Đoạn văn nghị luận về tinh thần đoàn kết là tài liệu cực kỳ hữu ích, gồm 2 dàn ý chi tiết kèm theo 12 đoạn văn mẫu hay nhất.

Viết đoạn văn về tinh thần đoàn kết là một chủ đề rất hay nằm trong chương trình viết đoạn văn về một tư tưởng đạo lí. Qua 12 đoạn văn mẫu này, giúp những bạn học viên lớp 12 có thêm nhiều tài liệu tìm hiểu thêm, trau dồi vốn từ, củng cố kiến thức và kỹ năng để đạt được kết quả cao trong những bài kiểm tra, bài thi THPT vương quốc 2021 sắp tới đây. Bên cạnh đó những bạn tìm hiểu thêm Cách viết đoạn văn nghị luận 200 chữ.

Viết đoạn văn nghị luận xã hội về tinh thần đoàn kết

 • Dàn ý viết đoạn văn nghị luận về tinh thần đoàn kết
  • Dàn ý số 1
  • Dàn ý số 2 
 • Đoạn văn nghị luận về tinh thần đoàn kết ngắn gọn
  • Đoạn văn mẫu 1
  • Đoạn văn mẫu 2
  • Đoạn văn mẫu 3
  • Đoạn văn mẫu 4
 • Đoạn văn nghị luận về tinh thần đoàn kết đầy đủ 
  • Đoạn văn mẫu 1
  • Đoạn văn mẫu 2
  • Đoạn văn mẫu 3
  • Đoạn văn mẫu 4
  • Đoạn văn mẫu 5
  • Đoạn văn mẫu 6
  • Đoạn văn mẫu 7
  • Đoạn văn mẫu 8

Dàn ý viết đoạn văn nghị luận về tinh thần đoàn kết

Dàn ý số 1

1. Giải thích:

– Đoàn kết là sự hợp tác chung tay góp sức để kết thành một khối thống nhất về cả tư tưởng lẫn hành động nhằm tiến hành một mục đích chung, đem lại lợi ích vì sự phát triển của tập thể. Đoàn kết là một truyền thống đẹp đẽ của nhân dân ta, thể hiện qua sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau bằng những hành động cụ thể, nhất là những khi gặp hoạn nạn, khó khăn.

2. Phân tích, comment:

 • Đoàn kết là tập hợp mọi người thành một khối thống nhất, gắn kết chặt chẽ với nhau, không thể tách rời, cùng đồng lòng chung sức, hỗ trợ nhau để giải quyết công việc. Sự phối hợp ấy sẽ tạo thành sức mạnh to lớn giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, rào cản vật chất cũng như tinh thần, đem lại kết quả đẹp đẽ cho cuộc sống.
 • Tại sao đoàn kết lại có sức mạnh to lớn như vậy? Nó phối hợp được nhiều người, mỗi người một ưu thế riêng mà người khác không tồn tại, nên khi toàn bộ họ đồng tâm cùng làm một công việc thì công việc ấy sẽ được chia ra tùy theo khả năng mà mỗi người hoàn toàn có thể. Vậy nên, thành công nằm trong tầm tay của họ.
 • Đoàn kết chung với nhau không tồn tại tức là nhất thiết phải chọn được người toàn diện. Và nhấn mạnh rằng mỗi người sẽ khó đi đến thành công nếu không tồn tại sự phối hợp, nên sự đoàn kết mang chúng ta đến gần nhau hơn để dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau. vậy cho nên, sự bền vững của tinh thần đoàn kết cũng có thể có vai trò quan trọng trong tập thể, xã hội.
 • Khi giang sơn có giặc ngoại xâm, toàn thể đân tộc đoàn kết, đồng lòng chống giặc cứu nước, bảo vệ nền độc lập và chủ quyền dân tộc.
 • Khi giang sơn hòa bình, tinh thần đoàn kết thể hiện trong những hành động chung tay xây dựng tổ quốc, khắc phục những khăn của giang sơn sau chiến tranh,
 • Trong bối cảnh ngày nay, tinh thần ấy một lần nữa được khẳng định mạnh mẽ. Hành động chung tay góp sức ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền trung vượt qua bão lũ.

3. Bài học nhận thức và hành động:

 • Cần phân biệt đúng sai, tốt xấu trong những mối quan hệ xã hội, giữa cá nhân với xã hội.
 • Rèn luyện bản lĩnh sống, nâng cao tinh thần tự chủ.

Dàn ý số 2 

* Giải thích: Đoàn kết là một truyền thống đẹp đẽ của nhân dân ta. Đoàn kết là những cá nhân riêng lẻ kết thành một khối thống nhất cùng nhau hoạt động vì một mục đích chung.

– Người có tinh thần đoàn kết là người biết tương trợ, giúp đỡ người khác, nhất là những người gặp hoạn nạn, khó khăn.

* Sức mạnh của tinh thần đoàn kết:

 • Đoàn kết là một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn thử thách. Đoàn kết tạo thành một sức mạnh cực kì to lớn.
 • Đoàn kết sẽ tạo thành sức mạnh lớn đưa con người đến thành công. Cuộc sống luôn đề ra cho con người nhiều khó khăn, thử thách cần phải vượt qua. Con người không thể một mình mà hoàn toàn có thể vượt qua toàn bộ. Đoàn kết giúp ta vượt qua những khó khăn, thử thách ấy.
 • Tinh thần đoàn kết tiếp thêm vào cho con người sức mạnh để thành công mọi khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Như Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Đoàn kết càng nhiều, thành công càng lớn.
 • Đoàn kết giúp con người gắn kết lại với nhau, từ đó tạo thành những mối quan hệ xã hội đẹp đẽ, làm cho cuộc sống có ý nghĩa sâu sắc hơn.
 • Đoàn kết sẽ tạo điều kiện cho từng cá nhân phát huy hết khả năng tiềm tàng của tớ, tạo thành một sức mạnh tổng hợp không ai địch nổi…
 • Tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giúp chúng ta dễ dàng hoà nhập, hợp tác với mọi người xung quanh.
 • Người có tinh thần đoàn kết và giúp đỡ người khác sẽ được mọi tình nhân quý, kính trọng.
 • (Thí sinh lấy dẫn chứng về tinh thần đoàn kết của nhân dân ta trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm…, trong trận đánh chống dịch Covid-19.)
 • Phải đoàn kết thì chúng ta mới hoàn toàn có thể tồn tại và phát triển. Mỗi người chúng ta cần nhận thức rõ về đoàn kết chính vì nó chỉ mang lại một kết quả đẹp đẽ khi ta có mục đích đúng đắn. Nhận thức sai lầm về tình đoàn kết sẽ hại người và đôi khi ta cũng đã vô tình hại chính bản thân.
 • Đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Đoàn kết còn là thước đo phẩm chất đạo đức của mỗi con người và giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành, rèn luyện, hoàn thiện nhân cách của mỗi người. Mỗi người cần nhận thức được vai trò, biết phát huy tinh thần đoàn kết trong cuộc sống.

Đoạn văn nghị luận về tinh thần đoàn kết ngắn gọn

Đoạn văn mẫu 1

Tục ngữ có câu: “Đoàn kết thì sống, chia rã thì chết”. Lịch sử dân tộc ta đã chứng tỏ đó là một chân lí cực kì đúng đắn. Đoàn kết trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc ta từ xưa đến nay.Đoàn kết là sự hợp tác chung tay góp sức để kết thành một khối thống nhất về cả tư tưởng lẫn hành động nhằm tiến hành một mục đích chung, đem lại lợi ích vì sự phát triển của tập thể. Đoàn kết là một truyền thống đẹp đẽ của nhân dân ta, thể hiện qua sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau bằng những hành động cụ thể, nhất là những khi gặp hoạn nạn, khó khăn.Đoàn kết là tập hợp mọi người thành một khối thống nhất, gắn kết chặt chẽ với nhau, không thể tách dời, cùng đồng lòng chung sức, hỗ trợ nhau để giải quyết công việc. Sự phối hợp ấy sẽ tạo thành sức mạnh to lớn giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, rào cản vật chất cũng như tinh thần, đem lại kết quả đẹp đẽ cho cuộc sống. phải ghi nhận đoàn kết để cùng bảo về nền hòa dân dã tộc và xây dựng giang sơn ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đoạn văn mẫu 2

Đoàn kết là truyền thống đẹp đẽ của nhân dân ta. Quả đúng như vậy! Đoàn kết quả thực là một điều rất cần thiết trong bối cảnh xã hội của chúng ta ngày nay. Không phải ngẫu nhiên mà người ta coi trọng tinh thần đoàn kết. Bác Hồ- vị cha già kính yêu của chúng ta cũng từng nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”. Sở dĩ, Bác nói như vậy vì Bác hiểu rất rõ đoàn kết là điều rất rất cần thiết để tạo thành sức mạnh của một xã hội. Như đã nói, chúng ta đang sống trong một môi trường xã hội, mà ở đó, mỗi người là một phần tử nhỏ xíu của xã hội ấy. Nếu ta chỉ sống một cách đơn lẻ, độc lập thì rất đơn giản bị bắt nạt, bị yếu thế trong môi trường chung của xã hội. Bởi vậy, chúng ta phải đoàn kết với nhau, chung sức đồng lòng để tạo thành sức mạnh to lớn. Sức mạnh ấy sẽ giúp mọi thành viên trong tập thể có được sức mạnh chung to lớn để vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được những thành quả to lớn. Đoàn kết cũng giúp ta phát huy cao độ tinh thần vì tập thể, dẹp bỏ ích kỉ cá nhân để đưa tập thể cùng phát triển. Bởi vậy, chúng ta cần đoàn kết lại với nhau và tránh những hành động chia bè, kéo phái. Và tôi xin kết lại quan điểm của tớ bằng một câu thơ: “Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”

Đoạn văn mẫu 3

Không ai trong chúng ta mạnh bằng toàn bộ chúng ta. Chính tinh thần đoàn kết khơi dậy và phát huy sức mạnh trong những người. Hiểu đơn giản, đoàn kết là sự thông cảm, san sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Tinh thần đoàn kết giúp ta hòa thuận, hợp tác với mọi người, tạo ra sức mạnh vượt qua khó khăn, thử thách, thành công nghịch cảnh. Sống không tồn tại tinh thần đoàn kết là tự tách mình ra khỏi tập thể, xã hội, bị mọi người xa lánh và khinh ghét, nhất định sẽ thất bại. Lịch sử dân tộc ta là minh chứng hùng hồn sức mạnh của tinh thần ấy. Dù bé nhỏ, nhưng dân tộc ta đã biết đoàn kết lại, góp nhỏ thành lớn và đánh bại mọi cuộc xâm lăng của kẻ thù hùng mạnh nhất thời đại. Mỗi học viên phải luôn rèn luyện mình để trở thành người biết đoàn kết; xây dựng lối sống thân ái, giàu tình yêu thương, biết giúp đỡ bè bạn, mọi người xung quanh khi họ gặp khó khăn; đồng thời quyết liệt phê phán những hành động gây mất đoàn kết trong tập thể, để xây dựng một tập thể trong trắng, vững mạnh. Nơi nào có sự đoàn kết, nơi đó sẽ có thành công. Bởi thế, nắm chặt tay nhau, đoàn kết lại để tăng cường sức mạnh, hoàn thành tốt nhất công việc và xây dựng cuộc sống hạnh phúc.

Đoạn văn mẫu 4

Đoàn kết là sự hợp tác chung tay góp sức để kết thành một khối thống nhất về cả tư tưởng lẫn hành động nhằm tiến hành một mục đích chung, đem lại lợi ích vì sự phát triển của tập thể. Đoàn kết là một truyền thống đẹp đẽ của nhân dân ta, thể hiện qua sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau bằng những hành động cụ thể, nhất là những khi gặp hoạn nạn, khó khăn. Đoàn kết là tập hợp mọi người thành một khối thống nhất, gắn kết chặt chẽ với nhau, không thể tách rời, cùng đồng lòng chung sức, hỗ trợ nhau để giải quyết công việc. Sự phối hợp ấy sẽ tạo thành sức mạnh to lớn giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, rào cản vật chất cũng như tinh thần, đem lại kết quả đẹp đẽ cho cuộc sống. Tại sao đoàn kết lại có sức mạnh to lớn như vậy? Nó phối hợp được nhiều người, mỗi người một ưu thế riêng mà người khác không tồn tại, nên khi toàn bộ họ đồng tâm cùng làm một công việc thì công việc ấy sẽ được chia ra tùy theo khả năng mà mỗi người hoàn toàn có thể. Vậy nên, thành công nằm trong tầm tay của họ. Đoàn kết chung với nhau không tồn tại tức là nhất thiết phải chọn được người toàn diện. Và nhấn mạnh rằng mỗi người sẽ khó đi đến thành công nếu không tồn tại sự phối hợp, nên sự đoàn kết mang chúng ta đến gần nhau hơn để dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau. vậy cho nên, sự bền vững của tinh thần đoàn kết cũng có thể có vai trò quan trọng trong tập thể, xã hội. Khi giang sơn có giặc ngoại xâm, toàn thể dân tộc đoàn kết, đồng lòng chống giặc cứu nước, bảo vệ nền độc lập và chủ quyền dân tộc.Khi giang sơn hòa bình, tinh thần đoàn kết thể hiện trong những hành động chung tay xây dựng tổ quốc, khắc phục những khăn của giang sơn sau chiến tranh. Trong bối cảnh ngày nay, tinh thần ấy một lần nữa được khẳng định mạnh mẽ. Hành động chung tay góp sức ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền trung vượt qua bão lũ.

Đoạn văn nghị luận về tinh thần đoàn kết đầy đủ 

Đoạn văn mẫu 1

Tinh thần đoàn kết là sự gắn kết, sự links bền chặt giữa những cá nhân trong một tập thể để trải qua hoặc hoàn thành những giai đoạn không giống nhau của cuộc sống. tinh thần đoàn kết giúp cho con người cảm thấy bản thân mình không bị lạc long, luôn có động lực để phấn đấu tới những điều đẹp đẽ hơn. Tinh thần đoàn kết giống như một tấm lá chắn lớn giúp con người vững bước vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống.Tinh thần đoàn kết không chỉ là có ý nghĩa sâu sắc và vai trò quan trọng trong quá khứ mà còn nguyên những giá trị tới hiện tại và tương lai. Trong thời bình, tinh thần đoàn kết vẫn là điểm tựa vững chắc để đưa giang sơn cùng phát triển từ một đống đổ nát sau chiến tranh đến một nước xã hội dân chủ vững mạnh cả về chính trị lẫn kinh tế. Hay những trào lưu, những chương trình từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn vẫn luôn được duy trì và phát triển trong xã hội như chương trình “Trái tim cho em” dành riêng cho những bệnh nhi bị tim bẩm sinh, chương trình “Lục lạc vàng” trao tặng bò cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên, chương trình “Cặp lá yêu thương” hay những đợt từ thiện giúp cho đỡ đồng bào miền Trung chống lũ. trong cả những em học viên nhỏ cũng được giáo dục tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách nát ngay từ khi còn trên ghế nhà trường qua những bài giảng cũng như những trào lưu như “kế hoạch nhỏ ủng hộ những bạn học viên nghèo vượt khó”. Tuy nhiên, ở góc khuất nào đó trong xã hội, ta vẫn bắt gặp những con người sống ích kỉ, thiếu tinh thần đoàn kết, giúp đỡ mọi người. Những người như vậy đó là những “vết rạn” của bức tường thành kiên cố là tinh thần đoàn kết. Mất đi tinh thần đoàn kết, sống ích kỉ, con người sẽ tự gói mình lại trong vỏ bọc của sự cô độc, về lâu dài sẽ tự đẩy mình ra khỏi vòng tay xã hội, tự biến mình trở thành kẻ sống thừa. Một xã hội với toàn những con người như vậy thì thử hỏi hoàn toàn có thể phát triển bền vững được hay không? Bản thân mỗi người phải ghi nhận phấn đấu, biết nỗ lực để hoàn thiện bản thân, biến bản thân trở thành mảnh ghép, mắt xích trong hệ thống bền chặt của xã hội. Đoàn kết là của tập thể, nhưng bản thân mỗi người phải ý thức được sự đoàn kết thì tinh thần đoàn kết ấy mới được phát huy tối đa.

Đoạn văn mẫu 2

Từ xưa đến nay, con người Việt Nam luôn có tinh thần đoàn kết trong mọi công việc. Đây là một phẩm chất đẹp đẽ của dân tộc ta. Phẩm chất này đã được ông cha ta đúc kết thành câu ca dao: “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” để dạy bảo con cháu về phẩm chất đẹp đẽ này. Quả thật vậy, “một cây” thì không thể làm nên núi non nhưng “ba cây” – tượng trưng cho nhiều cây thì hoàn toàn có thể hình thành nên không chỉ là là ngọn núi thấp mà còn là núi cao. Từ “một cây” đến “ba cây” số lượng đã thay đổi nên chất lượng cũng thay đổi “ba cây chụm lại” thể hiện tinh thần đoàn kết cùng chung sức cùng làm việc. Chính sự thay đổi ấy đã mượn chuyện về cây cối để nhắc nhở chúng ta phải ghi nhận đồng sức, đồng lòng, noi theo tinh thần đoàn kết quý báu của dân tộc đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử. Tinh thần đoàn kết của dân tộc ta đã được chứng tỏ bằng sự phát triển của nó qua quy trình dựng và giữ nước của ông cha ta. Từ những đời vua Hùng Vương nhân dân ta đã biết đứng lên cùng nhau đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Từ thời Bà Trưng, Bà Triệu… cho tới Nguyễn Huệ, Đinh Tiên Hoàng những vị anh hùng kiên định bất khuất này có được thành công không chỉ là nhờ vào chiến lược hay mà thành công của họ có được còn nhờ vào sự ủng hộ, tinh thần đoàn kết quyết tâm chống giặc của nhân dân ta. Đó cũng đó là động lực giúp nhân dân ta vượt qua mọi rào cản ngoại xâm và ngày càng khẳng định rõ hơn về quyền lãnh thổ của giang sơn bằng sự chung sức, chung lòng. Tinh thần ấy ngày càng được nâng cao khi việt nam trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Bằng những vũ khí thô sơ nhưng một nước nhỏ xíu lại hoàn toàn có thể thành công hai đế quốc hùng mạnh với những trang bị vũ khí hiện đại toàn bộ đều nhờ vào tinh thần đoàn kết của nhân dân ta. Những thành công trong lịch sử đã một lần nữa khẳng định tính đúng đắn của câu ca dao: ”Một cây làm chẳng nên non – Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” của ông cha ta. Dù việc khó đến mấy thì khi có tinh thần đoàn kết ta cũng dễ dàng tiến hành được. Tinh thần đoàn kết là rất cần phải có và trong một tập thể thì vai trò của tinh thần đoàn kết càng trở thành quan trọng hơn nữa vì nếu mọi người cùng nhau xây dựng một tập thể đoàn kết thì mối quan hệ giữa mọi người càng trở thành đẹp đẽ hơn. Thể hiện tinh thần đoàn kết còn là thể hiện của người có văn hóa, tri thức. Vậy mà trong tập thể vẫn tồn tại đấy có “Trống đánh xuôi kèn thổi ngược”. Họ luôn tìm cách chia bè phái gây mất đoàn kết, từ đó hình thành nên những xích míc, hiềm khích không đáng có. Thái độ và hành động đó rất cần phải phê phán. Đoàn kết là một đức tính rất cần thiết trong việc xây dựng và hình thành tính cách con người. Bản thân em để xây dựng tinh thần đoàn kết em sẽ cùng những bạn trong lớp, trường thắt chặt tình đoàn kết để tạo ra mối quan hệ đẹp đẽ. Em sẽ vận động những bạn trong một lớp cùng chơi với nhau chứ không chia ra chơi theo nhóm để rồi người này nói không tốt về người kia gây ra hiểu lầm. không chỉ là thế, em còn tạo mối quan hệ đẹp đẽ với bè bạn trái đất về con người Việt Nam thân thiện nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết. Tinh thần đoàn kết luôn là một truyền thống quý báu của dân tộc được mọi người coi trọng và tôn vinh. Ngày nay, tinh thần đoàn kết cũng là một yếu tố quan trọng quyết định thành công của mỗi người. tiến hành tốt tinh thần đoàn kết là ta còn làm tốt điều thứ ba trong năm điều Bác Hồ dạy.

Đoạn văn mẫu 3

Đoàn kết là tập hợp mọi sức mạnh, trí tuệ con người lại thành một khối mạnh mẽ, vượt qua khó khăn để dẫn đến thành công. Tinh thần đoàn kết giúp chúng ta biến những cái không thể thành có, chỉ việc đến sự hợp tác của toàn bộ mọi người. Mục đích là nhằm đem lại lợi ích vì sự phát triển của tập thể. Tinh thần đoàn kết thể hiện qua sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau bằng những hành động cụ thể. Nhất là những khi gặp hoạn nạn, khó khăn, cùng chung tay giúp đỡ người khác. Sức mạnh tinh thần đoàn kết đã được thể hiện rõ ràng trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Chúng ta đã đi qua hàng trăm năm lịch sử với biết bao nhiêu cuộc xâm lược của những nước đế quốc và láng giềng. Người dân Việt Nam vốn hiền lành và thân thiện, yêu chuộng hòa bình và không khi nào thích xung đột. Khi cuộc sống thanh thản, họ vui thú với ruộng vườn, chăm sóc hạnh phúc. Khi có giặc ngoại xâm, họ biết đoàn kết với nhau tạo ra một tập thể vững chắc để đánh tan mưu đồ của bọn xâm lược. Đúng như câu nói “Đoàn kết đại đoàn kết, thành công đại thành công”, tinh thần đoàn kết mãnh liệt của nhân dân đã đem lại thành công cho giang sơn, góp phần tạo thành một dân tộc ấm no, bình yên mà chúng ta được sống như hôm nay.

Đoạn văn mẫu 4

Đoàn kết là gì? Đoàn kết là kết thành một khối thống nhất, cùng làm việc vì mục đích chung. Tinh thần đoàn kết vốn là một truyền thống đẹp đẽ của nhân dân ta. Tinh thần ấy thể hiện qua sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau bằng những hành động cụ thể. Nhất là những khi gặp hoạn nạn, khó khăn. Đoàn kết, tương trợ không phải là sự kéo bè, kéo cánh, a dua hoặc bao che cái xấu, đi ngược lại lợi ích chung. Cuộc sống luôn đề ra cho con người nhiều khó khăn, thử thách cần phải vượt qua. Con người không thể một mình mà hoàn toàn có thể vượt qua toàn bộ. Bởi thế, phải ghi nhận đoàn kết lại. Đoàn kết sẽ tạo thành sức mạnh lớn đưa con người đến thành công. Như Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Ngoài việc đoàn kết, chúng ta cũng cần sự giúp đỡ của người khác để tiến bộ, vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Tinh thần tương trợ tiếp thêm vào cho con người sức mạnh để thành công trong công việc và trong đời sống. Tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giúp chúng ta dễ dàng hòa nhập, hợp tác với mọi người xung quanh. Người có tinh thần đoàn kết và giúp đỡ người khác thương được mọi tình nhân quý. Chỉ khi đứng giữa tập thể, con người mới có thời điểm thể hiện và khẳng định bản thân. Sức mạnh của mỗi người tạo thành sức mạnh tập thể. Và ngược lại, sức mạnh tập thể bảo vệ và phát huy sức mạnh mỗi người.

Đoạn văn mẫu 5

Đoàn kết là gì? Đoàn kết là những cá nhân riêng lẻ cùng nhau hợp sức lại, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của bản thân, từ đó tạo thành sức mạnh vững chắc cho tập thể cũng như cá nhân mình. Đoàn kết có ở khắp mọi nơi trong gia đình anh em hoà thuận, thương yêu, san sẻ khó khăn với nhau, ở trường, những bạn cùng giúp nhau tiến bộ, hợp sức lại để lớp đi lên; nhà trường quyên góp tiền cho đồng bào lũ lụt, giúp bạn nghèo vượt khó, tổ chức những cuộc thi như Hội khỏe Phù Đổng, Olympic để những hạn học viên hoàn toàn có thể phát huy tinh thần đồng đội của tớ một cách mạnh mẽ nhất. Đoàn kết là yếu tố thứ nhất để thành công. Nếu sống mà cứ tách rời tập thể, đơn lẻ một mình thì yếu. Nếu biết đoàn kết lại thì sẽ tạo thành được sức mạnh lớn lao. Tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam được thể hiện qua hàng trăm ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ thời Hùng Vương đến nghìn năm chống giặc phương Bắc, những cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra để giành lại độc lập tự do, nhân dân ta trên dưới một lòng, “tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào” cùng nhau làm nên những kỳ tích. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, khó khăn gian khổ nhiều nhưng chính lúc ấy tinh thần đoàn kết, sự chung sức chung lòng là sợi dây thắt chặt tình cảm đã nối mọi người, mọi tầng lớp lại với nhau. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng ấp là một pháo đài. Nhân dân mọi tầng lớp không tiếc của tiếc công, sẵn sàng cùng bộ đội chuyên chở lương thực, thực phẩm ra chiến trường, ủng hộ vật dụng làm đường cho xe ra tiền tuyến, tích cực phát động những trào lưu như áo ấm tặng chiến sĩ, hũ gạo nuôi quân để giành được những thắng lợi vĩ đại khiến cả trái đất phải ngưỡng mộ, nghiêng mình.

Đoạn văn mẫu 6

Tục ngữ có câu: “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”. Lịch sử dân tộc ta đã chứng tỏ đó là một chân lý cực kì đúng đắn. Đoàn kết trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc ta từ xưa đến nay.Đoàn kết là sự hợp tác chung tay góp sức để kết thành một khối thống nhất về cả tư tưởng lẫn hành động nhằm tiến hành một mục đích chung, đem lại lợi ích vì sự phát triển của tập thể. Đoàn kết là một truyền thống đẹp đẽ của nhân dân ta, thể hiện qua sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau bằng những hành động cụ thể, nhất là những khi gặp hoạn nạn, khó khăn.Đoàn kết là tập hợp mọi người thành một khối thống nhất, gắn kết chặt chẽ với nhau, không thể tách rời, cùng đồng lòng chung sức, hỗ trợ nhau để giải quyết công việc. Sự phối hợp ấy sẽ tạo thành sức mạnh to lớn giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, rào cản vật chất cũng như tinh thần, đem lại kết quả đẹp đẽ cho cuộc sống.Trong xã hội còn có nhiều người không tồn tại tinh thần đoàn kết. Họ sống cá nhân, ích kỷ, chỉ biết đến lợi ích bản thân, sống thờ, ơ vô cảm, không quan tâm đến xã hội. Họ thường tách mình ra khỏi tập thể, tránh mặt những trách nhiệm chung. Những người như thế thật đáng chê trách.Sống phải ghi nhận đoàn kết. Đoàn kết đem lại sức mạnh vô địch. Là học viên chúng ta phải ghi nhận quan tâm, giúp đỡ bè bạn, phát huy cao tinh thần đoàn kết trong tập thể để xây dựng tập thể vững mạnh. Biết phấn đấu trong học tập, rèn luyện nhân cách trong sáng, bản lĩnh vững vàng trở thành người hữu ích mai nay đem sức mình xây dựng quê giang sơn. Tinh thần đoàn kết là một trong những giá trị tinh thần quý báu của dân tộc ta. phải ghi nhận đoàn kết để cùng bảo vệ nền hòa dân dã tộc và xây dựng giang sơn ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đoạn văn mẫu 7

Đoàn kết là sự hợp tác chung tay góp sức để kết thành một khối thống nhất. Sự thống nhất này cả về tư tưởng lẫn hành động nhằm tiến hành một mục đích chung. Mục đích của đoàn kết là nhằm đem lại lợi ích và phát triển của tập thể. Đoàn kết là một truyền thống đẹp đẽ của nhân dân ta từ bao đời nay. Tinh thần ấy thể hiện qua sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau bằng những hành động cụ thể. Nhất là những khi gặp hoạn nạn, khó khăn. Khi giang sơn có giặc ngoại xâm, toàn thể dân tộc đoàn kết, đồng lòng chống giặc cứu nước. Toàn dân đoàn kết bảo vệ, gìn giữ nền độc lập và chủ quyền dân tộc. Họ đã không ngần ngại gian khổ, hi sinh, quyết tâm chống giặc cứu nước.Tinh thần đoàn kết còn thể hiện trong lối sống hiền hòa, quý trọng tình nghĩa. Đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau vượt lên trên nghịch cảnh. Dù còn nhiều khó khăn song tinh thần đoàn kết của dân tộc lúc nào cũng khẳng định được sức mạnh của nó. Trên mặt trận kinh tế, hợp tác chung tay xây dựng nền kinh tế vững mạnh. Ra sức thi đua sản xuất, ổn định lương thực, tăng cường xuất khẩu. Hành động chung tay góp sức ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền trung vượt qua bão lũ. Giúp đỡ cho đời sống ngư dân sau thảm họa ô nhiễm môi trường biển ở TP Hà Tĩnh. Cùng người nông dân giải quyết tiêu thụ nông sản, chuyển đổi quy trình sản xuất, nâng cao kết quả lao động. Từng bước đưa việt nam tiến lên sánh ngang với những cường quốc năm châu. Chính vì vậy mọi người đều phải đoàn kết khi toàn bộ cùng nhìn về một hướng, biết đặt lợi ích chung lên cao nhất. Tinh thần đoàn kết chỉ có khi con người biết quan tâm, cảm thông lẫn nhau. Mỗi con người là một tế bào của xã hội, đều có những quan hệ, gắn bó mật thiết lẫn nhau. Do đó, đoàn kết đó là chiếc chìa khóa vàng để dẫn đến mọi thành công. Phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội, xã hội, tập thể. Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh cùng nhắm đến lợi ích chung, phát huy cao tinh thần tập thể.

Đoạn văn mẫu 8

Trong cuộc sống của chúng ta, tinh thần đoàn kết là một trong những đức tính tốt mà chúng ta cần phải trang bị cho mình. Nó giúp cho chúng ta vượt qua bao phong ba bão táp của cuộc đời. Đôi khi trong công việc để thành công chúng ta không thể dựa vào sức mạnh của cá nhân mà phải cần đến sức mạnh của tập thể, của sự đoàn kết. Vậy đoàn kết có giá trị thế nào trong xã hội của chúng ta? Vậy đoàn kết là gì? tức là những cá nhân riêng lẻ cùng nhau hợp sức lại, tạo thành một sức mạnh vững chắc giải quyết tốt vấn đề mà tập thể đang muốn tiến hành. Tại sao chúng ta phải có tinh thần đoàn kết trong mọi việc thì sẽ dễ dẫn đến thành công? Trước hết, tinh thần đoàn kết thể hiện phẩm chất đạo đức cần phải có ở mỗi chúng ta. Đó đó là yếu tố hàng đầu dẫn đến thành công trong mọi công việc. Ví như khi ta đang cần giải quyết một bài toán, nhưng ta không thể giải quyết được nó vì nó quá khó cho nên nếu họp nhóm lại thì mỗi người thêm một suy nghĩ thì chắc chắn đáp án sẽ được giải quyết nhanh gọn thôi. Đó là thể hiện của sự đoàn kết trong học tập. Trong lịch sử xa xưa, nếu nhân dân ta không trên dưới một lòng, không đoàn kết, nắm tay lại với nhau thì không thể nào đánh đuổi được giặc ngoại xâm hung tàn, ác bá. Trong kho tàng ca dao, tục ngữ ông bà ta cũng có thể có những câu thể hiện nội dung của sự đoàn kết như “Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”, “Chung lưng đấu cật”, “Nhiều tay vỗ nên kêu”, “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, “Góp gió thành bão”,…Thế nhưng trong cuộc sống vẫn tồn tại đấy đâu đó những con người đoàn kết lại để làm việc xấu, gây phương hại đến những người khác. Trong trường học, nhiều học viên tự chia nhau thành những nhóm riêng rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ trong lớp khiến cho tình cảm bè bạn bị sứt mẻ. Có học viên chỉ vì lợi ích của cá nhân bàn ra tán vào gây tác động nặng nề đến tinh thần đoàn kết của cả lớp. Những trường hợp như vậy thật đáng bị phê phán.Tinh thần đoàn kết là một trong những đức tính tốt và quý báu mà ta cần gìn giữ và phát huy, nhân rộng đến mọi người xung quanh. Bản thân em cũng sẽ luôn gắn kết, hòa hợp với mọi người xung quanh tạo thành tính đoàn kết theo đúng nghĩa vốn có của nó.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *