tiếp sau này, mời những thầy (cô) và những bạn cùng xem thêm liệu soạn văn lớp 9: Hợp đồng, được chúng tôi đăng tải tại Download.vn.

Bộ tài liệu hôm nay chúng tôi gửi đến những bạn gồm hai phần chính: soạn bài đầy đủ và soạn bài ngắn gọi. hy vọng rằng, tài liệu này sẽ giúp cho những bạn cũng rất có thể hiểu trước một phần nội dung của bài học trước khi học trên lớp. tiếp sau này, xin mời những bạn cùng xem thêm tài liệu.

Soạn văn 9: Hợp đồng

 • Soạn văn Hợp đồng đầy đủ
  • I. kỹ năng và kiến thức cơ bản
  • II. Rèn luyện kĩ năng
 • Soạn văn Hợp đồng ngắn gọn
  • I. đặc trưng của hợp đồng
  • II. Cách làm hợp đồng
  • III. Luyện tập

Soạn văn Hợp đồng đầy đủ

I. kỹ năng và kiến thức cơ bản

A. đặc trưng của hợp đồng

1. Đọc văn bản sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

HỢP ĐỒNG MUA BÁN SÁCH GIÁO KHOA

– Căn cứ vào Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày … tháng … năm … của Thủ tướng Chính phủ, những văn bản hướng dẫn thi hành của những cấp những ngành.

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên .

Hôm nay, ngày … tháng … năm …

Tại địa điểm: …

Chúng tôi gồm:

Bên A:

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học … Sở Giáo dục và Đào tạo…

Địa chỉ: …

Dế yêu: … Fax: …

Tài khoản: …

Mã số Thuế VAT: …

Đại diện là ông (bà): …

Chức vụ: ….

Bên B:

Công ty TNHH: …

Địa chỉ: …

Dế yêu: … Fax: …

Tài khoản: …

Mã số Thuế VAT: …

Đại diện là ông (bà): …

Chức vụ: …

Hai bên thỏa thuận ký phối kết hợp đồng mua bán sách giáo khoa với nội dung và những điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung thanh toán giao dịch: giao, nhận và tiêu thụ sản phẩm sách giáo khoa.

Điều 2. Trách nhiệm và nghĩa vụ bên A

– Bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho bên B.

– Vận chuyển hàng hoá đến giao cho bên B.

Điều 3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên B.

– Kiểm tra số lượng, chủng loại, chất lượng và bốc xếp hàng hóa từ phương tiện chuyên chở vào Store.

– Bảo quản hàng hoá cẩn trọng, không để mất mát, hư hỏng.

– Thanh toán đầy đủ và đúng thời gian cho bên A.

– Bán đúng giá đã quy định.

Điều 4. Phương thức thanh toán

– Bên B được hưởng chiết khấu…% tổng giá trị hàng hoá bán được.

– Hằng tháng từ ngày 25 đến 30, hai bên thanh toán với nhau một lần và thống nhất kế hoạch tháng tới.

– Để hàng hoá hư hỏng, mất mát, bên B phải phụ trách bồi thường cho bên A.

Điều 5. Hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm … đến hết ngày … tháng … năm … Trong quy trình triển khai hợp đồng, nếu có điểm nào vẫn chưa tương thích thì hai bên sẽ bàn thảo đi đến thống nhất cách giải quyết.

Hợp đồng này được xây dựng thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.

Đại diện bên A Đại diện bên B

(Chức vụ, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Chức vụ, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. reply câu hỏi

a. Tại sao cần phải có hợp đồng?

b. Hợp đồng ghi lại nội dung gì?

c. Nội dung cần ghi lại những yêu cầu nào?

d. Em hãy kể tên một hợp đồng mà em biết

reply:

a. Mục đích của văn bản hợp đồng là ghi lại nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi giữa 2 bên tham gia thanh toán giao dịch nhằm đảm bảo triển khai đúng thỏa thuận đã cam kết.

b. Nội dung hợp đồng ghi lại nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của 2 bên.

c. Hợp đồng phải đạt yêu cầu: rõ ràng, chính xác, chặt chẽ.

d. Một số loại hợp đồng:

+ hợp đồng lao động

+ hợp đồng kinh tế

+ hợp đồng cung ứng vật tư

+ hợp đồng đào tạo cán bộ…

B. Cách làm hợp đồng

Đọc Hợp đồng mua bán sách giáo khoa ở mục I (trang 138 SGK Ngữ văn 9, tập 2) và reply những câu hỏi sau:

1. Phần mở đầu của hợp đồng gồm những mục nào? Tên của hợp đồng được viết ra sao?

reply:

Phần mở đầu gồm:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ

+ Tên hợp đồng

+ Thời gian, địa điểm ký hợp đồng

+ Họ tên, chức vụ, địa chỉ của những bên ký phối kết hợp đồng

+ Tên của hợp đồng viết in hoa giữa dòng giấy

2. Phần nội dung hợp đồng gồm những mục gì? Nhận xét cách ghi những nội dung này trong hợp đồng.

reply:

Phần nội dung hợp đồng:

+ Ghi lại nội dung điều khoản đã thỏa thuận.

+ Trách nhiệm quyền lợi của những bên tham gia hợp đồng.

+ Cam kết của hai bên

+ Cách ghi nội dung này trong hợp đồng: chính xác, đầy đủ theo những điều khoản.

3. Phần kết thúc hợp đồng có những mục nào?

reply:

Phần kết thúc Hợp đồng gồm:

+ Chức vụ, chữ ký, họ tên của đại diện những bên tham gia ký phối kết hợp đồng

+ Xác nhận bằng dấu của cơ quan hai bên (nếu có).

4. Lời văn của hợp đồng phải ra sao?

reply:

– Lời văn của hợp đồng phải chính xác, khoa học.

II. Rèn luyện kĩ năng

1. Hãy lựa chọn những tình huống cần viết hợp đồng trong những trường hợp tiếp sau này:

a. Trường em đề nghị với những cơ quan cấp trên được chấp nhận sửa chữa, hiện đại hoá những phòng học.

b. Gia đình em và Store vật liệu xây dựng thống nhất với nhau về mua bán.

c. Xã em và Công ty Thiên Nông thống nhất đặt đại lý tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu.

d. Thầy Hiệu trưởng chuyển công tác, cần bàn giao công việc cho thầy Hiệu trưởng mới.

e. Hai bên thỏa thuận với nhau về sự việc mua nhà

reply:

– những tình huống cần viết hợp đồng là b, c, e.

– Tình huống (a) viết đơn, tình huống (d) viết biên bản bàn giao.

2. Hãy ghi lại phần mở đầu, những mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc và dự kiến những điều cần cụ thể hóa cho bản hợp đồng thuê nhà

* Phần mở đầu:

 • Tiêu ngữ
 • Tên hợp đồng (Hợp đồng thuê nhà)
 • Thời gian, địa điểm

* Mục lớn trong phần nội dung:

 • Thông tin về người cho thuê nhà
 • Thông tin về người cần thuê nhà
 • những điều khoản về thuê nhà: Tiền, thời gian…

* Phần kết thúc:

– Chữ ký, họ tên của người đại diện bên A – Chữ ký, họ tên người đại diện bên B.

– Một số điều cần cụ thể hoá trong hợp đồng thuê nhà:

 • Trách nhiệm và quyền hạn của bên A.
 • Trách nhiệm và quyền hạn của bên B.
 • Thông tin về ngôi nhà cho thuê

Soạn văn Hợp đồng ngắn gọn

I. đặc trưng của hợp đồng

Câu 1 (trang 136-137 sgk Ngữ văn lớp 9 tập 2)

học viên tự đọc nội dung của mẫu hợp đồng trong sgk.

Câu 2 (trang 137 sgk Ngữ văn lớp 9 tập 2)

a. Cần phải có hợp đồng vì phải có cơ sở để những bên tham gia ký kết ràng buộc lẫn nhau, có trách nhiệm triển khai những điều khoản đã ghi nhằm đảm bảo cho công việc thu được kết quả, tránh thiệt hại cho những bên tham gia.

b. Hợp đồng ghi lại sự thỏa thuận giữa hai bên về sự việc thiết lập thay đổi hoặc chấm hết những quyền và nghĩa vụ đối với một công việc liên quan.

c. – Hợp đồng cần phải tuân theo những điều khoản của pháp lý, tương thích với truyền thống, đồng thời hợp đồng phải cụ thể, chính xác.

– những bên tham gia hợp đồng phải biểu lộ sự nhất trí chấp thuận với nội dung hợp đồng qua họ tên, chữ ký của những đại diện có đủ tư cách pháp lý.

d. Một số hợp đồng mà em biết: hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung ứng vật tư, hợp đồng mua bán sản phẩm, hợp đồng đào tạo cán bộ..

II. Cách làm hợp đồng

Câu 1 (trang 138 sgk Ngữ văn lớp 9 tập 2)

Mở đầu hợp đồng gồm những mục:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Tên hợp đồng (đặt giữa trang).

+ những căn cứ để ký hợp đồng.

Câu 2 (trang 138 sgk Ngữ văn lớp 9 tập 2)

Phần nội dung hợp đồng gồm những điều kiện quy định trách nhiệm hai bên, chất lượng, mẫu mã sản phẩm, hiệu lực của hợp đồng.

Câu 3 (trang 138 sgk Ngữ văn lớp 9 tập 2)

– Phần kết thúc hợp đồng gồm có chữ ký của đại diện hai bên ký hợp đồng.

Câu 4 (trang 138 sgk Ngữ văn lớp 9 tập 2)

– Lời văn ghi hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ.

III. Luyện tập

Câu 1 (trang 139 sgk Ngữ văn lớp 9 tập 2)

những trường hợp tiếp sau này cần viết hợp đồng:

b. Gia đình em và Store vật liệu xây dựng thống nhất với nhau về mua bán.

c. Xã em và Công ty Thiên Nông thống nhất đặt đại lý tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu.

e. Hai bên thỏa thuận với nhau về sự việc thuê nhà.

Câu 2 (trang 139 sgk Ngữ văn lớp 9 tập 2)

Hãy ghi lại phần mở đầu, những mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc và dự kiến những điều kiện cần cụ thể hoá trong bản hợp đồng thuê nhà.

– Phần mở đầu:

+ Quốc hiệu tiêu ngữ

+ Tên hợp đồng (Hợp đồng thuê nhà)

+ Thời gian, địa điểm

+ Giới thiệu về đối tác của những bên ký hợp đồng: Bên A (bên cho thuê nhà) – Bên B (bên thuê nhà).

– Phần kết thúc: Chữ ký, họ tên của người đại diện bên A – Chữ ký, họ tên người đại diện bên B.

– Một số điều cần cụ thể hoá trong hợp đồng thuê nhà:

+ Trách nhiệm và quyền hạn của bên A.

+ Trách nhiệm và quyền hạn của bên B.

+ Thống kê tình trạng tài sản.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *