Với “Ba góp sức vĩ đại của những Mác”, Ăng-ghen đã chứng tỏ được những góp sức vĩ đại của Mác đối với nhân loại. Tác phẩm được tìm hiểu trong chương trình Ngữ văn lớp 11.

Download.vn xin giới thiệu tài liệu Soạn văn 11: Ba góp sức vĩ đại của những Mác, mời bạn đọc xem thêm tiếp về sau.

Soạn văn 11: Ba góp sức vĩ đại của những Mác

 • Tác phẩm Ba góp sức vĩ đại của những Mác
 • Soạn văn Ba góp sức vĩ đại của những Mác chi tiết
  • I. Tác giả
  • II. Tác phẩm
  • III. Đọc – hiểu văn bản
 • Soạn văn Ba góp sức vĩ đại của những Mác ngắn gọn
  • I. reply câu hỏi
  • III. Luyện tập

Tác phẩm Ba góp sức vĩ đại của những Mác

Nghe đọc Ba góp sức vĩ đại của những Mác:

Chiều ngày 14 tháng ba, vào lúc ba giờ kém mười lăm phút, nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại đã ngừng suy nghĩ. Để Mác ở lại một mình vẻn vẹn chỉ có hai phút, thế mà khi trở vào phòng, chúng tôi nhìn thấy ông thiếp đi thanh thản trên chiếc ghế bành – nhưng là giấc ngủ nghìn thu.

Con người đó ra đi là một tổn thất không sao lường hết được đối với giai cấp vô sản đang đấu tranh ở châu Âu và châu Mĩ, đối với khoa học lịch sử. Rồi đây, người ta sẽ cảm thấy nỗi trống vắng do sự qua đời của bậc vĩ nhân ấy gây ra.

Giống như Đác-uyn đã tìm ra quy luật phát triển trái đất hữu cơ, Mác đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người: cái thực sự đơn giản nhưng đã bị tầng tầng lớp lớp những tư tưởng phủ kín cho tới ngày nay, đó là con người trước hết cần phải có cái ăn cái uống, quần áo và chỗ ở, rồi sau đó mới rất có thể làm chính trị, khoa học, nghệ thuật, tôn giáo v.v…; vì vậy, việc sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt vật chất trực tiếp, và mỗi giai đoạn phát triển kinh tế nhất định của một dân tộc hay một thời đại tạo ra cơ sở để người ta phát triển những thiết chế nhà nước, những quan điểm pháp quyền, nghệ thuật và cả tôn giáo nữa, cho nên phải xuất phát từ cơ sở đó mà giải thích những cái kia, chứ không phải ngược lại, như từ trước đến nay người ta đã làm.

Nhưng không những có thế thôi. Mác cũng tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra. Với việc phát hiện ra giá trị thặng dư trong lĩnh vực này, lập tức một ánh sáng xuất hiện, trong những khi mọi công trình nghiên cứu trước đây của những nhà kinh tế học tư sản cũng như của những nhà phê bình xã hội chủ nghĩa đều mò mẫm trong bóng tối. […]

Con người khoa học là như vậy đó. Nhưng đấy hoàn toàn không phải là điều chủ yếu ở Mác. Khoa học đối với Mác là một động lực lịch sử, một lực lượng cách mạng. Mỗi phát kiến mới trong bất kỳ khoa học lí luận nào, thậm chí đôi khi người ta vẫn chưa thấy ngay được việc ứng dụng nó vào thực tiễn, đã rất có thể mang lại cho Mác một thú vui thực sự, nhưng thú vui của ông còn lớn hơn nữa khi phát kiến đó nhanh gọn có tác động cách mạng đến công nghiệp, đến sự phát triển lịch sử nói chung. […]

Bởi lẽ trước hết Mác là một nhà cách mạng. bằng phương pháp này hay cách khác, tham gia vào việc lật đổ xã hội tư sản và những thiết chế nhà nước do nó dựng lên, tham gia vào sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản hiện đại mà ông là người trước tiên mang lại cho giai cấp ấy ý thức về địa vị và yêu cầu của tớ, ý thức về điều kiện để tự giải phóng, đó thật sự là sứ mệnh thiết thân của cuộc đời ông. Đấu tranh là hành động tự nhiên của Mác. Và Mác đã đấu tranh một cách say sưa, kiên trì và có kết quả[…] dẫn đến sự xuất hiện Hội liên hiệp công nhân quốc tế vĩ đại[…], đấy đó là sự nghiệp mà ai xây dựng nên đều lấy làm tự nào, thậm chí dù cho người đó không làm gì thêm nữa.

Đó là lý do vì sao Mác là người bị thù ghét nhiều nhất và bị vu khống nhiều nhất trong thời đại của ông. những chính phủ – cả chuyên chế lẫn cộng hoà – đều trục xuất ông, bọn tư sản – cả bảo thủ lẫn dân chủ cực đoan – đều thi nhau vu không và nguyền rủa ông. Mác đã gạt sang một bên toàn bộ những thứ đó, coi như cái mạng nhện vướng chân, chẳng thèm đếm xỉa, và chỉ đáp lại khi thấy hết sức rất cần thiết mà thôi. Và ông đã mất đi, hàng triệu người tập sự cách mạng với ông khắp châu Âu và châu Mĩ, từ những hầm mỏ Xi-bia đến tận Ca-li-phoóc-ni-a đã tôn kính, yêu mến và khóc thương ông, và tôi rất có thể mạnh dạn nói rằng ông rất có thể có nhiều kẻ đối địch, nhưng vẫn chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả.

Tên tuổi và sự nghiệp của ông đời đời sống mãi!

Soạn văn Ba góp sức vĩ đại của những Mác chi tiết

I. Tác giả

Phri-đrích Ăng-ghen (1820 – 1895) là nhà triết học người Đức, bạn tri kỷ thiết của Mác và là nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của trào lưu công nhân trái đất và Quốc tế cộng sản.

II. Tác phẩm

1. nơi sản xuất

– Văn bản “Ba góp sức vĩ đại của những Mác là bài điếu văn của Ăng-ghen đọc trước mộ Mác.

– Trong bài này, ông đã đánh giá cao góp sức to lớn của Mác và biểu lộ tình cảm tiếc thương của những người cộng sản trước tổn thất to lớn không bù đắp được này.

– Tên bài do người biên soạn đặt.

2. Bố cục

Gồm 3 phần:

– Phần 1: Từ đầu đến “sự qua đời của bậc vĩ nhân ấy gây ra”: Thời gian, không gian Mác đã vĩnh biệt cuộc đời.

– Phần 2: Tiếp theo đến “cho người đó không làm thêm gì nữa”: Những góp sức to lớn của Mác với cuộc sống nhân loại.

– Phần 3: sót lại: Thể hiện nỗi tiếc thương vô hạn của nhiều người dân trái đất trước sự việc ra đi của Mác.

3. tóm lại

những Mác – một trong số những nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại đã ngừng suy nghĩ. Ông đã để lại ba góp sức vĩ đại với cuộc sống của nhân loại: Tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người; tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra – quy luật giá trị thặng dư. góp sức vĩ đại nhất của Mác là sự phối kết hợp giữa lý luận với thực tiễn, biến lý thuyết cách mạng khoa học thành hành động cách mạng. Trong cuộc đời của tớ, ông rất có thể có nhiều kẻ đối địch, nhưng vẫn chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả. Tên tuổi và sự nghiệp của những Mác vẫn tồn tại đó sống mãi.

III. Đọc – hiểu văn bản

1. Thời gian, không gian Mác đã vĩnh biệt cuộc đời

– Thời gian: Chiều ngày 14 tháng 3, vào lúc ba giờ kém mười lăm phút.

– Không gian: trên chiếc ghế bành.

– Cách diễn đạt giàu hình ảnh về cái chết của những Mác: “ngừng suy nghĩ”, “ngủ thiếp đi”, “giấc ngủ nghìn thu”.

=> Cách nói giảm nói tránh.

– Hệ quả trước sự việc ra đi của những Mác:

 • Một tổn thất không sao lường hết được đối với giai cấp vô sản, với khoa học lịch sử
 • “Nỗi trống vắng” cho toàn nhân loại.

2. Những góp sức vĩ đại của những Mác

– Tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người: cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng.

– Tìm ra giá trị thặng dư – quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản.

– những Mác cho rằng áp dụng khoa học vào thực tiễn, biến lý thuyết thành hành động trong thực tiễn – đây đó là góp sức quan trọng nhất của những Mác.

=> Những góp sức vĩ đại, tầm cỡ của những-Mác đối với lịch sử nhân loại.

3. Nỗi tiếc thương vô hạn của nhiều người dân trái đất trước sự việc ra đi của Mác

– Hàng triệu, hàng triệu con người, từ những tập sự cách mạng đến những người công nhân trên khắp trái đất đều “tôn kính, yêu mến và khóc thương ông”.

– Ăng-ghen khẳng định rằng những Mác – “ông rất có thể có nhiều kẻ địch nhưng vẫn chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả”, “tên tuổi và sự nghiệp của ông đời đời sống mãi”.

=> Khẳng định giá công lao to lớn của những Mác.

Tổng kết:

 • Nội dung: Ăng-ghen đã chứng tỏ được những góp sức vĩ đại của Mác đối với nhân loại.
 • Nghệ thuật: lập luận chặt chẽ, biện pháp so sánh tăng tiến…

Soạn văn Ba góp sức vĩ đại của những Mác ngắn gọn

I. reply câu hỏi

Câu 1. Bài điếu văn này rất có thể chia làm mấy phần? Nội dung chính của từng phần.

Gồm 3 phần:

– Phần 1: Từ đầu đến “sự qua đời của bậc vĩ nhân ấy gây ra”: Thời gian, không gian Mác đã vĩnh biệt cuộc đời.

– Phần 2: Tiếp theo đến “cho người đó không làm thêm gì nữa”: Những góp sức to lớn của Mác với cuộc sống nhân loại.

– Phần 3: sót lại: Thể hiện nỗi tiếc thương vô hạn của nhiều người dân trái đất trước sự việc ra đi của Mác.

Câu 2. Nêu những đóng góp to lớn của Mác khiến ông trở thành “nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại”?

– Tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người: cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng.

– Tìm ra giá trị thặng dư – quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản.

– những Mác cho rằng áp dụng khoa học vào thực tiễn, biến lý thuyết thành hành động trong thực tiễn – đây đó là góp sức quan trọng nhất của những Mác.

=> Những góp sức vĩ đại, tầm cỡ của những-Mác đối với lịch sử nhân loại.

Câu 3. Để làm nổi trội tầm vóc vĩ đại của Mác, Ăng-ghen đã sử dụng biện pháp so sánh tầng bậc (còn gọi là biện pháp tăng tiến). Biện pháp ấy đã được thể hiện ra làm sao trong bài điếu văn?

Ăng-ghen đã sử dụng biện pháp so sánh tầng bậc (còn gọi là biện pháp tăng tiến): góp sức sau lớn lao hơn góp sức trước.

 • So sánh với một nhà bác học khác: Giống như Đác-uyn đã tìm ra quy luận phát triển trái đất hữu cơ, Mác đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người.
 • Dùng cách nói: “Nhưng không những rất có thể…”
 • Ăng ghen sử dụng những cụm từ như: “Nhưng không phải chỉ có thế thôi, nhưng đấy hoàn toàn không phải là điều chủ yếu ở Mác, nhưng thú vui của ông còn lớn hơn nữa”

Câu 4. Thái độ và tình cảm của Ăng- ghen đối với Mác qua cách lập luận so sánh ở bài điếu văn.

– Thái độ kính trọng, tôn vinh nhằm ca tụng và tôn vinh những góp sức của những Mác.

– Bộc lộ sự tiếc thương sâu sắc trước sự việc ra đi của một con người vĩ đại.

Câu 5. Anh chị hiểu ra làm sao về ý kiến: “… Ông rất có thể có nhiều kẻ đối địch, nhưng vẫn chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả”?

– “Kẻ đối địch”: tầng lớp tư bản, những kẻ bóc lột người lao động. Họ đã bị những Mác bóc lột vạch trần thực chất nên cảm thấy sợ hãi, thù ghét ông.

– “vẫn chưa chắc đã có một kẻ thù riêng”: với mục đích cao quý, mọi góp sức của ông đều là để vạch trần thực chất của giai cấp tư sản, bảo vệ giai cấp vô sản.

III. Luyện tập

Câu 1. Nêu cảm nghĩ của anh chị về những đóng góp của Mác đối với nhân loại.

Những đóng góp của những Mác đối với nhân loại:

– Đó là tài sản chung vô giá, không những là lí luận mà còn áp dụng được vào thực tiễn.

– Phục vụ cho lợi ích của con người chứ không giành riêng cho bất kì một cá nhân nào.

Câu 2. Lập dàn ý của bài điếu văn.

Gợi ý:

1. Mở bài:

– Giới thiệu về tác giả, tác phẩm

– Khái quát nội dung chính của tác phẩm

2. Thân bài

a. Thời gian, không gian Mác đã vĩnh biệt cuộc đời

– Thời gian: Chiều ngày 14 tháng 3, vào lúc ba giờ kém mười lăm phút.

– Không gian: trên chiếc ghế bành.

– Cách diễn đạt giàu hình ảnh về cái chết của những Mác: “ngừng suy nghĩ”, “ngủ thiếp đi”, “giấc ngủ nghìn thu”.

=> Cách nói giảm nói tránh.

– Hệ quả trước sự việc ra đi của những Mác:

 • Một tổn thất không sao lường hết được đối với giai cấp vô sản, với khoa học lịch sử
 • “Nỗi trống vắng” cho toàn nhân loại.

b. Những góp sức vĩ đại của những Mác

– Tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người: cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng.

– Tìm ra giá trị thặng dư – quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản.

– những Mác cho rằng áp dụng khoa học vào thực tiễn, biến lý thuyết thành hành động trong thực tiễn – đây đó là góp sức quan trọng nhất của những Mác.

=> Những góp sức vĩ đại, tầm cỡ của những-Mác đối với lịch sử nhân loại.

c. Nỗi tiếc thương vô hạn của nhiều người dân trái đất trước sự việc ra đi của Mác

– Hàng triệu, hàng triệu con người, từ những tập sự cách mạng đến những người công nhân trên khắp trái đất đều “tôn kính, yêu mến và khóc thương ông”.

– Ăng-ghen khẳng định rằng những Mác – “ông rất có thể có nhiều kẻ địch nhưng vẫn chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả”, “tên tuổi và sự nghiệp của ông đời đời sống mãi”.

=> Khẳng định giá công lao to lớn của những Mác.

3. Kết bài

– Khẳng định lại giá trị của tác phẩm “Ba góp sức vĩ đại của những Mác”.

– Cảm nhận về tác phẩm trên.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *