Soạn văn là một công việc mà những bạn học viên thường phải làm khi ở nhà. Để giúp công việc đó trở thành dễ dàng hơn, tiếp về sau chúng tôi xin giới thiệu tài liệu soạn văn 8: Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gic).

Đây là tài liệu được chúng tôi biên soạn theo chương trình Ngữ văn lớp 8, gồm có hai phần đúng là: soạn văn đầy đủ và soạn văn ngắn gọn. tiếp về sau, chúng tôi xin mời những bạn cùng xem thêm tài liệu.

Soạn văn lớp 8: Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gic)

  • Soạn văn Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gic) đầy đủ
  • Soạn văn Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gic) ngắn gọn

Soạn văn Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gic) đầy đủ

1. Những câu dưới đây mắc một số lỗi diễn đạt liên quan đến lô-gic) Hãy phát hiện và chữa những lỗi đó.

a. Chúng em đã giúp những bạn học viên những vùng bị bão lụt quần áo, giày dép và nhiều đồ dùng học tập khác.

b. Trong thanh niên nói chung và trong bóng đá nói riêng, niềm say mê là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công.

c. Lão Hạc, Bước đường cùng và Ngô Tất Tố đã giúp chúng ta hiểu sâu sắc thân phận của người nông dân Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945.

d. Em muốn trở thành một người trí thức hay một bác sĩ?

e. Bài thơ không những hay về nghệ thuật mà còn sắc sảo về ngôn từ.

g. Trên sân ga chỉ còn sót lại hai người. Một người thì cao gầy, còn một người thì mặc áo ca rô.

h. Chị Dậu rất chăm chỉ, chịu khó nên chị rất mực yêu thương anh xã con.

i. Nếu không phát huy những đức tính đẹp đẽ của người xưa thì người phụ nữ Việt Nam ngày nay không thể có được những nhiệm vụ vinh quang và nặng nề đó.

k. Hút thuốc lá vừa có hại cho sức khỏe, vừa làm giảm tuổi thọ của con người.

reply:

a. – Lỗi: Quần áo, giày dép là đồ dùng sinh hoạt nó không thể nằm trong hệ thống của đồ dùng học tập.

– Chữa lại: Chúng em đã giúp những bạn học viên những vùng bị bão lụt quần áo, giày dép và những vật dụng sinh hoạt khác.

b. – Lỗi: Thanh niên là tập hợp của những người trẻ tuổi, còn bóng đá là một bộ môn thể thao. Hai khái niệm này không “đồng chất” với nhau. Trong thanh niên có học viên, sinh viên, bộ đội…, còn trong bóng đá hoàn toàn có thể có huấn luyện viên, cầu thủ nhí…

– Chữa lại: Trong thanh niên nói chung và trong tầng lớp sinh viên nói riêng, niềm say mê là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công.

hoặc: Niềm say mê trong bóng đá, trong bầu nhiệt huyết của thanh niên là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công.

c. – Lỗi: “Lão Hạc”, “Bước đường cùng” là hai tác phẩm hiện thực phê phán của văn học Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 không nằm trong hệ thống, không cùng chung tác giả là Ngô Tất Tố.

– Chữa lại: “Lão Hạc” của Nam Cao, “Bước đường cùng” của Nguyễn Công Hoan, “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố… đã giúp […].

d. – Lỗi: Phạm trù “người trí thức” rộng hơn và hoàn toàn có thể bao hàm “bác sĩ” nên không thể đứng ngang hàng nhau về lô-gic.

– Chữa lại: Em muốn trở thành một kỹ sư hay bác sĩ?

e. – Lỗi: Nghệ thuật bao hàm nghĩa của từ “ngôn từ”

– Chữa lại: Bài thơ không những hay về nghệ thuật mà còn sâu sắc về nội dung tư tưởng.

g. – Lỗi: Một người cao gầy (hình dáng. và một người mặc áo ca rô (trang phục. thuộc hai phạm trù không giống nhau.

– Chữa lại: Trên sân ga chỉ còn sót lại hai người. Một người thì cao gầy, còn một người thì lùn và béo.

h. – Lỗi: chăm chỉ và chịu khó là nguyên nhân của hành động yêu thương anh xã con, vì thế không thể dùng từ “nên”.

– Chữa lại: Chị Dậu rất chăm chỉ, chịu khó nên chị đã đảm đang, gánh vác mọi trách nhiệm nhà anh xã.

hoặc: Chị Dậu rất nhân hậu, thủy chung nên chị rất mực yêu thương anh xã con.

i. – Lỗi: Hai vế Nếu… thì vốn để biểu thị quan hệ điều kiện – kết quả nhưng ở đây lại không thể biểu thị quan hệ đó vì những đức tính đẹp đẽ không tạo ra “những nhiệm vụ vinh quang và nặng nề”.

– Chữa lại: Nếu không phát huy những đức tính đẹp đẽ của người phụ nữ xưa thì phụ nữ Việt Nam ngày nay không thể xứng đáng với tám chữ vàng Bác Hồ trao tặng. Đó là “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

hoặc: Nếu như không phát huy cao độ những đức tính đẹp đẽ của người phụ nữ xưa thì phụ nữ Việt Nam ngày nay không thể đảm đương được những nhiệm vụ vinh quang và nặng nề đó.

k. – Lỗi: Khi câu thể hiện mối quan hệ sóng đôi vừa A vừa B phải có quan hệ đẳng lập chứ không bao hàm.

– Chữa lại: Hút thuốc lá vừa có hại cho sức khỏe của chính mình, vừa gây hại cho sức khỏe của những người xung quanh.

2. Hãy tìm những lỗi diễn đạt tương tự như (lỗi lô-gic) trong bài tập làm văn của tôi hoặc của những bạn cùng lớp, trong lời nói hằng ngày hoặc trên những phương tiện truyền thông đại chúng.

reply:

hoàn toàn có thể lấy một số ví dụ của việc viết câu sai tiếp về sau. những em học viên thử chữa lại cho đúng:

(1) trong thực tiễn khách quan cho thấy: thành công chỉ hoàn toàn có thể có qua những lần rút kinh nghiệm, khắc phục từ những thất bại bước đầu.

(2) Vì trào lưu “ba đảm đang” đang phát triển sôi nổi khắp nơi, nên chị em phụ nữ của chúng ta đã đóng góp rất nhiều thành tích to lớn vào công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, xây dựng Tổ quốc giàu mạnh.

(3) Tác phẩm “Tắt đèn“ tác giả đề cập đến nhiều vấn đề ở nông thôn Việt Nam và cái đói của gia đình chị Dậu.

Soạn văn Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gic) ngắn gọn

Câu 1 (trang 127 sgk Ngữ văn 8 tập 2)

a. Trong câu trên đồ dùng học tập không cùng nhóm với quần áo, giày dép vì vậy nên sửa thành:

– Chúng em đã giúp những bạn học viên vùng bão lụt quần áo, giày dép và đồ dùng học tập.

– Chúng em đã giúp những bạn học viên vùng bão lụt quần áo, giày dép và nhiều đồ dùng sinh hoạt khác.

b. Phạm vi đối tượng trong câu có dạng A nói chung và B nói riêng, khi đó A và B phải cùng loại nhưng trong bài này A và B khác loại. Sửa thành.

– Thanh niên nói chung, sinh viên nói riêng, niềm say mê là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công.

– Trong thể thao nói chung và trong bóng đá nói riêng, niềm say mê là nhân tố quan trọng dẫn đến thành công.

c. Lão Hạc và Bước đường cùng là tác phẩm, còn Ngô Tất Tố là tác giả, hai phạm trù này không thể được xếp cùng làm chủ ngữ. Sửa thành:

– Lão Hạc, Bước đường cùng và Tắt đèn đã giúp chúng ta hiểu sâu sắc thân phận của người nông dân trước cách mạng tháng Tám 1945.

d. Trí thức có nghĩa bao hàm nghĩa của từ bác sĩ. Câu trên sửa thành:

– Em muốn trở thành một kỹ sư hay một bác sĩ.

e. Nghệ thuật bao hàm nghĩa của từ “ngôn từ”. Câu trên sửa thành:

– Bài thơ trên không những hay về nghệ thuật mà còn sắc sảo về nội dung.

g. Một người cao gầy (hình dáng) và một người mặc áo ca rô (trang phục) thuộc hai phạm trù không giống nhau, sửa thành:

– Trên sân ga chỉ có hai người. Một người thì cao gầy, còn một người thì béo mập.

h. chăm chỉ và chịu khó là nguyên nhân của hành động yêu thương anh xã con, vì thế không thể dùng từ “nên”. Sửa thành:

– Chị Dậu rất chăm chỉ chịu khó và chị rất mực yêu thương anh xã con.

i. Hai vế Nếu… thì vốn để biểu thị quan hệ điều kiện – kết quả nhưng ở đây lại không thể biểu thị quan hệ đó vì những đức tính đẹp đẽ không tạo ra “những nhiệm vụ vinh quang và nặng nề”.

– Nếu không phát huy những đức tính đẹp đẽ của người xưa thì người phụ nữ Việt Nam ngày nay không thể hoàn thành được những nhiệm vụ vinh quang và nặng nề đó.

k. Khi câu thể hiện mối quan hệ song đôi vừa A vừa B phải có quan hệ đẳng lập chứ không bao hàm. Sửa thành:

– Hút thuốc lá vừa có hại cho sức khỏe vừa tốn tiền.

Câu 2 (trang 127 sgk Ngữ văn 8 tập 2)

hoàn toàn có thể lấy một số ví dụ của việc viết câu sai tiếp về sau. những em học viên thử chữa lại cho đúng:

(1) trong thực tiễn khách quan cho thấy: thành công chỉ hoàn toàn có thể có qua những lần rút kinh nghiệm, khắc phục từ những thất bại bước đầu.

(2) Vì trào lưu “ba đảm đang” đang phát triển sôi nổi khắp nơi, nên chị em phụ nữ của chúng ta đã đóng góp rất nhiều thành tích to lớn vào công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, xây dựng Tổ quốc giàu mạnh.

(3) Tác phẩm “Tắt đèn” tác giả đề cập đến nhiều vấn đề ở nông thôn Việt Nam và cái đói của gia đình chị Dậu.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *