Viết đoạn văn về dự định trong tương lai bằng tiếng Anh gồm 6 đoạn văn mẫu có dịch giúp những bạn có thêm nhiều tư liệu tìm hiểu thêm, củng cố kỹ năng viết tiếng Anh ngày một tốt hơn.

trong những con người chúng ta đều có những mong muốn, dự định riêng của chính mình. Để đến được với những dự định đó cần phải có những kế hoạch cụ thể để phấn đấu. Chính vì vậy tiếp về sau mời những bạn cùng tìm hiểu thêm 6 đoạn văn viết về dự định trong tương lai bằng tiếng Anh. Chúc những bạn học tốt.

Viết đoạn văn dự định về tương lai bằng tiếng Anh

  • Đoạn văn tiếng Anh về kế hoạch trong tương lai – Mẫu 1
  • Đoạn văn tiếng Anh về kế hoạch trong tương lai – Mẫu 2
  • Đoạn văn tiếng Anh về kế hoạch trong tương lai – Mẫu 3
  • Viết đoạn văn dự định về tương lai bằng tiếng Anh – Mẫu 4
  • Viết đoạn văn dự định về tương lai bằng tiếng Anh – Mẫu 5
  • Viết đoạn văn dự định về tương lai bằng tiếng Anh – Mẫu 6

Đoạn văn tiếng Anh về kế hoạch trong tương lai – Mẫu 1

Tiếng Anh 

Individual has their own dream; therefore we always set plan for what we are going to. I am now freshman studying English linguistic at a university in HCMC. I will do IELTS test in the third year so that it will bring me higher job opportunity. I am now practicing English day by day in order to improve listening and speaking skills. Children only learn grammar and writing technique in the school; however, they don’t have a chance to try their best in authentic environment. I am a volunteer for some international meeting hold in Vietnam; therefore I have friendly environment to develop and discover my potential. Studying from school and book are traditional way, sometimes it doesn’t include much benefit than take part in outdoor activity. Beside, applying for extra job is also my intention. I applied to be a waitress in a coffee store and I am now waiting for the result. When doing this kind of job, one makes friend with a lot of people and keeps in touch with many relationship. It helps them be more confidence, responsible and independent in life. Teacher and school teach student basic knowledge, one must attend the outside world and learn from real experience. I intend to learn teaching method as my dream is becoming an English teacher one future day. I always hope to teach student living in isolated area so as to bring knowledge to all parts of my country. Therefore, I increase my effort to finish academic program as well as acquire social skill. As English and language are necessary in modern society, I always choose to pursue my dream to become a professional English teacher.

Tiếng Việt

Mỗi người có một ước mơ riêng bởi thế chúng ta luôn lên kế hoạch cho những điều sắp làm trong tương lai. Tôi đang là sinh viên năm nhất khoa tiếng anh tại một trường ĐH ở TP.Hồ Chí Minh. Tôi sẽ làm bài thi IELTS vào năm thứ ba để có thời điểm việc làm tốt hơn. Tôi đang luyện tập tiếng anh hằng ngày để cải thiện kỹ năng nghe và nói. Trẻ con chỉ học ngữ pháp và kĩ thuật viết ở trường, tuy nhiên họ không tồn tại thời điểm để thử sức trong những môi trường trong thực tiễn. Tôi là tình nguyện viên của một tổ chức quốc tế đang họp tại Việt Nam, bởi thế tôi có môi trường tốt để phát triển và khám phá tiềm năng của bản thân. Học từ nhà trường và sách vở là những cách học truyền thống, đôi khi nó không đem lại nhiều lợi ích bằng việc tham gia những hoạt động ngoại khoá. Ngoài ra, xin đi làm thêm cũng nằm trong dự định của tôi. Tôi đã nộp đơn làm bồi bàn cho một quán coffe và vẫn đang chờ đón kết quả. Khi làm công việc kiểu này, ta hoàn toàn có thể kết bạn với nhiều người và duy trì nhiều mối quan hệ mới. Điều này giúp ta thêm tự tin, trách nhiệm và độc lập trong cuộc sống. Giáo viên và trường học dạy ta những kỹ năng và kiến thức cơ bản nên ta phải bước ra trái đất bên phía ngoài và học từ những trải nghiệm trong thực tiễn. Tôi dự định sẽ học những phương pháp giảng dạy chính vì ước mơ của tôi là trở thành giáo viên tiếng anh một ngày trong tương lai. Tôi luôn mong được dạy cho trẻ em vùng sâu vùng xa để mang kỹ năng và kiến thức tới mọi miền vương quốc. Bởi thế, tôi nỗ lực hết mình để hoàn thành chương trình học cũng như tiếp thu kỹ năng xã hội. chính vì tiếng anh và ngôn ngữ rất thiết yếu trong xã hội hiện đại, tôi luôn chọn theo đuổi ước mơ trở thành một giáo viên tiếng anh ưu tú.

Đoạn văn tiếng Anh về kế hoạch trong tương lai – Mẫu 2

Tiếng Anh 

Now I am a last year student of university, and I am about to become a real adult once I graduate. I study at a private university of Ho Chi Minh City, and I am major in Business Administration. My temporary plan at the moment is to finish the last semester with flying colors to be qualified to do the graduation thesis. Then I will make the best thesis that one student can ever make to get a really good result in my certificate. After that, I will sign up to be an intern at a suitable company for about three months to get real life experience as well as a chance to work in a good company. The internship will not get me any money, but I have a little saving since when I had a part time job, so I think those three months without salary will not challenge me. My long term plan is to find a suitable job that relating to my major, and I really want to work in an international enterprise. To achieve that goal, I intend to participate in some professional English training courses as an assistant besides my major. If the internship requires me to have further knowledge and skills, I will also sign up to some more necessary classes. All of my roommates will leave after we graduate, so I need to find a new room; and that will be my Trang chủ for a long time. The reality after I finish my student life might be very harsh and challenging, and I have to admit that I am a little afraid of it. However, with my determination and effort, I believe that I can have a bright future.

Tiếng Việt 

Tôi hiện đang là sinh viên ĐH năm cuối, và tôi chuẩn bị trở thành một người trưởng thành thực thụ một khi tôi tốt nghiệp. Tôi học ở một trường ĐH tư tại TP.Hồ Chí Minh, và tôi theo chuyên ngành quản trị Marketing. Kế hoặc tạm thời của tôi vào thời điểm này là hoàn thành học kì sau cuối với thành tích xuất sắc để hoàn toàn có thể đủ tiêu chuẩn được làm khóa luận tốt nghiệp. Sau đó tôi sẽ làm một bài khóa luận tốt nhất mà một sinh viên hoàn toàn có thể làm để có được một kết quả thật tốt trên bằng cấp của tớ. Sau đó, tôi sẽ đăng kí làm thực tập sinh tại một công ty thích hợp trong vòng ba tháng. Đợt thực tập đó sẽ không đem lại cho tôi bất kể khoảng tiền nào, nhưng tôi đã có một khoảng tiết kiệm nho nhỏ khi tôi còn đi làm thêm, vậy nên tôi nghĩ ba tháng không tồn tại tiền lương đó sẽ không làm khó được tôi. Kế hoạch dài hạn của tôi là tìm một công việc tương thích có liên quan đến chuyên ngành tôi học, và tôi rất muốn được làm việc tại một doanh nghiệp quốc tế. Để đạt được mục tiêu đó, tôi định sẽ tham gia một vài khóa học tiếng Anh chuyên nghiệp để làm trợ thủ bên cạnh chuyên ngành của tớ. Nếu đợt thực tập yêu cầu tôi phải có thêm nhiều kỹ năng và kiến thức và kĩ năng khác, tôi vẫn sẽ đăng kí thêm những lớp học thiết yếu nữa. toàn bộ bạn chung phòng của tôi đều sẽ chuyển đi sau khi chúng tôi tốt nghiệp, vậy nên tôi cần phải đi tìm phòng mới; và đó sẽ là nhà của tôi trong một thời gian dài. trong thực tiễn sau khi tôi kết thúc đời sống sinh viên của tớ hoàn toàn có thể sẽ rất khắc nghiệt và đầy thử thách, và tôi phải thừa nhận rằng bản thân có hơi sợ hãi. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và nỗ lực của tớ, tôi tin rằng tôi hoàn toàn có thể có được một tương lai tươi sáng.

Đoạn văn tiếng Anh về kế hoạch trong tương lai – Mẫu 3

Tiếng Anh 

Currently, I am a student of grade 12 at a high school in Hanoi. 9 months later, I will be attending the biggest national exam to enter my dream language university, which is an important milestone that can change my life directions. I have always dreamt of being an English teacher, so I am working very hard to get my major Faculty of English. My teacher is planning to do a general revision for us before we start solving numerous tests, and I need to take notes and learn by heart new knowledge every day. When studying at university, I will start preparing for the IELTS test as achieving a high score in this test like 7.5, 8.0 would bring me higher job opportunities in teaching English. In order to meet those requirements, I must practice hard in all 4 skills: Writing, Listening, Speaking, Reading. I might learn Listening and Reading skills by myself, but find a good English center like Language Link Academic to help me with the two remaining skills. Excellent and highly-trained teachers will revise and indicate my errors to upgrade my skills. Besides, applying for a part-time English-related job is one of my plans. Being a Teaching Assistant carries experience of seeing teachers controlling classes, from which I can learn communication skill, lesson planning skills, etc… As well as being a T.A, I intend to learn TESOL or CELTA – two famous teaching certification in English to master the classes. I will also attend some outdoors activities like volunteering, school seminars, projects to make new relationships and boost my confidence. Even though it is now still far from the future, I hope that my preparation will allow me to pursue my dream to become a good English teacher

Tiếng Việt

Hiện tại, tôi đang là học viên lớp 12 tại một trường trung học ở Thành Phố Hà Nội. 9 tháng sau, tôi sẽ đang tham gia kỳ thi vương quốc lớn nhất để vào trường ĐH ngôn ngữ mơ ước của tôi, một cột mốc quan trọng hoàn toàn có thể thay đổi định hướng cuộc sống của chính mình. Tôi luôn mơ ước trở thành một giáo viên tiếng Anh, vì vậy tôi đang học tập rất chăm chỉ để vào được Khoa Tiếng Anh. Giáo viên của tôi đang lên kế hoạch ôn tập tổng quát cho chúng tôi trước khi chúng tôi bắt đầu giải những đề kiểm tra, và tôi cần ghi chép và học thuộc lòng kỹ năng và kiến thức mới mỗi ngày. Khi học ĐH, tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho IELTS vì đạt được điểm cao như 7.5, 8.0 trong bài kiểm tra này sẽ mang lại cho tôi thời điểm việc làm cao hơn trong việc dạy tiếng Anh. Để đáp ứng những yêu cầu đó, tôi phải luyện tập chăm chỉ cả 4 kỹ năng: Viết, Nghe, Nói, Đọc. Tôi hoàn toàn có thể tự học những kỹ năng Nghe và Đọc, nhưng tìm một trung tâm tiếng Anh tốt như Language Link Academic để giúp tôi với hai kỹ năng sót lại. Giáo viên giỏi và được đào tạo chuyên nghiệp sẽ sửa đổi và chỉ ra lỗi của tôi để tăng cấp những kỹ năng của tôi. Bên cạnh đó, xin việc làm bán thời gian liên quan đến tiếng Anh cũng nằm trong kế hoạch của tôi. Trở thành một trợ giảng mang lại kinh nghiệm để nhìn thấy những giáo viên kiểm soát những lớp học, từ đó tôi hoàn toàn có thể học kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập giáo án. Đồng thời với việc trở thành một trợ giảng, tôi dự định học TESOL hoặc CELTA – hai chứng chỉ giảng dạy nổi tiếng bằng tiếng Anh để làm chủ những lớp học. Tôi cũng sẽ tham gia một số hoạt động ngoài trời như tình nguyện, hội thảo trường học, những dự án công trình để tạo mối quan hệ mới và tăng cường sự tự tin của tớ. Mặc dù lúc bấy giờ vẫn tồn tại đó khá xa so với tương lai, tôi hy vọng rằng sự chuẩn bị của tôi sẽ được chấp nhận tôi theo đuổi ước mơ trở thành một giáo viên tiếng Anh giỏi.

Viết đoạn văn dự định về tương lai bằng tiếng Anh – Mẫu 4

Tiếng Anh

I have been working as an officer for about 5 years, and now I am starting to make another long term plan for my life. The first thing that I want to achieve is the manager position. In five years working in the Human Resources Apartment, I had gained a lot of valuable experiences as well as skills; therefore, I think this is a suitable time for me to challenge myself and get to a higher level at work. To actually make my goal come true, I need to attend some training courses to get proper certificate in human management. I have been looking for those classes for the last couples of day, and I will sign up next month. Besides work, I also want to develop my social as well as private relationships. Because I spend too much time for my office, I rarely have time to go out and meet other people. I am 27 at the moment, and I think maybe this is about the right time for me to have a serious relationship. I do have many people around me such as my friends and colleagues, but none of them seems to have the ability to become my boyfriend. I intend to join some clubs for community to actually get to know a person, and I hope I can meet the one that suits me. My goal is to get married before I turn 30, so I do not have much time left to find my perfect husband. My next few years are full of ideas and excitement, and I hope that everything will go according to my plans.

Tiếng Việt

Tôi đã làm việc như một nhân viên văn phòng được khoảng 5 năm, và lúc bấy giờ tôi bắt đầu triển khai một kế hoạch dài hạn khác cho cuộc đời của tớ. Điều thứ nhất tôi muốn đạt được là vị trí trưởng phòng. Trong vòng năm năm làm việc ở phòng nhân sự, tôi đã có được cho mình những kinh nghiệm và kĩ năng quý giá; vì vậy nên tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để tôi thử thách bản thân và bước lên một tầm cao mới ở nơi làm việc. Để thật sự khiến cho mục tiêu trở thành thực sự, tôi cần phải tham gia một vài khóa học đào tạo để có được bằng cấp đúng với việc quản lý nhân sự. Tôi đã tìm kiếm những lớp học này trong một vài ngày qua, và tôi sẽ đăng kí học vào tháng tới. Bên cạnh việc làm, tôi cũng muốn phát triển những mối quan hệ xã hội cũng như cá nhân của tớ. chính vì tôi dành quá nhiều thời gian ở nơi làm việc, tôi hiếm khi nào có thời gian để ra ngoài và gặp gỡ người khác. Hiện nay tôi đã 27 tuổi, và tôi nghĩ có lẽ đây là lúc thích hợp để có một mối quan hệ nghiêm túc. Tôi vẫn có rất nhiều người xung quanh như bè bạn và đồng nghiệp, nhưng không ai trong số họ có khả năng trở thành bạn trai tôi. Tôi định sẽ tham gia vào một số câu lạc bộ dành riêng cho xã hội để thật sự làm quen được một ai đó, và tôi hy vọng tôi hoàn toàn có thể gặp được một người tương thích với mình. Mục tiêu của tôi là sẽ kết hôn trước năm 30 tuổi, vậy nên tôi không hề nhiều thời gian để tìm cho mình một người ông xã hoàn hảo. Một vào năm tới của tôi đã đầy với những ý tưởng phát minh và sự háo hức, và tôi hy vọng rằng mọi thứ sẽ theo đúng như kế hoạch của tôi.

Viết đoạn văn dự định về tương lai bằng tiếng Anh – Mẫu 5

Tiếng Anh

I plan that after I graduate from university, I will study abroad in nhật bản for 1 year to improve my practical knowledge and skills, and then return to my country to work, hoping I can become an interpreter. good and active. I try to work hard and earn a lot of money to build a nice house for my parents, and I also like to do charity work to help people in need. to do it flawlessly.

Tiếng Việt

Tôi dự định sau khi tốt nghiệp ĐH thì tôi sẽ đi du học ở nhật bản 1 năm để nâng cao kỹ năng và kỹ năng và kiến thức trong thực tiễn ,Sau đó tôi trở về nước làm việc ,hy vọng tôi hoàn toàn có thể trở thành một thông dịch viên giỏi và hoạt bát. Tôi cố gắng làm việc thật chăm chỉ và kiếm thật nhiều tiền để xây một căn nhà thật khang trang cho cha mẹ .Và tôi cũng thích làm từ thiện nữa để giúp đỡ những người gặp khó khăn .Hy vọng những dự định của tôi có để triển khai hoàn mỹ được .

Viết đoạn văn dự định về tương lai bằng tiếng Anh – Mẫu 6

Tiếng Anh 

I am in grade 12 at the moment, and I have many plans for my near future. In about 8 more months, I will attend the biggest exam of a student – the university entrance exam; and this can be considered as one of the most important milestones in my life. In grade 12, we need to determine our path and which university we want to study, so I also make a detailed plan for my higher education. I am good at natural science subjects, so I would love to study in medical or computer universities. I live in a small countryside, so I have to move to another big city to finish my study. It means that I will live far from my family for a long time, but I have my reparation to maintain a good life even without my parents’ care. I learn to cook the main dishes from my mother, and my father is teaching me to fix some of the simple households as well as riding a motorbike. I intend to look for a part time job after I am settled down at the new place, so I really need to get a driving license so I could be initiative with my travel. I will try to cover a part of my expenses to reduce my parents’ pressure, but I will always keep my study as my first priority. My next four – year plan is all about studying and taking a good care of myself when I am away from Trang chủ. There will be many bigger things coming after I graduation, but I am sure that I can handle them well if I have a good preparation.

Tiếng Việt 

Hiện nay tôi đanh học lớp 12, và tôi có rất nhiều kế hoạch cho tương lai gần của tớ. trong vòng hơn 8 tháng nữa, tôi sẽ tham gia vào kì thi lớn nhất của một học viên – kì thi tuyển sinh ĐH; và đây hoàn toàn có thể được xem là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong đời tôi. Vào năm 12, chúng tôi cần phải xác định con đường và trường ĐH mà chúng tôi muốn học, vậy nên tôi cũng làm một bảng kế hoạch chi tiết cho việc học cao hơn. Tôi học giỏi những môn khoa học tự nhiên, vậy nên tôi thích được học ở trường y khoa hoặc vi tính. Tôi sống ở một vùng nông thôn nhỏ, vậy nên tôi phải di chuyển đến một thành phố lớn hơn để hoàn thành việc học của tớ. Điều đó có nghĩa tôi phải sống xa gia đình trong một thời gian dài, nhưng tôi đã có sự chuẩn bị để duy trì được một cuộc sống tốt kể cả khi không tồn tại sự chăm sóc của cha mẹ. Tôi học nấu những món ăn chính từ mẹ tôi, và bố tôi đang dạy tôi sửa một vài vật dụng đơn giản trong nhà cũng như chạy xe máy. Tôi định sẽ tìm một công việc làm bán thời gian sau khi tôi ổn định ở nơi ở mới, vậy nên tôi cần phải có bằng lái xe để hoàn toàn có thể chủ động trong việc đi lại. Tôi sẽ cố gắng chi trả một phần chi phí của tớ để giảm áp lực cho cha mẹ, nhưng tôi vẫn luôn xem việc học là ưu tiên hàng đầu của tớ. Kế hoạch cho bốn năm kế tiếp của tôi toàn bộ là về sự việc học và chăm sóc bản thân khi sống xa nhà. Sẽ có nhiều điều lớn hơn sau khi tôi tốt nghiệp, nhưng tôi chắc rằng mình hoàn toàn có thể giải quyết chúng nếu tôi có sự chuẩn bị tốt.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *