tiếp sau này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến những thầy cô và những bạn tài liệu soạn văn lớp 7: Văn bản báo cáo, đã được đăng tải tại đây.

Soạn văn là một công việc khá quan trọng đối với những bạn học viên trước khi đến lớp, việc này sẽ giúp cho chúng ta hiểu trước một phần nội dung của bài học. Tài liệu soạn văn 7: Văn bản báo cáo, gồm hai phần đó là: soạn bài đầy đủ và soạn bài ngắn gọn. tiếp sau này, chúng tôi xin mời những bạn cùng xem thêm tài liệu.

Soạn văn 7: Văn bản báo cáo

 • Soạn văn Văn bản báo cáo đầy đủ
  • A. kỹ năng và kiến thức cơ bản
  • B. Rèn luyện kỹ năng
 • Soạn văn Văn bản báo cáo ngắn gọn
  • I. tính chất của văn bản báo cáo
  • II. Cách làm văn bản báo cáo
  • III. Luyện tập

Soạn văn Văn bản báo cáo đầy đủ

A. kỹ năng và kiến thức cơ bản

I. tính chất của văn bản báo cáo

1. Đọc những văn bản

Văn bản 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2003

BÁO CÁO

Về kết quả hoạt động chào mừng ngày 20 – 11

Kính gửi: BGH Trường THCS Trần Quốc Toản

Để thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11, hưởng ứng đợt phát động thi đua làm nhiều việc tốt của BGH nhà trường, trong tháng 11 vừa vừa qua, lớp 7B đã có nhiều hoạt động đạt kết quả tốt, cụ thể là:

1) Về học tập: cả lớp đã có 86 tiết học được xếp loại tốt. Cả lớp được 16 điểm 10, 25 điểm 9 Trong số đó bạn Lê Văn là người đạt nhiều điểm 9 và 10 nhất. Trong số 45 bạn chỉ có 2 bạn bị điểm dưới trung bình.

2) Về kỷ luật: Cả lớp không bạn nào đi học muộn, không bạn nào bị thầy, cô giáo nhắc nhở trong giờ học, không xảy ra điều gì tác động tới việc học tập của lớp.

3) Về lao động: Lớp đã tham gia lao động tập thể 3 buổi theo lịch của nhà trường: dọn dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc và bảo vệ cây. Kết quả lao động đều tốt, 4 bạn nghỉ có lý do.

4) những hoạt động khác: Lớp đã tham gia 2 tiết mục trong buổi biểu diễn văn nghệ của nhà trường; làm được 1 tờ báo tường với chủ đề chào mừng ngày 20 – 11.

Thay mặt lớp 7B

Lớp trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)

Văn bản 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Định, ngày 8 tháng 9 năm 2003

BÁO CÁO

Về kết quả quyên góp ủng hộ những bạn học viên vùng lũ lụt

Kính gửi: Tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

Hưởng ứng trào lưu quyên góp giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt vượt qua những khó khăn do thiên tai gây ra, lớp 7C đã tiến hành quyên góp được một số quà gửi những bạn học viên vùng lũ lụt như sau:

1) Quần áo: 6 bộ

2) Sách vở: 12 cuốn sách giáo khoa cũ (lớp 6) và 30 quyển vở học viên

3) Tiền mặt: 100 000 đồng.

toàn bộ những bạn đều đóng góp, ủng hộ. Trong số đó bạn Hoàng Hà là người ủng hộ nhiều nhất: 1 bộ quần áo và 20.000 đồng.

Thay mặt lớp 7C

Lớp trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. reply câu hỏi sau:

a. Viết báo cáo để làm gì?

b. Báo cáo cần phải để ý những yêu cầu gì về nội dung và hình thức trình diễn?

c. Em đã viết báo cáo lần nào vẫn chưa? Hãy dẫn ra một số trường hợp cần viết báo cáo trong sinh hoạt và học tập ở trường, lớp em.

reply:

a. Viết báo cáo để tổng hợp trình diễn về tình hình, sự việc và những kết quả đạt được của một cá nhân hay một tập thể.

b. Báo cáo cần phải để ý những yêu cầu sau:

+ Về hình thức trình diễn: trang trọng, rõ ràng và sáng sủa theo một số quy định sẵn.

+ Về nội dung: không nhất thiết phải trình diễn đầy đủ toàn bộ nhưng cần để ý những mục sau: Báo cáo với ai? Báo cáo về sự việc gì? Kết quả ra làm sao?

c. Một số trường hợp cần viết báo cáo:

+ Lớp trưởng báo cáo kết quả xếp loại thi đua của lớp trong tháng.

+ Bí thư báo cáo về buổi sinh hoạt chi đoàn của lớp.

+ Tình hình học tập của lớp khi kết thúc năm học.

3. Trong những tình huống tiếp sau này, tình huống nào phải viết báo cáo?

a. tới đây nhà trường sẽ tổ chức đi tham quan một di tích lịch sử nổi tiếng theo tinh thần tự nguyện, toàn bộ những bạn trong lớp đều muốn tham gia.

b. Gần cuối năm học, BGH cần phải ghi nhận tình hình học tập, sinh hoạt và công tác của lớp trong hai tháng cuối năm.

c. Do ba má thay đổi nơi công tác, em phải chuyển đến học một trường tại chỗ ở mới.

reply:

Tình huống phải viết báo cáo:

+ Tình huống a: cần viết văn bản đề nghị.

+ Tình huống b: cần viết báo cáo.

+ Tình huống c: cần viết đơn xin nhập học.

II. Cách làm văn bản báo cáo

1. Tìm hiểu cách làm văn bản báo cáo

a. Hãy đọc hai văn bản báo cáo trên và xem những mục trong văn bản được trình diễn theo thứ tự nào. Cả hai văn bản có những điểm gì giống và không giống nhau?

– Những phần nào là quan trọng, cần để ý trong cả hai văn bản báo cáo?

(Gợi ý: Muốn xác định được cần reply một số câu hỏi: Báo cáo với ai? Ai báo cáo? Báo cáo về vấn đề gì? Báo cáo để làm gì?)

b. Từ văn bản trên, hãy rút ra cách làm một văn bản báo cáo.

reply:

a. Ở hai văn bản trên thì thứ tự trình diễn, cách thức trình diễn rất giống nhau.

– Nội dung cụ thể của hai văn bản không giống nhau (về kết quả):

+ Hoạt động chào mừng Ngày 20 – 11

+ Quyên góp ủng hộ những bạn học viên vùng lũ lụt.

b. Cách làm văn bản báo cáo đọc.

2. Dàn mục một văn bản báo cáo

Một văn bản báo cáo cần phải có những mục tiếp sau này

a. Quốc hiệu và tiêu ngữ

b. Địa điểm và thời gian làm báo cáo

c. Tên văn bản: Báo cáo về…

d. Nơi nhận báo cáo

e. Người (tổ chức) báo cáo

g. Báo cáo về lý do, sự việc và những kết quả đã làm được

h. Chữ ký và họ tên người báo cáo

3. Lưu ý

a. Tên văn bản cần viết chữ in hoa, khổ chữ to.

b. trình diễn văn bản báo cáo cần sáng sủa, cân đối: những phần quốc hiệu và tiêu ngữ, tên văn bản, nơi nhận và nội dung báo cáo, mỗi phần cách nhau 2 – 3 dòng; không viết sát lề giấy, không để phần trên và phần dưới trang giấy có khoảng trống quá lớn.

B. Rèn luyện kỹ năng

1. sưu tập và giới thiệu trước lớp một văn bản báo cáo nào đó (chỉ ra những nội dung, hình thức, phần, mục được trình diễn trong văn bản đó).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 22 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO

Về kết quả trào lưu thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kính gửi: BGH trường THCS Hải Dương

Hưởng ứng trào lưu Thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11 do Nhà trường tổ chức, lớp 8A5 chúng em đã tích cực tham gia và thu được kết quả như sau:

a. Về học tập: Trong tháng 11, tinh thần học tập của những thành viên trong lớp rất sôi nổi. Điểm trung bình sổ đầu bài cả tháng là 10, xếp thứ nhất toàn trường. những bạn tích cực xây dựng bài, phát biểu ý kiến trong những giờ học. Đối với bài kiểm tra một tiết môn Toán và Văn, toàn bộ những bạn đều đạt trên điểm 8. Trong tháng, cả lớp được 30 điểm 10 và 5 điểm 9.

b.Về thái độ: tiến hành tốt nội quy nhà trường, đi học đúng giờ, giữ gìn trật tự trong lớp.

c. Về trào lưu thi đua khác: Lớp tham gia hội thi văn nghệ và làm báo tường. Trong số đó, giành giải quán quân cuộc thi văn nghệ và giải quán quân cuộc thi viết báo tường.

Thay mặt lớp 8a5

Lớp trưởng

Trần Lan.

2. Nêu và phân tích những lỗi cần tránh khi viết một văn bản báo cáo.

những lỗi cần tránh khi viết một văn bản báo cáo:

 • Tên văn bản viết chữ thường
 • Về hình thức: những phần trong báo cáo trình diễn không cân đối, tối nghĩa
 • Về nội dung: những kết quả báo cáo không được nếu rõ ràng với những số liệu chi tiết, cụ thể mà chỉ nói chung chung

Soạn văn Văn bản báo cáo ngắn gọn

I. tính chất của văn bản báo cáo

Câu 1 (trang 133-134 sgk Ngữ văn 7 tập 2)

học viên tự đọc nội dung của ví dụ trong sgk.

Câu 2 (trang 134 sgk Ngữ văn 7 tập 2)

a. Viết báo cáo để: trình diễn về tình hình, sự việc và những kết quả đã làm được của một cá nhân hay một tập thể.

b.

 • Về nội dung: phải nêu rõ Ai viết?, ai nhận?, nhận về sự việc gì và kết quả ra sao.
 • Về hình thức: phải đúng mẫu, sáng sủa, rõ ràng.

c.

 • Báo cáo tổng kết thi đua
 • Báo cáo tổng kết lớp
 • Báo cáo về thành tích cá nhân

Câu 3 (trang 134 sgk Ngữ văn 7 tập 2)

Những tình huống viết Báo cáo:

Chỉ có tình huống b là phải viết Báo cáo. Thông thường ban cán sự sắp xếp viết báo cáo gửi cô giáo chủ nhiệm, để từ đây, cô báo cáo lên BGH của trường để trường biết tình hình học tập, sinh hoạt và công tác của lớp trong hai tháng cuối năm.

II. Cách làm văn bản báo cáo

a. những mục trong cả hai văn bản báo cáo được trình diễn theo thứ tự:

+ (1) Quốc hiệu và tiêu ngữ

+ (2) Địa điểm, ngày tháng làm báo cáo

+ (3) Tên văn bản: Báo cáo về nội dung gì

+ (4) Nơi nhận báo cáo

+ (5) Người (tổ chức) báo cáo

+ (6) Nêu sự việc, lý do và kết quả đã làm được

+ (7) Chữ kí và họ tên người báo cáo

– Hai văn bản báo cáo trên giống nhau về cách trình diễn những mục và không giống nhau ở nội dung cụ thể.

– Những mục quan trọng, cần để ý trong hai câu văn bản báo cáo trên là: (3), (4), (5), (6).

b. Cách làm một báo cáo là tuân thủ theo 7 mục như câu a, và cần lưu ý:

– trình diễn cần trang trọng, rõ ràng và sáng sủa.

– Nội dung không nhất thiết phải trình diễn đầy đủ toàn bộ, nhưng cần để ý những mục (5), (4), (3), (6).

III. Luyện tập

Câu 1 (trang 136 sgk Ngữ văn 7 tập 2)

học viên tự sưu tập

Câu 2 (trang 136 sgk Ngữ văn 7 tập 2)

những lỗi cần tránh khi viết văn bản báo cáo:

– Báo cáo sai nội dung, thiếu sự việc.

– Sai chính tả, thiếu những mục, phần.

– trình diễn rườm rà, dài dòng: Báo cáo cần trình diễn sáng sủa, sạch sẽ, đủ nội dung chính…

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *