Phân tích tác phẩm Về luân lí xã hội ở VN của Phan Châu Trinh gồm dàn ý chi tiết kèm theo 6 bài văn mẫu hay nhất. Giúp những bạn lớp 11 có thêm nhiều tư liệu tìm hiểu thêm, trau dồi kỹ năng viết văn ngày một hay hơn.

Phân tích tác phẩm Về luân lí xã hội ở nước ta

Về luân lí xã hội ở VN của Phan Châu Trinh được trích trong phần ba của bài Đạo đức và luân lí Đông Tây, và được tác giả đọc vào ngàu 19/11/1925 ở Hội Thanh Niên tại thành phố sài gòn. Vậy tiếp sau này là dàn ý chi tiết kèm theo 6 bài văn mẫu mời những bạn cùng theo dõi.

Phân tích Về luân lí xã hội ở VN hay nhất

 • Dàn ý phân tích tác phẩm Về luân lí xã hội ở VN
 • Phân tích Về luân lí xã hội ở VN – Mẫu 1
 • Phân tích Về luân lí xã hội ở VN – Mẫu 2
 • Phân tích Về luân lí xã hội ở VN – Mẫu 3
 • Phân tích tác phẩm Về luân lí xã hội ở VN – Mẫu 4
 • Phân tích tác phẩm Về luân lí xã hội ở VN – Mẫu 5
 • Phân tích tác phẩm Về luân lí xã hội ở VN – Mẫu 6

Dàn ý phân tích tác phẩm Về luân lí xã hội ở VN

I. Mở bài:

 • Giới thiệu khái quát về tác giả Phan Châu Trinh (những nét chính về tiểu sử, con người, những tác phẩm chính, đặc trưng sáng tác,…).
 • Giới thiệu khái quát về bài “Về luân lí xã hội ở VN” (vị trí đoạn trích, những đặc sắc về giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật,…).

II. Thân bài:

a. Nêu vấn đề: Khẳng định VN vẫn chưa tồn tại ai biết đến luân lý

 • Tác giả cho rằng “Xã hội luân lí thuật trong VN tuyệt nhiên không ai biết đến”.
 • Nêu lên vấn đề vẫn chưa tồn tại luân lí ở VN.
 • Phủ nhận vấn đề xuyên tạc, ngộ nhận luân lí ở VN của một số người.

→ Cách vào vấn đề một cách trực tiếp và lời khẳng định vấn đề, tác giả Phan Châu Trinh không những đã khẳng định VN không tồn tại luân lí mà hơn thế nữa còn phủ nhận, bác bỏ những cách hiểu đơn giản, nông cạn, hời hợt, sai lệch về vấn đề luân lí xã hội ở VN.

b. tình hình và nguyên nhân về luân lí ở VN trong sự đối sánh với châu u

– Ở châu Âu:

 • Không những đã có xã hội luân lí mà nó còn rất thịnh hành.
 • Nguyên nhân: Có tinh thần đoàn kết, có tinh thần dân chủ, có trình độ văn hóa và biết nhìn xa trông rộng.

– Ở VN:

 • Xã hội luân lí thực sự vẫn chưa tồn tại mấy ai biết đến.
 • Nguyên nhân:

– Con người VN “không biết đến đoàn thể, không trọng công ích”, ý thức dân chủ kém.

“Ham quyền tước, ham bả vinh hoa” của học trò, của vua quan trong những triều đại phong kiến.

– chính sách vua quan chuyên chế bảo thủ, lỗi thời nối dài.

→ Tác giả đã chỉ ra một cách rõ ràng tình hình của luân lí xã hội ở VN và nguyên nhân của tình hình đó với cùng một thái độ đau xót, phẫn uất cho tình cảnh của người dân.

c. Giải pháp, chủ trương truyền bá tư tưởng xã hội chủ nghĩa cho người Việt

 • Dân ta cần phải có đoàn thể.
 • Phải “truyền bá xã hội chủ nghĩa trong dân Việt Nam”.

III. Kết bài:

 • Khái quát giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của bài “Về luân lí xã hội ở VN” và nêu cảm nghĩ của bản thân.

Phân tích Về luân lí xã hội ở VN – Mẫu 1

Phan Châu Trinh là một nhà cách mạng, một nhà yêu nước sớm giác ngộ cách mạng và có tư tưởng cách tân táo bạo trong lịch sử dân tộc. không những là nhà cách mạng, ông còn là nhà văn có nhiều sáng tác bằng cả chữ Hán, chữ Nôm, chữ quốc ngữ với những áng văn chính luận đanh thép, sâu sắc và những sáng tác thơ mang đậm tinh thần dân chủ và tinh thần yêu nước. Và rất có thể nói, đoạn trích “Về luân lí xã hội ở VN” trích từ phần ba của bài “Đạo đức và luân lí Đông Tây” là một trong số những sáng tác đặc sắc, biểu biểu của ông.

Trước hết, trong phần mở đầu bài “Về luân lí xã hội ở VN”, tác giả Phan Châu Trinh đã nêu lên một cách rõ ràng vấn đề bàn luận, đó đúng là việc ở VN vẫn chưa tồn tại ai biết đến xã hội luân lí thật. Tác giả đã nêu lên vấn đề cần bàn luận ngay từ câu văn mở đầu đoạn trích “Xã hội luân lí thật trong VN tuyệt nhiên không ai biết đến”. Như vậy, tác giả đã nêu lên một vấn đề, một tình hình ở VN lúc này đó đúng là vẫn chưa tồn tại ai biết đến luân lí nhưng đồng thời, trong phần sót lại của đoạn văn mở đầu, tác giả còn phủ nhận vấn đề xuyên tạc, ngộ nhận luân lí ở VN của một số người. Tác giả Phan Châu Trinh đã chỉ ra rằng “một tiếng bè bạn không thể thay cho xã hội luân lí được” hay tác giả nêu lên hiện tượng những người làm quan thường nhắc tới từ “thiên hạ” vốn xuất phát từ một câu trong sách Nho giáo “Sửa nhà trị nước rồi mới yên thiên hạ” nhưng lại chẳng mấy ai làm rõ, hiểu đúng nghĩa của từ đó. Như vậy, với cách vào vấn đề một cách trực tiếp và lời khẳng định vấn đề, tác giả Phan Châu Trinh không những đã khẳng định VN không tồn tại luân lí mà hơn thế nữa còn phủ nhận, bác bỏ những cách hiểu đơn giản, nông cạn, hời hợt, sai lệch về vấn đề luân lí xã hội ở VN.

Hơn thế nữa, trong bài viết của tôi, tác giả Phan Châu Trinh còn nêu lên tình hình luân lí xã hội ở VN trong sự so sánh tương quan với những nước ở châu u và nêu lên nguyên nhân của tình hình ấy. Trước hơn hết, tác giả đã chỉ ra rằng, ở bên châu u không những đã có xã hội luân lí mà nó còn rất thịnh hành và một minh chứng rõ ràng được tác giả nêu ra đó đúng là ở nước Pháp, nếu như trong trường hợp người dân bị đè nén quyền lợi chính đáng của tôi thì người ta sẽ bằng mọi cách – từ kêu nài, chống cự, thị oai cho tới vận dụng đến khi nào được công minh mới chịu dừng lại. Đồng thời, tác giả cũng chỉ ra nguyên nhân để có được điều đó đúng là do họ có tinh thần đoàn kết, có tinh thần dân chủ, có trình độ văn hóa và biết nhìn xa trông rộng. Nêu lên tình hình luân lí ở châu u làm cơ sở để so sánh, tác giả đã chỉ ra tình hình luân lí xã hội ở VN. Như đã nói ở trên, ở VN “tuyệt nhiên không ai biết đến” xã hội luân lí thật,đó là lối sống không biết đến tập thể. không những nêu lên tình hình ấy, tác giả còn đi sâu làm rõ những nguyên nhân dẫn tới hiện tượng trên. Với tác giả, nguyên nhân trước tiên đó đúng là do con người VN “không biết đến đoàn thể, không trọng công ích”, ý thức dân chủ kém. Đồng thời, một trong số những nguyên nhân đó đúng là sự “ham quyền tước, ham bả vinh hoa” của học trò, của vua quan trong những triều đại phong kiến. Điều đó đã khiến cho họ “muốn giữ túi tham của tôi được đầy mãi, địa vị của tôi được vững mãi” nên rồi đến sau cuối họ đã “kiếm cách thiết pháp lý, phá tan tành đoàn thể quốc dân”. Những điều đó xét đến cùng cũng xuất phát từ chính sách vua quan chuyên chế bảo thủ, lỗi thời nối dài. Như vậy, tác giả đã chỉ ra một cách rõ ràng tình hình của luân lí xã hội ở VN và nguyên nhân của tình hình đó với cùng một thái độ đau xót, phẫn uất cho tình cảnh của người dân.

Phân tích Về luân lí xã hội ở VN – Mẫu 2

Phan Châu Trinh (1872 – 1926) hiệu là Tây Hồ, người làng Tây Lộc, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ. (Nay là thôn Tây Hồ, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), ông là một chí sĩ yêu nước có chủ trương cứu nước bằng phương pháp lợi dụng thực dân Pháp, hủy bỏ chính sách phong kiến Nam triều hủ lậu, cải cách mọi mặt, nhằm mục đích làm cho dân giàu nước mạnh. Ông luôn luôn có ý thức dùng văn chương để tuyên truyền, vận động cách mạng.

Những tác phẩm tiêu biểu của Phan Châu Trinh gồm: Đầu Pháp chính phủ thư (1906), Tinh quốc hồn ca II (1907, 1922), Tây Hồ thi tập (1904 – 1914), Xăng-tê thi tập( 1914 -1915), Thất điều trần (1922), Đạo đức và luân lí Đông Tây (1925), …

Đoạn trích Về luân lí xã hội ở VN thuộc phần III của bài Đạo đức và luân lí Đông Tây do Phan Châu Trinh viết và diễn thuyết vào đêm 19-11- 1925 tại Hội Thanh niên ở thành phố sài gòn. Nội dung đoạn trích toát lên dũng khí của một tình nhân nước dám vạch trần tình hình đen tối của xã hội và tôn vinh tư tưởng dân chủ. Tác giả khẳng định việc truyền bá luân lí xã hội là hết sức cấp thiết và quan trọng để khôi phục ý thức của dân chúng về nghĩa vụ đối với vương quốc, dân tộc; hướng mọi người tới mục đích giành chủ quyền độc lập tự do và xây dựng tương lai tươi sáng của vương quốc. Đối tượng bài diễn thuyết của Phan Châu Trinh trước hết là người nghe sau đó mới là toàn thể dân chúng Việt Nam. Đoạn văn thể hiện phong thái chính luận độc đáo: lúc từ tốn, nhẹ nhàng, lúc đanh thép, mạnh mẽ, đầy sức thuyết phục.

Nội dung từng phần trong đoạn trích links với nhau như sau:

Ở VN hiện nay, luân lí xã hội hầu như vẫn chưa tồn tại. Nguyên nhân là do dân ta thiếu ý thức đoàn thể, vẫn chưa chắc chắn bênh vực nhau và giữ gìn quyền lợi chung. Vua quan thì tham lam, ích kỷ, cố tình bần hàn dân chúng cả về tinh thần lẫn vật chất. Vì vậy, muốn nước Việt Nam được tự do, độc lập thì trước hết phải tuyên truyền luân lí xã hội, phải xây dựng đoàn thể để lo công ích, lo cho quyền lợi của nhau, tiến tới đánh đổ chính sách phong kiến hủ lậu, thối nát.

Trước tiên, chúng ta phải tìm hiểu thuật ngữ chủ nghĩa xã hội. Quan niệm về chủ nghĩa xã hội của Phan Châu Trinh không giống với quan niệm chủ nghĩa xã hội của những Mác. Phan Châu Trinh cho rằng lịch sử xã hội loài người đi lên theo con đường gia đình – vương quốc – xã hội và tương ứng với nó là sự phát triển tuần tự của luân lý gia đình, luân lí vương quốc và luân lí xã hội. Còn những Mác khẳng định lịch sử của toàn bộ những xã hội là lịch sử đấu tranh giai cấp.

Luân lí xã hội mà tác giả đề cập đến trong đoạn trích này có nội dung gắn liền với ý thức sẵn sàng vì lợi ích chung, là tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong đoàn thể vì sự tiến bộ xã hội. Luân lí ở phương Tây đã phát triển qua ba giai đoạn, từ gia đình, lên vương quốc, đến xã hội. Thời Trung cổ, luân lí mới nằm trong phạm vi gia đình, gia đình nào biết gia đình nấy. Khi những vương quốc hình thành (khoảng thế kỉ XVI) thì có luân lí vương quốc, vương quốc nào lo củng cố, phát triển vương quốc nấy. Chi sau chiến tranh trái đất lần thứ nhất tư tưởng về luân lí xã hội mới thực sự được đề xướng và xây dựng. Luân lí xã hội tức là luân lý của chủ nghĩa xã hội, coi trọng sự bình đẳng của con người, không những quan tâm đến quyền lợi của từng gia đình, vương quốc mà còn đến cả trái đất. Theo Phan Châu Trinh thì trong xã hội Việt Nam đương thời, cả luân lý gia đình lẫn luân lí vương quốc mà phần cốt lõi là ý thức nghĩa vụ của công dân đối với vương quốc đều đã tiêu vong. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất nước. Riêng về thứ luân lí xã hội đang được cổ vũ ở những nước phương Tây thì dân ta vẫn chưa tồn tại ý niệm gì.

Trong phần 1 của đoạn trích, tác giả đi thẳng vào vấn đề và đưa ra một loạt những câu phủ định để tạo sự để ý và gây ấn tượng mạnh mẽ. Đây là cách vào đề ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện tư duy sắc sảo, nhạy bén của nhà cách mạng Phan Châu Trinh, vấn đề trọng tâm là: Ở Việt Nam vẫn chưa tồn tại luân lí xã hội: Xã hội luân lí thật trong VN tuyệt nhiên không ai biết đến, so với vương quốc luân lí thì người mình còn dốt nát hơn nhiều.

Trong phần 2, tác giả đã so sánh quan điểm, nhận thức của người châu Âu với người Việt Nam về luân lí xã hội. Sự khác lạ nằm ở ý thức nghĩa vụ giữa người với người. Xã hội châu Âu tôn vinh dân chủ, coi trọng sự bình đẳng của con người, không những quan tâm đến từng gia đình, từng vương quốc mà quan tâm đến cả trái đất: Bên Pháp mỗi khi người có quyền thế, hoặc Chính phủ, lấy sức mạnh mà đè nén quyền lợi riêng của một người hay của một hội nào, thì người ta hoặc kêu nài, hoặc chống cự, hoặc thị oai, vận động cho tới kì được công bình mới nghe.

Tác giả chứng tỏ ở VN tuyệt nhiên không tồn tại luân lí xã hội bằng bốn luận điểm phản biện và những dẫn chứng cụ thể, rõ ràng:

Luận điểm thứ nhất: Dân ta chi biết lo cho bản thân, không quan tâm đến người khác, sợ sệt đủ điều như kẻ ngủ không biết gì là gì… không hiểu cái nghĩa vụ loài người ăn ở với loài người… nghĩa vụ của mỗi người trong nước cũng vẫn chưa hiểu gì cả. chứng tỏ: Người mình phải ai tai nấy, ai chết mặc ai! Đi đường gặp người bị tai nạn, gặp người yếu bị kẻ mạnh bắt nạt cũng ngơ mắt đi qua, hình như người bị nạn khốn đó không can thiệp gì đến mình.

Luận điểm thứ hai: Dân ta không biết đoàn thể, không trọng công ích. Trước kia dân tộc Việt Nam cũng biết tới đoàn thể, công ích, cũng hiểu rằng: đã biết sống thì phải bênh vực nhau, biết góp gió làm bão, dụm cây làm rừng, không đến nỗi trơ trọi, lơ láo, sợ sệt, ù lì như ngày nay. Tác giả lấy những câu thành ngữ để chứng tỏ rằng ông cha ta cũng đã từng biết đến sức mạnh của đoàn thể, đoàn kết: Không ai bẻ đũa cả nắm và Nhiều tay làm nên bếp. Nhưng đáng tiếc là hiện nay, tinh thần đó không thể nữa.

Tác giả chi rõ nguyên nhân tạo ra tình trạng dân không biết đoàn thể, không trọng công ích đúng là sự phản động, thối nát của chính sách phong kiến. Ông vạch trần thực chất của bọn vua quan đương thời cố tình dối mình lừa người để duy trì địa vị và lòng tham khốn cùng:

Dân không biết đoàn thể, không trọng công ích là bởi ba bốn trăm năm trở về đây, bọn học trò trong nước mắc ham quyền tước, ham bả vinh hoa của những triều vua mà sinh ra giả dối nịnh hót, chỉ biết có Vua mà chẳng biết có dân. Bọn ấy muốn giữ túi tham mình được đầy mãi, địa vị của tôi được vững mãi, bèn kiếm cách thiết pháp lý, phá tan tành đoàn thể của quốc dân.

Luận điểm thứ ba: Vua quan mặc sức bóp nặn dân chúng, chỉ biết vơ vét, bóc lột, coi sự dốt nát của dân là điều kiện tốt để củng cố quyền lực và thoả mãn lòng tham của chúng. Chúng là loại người nhẫn tâm, vô trách nhiệm, không hề quan tâm đến lợi ích của dân chúng:

Dẫu trôi nổi, dẫu cực khổ thế nào mặc lòng, miễn là có kẻ mang đai đội mũ ngất ngưởng ngồi trên, có kẻ áo rộng khăn đen lúc nhúc lạy dưới, trăm nghìn năm như thế cũng xong!

Tác giả dùng nhiều câu văn cảm thán để thể hiện nỗi đau xót trước tình hình tăm tối thô thảm của nhân dân: Dân khôn mà chi! Dân ngu mà chi! Dân lợi mà chi! Dân hại mà chi! Dân càng nô lệ, ngôi vua càng lâu dài, bọn vua quan lại càng phú quý!

Người ngoài thì khen đắc thời, người nhà thì dựa hơi quan, khiến những kẻ ham mồi phú quý không đua chen vào đám quan trường sao được. Quan lại đời xưa đời nay của ta là thế đấy! Luân lý của bọn thượng lưu – tôi không gọi bọn ấy là thượng lưu, tôi chỉ mượn hai chữ thượng lưu nói cho anh em dễ hiểu mà thôi – ở VN là thế đấy!

Tác giả nêu đích danh bọn quan tham: Ngày xưa thì bọn ấy là bọn Nho học đã đỗ được cái bằng cử nhân, TS, ngày nay thì bọn ấy là bọn Tây học đã được cái chức ký lục thông ngôn; có khi bồi bếp dựa vào thân thế của chủ cũng ra làm quan nữa. Những bọn quan lại đã nói ở trên này chỉ còn một tiếng chỉ đúng hơn là lũ ăn cướp có giấy phép vậy.

Cách tác giả gọi bọn quan lại tham lam, nhũng nhiễu như trên là cực kì chính xác và thể hiện sự ghét bỏ cao độ của ông đối với tầng lớp quan lại Nam triều. Trong suy nghĩ và đánh giá của ông thì chính sách vua quan chuyên chế cực kì tồi tệ, cần phải phủ định chính sách ấy một cách triệt để. Bên cạnh đó, tác giả thấy phải thẳng thắn chỉ ra sự hèn kém của dân mình, nước mình. Trước tệ nạn bọn thống trị rút tỉa của dân, lấy lúa của dân mua vườn sắm ruộng, xây nhà làm cửa và bọn người xấu đua nhau chạy ngược chạy xuôi để mua quan bán tước đặng ngồi trên, đặng ăn trước, đặng hống hách… mà dân vẫn nín nhịn, không dám phẩm bình, chê bai gì cả.

Luận điểm thứ tư: Người này đối với kẻ kia đều ngó theo sức mạnh, thấy quyền thế thì chạy theo, quỵ lụy, dựa dẫm: Những kẻ ở vườn thấy quan sang, quan quyền cũng bén mùi làm quan. Nào lo cho quan, nào lót cho lại, nào chạy ngược nào chạy xuôi, dầu cố ruộng dầu bán trâu cũng vui lòng, chỉ việc được lấy một chức xã trưởng hoặc cai tổng, đặng ngồi trên, đặng ăn trước, đặng hống hách thì mới thôi. Những kẻ như thế mà vẫn không ai khen chê, không ai khinh bỉ, thật cũng lạ thay! Thương ôi! Làng có một trăm dân mà người này đối với kẻ kia đều ngó theo sức mạnh, không tồn tại một chút gì gọi là đạo đức là luân lí cả. Đó là nói người trong một làng đối với nhau, chỉ như đối với dân kiều cư ngụ thì lại càng hà khắc hơn nữa. Ôi! Một dân tộc như thế thì tư tưởng cách mạng nảy nở trong óc chúng làm sao được! Xã hội chủ nghĩa trong nước Việt Nam ta không tồn tại là cũng vì thế.

Phân tích Về luân lí xã hội ở VN – Mẫu 3

Như rất nhiều nhà cách mạng khác ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. Mục đích sau cuối của Phan Châu Trinh cũng là giành độc lập tự do cho dân tộc. Tuy nhiên, mỗi người lựa chọn một con đường đi không giống nhau. Bằng trực cảm, nhạy cảm của một trí thức, bằng tầm nhìn xa trông rộng của một người có tư tưởng dân chủ ông không lựa chọn con đường bạo lực mà kiên trì triển khai: “Khai dân trí”, “Chấn dân khí”, “Hậu dân sinh” để tạo ra sức mạnh dân tộc. Tư tưởng ấy thể hiện rõ trong bài Đạo đức và luân lí Đông Tây, được viết năm 1925. Đoạn trích Về luân lí xã hội ở VN khá tiêu biểu cho tư tường này.

Bài Đạo đức và luân lí Đông Tây được ông diễn thuyết đêm 19-1-1925 tận nhà thanh niên ở thành phố sài gòn (TP HCM ngày nay). Trong bài viết, Phan Châu Trinh đã tôn vinh tác dụng của đạo đức luân lý, khẳng định một những nguyên nhân để mất nước là mất đạo đức, luân lý truyền thống. Đoạn trích, ta rất có thể tóm lược ý của Phan Châu Trinh là: Trong thực tiễn, tinh thần dân chủ; ý thức xã hội ở VN còn thấp, muốn trở thành hùng mạnh như những nước phương tây phải tìm ra nguyên nhân và khắc phục tình trạng này. Rõ ràng, đây là cách đặt vấn để, giải quyết vấn đề chặt chẽ, sáng tạo, dễ thuyết phục.

Phần đầu của văn bản, Phan Châu Trinh chỉ rõ tình hình đáng buồn của xã Việt Nam đầu thế kỉ XX là dân trí thấp. Điều này hoàn toàn đúng chính vì chủ trương của người Pháp khi sang Đông Dương là triển khai chính sách ngu dân dễ bề cai trị. Tuy nhiên, điều đáng bàn ở đây là cách viết của Phan Chu Trinh không những đúng mà còn hay và giàu sức thuyết phục. Bắt đầu từ chỗ dân trí thấp nên một số hệ lụy kéo theo. Như tác giả, đó là: “Xã hội luân lí trong VN tuyệt nhiên không ai biết đến, so với vương quốc luân lí thì người mình còn dốt nát hơn nhiều”. Có tức là tinh thần xã hội có ý thức xã hội ở VN “dốt nát hơn nhiều”. Hay đúng hơn là hầu như không được biết đến. Không sử dụng yếu tố lập luận và cách lập luận sắc sảo qua việc dùng biện pháp so sánh, lựa chọn từ ngữ… Tác giả còn bày tỏ thái độ xót xa, tâm trạng bức xúc, là thái độ của một con người giàu cái tâm, cái tình với vương quốc. Thái độ Phan Chu Trinh thật đáng khâm phục dù ông đang hướng về những nước phương Tây để chủ trương “duy tâm”. Nhưng ông không phủ nhận đạo Nho, hơn thế, ta vẫn thấy ông nói về nó với thái độ trân trọng. Điều này một lần nữa thể hiện rõ quan điểm của ông. Đổi mới nhận thức của người dân theo hướng hiện đại để theo kịp xu thế nhưng không đồng nghĩa với việc xa rời lối sống và học phương Đông. Phải chăng, ông là người rất thức thời ở điếm này khi sau ông gần một kỉ, trong xu thế hội nhập, chúng ta cũng luôn chủ trương “hòa nhập mà không hoà tan”.

Sau khi chỉ ra tình hình tăm tối về đời sống tinh thần, ý thức xã hội và xã hội ở VN, tác giả đã lấy chuẩn mực là những nước phương Tây để so sánh. Tác giả chỉ lấy một ví dụ nêu một thể hiện trở thành nếp sống: “Bên Pháp, mỗi khi có người quyền thế hoặc chính phủ lấy sức mạnh mà đè nén quyền lợi riêng của một người hay một hội nào, thì người ta kêu nài hoặc chống cự, hoặc thị oai, vận dụng kỳ cho tới được công trình mới nghe”. Hiện tượng này rõ là xa lạ với người Việt Nam thời đó. Xa lạ bởi theo tác giả họ có “đoàn thể”, có “công đức” – tức là họ có xã hội, có ý thức xã hội, hay đúng hơn là dân trí đã phát triển ở mức cao. Rõ ràng đây là điểm yếu, là điều xa lạ với con người Việt Nam như trên đã nói.

Vậy tình hình của cái gọi là ý thức xã hội, ý thức xã hội thiếu ở VN là gì? Theo như tác giả chỉ ra, ta nhận thấy một thực tiễn: “ai chết mặc ai, sống khép kín, bobo một mình”. Tuy nhiên, điều đáng nói là tác giả không những dừng lại ở việc chỉ ra thể hiện, ông còn tìm trong căn nguyên của nó. Ngược lại xa xưa, ta thấy rõ cha ông ta không dạy như thế. Câu tục ngữ: “Không ai bẻ đũa cả nắm” mà tác giả diễn tả chứng tỏ điều đó. tức là, “dân tộc Việt Nam này hồi cổ sơ cũng biết đoàn thể, biết công ích, biết góp gió thành bão, dụm cây làm rừng…”. sau cuối, nguyên nhân đúng là do kẻ cầm cân nảy mực mấy trăm năm quay về đây. Bọn họ vì mắc căn bệnh mẫn “ham quyền tước, ham bả vinh hoa” chi biết có vua, không biết có dân, chỉ lo nịnh vua không tròn việc chăm dân. Dạy đã mấy ai thậm chí còn “phá tan tành đoàn thể của vương quốc”.

Đọc văn bản, ta còn nhận thấy rất rõ thái độ của Phan Châu Trinh. Ông càng ghét, khinh bỉ bọn này đến tột độ. Bắt đầu từ cách gơ là “đám” “kẻ”, “bọn” toàn bộ chúng đều “lúc nhúc” như dòi bọ. Rồi đến giọng văn mỉa mai, ghê tởm khi nói về bọn ham bả vinh hoa: “Dâu trôi nổi, dẫu cực khổ thế nào mặc lòng, miễn là có kẻ mang đai, đội mũ, có kẻ áo rộng, khăn đen lúc nhúc lay dưới, trăm nghìn năm như thế cũng xong? Giọng văn xót xa khi nói vẽ người dân: “Dân khôn mà chi! Dân lợi mà chi! Dân hại mà chi! Dân càng nô lệ, ngôi vua càng lâu, quan lại càng phi quý!” tức là ông đã chỉ ra, bày tỏ thái độ trước mối liên hệ giữa cái phú quý của quan lại và cái khốn khổ của dân. Tuy nhiên, cái khổ của Phan Châu Trinh chi ra không những là chuyện cơm áo. Khốn khổ nhất với họ là họ đang bị “ngu đi mà không hề biết”, họ không thể đủ khôn để phân biệt. Những kẻ tham phú quí, ham bả vinh hoa kia, vì quyền lợi của họ, họ đã dẫm đạp lên người dân, từ thành thị đến thôn quê vì xét cho cùng “dân càng nô lệ… bọn quan lại càng phú quý”. Nguy hại hơn, cái thói hám quyền tước, lợi lộc như một thứ đại dịch, lan tràn, cá người học chữ Nho đến chữ Tây, từ thôn quê đến chốn thị thành, thử hỏi đại dịch ấy lúc nào chấm hết? Thử hỏi, ai sẽ là người đem thuốc trị cho con bệnh hiểm ấy? Đứng trước thực tại đó, ông đã phải thốt lên: “Ôi! Một dân tộc như thế thì tư tưởng cách mạng nảy nở trong óc chúng làm sao được! Xã hội chủ nghĩa trong nước Việt Nam ta không tồn tại cũng là vì thế!”. Kết thúc bài viết là một lập luận đồng thời cùng là một lời kêu gọi. những vấn đề được links theo kiểu móc xích. Để độc lập thì phải có đoàn thể và để ó đoàn thế thì phải “truyền bá Xã hội chủ nghĩa”, phải giác ngộ đồng bào, khơi gợi đoàn kết. Chi có như thế dân tộc Việt Nam mới có đủ sức mạnh để đánh đuổi kẻ xâm lăng, mới thoát kiếp nô lệ.

Phân tích tác phẩm Về luân lí xã hội ở VN – Mẫu 4

cho tới nay, càng ngày người ta càng nhận thấy tầm vóc tư tưởng lớn lao của Phan Châu Trinh – người trước tiên có tư tưởng dân chủ ở Việt Nam. Phan Châu Trinh không chủ trương con đường bạo lực để giành độc lập cho vương quốc. Sớm cảm nhận được xu thế toàn cầu hóa đang ra mắt trên trái đất, ông kiên trì triển khai công cuộc “khai dân trí”, “chấn dân khí”, “hậu dân sinh”, coi đó như đột phá khẩu để giải quyết mọi vấn đề nan giải của xã hội Việt Nam thuở ấy. Trước tác của ông rất nhiều, toàn bộ đều hướng tới chỗ đánh thức quốc dân thoát khỏi cơn mê, khơi dậy ý thức về dân quyền, dân chủ, chỉ ra chỗ thua kém cốt tử của dân mình, nước mình trong cuộc tranh cường cùng thiên hạ,…

Sau 15 năm sống lưu vong trên đất Pháp, vẫn kiên trì đường lối cách mạng nói trên, Phan Châu Trinh xin về nước và hối hả hoạt động để “thức tỉnh dân khí ba kỳ đồng tâm hiệp lực đạp đổ cường quyền áp chế”. Ông đã kịp có những buổi diễn thuyết quan trọng tại thành phố sài gòn trước lúc mất, mà một trong số đó là buổi diễn thuyết về Đạo đức và luân lí Đông Tây vào đêm 19-11-1925 tận nhà Hội Thanh niên.

Bài diễn thuyết Đạo đức và luân lí Đông Tây khá dài, có nội dung phong phú, tôn vinh tác dụng của đạo đức, luân lý, khẳng định phải tìm nguyên nhân mất nước trong việc để mất đạo đức, luân lý truyền thống.

Phan Châu Trinh phân biệt đạo đức với luân lý, cho đạo đức là cái không bao giờ thay đổi còn luân lí là cái rất có thể thay đổi theo thời, bởi vậy, muốn đưa Việt Nam thoát khỏi thảm trạng hèn yếu, mất độc lập, dứt khoát phải cải tổ luân lý đổ nát bấy nay, xây dựng luân lí mới trên nền tảng truyền thống vinh quang (cũng là đạo đức chân chính) từng có. Để thuyết phục người nghe rằng việc du nhập luân lí mới của phương Tây hoàn toàn không phải là việc làm khiên cưỡng, Phan Châu Trinh chỉ ra: nền dân chủ tư sản cùng sự tiến bộ, giàu mạnh của những nước châu Âu hiện thời là thành quả của việc xây dựng nền đạo đức, luân lý có phần giống như với đạo đức, luân lý Khổng – Mạnh ở Trung Quốc và Việt Nam vào những thời thịnh trị. Từ điểm này, ông chủ trương: “Đạo Khổng – Mạnh đã mất rồi, nay ta muốn VN có một nền đạo đức luân lý vững vàng, thì có gì hay bằng ta hết sức đem cái chủ nghĩa dân chủ Âu châu về. Chủ nghĩa dân chủ đúng là một vị thuốc rất thần hiệu để chữa bệnh chuyên chế của VN vậy. Đem văn minh Âu châu về tức là đem đạo Khổng – Mạnh về”. Nếu không tính đến sự giản đơn trong việc quy đồng những nền văn hoá, những triết thuyết không giống nhau, rất có thể nói, Phan Châu Trinh, với sự nhạy cảm riêng của một người có kinh nghiệm diễn thuyết, đã biết cách làm “an lòng” những ai thường sống trong niềm tự phụ về nền ăn minh tinh thần của châu Á, Trong số đó có Việt Nam.

Theo Phan Châu Trinh, luân lí phương Tây đã phát triển qua ba giai đoạn, từ gia đình, lên vương quốc, đến xã hội. Trong thời Trung cổ, luân lí mới chỉ là luân lý gia đình, gia đình nào biết gia đình nấy; khi những vương quốc hình thành (khoảng thế kỉ XVI) thì có luân lí vương quốc, vương quốc nào lo củng cố, phát triển vương quốc lấy; chỉ sau Chiến tranh trái đất thứ nhất, cái tư tưởng về luân lí xã hội mới thực sự được đề xướng và xây dựng. Luân lí xã hội tức là luân lý của chủ nghĩa xã hội, coi trọng sự bình đẳng của con người, không những quan tâm đến từng gia đình, vương quốc mà còn đến cả trái đất. Cũng theo Phan Châu Trinh, trong xã hội Việt Nam thời đó, cả luân lý gia đình lẫn luân lí vương quốc (mà phần cốt lõi là ý thức nghĩa vụ đối với vương quốc) đều đã tiêu vong. Đây đúng là nguyên nhân gốc của tình trạng mất nước. Riêng về luân lí xã hội là thứ luân lí đang được cổ vũ ở những nước phương Tây thì người dân ta vẫn chưa tồn tại ý niệm gì (cần lưu ý: tác giả đã dùng khái niệm theo cú pháp của tiếng Hán; ở đây, xã hội luân lí hay vương quốc luân lí đúng là luân lí xã hội, luân lí vương quốc theo cách nói quen thuộc hiện nay).

Nhìn chung, trong bài diễn thuyết này, khi phân tích tình hình vương quốc, Phan Châu Trinh luôn muốn người nghe có được một chiếc nhìn toàn diện về trái đất. Hiểu người là để hiểu mình. Nắm được đại cục là để xác định được một hướng đi thực tiễn nhất. Con đường phát triển của xã hội Việt Nam phải hoàn toàn thuận dòng với con đường phát triển chung của xã hội loài người,…

rất có thể thâu tóm đại ý của đoạn trích về luân lí xã hội ở VN (thuộc phần thứ III của bài diễn thuyết) như sau: người VN còn hoàn toàn xa lạ với khái niệm luân lí xã hội và điều kiện để xây dựng luân lí xã hội ở Việt Nam cũng vẫn chưa tồn tại, bởi dân không biết đoàn thể, không trọng công ích, mà tình trạng này lại có nguyên nhân từ sự manh tâm phá hoại đoàn thể của đám quan trường. trình diễn những điều trên, Phan Châu Trinh hướng người nghe tới nhận thức: cần phải truyền bá chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam để gây dựng đoàn thể, nhằm hướng tới mục đích giành tự do, độc lập.

Khái niệm then chốt của đoạn trích không tồn tại gì khác hơn là luân lí xã hội. Căn cứ vào những gì đã được trình diễn, ta hiểu nội dung của nó bao hàm mấy điểm lớn:

– Trước hết, đó là ý thức tương trợ lẫn nhau giữa những cá nhân trong xã hội.

– tiếp vì vậy, luân lí xã hội là “cái nghĩa vụ mỗi người trong nước”, tức là ý thức công dân mà mỗi người phải có.

– Cao hơn, luân lí xã hội là “cái nghĩa vụ loài người ăn ở với loài người”, tức là tinh thần hợp tác của con người vượt lên những ranh giới dân tộc và lãnh thổ.

Nói giản dị hơn và cũng thiết thực hơn, theo Phan Châu Trinh, luân lí xã hội gắn liền với ý thức sẵn sàng làm việc chung, sẵn sàng giúp đỡ nhau và tôn trọng quyền lợi của người khác.

Vốn nổi tiếng về tài hùng biện, Phan Châu Trinh rất biết cách chinh phục người nghe, trước tiên là bằng lối xưng hô thích hợp. Vì hướng về đồng bào thân yêu – những người biết đau nỗi đau mất nước, đang muốn sẻ chia với ông những trăn trở trong việc xác định con đường đi tới cho cả xã hội – ông đã dùng những cụm từ như: “anh em”, “dân Việt Nam”, “người nước mình”, “người mình”,… Thật ấm lòng khi được nghe những từ đó từ miệng diễn thuyết.

Vào đề, tác giả không ngần ngại dùng cách nói phủ định để đánh tan những ngộ nhận rất có thể có ở người nghe về sự hiểu biết của chính họ trên vấn đề luân lí xã hội: “Xã hội luân lí thật trong VN tuyệt nhiên không ai biết đến, so với vương quốc luân lí thì người mình còn dốt nát hơn nhiều”. Tiếp sau, Hình như lường tính được khả năng hiểu đơn giản, thậm chí xuyên tạc vấn đề của không ít người, tác giả mạnh mẽ bồi thêm một câu để gạt phắt khỏi nội dung bài nói những chuyện vô bổ: “Một tiếng bè bạn không thể thay cho xã hội luân lí được, cho nên không cần cắt nghĩa lùm gì” (những chữ in nghiêng là nhấn mạnh của PHD). Câu văn trên cho thấy rõ sự sống động trong tư duy và sự nhạy cảm trong quan hệ giao tiếp của tác giả. Ông không lựa cách nói nặng tính lý thuyết gắn liền với yêu cầu minh giải khái niệm. Vì quan tâm tới trình độ của người dự nghe diễn thuyết nên ông trình diễn vấn đề bằng hàng loạt phản chứng. Uy lực của lời nói tác giả cũng được khẳng định từ đó. trải qua việc công kích, phủ nhận cách hiểu sai và việc nêu lên cái thiếu của dân ta, VN trên phương diện luân lí xã hội, tác giả dần dần giúp người nghe lĩnh hội được thực chất của vấn đề.

Phân tích tác phẩm Về luân lí xã hội ở VN – Mẫu 5

Phan Châu Trinh được biết đến là một nhà chí sĩ yêu nước nổi tiếng. Lợi dụng thực dân Pháp, cải cách đổi mới mọi mặt, làm cho dân giàu, nước mạnh, trên cơ sở đó tạo nền độc lập vương quốc, đây đúng là chủ trương cứu nước của ông. Ở Phan Châu Trinh thì ông luôn luôn ý thức dùng văn chương để làm cách mạng vì vậy những tác phẩm của ông đều đậm tính chất hùng biện, lập luận chặt chẽ, đanh thép, thấm nhuần tư tưởng yêu nước và tinh thật dân chủ. rất có thể nói rằng một trong những tác phẩm chính của Phan Châu Trinh là “Đạo đức và luân lý Đông Tây” và bài Về luân lí xã hội ở VN là một đoạn trích nằm trong phần ba của tác phẩm này.

Sáng hẳn lên trong đoạn trích là dũng khí của một tình nhân nước, qua đó vạch trần tình hình đen tối của xã hội tôn vinh tư tưởng đoàn thể vì sự tiến bộ, hướng về một ngày mai tươi sáng của vương quốc. với cùng một nội dung khá hấp dẫn thì qua đoạn trích này, tác giả muốn hướng tới toàn thể nhân dân Việt Nam nhằm khôi phục ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với sự phát triển của vương quốc, dân tộc. Về luân lí xã hội ở VN

Trong tác phẩm đặc sắc đầy sự bàn luận, Phan Châu Trinh nói về luân lí xã hội. Vậy cái luân lí xã hội mà tác giả như đã nhắc đến nhiều là cái gì? Luân lí xã hội còn đúng là luân lý của chủ nghĩa xã hội, luôn luôn coi trọng sự bình đẳng của con người, không những quan tâm đến từng gia đình, vương quốc mà còn đến cả trái đất. Cũng theo Phan Châu Trinh cho rằng trong xã hội Việt Nam đương thời, cả luân lí về gia đình – tức là gia đình nào biết gia đình nấy, và luân lí vương quốc – tức là vương quốc nào thì lo củng cố, phát triển vương quốc nấy, mà rất có thể nói phần cốt lõi của luân lí vương quốc là ý thức nghĩa vụ đối với vương quốc, cả hai luân lí này đều đã tiêu vong, ông cho rằng đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất nước. Riêng về luân lí xã hội là thứ luân lí đang được cổ vũ ở những nước phương Tây thì người dân ta vẫn chưa tồn tại ý niệm gì. Phan Châu Trinh như đã chỉ rõ “Ở Việt Nam vẫn chưa tồn tại luân lí xã hội”, ông viết và nêu ý kiến: “Xã hội luân lí thật trong VN tuyệt nhiên không ai biết đến, so với vương quốc luân lí thì người nước mình còn dốt nát hơn rất rất nhiều. Khẳng định rằng một tiếng bè bạn không thể thay cho xã hội luân lí được, cho nên không cần cắt nghĩa làm gì”. Ý của tác giả ở đây đúng là không thể hiểu đơn giản rằng luân lí xã hội chẳng qua chỉ là tình cảm bè bạn giữa người này với người khác. Tiếp theo, tác giả đã so sánh thật sắc nét về quan điểm, nhận thức về luân lí xã hội của người châu Âu với người Việt Nam để nhấn mạnh tình trạng trên. Ông đã nhận được thấy và cho rằng người châu Âu có đoàn thể, có ý thức sẵn sàng làm việc chung, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau và tôn trọng quyền lợi của người khác bằng minh chứng sắc bén và đầy thuyết phục “bên Pháp, mỗi khi người có quyền thế, hoặc chính phủ lấy sức mạnh mà đè nén quyền lợi riêng của một người hay một hội nào thì người ta hoặc kêu nài, hoặc chống cự, hoặc thị oai, vận dụng cho tới được công bình mới nghe”. Còn ở Việt Nam ta vấn đề này thì sao? Tác giả cũng đã thẳng thừng chứng tỏ được ở VN tuyệt nhiên không tồn tại luân lí xã hội.

Điều thứ nhất, dân ta chỉ biết lo cho bản thân mình mà không hề quan tâm đến người khác, ông chứng tỏ bằng phương pháp đưa ra những thể hiện: “Người mình thì phải ai tai nấy, ai chết mặc ai! Đi đường gặp người bị tai nạn, gặp người yếu bị kẻ mạnh bắt nạt cũng ngơ mắt mà đi qua, hình như người bị nạn khốn ấy không can thiệp gì đến mình”. Tiếp nữa là tác giả viết: “đã biết sống thì phải bênh vực nhau, biết góp gió thành bão, dụm cây làm rừng không đến nỗi trơ trọi, lơ láo, sợ sệt, ù lì như ngày nay” không những vậy tác giả còn dùng một số câu thành ngữ như “không ai bẻ đũa cả nắm” hay “Nhiều tay làm nên bộp” để chỉ rõ trước kia dân tộc Việt Nam cũng biết đến đoàn thể, công ích, biết đến sức mạnh của tình đoàn kết nhưng hiện nay thì không thể nữa. Ông đã rất tinh ý nhấn mạnh sự phản động, thối nát của xã hội phong kiến đúng là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Không dừng lại ở đó không đâu, tác giả còn nêu ra tình trạng vua quan ra sức bóc lột, vơ vét của nhân dân, không hề quan tâm đến lợi ích của dân chúng: “Dẫu trôi nổi cùng cực thế nào, miễn là có kẻ mang đai đội mũ ngất ngưởng ngồi trên, có kẻ áo rộng khăn đen lúc nhúc lạy dưới, trăm nghìn năm như thế cũng xong”, ông còn đã như chỉ rõ bọn quan tham ấy là ai? “Ngày xưa thì bọn ấy là bọn Nho học đã đỗ được cái bằng cử nhân, TS. Ngày nay, trái đất đổi khác thì bọn ấy là bọn Tây học đã được cái chức ký lục thông ngôn, có khi bồi bếp dựa vào thân thế của chủ cũng ra làm quan nữa. Còn những bọn quan lại đã nói ở trên này chỉ còn một tiếng đúng hơn là lũ ăn cướp có giấy phép vậy”. rất có thể nói bên cạnh sự phê phán bọn quan tham, tác giả cũng chỉ ra sự hèn kém của dân mình, “dầu tham, dầu nhũng dầu rút tỉa của dân thế nào cũng không ai bình phẩm; dầu lấy lúa của dân mua vườn sắm ruộng, xây nhà làm cửa cũng không ai chê bai”. sau cuối là thái độ gió chiều nào theo chiều ấy, thấy quyền thế thì chạy theo, quỵ lụy, dựa dẫm: “Những kẻ ở vườn thấy quan sang, quan quyền cũng bén mùi làm quan. Nào lo cho quan, nào lót cho lại được, nào chạy ngược, chạy xuôi dầu cố ruộng dầu bán trâu cũng vui lòng chỉ việc được mua lấy một chiếc chức xã trưởng hoặc cai tổng… Thương ôi! Làng có một trăm dân mà người này đối với kẻ kia đều ngó theo sức mạnh, không tồn tại chút gì gọi là luân lý đạo đức cả”.

Nhà văn như đưa ra câu hỏi vậy như nếu muốn có luân lí xã hội thì cần phải làm gì? Theo tác giả đã bày tỏ thì cần phải gây dựng đoàn thể để giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đồng thời ta phải xóa sổ chính sách phong kiến đã thối nát để xây dựng chính sách xã hội chủ nghĩa theo đúng nghĩa của nó, nâng cao dân trí và ý thức dân chủ của người dân, hướng dân chúng tới mục tiêu giành độc lập tự do cho dân tộc, như ông đã Tóm lại: “Nay muốn một ngày kia nước Việt Nam được tự do, độc lập thì trước hết dân Việt Nam phải có đoàn thể đã. Mà muốn có đoàn thể thì có chi hay hơn là truyền bá xã hội chủ nghĩa trong dân Việt Nam này”.

Với phong thái chính luận độc đáo, văn phong mạch lạc rõ nghĩa, lúc từ tốn, mềm mỏng, lúc lại kiên quyết đanh thép đầy sức thuyết phục, đồng thời với tầm nhìn sâu rộng và suy nghĩ sắc sảo tiến bộ của tôi, Phan Châu Trinh đã cho chúng ta thấy tình hình “Về luân lí xã hội ở VN” hiện nay ra làm sao, đồng thời như một lời nhắc nhở mọi người hãy nêu cao tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm với vương quốc, dân tộc mình.

Phân tích tác phẩm Về luân lí xã hội ở VN – Mẫu 6

Về luân lí xã hội ở VN là một đoạn trích trong phần III của bài Đạo đức và luân lí Đông Tây (gồm năm phần chính, kể cả nhập đề và Tóm lại, được Phan Châu Trinh diễn thuyết vào đêm 19-11 -1925 tận nhà Hội Thanh niên ở thành phố sài gòn (nay là TP HCM). Bài diễn thuyết khá dài, có nội dung phong phú, tôn vinh tác dụng của đạo đức, luân lí, khẳng định phải tìm nguyên nhân mất nước trong việc để mất đạo đức luân lí truyền thống. Phan Châu Trinh phân biệt đạo đức với luân lí, cho đạo đức là cái không bao giờ thay đổi còn luân lí là cái rất có thể thay đổi theo thời. Bởi vậy, muốn đưa Việt Nam thoát khỏi thảm trạng hèn hèn yếu, mất độc lập, dứt khoát phải cải tổ luân lí đổ nát bấy nay, xây dựng luân lí mới trên nền tảng truyền thống vinh quang (cũng là đức chân chính) từng có.

Đoạn văn được học trích từ một trong những bài diễn thuyết sau cuối của nhà ái quốc lớn từng nghiền ngẫm nhiều về con đường cứu nước.

Nội dung chủ yếu của đoạn trích nói về tình trạng người VN còn hoàn toàn xa lạ với khái niệm luân lí xã hội và điều kiện để xây dựng luân lí xã hội ở Việt Nam cũng vẫn chưa tồn tại, bởi dân không biết đoàn thể, không trọng công ích, mà tình trạng này lại có nguyên nhân từ sự phá hoại đoàn thể của đám quan trường.

Chủ đề của đoạn trích rất rõ ràng. Tác giả cho rằng cần phải truyền bá chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam để gây dựng đoàn thể, nhằm hướng tới mục đích giành độc lập tự do.

Nếu coi một nét đặc trưng của loài vãn diễn thuyết là sự giao tiếp sống động giữa người nói và người nghe thì đối tượng hướng tới của bài diễn thuyết được trích học ở đây trước hết là những người trực tiếp nghe Phan Châu Trinh nói vào đêm 19/11/1925 tận nhà Hội Thanh niên thành phố sài gòn. Rộng ra, đó là những đồng bào thân yêu của diễn thuyết – những người biết đau nỗi đau mất nước, đang muốn sẻ chia với ông những trăn trở trong việc xác định con đường đi tới cho cả xã hội. Những cụm từ, những câu trong bài rất có thể giúp ta nhận thấy đối tượng đó: người nước mình, người mình, anh em, dân Việt Nam…, luân lí của bọn thượng lưu… nói cho anh em dễ hiểu mà thôi – ở VN là thế đấy!

Một đặc trưng phổ biến của loại văn diễn thuyết là cách đặt vấn đề thẳng thắn, gây ấn tượng mạnh mẽ cho người nghe. Ta rất có thể thấy ở đoạn trích này những đặc trưng đó.Vào đề, tác giả không ngần ngại dùng cách nói phủ định để đánh tan những ngộ nhận rất có thể có ở người nghe về sự hiểu biết của chính họ trên vấn đề luân lí xã hội: Xã hội luân lí thật trong VN tuyệt nhiên không ai biết đến, so với vương quốc luân lí thì người mình còn dốt nát hơn nhiều. Tiếp sau, Hình như lường tính được khả năng hiểu đơn giản, thậm chí xuyên tạc vấn đề của không ít người, tác giả mạnh mẽ bồi thêm một câu để gạt phắt khỏi nội dung bài nói những chuyện vô bổ: Một tiếng bè bạn không thể thay cho xã hội luân lí được, cho nền không cần cắt nghĩa làm gì. Câu văn này cho thấy rõ sự sống động trong tư duy và nhạy cảm trong quan hệ giao tiếp của tác giả. Uy lực của lời nói tác giả cũng được khẳng định từ đó.

Trong đoạn văn từ câu Cái xã hội chủ nghĩa bên Âu châu… đến câu Đi đường gặp người bị tai nạn … không can thiệp gì đến mình, tác giả đã so sánh bên châu âu, châu Pháp với bên mình về vấn đề trung tầm là ý thức nghĩa vụ giữa người với người. Tất nhiên, đằng sau đó, ta vẫn rất có thể nhận thấy được cái nhìn của tác giả về sự thua kém của bên mình về những vấn đề sót lại là sự công minh và sự hiểu biết.

Theo tác giả, nguyên nhân sâu xa của tình trạng dân không biết đoàn thể, không trọng công ích nằm ở sự phản động, thối nát của lũ quan trường. Từ đây, tác giả hướng mũi dùi đả kích vào bọn chúng (đối tượng mà ông khi thì gọi là bọn học trò, khi thì gọi là kẻ mang đai đội mũ, kể áo rộng khăn đen, khi thì gọi là bọn quan lại, bọn thượng lưu…). Chỉ mới quan sát cách tác giả gọi tên chứ vẫn chưa nói tới việc ông tố cáo cái tội của chúng, ta đã nhận được ra sự ghét bỏ cao độ của Phan Châu Trinh đối với tầng lớp quan lại Nam triều. Trong mắt tác giả, chính sách vua quan chuyên chế cực kì tồi tệ, cần phải phủ định một cách triệt để. những hình ảnh ví von đáng để ý thể hiện thái độ phủ định đó: có kẻ mang đai đội mũ, ngất ngưởng ngồi trên, có kẻ áo rộng khăn đen lúc nhúc lạy dưới…, những bọn quan lại đã nói ở trên này chỉ còn một tiếng chỉ đúng hơn là lũ ăn cướp có giấy phép vậy.

Sự xuất hiện của những câu cảm thán cho thấy tác giả không những phát biểu chính kiến bằng lí trí tỉnh táo mà còn bằng trái tim tràn trề cảm xúc, chan chứa niềm xót xa cùng nỗi đau về tình trạng đình trệ thê thảm của xã hội Việt Nam. Qua trạng thái cảm xúc ấy, ta nhận rõ phẩm cách trung thực, cứng cỏi, quyết liệt của một nhà cách mạng toàn tâm toàn ý đấu tranh vì dân chủ, vì tiến bộ xã hội.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa yếu tố biểu cảm với yếu tố nghị luận là một đặc trưng nổi trội của vãn diễn thuyết. Những câu cảm thán, câu hỏi tu từ, những cụm từ người VN, ông cha mình, một số trường hợp mở rộng thành phần câu để nhấn mạnh (như ở câu Luân u của bọn thượng lưu – tôi không gọi bọn ấy là thượng lưu, tôi chỉ mượn hai chữ thượng lưu nói cho anh em dễ hiểu mà thôi – ở VN là thế đấy!) đầy ắp màu sắc cảm xúc đã làm cho lí lẽ của bài diễn thuyết tăng thêm sức thuyết phục. Ta luôn thấy ở đây mối giao hòa, giao cảm giữa người nói và người nghe. Đó đúng là một trong những điều kiện quan trọng làm nên khả năng lay chuyển nhận thức và tình cảm ở người đọc của bài diễn thuyết.

Phan Châu Trinh nhìn thấy mối quan hệ mật thiết giữa truyền bá chủ nghĩa xã hội, gây dựng toàn thể với sự nghiệp giành tự do độc lập. Tác giả luôn biết hướng về cái đích sau cuối (giành tự do, độc lập) nhưng cũng hết sức tỉnh táo trong việc lựa chọn bước đi. Từ chỗ nhận thấy một sự thực nhức nhối là dân trí VN quá thấp và ý thức đoàn thể của người dân quá kém (điều này gây trở ngại cho mưu đồ cứu nước), ông kêu gọi gây dựng đoàn thể, đương nhiên, đi kèm theo với nó là việc đánh đổ chính sách vua quan thối nát. Nhưng muốn có đoàn thể thì có chi hay hơn là truyền bá xã hội chủ nghĩa trong dân Việt Nam này. Lập luận như thế là rất chặt chẽ, có sức thuyết phục cao.

Về luân lí xã hội ở VN thể hiện khá rõ những điều cốt lõi làm nên sức hấp dẫn của văn diễn thuyết Phan Châu Trinh: lập luận sáng sủa, khúc chiết, tình cảm tràn đầy, thường được biểu lộ qua những lời cảm thán thống thiết, lập trường đánh đổ chính sách quân chủ luôn được tuyên bố công khai minh bạch, dứt khoát, kế hoạch hành động được vạch ra cụ thể, rõ ràng…

Những vấn đề đưa ra trong về luân lí xã hội ở VN không những có ý nghĩa sâu sắc đối với thời của Phan Châu Trinh mà còn có ý nghĩa sâu sắc đối với cả thời đại của chúng ta hôm nay.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *