệt vời ở SaPa. Và giờ đây, tôi muốn kể cho bạn về kỳ nghỉ hè của tôi. Mùa hè trước tôi đã thăm bãi biển cửa lò với ba mẹ tôi. Chúng tôi đi đến đó bằng xe ca. chúng tôi ở khách sạn Bình minh 1 tuần.

Ở cửa lò, chúng tôi thăm rất nhiều nơi tuyệt vời như: đảo hòn Ngu; chùa Nguyen Sư Hội. Nhưng thú vị nhất đối với tôi là thăm đảo Hòn Ngư, Nó rất tuyệt vời và lãng mạn. đồ ăn ở Cửa Lò là đặc biệt ngon. Tôi đặc biệt cảm thấy hào hứng với món ăn từ biển như : Cua rang me, chao ngao, mắm ruốc

Con người ở Cửa Lò rất thân thiện và êm ấm, vì vậy ba mẹ tôi và tôi cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái như ở nhà. Tốt, tôi đã kể cho bạn về kỳ nghỉ hè của tôi, Thanh, Bạn muốn thăm nơi gì vào kỳ nghỉ hè tiếp theo ? Tại sao?

Tôi hy vọng nhận được reply từ bạn

Chúc bạn

Viết lá thư bằng tiếng Anh về chuyến du lịch – Mẫu 4

Tiếng Anh 

Dear Phuong,
I’m really sorry for having to delay your staying with me next week. I know you want to meet me at my Trang chủ very much. So do I. Unfortunately, I must change our plan. My grandmother has just had a heart attack. Now, she is in hospital and my family must be there with her. At this time, I will spend time on looking after my grandmother.
I feel sad that I let you down and I hope you accept my apology. When my grandmother becomes better and comes back Trang chủ, we will meet each other at my Trang chủ again, like our plan. Do you agree with me?

Your sincerely

Tiếng Việt

Chào Phương

Tôi rất xin lỗi phải từ chối sự ở của bạn với tôi vào tuần sau, tôi biết bạn muốn gặp tôi tận nhà của tôi rất nhiều, tôi cũng vậy. thật không may, tôi phải thay đổi kế hoạch của chúng ta. Bà nội tôi vừa bị một cơn đau tim, giờ đây cô ấy đang ở bệnh viện và ba mẹ tôi phải ở đó với bà ấy. thời gian này tôi sẽ dành thời gian để chăm sóc bà tôi

Tôi cảm thấy buồn rằng đã làm bạn vô vọng, và tôi hy vọng bạn chấp thuận lời xin lỗi của tôi. Khi bà tôi trở thành tốt hơn và trở về nhà, chúng ta sẽ lại gặp nhau tận nhà tôi, như kế hoạch trước của chúng ta. Bạn đồng ý với tôi không?

Thân thương

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *