Ngân hàng câu hỏi Mô đun 3 Tiểu học giúp thầy cô xem thêm, nhanh gọn reply những câu hỏi trắc nghiệm của môn Toán, Tiếng Việt, Lịch sử – Địa lý, Âm nhạc, Đạo đức, Mĩ thuật trong chương trình tập huấn Module 3.0 – GDPT 2018.

trải qua những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, chọn đáp án đúng nhất sẽ giúp thầy cô ôn tập thật tốt, nắm vững kiến thức và kỹ năng để hoàn thành khóa tập huấn Mô đun 3 đạt kết quả cao.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Mô đun 3 Tiểu học

 • Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Toán
 • Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Tiếng Việt
 • Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Lịch sử – Địa lý 
 • Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Mô đun 3 môn Âm nhạc 
 • Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Đạo đức 
 • Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Mô đun 3 môn Mĩ thuật 

Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Toán

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất.

Phát biểu nào tiếp về sau không đúng về đánh giá năng lực?

 • Đánh giá năng lực là đánh giá vì sự tiến bộ của người học so với chính họ.
 • Đánh giá mọi thời điểm của quy trình dạy học, chú trọng trong những lúc học.
 • Đánh giá việc đạt kiến thức và kỹ năng, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.
 • Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng để giải quyết vấn đề thực tiễn.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào tiếp về sau đúng về điểm mạnh phương pháp kiểm tra viết dạng tự luận trong đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông?

 • Có khả năng đo lường được những mục tiêu thiết yếu và đo lường tốt ở mức độ hiểu, tổng hợp, đánh giá.
 • Có điểm mạnh nổi trội là tốn ít thời gian đánh giá và có độ tin cậy cao.
 • Có tính khách quan và hạn chế được sự phụ thuộc chủ quan của người chấm.
 • Bao quát được toàn bộ nội dung chương trình học.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào tiếp về sau không đúng khi phát biểu về hình thức đánh giá thường xuyên ?

 • Đánh giá ra mắt trong quy trình dạy học.
 • Đánh giá chỉ để so sánh HS này với HS khác.
 • Đánh giá nhằm điều chỉnh hoạt động dạy học.
 • Đánh giá vì sự tiến bộ của người học.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Theo thang nhận thức của Bloom, mẫu câu hỏi nào tiếp về sau được sử dụng để đánh giá mức độ vận dụng của HS ?

 • Em sẽ thay đổi những nhân tố nào nếu….?
 • Em nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo …. ?
 • Em rất có thể mô tả những gì xảy ra …..?
 • Em sẽ giải thích thế nào về….?

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào tiếp về sau không đúng về tính chất câu hỏi/bài tập theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS?

 • Tích cực hóa hoạt động ứng học kiến thức và kỹ năng toán học vào thực tiễn cuộc sống
 • Gợi mở những con đường và giải pháp không giống nhau
 • Hỗ trợ cá nhân hóa việc học tập không triển khai được.
 • Phân hoá nội tại

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Bài kiểm tra đánh giá định kì môn Toán được triển khai vào những thời điểm:

 • Cuối học kì I, cuối năm học đối với lớp 4, lớp 5
 • Giữa học kì I, cuối năm học đối với lớp 1, lớp 2
 • Giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học
 • Cuối học kì I, cuối năm học. Riêng lớp 4, lớp 5 có thêm bài kiểm tra định kì vào giữa học kì I, giữa học kì II.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá định kì năng lực, phẩm chất HS tiểu học theo những mức sau:

 • Hoàn thành tốt, hoàn thành, vẫn chưa hoàn thành.
 • Tốt, khá, trung bình, yếu.
 • Tốt, đạt, vẫn chưa đạt.
 • Tốt, đạt, cần cố gắng.

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Thu thập những minh chứng liên quan đến kết quả học tập của HS trong quy trình học để cung ứng những phản hồi cho HS và GV biết những gì đã làm được so với mục tiêu là

 • Khái niệm đánh giá thường xuyên.
 • Mục đích của đánh giá thường xuyên.
 • Nội dung của đánh giá thường xuyên.
 • Phương pháp đánh giá thường xuyên.

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, “Nêu được câu trả lời cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn” là chỉ báo ở tiểu học của năng lực thành tố nào tiếp về sau?

 • Năng lực quy mô hoá toán học
 • Năng lực giải quyết vấn đề toán học
 • Năng lực giao tiếp toán học
 • Năng lực tư duy và lập luận toán học.

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Hình thức nào dưới đây không sử dụng để hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức và kỹ năng, kĩ năng tổ chức kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS?

 • Tổ chức khóa bồi dưỡng triệu tập
 • Tổ chức bồi dưỡng qua mạng.
 • Tổ chức thiết kế chủ đề dạy học.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn.

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

Sau khi tổ chức cho HS triển khai những nhiệm vụ học tập, GV thường thu thập và lưu giữ những sản phẩm học tập của học viên làm căn cứ để đánh giá quy trình học tập của từng học viên. Việc làm này của GV là sử dụng phương pháp đánh giá nào tiếp về sau?

 • Phương pháp quan sát.
 • Phương pháp vấn đáp.
 • Phương pháp kiểm tra viết.
 • Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập.

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Trong quy trình dạy học, GV thường xuyên ghi chép những điểm mạnh, điểm yếu nổi trội của từng học viên để làm căn cứ đánh giá. GV đã sử dụng công cụ đánh giá nào dưới đây?

 • Phiếu quan sát.
 • Bảng hỏi ngắn
 • Bài kiểm tra
 • Bài tập tình huống.

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Từ yêu cầu cần đạt “Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường những đại lượng đã học” thiết kế câu hỏi/bài tập mức độ:

 • Biết
 • Hiểu
 • Vận dụng
 • Sáng tạo

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, chỉ báo “Thể hiện được sự tự tin khi trả lời câu hỏi, khi trình bày, thảo luận các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản” tương ứng với thành tố năng lực nào?

 • Năng lực tự chủ và tự học
 • Năng lực giao tiếp và hợp tác
 • Năng lực giao tiếp toán học
 • Năng lực giải quyết vấn đề toán học.

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn thông tin “ ………. là hoạt động đánh giá ra mắt trong quy trình triển khai hoạt động dạy học theo yêu cầu cần đạt và biểu lộ cụ thể về những thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và một số biểu lộ phẩm chất, năng lực của học viên” là:

 • Đánh giá định kì
 • Đánh giá thường xuyên
 • Đánh giá bằng phương pháp quan sát
 • Đánh giá bằng phương pháp viết

Câu 16. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào tiếp về sau là đúng với điểm mạnh của phương pháp viết dạng trắc nghiệm khách quan:

 • tác dụng trong việc đo lường khả năng diễn đạt, sắp xếp trình diễn, đưa ra ý tưởng phát minh mới
 • tùy thuộc vào ý kiến chủ quan của người chấm
 • Giúp nâng cao tính khách quan, độ giá trị và tin cậy cho kiểm tra, đánh giá.
 • Khả năng bao phủ kiến thức và kỹ năng không tốt, đánh giá được số lượng ít HS trong cùng một thời điểm.

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, “Nêu được chứng cứ, lí lẽ và biết lập luận hợp lí trước khi Tóm lại” là chỉ báo ở tiểu học của thành tố năng lực nào?

 • Năng lực giao tiếp toán học
 • Năng lực giao tiếp và hợp tác
 • Năng lực tư duy và lập luận toán học
 • Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống “……. gồm có nhiều nhánh, mỗi nhánh lại có nhiều phần không giống nhau và được thể hiện trải qua đường phát triển từng thành tố của năng lực toán học” là:

 • Năng lực toán học
 • Đường năng lực
 • Đường phát triển năng lực toán học
 • Đường phát triển

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Từ yêu cầu cần đạt “Nhận biết ý nghĩa sâu sắc thực tiễn của phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) trải qua tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tiễn” thiết kế câu hỏi ở mức độ:

 • Biết
 • Hiểu
 • Vận dụng
 • Sáng tạo

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

những dạng câu hỏi/bài tập bằng phương pháp viết dạng trắc nghiệm khách quan gồm có:

 • Vấn đáp, quan sát
 • Câu hỏi nhiều lựa chọn, điền khuyết, viết
 • Câu hỏi ghép đôi, câu hỏi nhiều lựa chọn, câu điền khuyết, câu đúng sai.
 • Câu hỏi đóng, câu hỏi mở.

Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Tiếng Việt

Câu 1. Năng lực nào là năng lực chính yếu ở môn Tiếng Việt cấp tiểu học?

Đáp án: Năng lực ngôn ngữ

Câu 2 và 3: Đ, Đ, S, Đ, S

Câu 4. Đ S Đ S S

Câu 5. Đọc câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn sau:

Vì sao trong đoạn thơ thứ hai của bài Sao không về Vàng ơi! bạn nhỏ lại cảm thấy cái cổng rộng?

A. Vì cái cổng đã được làm rộng hơn

B. Vì cái cổng không đóng cánh cửa

C. Vì cái cổng không tồn tại con Vàng nằm chắn lối ra vào

D. Vì cái cổng được lau sạch

Câu hỏi trên đã vi phạm lỗi nào về kĩ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn?

Đáp án: những câu reply cần phải có độ dài tương đương

Câu 6. Đọc câu hỏi tự luận sau:

Viết đoạn văn khoảng 5-7 câu nói về bài thơ Lượm.

Câu hỏi trên đã vi phạm lỗi nào về kĩ thuật viết câu hỏi tự luận?

Đáp án: Câu hỏi thể hiện rõ nội dung và mức độ cần đo

Câu 7. Việc thử đề kiểm tra viết (dùng để kiểm tra định kì) do giáo viên soạn trên một số học viên được chọn ngẫu nhiên là việc làm trong bước nào của quy trình biên soạn đề kiểm tra viết?

Đáp án: đánh giá lại việc biên soạn đề kiểm tra

Câu 8. Công cụ đánh giá nào có ưu thế trong đánh giá quy trình viết của học viên?

Đáp án: Bảng kiểm

Câu 9. Kĩ thuật nào tiếp về sau không phải kĩ thuật đánh giá bằng kiểm tra viết:

Đáp án: Phiếu quan sát

Câu 10. Hình thức vấn đáp nào thích hợp để sử dụng trước, trong và sau bài học nhằm kiểm tra kiến thức và kỹ năng, kĩ năng của HS một cách nhanh gọn, kịp thời?

Đáp án: Hình thức vấn đáp kiểm tra

Câu 11. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào 4 chỗ trống trong những câu sau:

(tự đánh giá, thang đo, đánh giá, bảng kiểm tra)

Chỗ khác của bảng kiểm với thang đo là: Bảng kiểm tra chỉ ra những mức độ của một kĩ năng, một hành vi còn thang đo chỉ yêu cầu reply câu hỏi Có hay Không, Kĩ năng hay Hành vi cần đo. Bảng kiểm không những là công cụ dùng cho GV đánh giá kết quả học của HS, mà còn là công cụ dùng cho HS tự đánh giá kết quả học của bản thân và đánh giá lẫn nhau.

Câu 12. Đ Đ S Đ S Đ

Câu 13. Chọn HS – Xác định…- Chọn HS

Câu 14. 1 C, 2A, 3B

Câu 15. Đúng

Câu 16. Hồ sơ học tập giúp GV đánh giá được:

TL: Sự tiến bộ của HS trong một thời gian học

Câu 17. Những tiêu chuẩn đưa ra để quan sát phải là những yêu cầu cần đạt của kĩ năng triển khai hoặc năng lực

Những mô tả trong thang đo phải là những minh chứng rất có thể trực tiếp quan sát được

những mức độ mô tả trong thang đo phải được định nghĩa rõ ràng

Câu 18. Câu reply

1. Tái hiện những hình ảnh, chi tiết trong văn bản.

2. Suy luận được những thông điệp trong văn bản.

3. Đánh giá giá trị của văn bản

4. Vận dụng những tri thức đã học trong văn bản vào tình huống thực tiễn

Câu 19. Câu reply

1. Kể lại một mẩu truyện đơn giản dựa vào gợi ý.

2. Nhớ được trình tự sự việc, trình tự mô tả.

3. Kể, tả được những trải nghiệm của bản thân.

4. Kể chuyện, thuật việc, mô tả có xen nhận xét, cảm xúc, lí lẽ

Câu 20. Năng lực Ngôn ngữ

Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Lịch sử – Địa lý

Câu 1: Những phát biểu nào tiếp về sau không đúng về sự việc sử dụng phiếu đánh giá theo tiêu chuẩn (rubric) trong dạy Lịch sử và Địa lý ở trường Tiểu học?

Đáp án: điểm mạnh nổi trội của phiếu đánh giá theo tiêu chuẩn là đánh giá được khả năng tổ chức, diễn tả và bảo vệ quan điểm của người học.

Câu 2: Nhận định nào tiếp về sau là đúng về đánh giá phẩm chất, năng lực học viên trong dạy Lịch sử và Địa lí ở trường tiểu học?

Đáp án: Là đánh giá kết quả đầu ra và quy trình dẫn đến kết quả học viên đạt được.

Câu 3: Để xây dựng đường phát triển năng lực trong dạy môn Lịch sử và Địa lí ở trường tiểu học cần dựa trên cơ sở nào tiếp về sau?

Đáp án: yêu cầu cần đạt của chương trình.

Câu 4: Quan niệm nào tiếp về sau là đúng về đường phát triển năng lực Lịch sử và Địa lí của học viên tiểu học?

Đáp án: là sự mô tả những mức độ phát triển không giống nhau của năng lực Lịch sử và Địa lí mà học viên cần hoặc đã đạt được.

Câu 5: Phát biểu nào tiếp về sau không đúng về sự việc sử dụng hồ sơ học tập để đánh giá kết quả học tập của học viên trong dạy học Lịch sử và Địa lí trường tiểu học?

Đáp án: Hồ sơ học tập công cụ đánh giá trải qua việc ghi chép những sự kiện thường nhật trong quy trình tiếp xúc với người học.

Câu 6: Phát biểu nào tiếp về sau không đúng về sự việc sử dụng câu hỏi mở để đánh giá kết quả học tập của học viên trong dạy học Lịch sử và Địa lí trong trường tiểu học?

Đáp án: Sử dụng câu hỏi mở để đánh giá mang lại sự khách quan và mất ít nhiều thời gian chấm điểm.

Câu 7: Công cụ đánh giá nào tiếp về sau thích hợp nhất để tổ chức cho học viên tự đánh giá hoặc đánh giá đồng đẳng về kỹ năng sử dụng những công cụ Địa lý?

Đáp án: Bảng kiểm.

Câu 8: Công cụ đánh giá nào tiếp về sau thích hợp nhất để kiểm tra, đánh giá khả năng phân tích, mô tả những mối quan hệ Địa lý của học viên?

Đáp án: Câu hỏi tự luận.

Câu 9: Những phát biểu nào tiếp về sau không đúng về sự việc sử dụng bảng kiểm để đánh giá kết quả học tập của học viên trong dạy học Lịch sử và Địa lý ở trường tiểu học?

Đáp án: Bảng kiểm là bộ sưu tập có hệ thống những hoạt động học tập của học viên trong thời gian liên tục.

Câu 10: Theo quan điểm đánh giá năng lực, đánh giá kết quả học tập cần triệu tập vào hoạt động đánh giá nào tiếp về sau?

Đáp án: Vận dụng sáng tạo kiến thức và kỹ năng.

Câu 11: Phát biểu nào tiếp về sau là đúng với tính chất của loại hình đánh giá đánh giá định kì? Đáp án: Thường được tiến hành sau một giai đoạn giáo dục/học tập nhằm xác nhận kết quả ở thời điểm cuối của giai đoạn đó.

Câu 12: Lợi thế của phương pháp quan sát trong kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông là.

Đáp án: Thu thập thông tin cần đánh giá kịp thời, nhanh gọn.

Câu 13: Công cụ đánh giá nào tiếp về sau thích hợp nhất cho việc đánh giá thái độ, hành vi của người học?

Đáp án: Thang đo dạng đồ thị.

Câu 14: Công cụ đánh giá nào tiếp về sau thích hợp nhất cho việc đánh giá tính tác dụng trong hoạt động nhóm của người học?

Đáp án: Thang đo dạng số.

Câu 15: Công cụ đánh giá nào tiếp về sau thích hợp nhất cho việc đánh giá khả năng trình diễn ý kiến của bản thân và thuyết phục người khác của học viên?

Đáp án: Phiếu đánh giá theo tiêu chuẩn.

Câu 16: Công cụ đánh giá nào tiếp về sau thích hợp nhất cho việc thu nhập thông tin và tích cực hóa hoạt động học tập của người học ở trên lớp?

Đáp án: Câu hỏi mở.

Câu 17: Phát biểu nào tiếp về sau là biểu lộ của “đánh giá là học tập”?

Đáp án: Thường triển khai trong suốt quy trình học tập.

Câu 18: Phát biểu nào tiếp về sau không đúng về đánh giá năng lực?

Đáp án: Mục đích của đánh giá năng lực là xác định việc đạt kiến thức và kỹ năng, kỹ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Mô đun 3 môn Âm nhạc

Câu 1. Chọn câu reply Có hoặc Không

Câu hỏi, kiểm tra đánh giá năng lực học viên tiểu học môn Âm nhạc cần dựa trên những yêu cầu cần đạt của những mạch nội dung trong trong chương trình môn Âm nhạc 2018, đúng hay sai?

 • Đúng
 • Sai

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Trong chương trình môn Âm nhạc tiểu học 2018 có mô tả mấy mấy mức độ trong khung năng lực? chọn đáp án đúng.

 • 3
 • 4
 • 5

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá học viên tiểu học môn Âm nhạc theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học viên:

 • Đánh giá vì sự tiến bộ của học viên
 • Đánh giá khả năng HSvận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đã học vào thực tiễn
 • Đánh giá của GV với HS, HS với HS và đánh giá đồng đẳng
 • Đánh giá ở mọi thời điểm
 • toàn bộ những đáp án trên

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá học viên tiểu học môn Âm nhạc theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học viên, đánh giá khả năng học viên vận dụng kiến thức và kỹ năng vào:

 • Bối cảnh giả định
 • Bối cảnh thực
 • Cả hai đáp án trên

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên tiểu học môn Âm nhạc:

 • Định tính
 • Định lương
 • Cả hai đáp án trên

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Có mấy nhóm phương pháp được sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực học viên môn Âm nhạc.

 • 2
 • 3
 • 4

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Kiểm tra ngắn gồm có:

 • Đặt câu hỏi
 • Câu hỏi, bài tập tương tác nhanh
 • Cả hai phương án trên

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy nhắc lại ý nghĩa sâu sắc của bài hát em vừa học là dạng câu hỏi nào?

 • Câu hỏi gợi mở
 • Câu hỏi tổng kết
 • Câu hỏi củng cố

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

tính chất của câu hỏi, bài tập theo hướng phát triển năng lực là:

 • Đánh giá sự tích cực, chủ động của học viên trong quy trình tham gia vào những hoạt động học tập .
 • Đánh giá sự hứng thú, tự tin, trách nhiệm của học viên khi triển khai những hoạt động học tập
 • Đánh giá triển khai những nhiệm vụ hợp tác nhóm
 • Đánh giá việc vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đã học vào bối cảnh
 • toàn bộ những đáp án trên

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Hình thức kiểm tra, đánh giá năng lực học viên môn Âm nhạc sửa dụng hình thức nào?

 • Đánh giá thường xuyên
 • Đánh giá định kỳ bằng điểm số

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng.

 • Xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá được phẩm chất và năng lực chung của hoc sinh.
 • Xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá được những phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc trưng môn học

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Kiểm tra, đánh giá môn Âm nhạc thường sử dụng dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nào tiếp về sau?

 • Câu hỏi đúng, sai
 • Câu hỏi nhiều lựa chọn
 • Câu hỏi điền khuyết
 • Câu hỏi ghép đôi
 • toàn bộ đáp án trên

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Có mấy mức độ khi xây dựng dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá năng lực học viên môn Âm nhạc?

 • 3
 • 4

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

những mức độ cụ thể khi xây dựng câu hỏi kiểm tra, đánh giá năng lực học viên được biểu lộ thế nào?

 • Biết – hiểu – vận dụng, sáng tạo
 • Hiểu – biết – vận dụng, sáng tạo

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ giúp tường minh hóa quy trình thu thập chứng cứ để tăng cường tính khách quan hóa trong đánh giá sự tiến bộ của HS là công cụ nào?

 • Kiểm tra ngắn
 • Rubric

Câu 16. Chọn câu reply Có hoặc Không

Thu thập minh chứng trải qua sản phẩm học tập và quan sát những hành vi của HS trên cơ sở sử dụng Rubric làm tham chiếu có đúng không?

 • Đúng
 • Sai

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Việc xác định đường năng lực môn Âm nhạc cho học viên có ý nghĩa sâu sắc gì cho GV?

 • Điều chỉnh phương pháp dạy học
 • Điều chỉnh phương pháp đánh giá

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

GV sử dụng phương pháp dạy học nào dưới đây để nâng cao tác dụng trong dạy và học:

 • Sử dụng phương pháp dạy học đa phương tiện để giúp học viên cảm nhận trọn vẹn và tạo hứng thú, say mê khi tham gia những hoạt động học tập môn Âm nhạc
 • Sử dụng phương pháp dạy học Âm nhạc qua làm việc nhóm, giúp những em biết sẻ chia ý kiến, biết lắng nghe đồng thời phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác khi tham gia tranh luận, làm việc nhóm.
 • Sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề, giúp học viên tìm tòi, phát hiện, khám phá. hình thành phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong học tập
 • Tích cực khai thác dạy học Âm nhạc qua hoạt động trải nghiệm góp phần hình thành phát triển hầu hết các năng lực và phẩm chất theo yêu cầu cần đạt của chương trình.
 • toàn bộ những phương pháp trên

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Có mấy kĩ thuật trong nhóm phương pháp quan sát được sử dụng trong kiểm tra, đánh giá môn Âm nhạc cho học viên? Chọn đáp án đúng

 • 3
 • 4
 • 5

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Em học tập được những gì qua chủ đề đã học là dạng câu hỏi nào? Chọn đáp án đúng

 • vấn đáp củng cố
 • vấn đáp gợi mở
 • vấn đáp tổng kết

Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Đạo đức

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung môn Đạo đức gồm những mặt nào?

 • Giáo dục đạo đức, giáo dục pháp lý, giáo dục kinh tế.
 • Giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục pháp lý, giáo dục kinh tế.
 • Giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục pháp lý.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu cần đạt về những năng lực được phát triển qua dạy học môn Đạo đức là biểu lộ của những năng lực nào?

 • kiến thức và kỹ năng, thái độ và kỹ năng, hành vi của học viên.
 • quy trình học viên tư duy trong quy trình học tập.
 • Cả 2 ý trên.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn Đạo đức, trắc nghiệm khách quan rất có thể được sử dụng để kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?

 • kiến thức và kỹ năng, thái độ và kỹ năng, hành vi của học viên.
 • Tư duy của học viên.
 • Cả 2 ý trên.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Bài kiểm tra tự luận trong dạy học môn Đạo đức rất có thể kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?

 • kiến thức và kỹ năng, thái độ và kỹ năng, hành vi của học viên.
 • quy trình học viên tư duy trong quy trình học tập.
 • Cả 2 ý trên.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn Đạo đức, phương pháp quan sát rất có thể được sử dụng để kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?

 • Những biểu lộ năng lực theo quy định của chương trình giáo dục.
 • Thái độ, hành vi đạo đức của học viên.
 • Cả 2 ý trên.

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn Đạo đức, phương pháp vấn đáp rất có thể kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?

 • kiến thức và kỹ năng, thái độ, kỹ năng, hành vi của học viên, quy trình học viên tư duy.
 • kiến thức và kỹ năng, thái độ, kỹ năng của học viên, quy trình học viên tư duy.
 • kiến thức và kỹ năng, thái độ, kỹ năng, hành vi của học viên.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Những sản phẩm hoạt động rất có thể được đánh giá gồm những gì?

 • những loại phiếu học tập; hiện thực được cải tạo; tranh ảnh, thiệp, tranh tuyên truyền, cổ động…
 • những loại phiếu học tập; hiện thực được cải tạo; tranh ảnh, thiệp, tranh tuyên truyền, cổ động…; những đồ dùng, tiền bạc được học viên quyên góp…
 • những loại phiếu học tập; tranh ảnh, thiệp, tranh tuyên truyền, cổ động…; những đồ dùng, tiền bạc được học viên quyên góp…

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung đánh giá thường xuyên trong dạy học môn Đạo đức gồm những nội dung gì?

 • những biểu lộ về phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc trưng theo chương trình quy định theo từng bài học, những yêu cầu cần đạt theo từng nội dung, bài học được quy định trong chương trình môn học.
 • những biểu lộ về phẩm chất, năng lực đặc trưng theo chương trình quy định theo từng bài học, những yêu cầu cần đạt theo từng nội dung, bài học được quy định trong chương trình môn học.
 • những biểu lộ về phẩm chất, năng lực chung, những yêu cầu cần đạt theo từng nội dung, bài học được quy định trong chương trình môn học.

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung đánh giá định kỳ gồm có những gì?

 • những biểu lộ về năng lực chung và năng lực đặc trưng theo chương trình quy định theo những nội dung, bài đã học, những yêu cầu cần đạt theo những nội dung, bài đã học được quy định trong chương trình môn học.
 • những biểu lộ về phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc trưng theo chương trình quy định theo những nội dung, bài đã học, những yêu cầu cần đạt theo những nội dung, bài đã học được quy định trong chương trình môn học.
 • những biểu lộ về phẩm chất và năng lực đặc trưng theo chương trình quy định theo những nội dung, bài đã học, những yêu cầu cần đạt theo những nội dung, bài đã học được quy định trong chương trình môn học

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

tính chất Hỗ trợ cá nhân hóa việc học tập của câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học môn Đạo đức có những biểu lộ gì?

 • Chẩn đoán và khuyến khích cá nhân học tập, tạo khả năng trách nhiệm đối với việc học của bản thân, sử dụng sai lầm như là thời điểm để học tập và cải thiện, phát triển bản thân.
 • Chẩn đoán và khuyến khích cá nhân học tập, sử dụng sai lầm như là thời điểm để học tập và cải thiện, phát triển bản thân.
 • Khuyến khích cá nhân học tập, tạo khả năng trách nhiệm đối với việc học của bản thân, sử dụng sai lầm như là thời điểm để học tập và cải thiện, phát triển bản thân.

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

quy trình nhận thức có những mức độ nào?

 • Phản hồi thông tin, xử lý thông tin, tạo thông tin.
 • Hồi tưởng thông tin, xử lý thông tin, cung ứng thông tin.
 • Hồi tưởng thông tin, xử lý thông tin, tạo thông tin.

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi, bài tập tự luận có những nhược điểm gì?

 • Thường chỉ chỉ kiểm tra được nội dung trong một phạm vi hẹp, mất nhiều thời gian cho việc reply câu hỏi, giáo viên mất nhiều thời gian chấm bài, việc đánh giá rất có thể thiếu chính xác.
 • Thường chỉ chỉ kiểm tra được nội dung trong một phạm vi hẹp, giáo viên mất nhiều thời gian chấm bài, việc đánh giá rất có thể thiếu chính xác.
 • Thường chỉ chỉ kiểm tra được nội dung trong một phạm vi hẹp, mất nhiều thời gian cho việc reply câu hỏi, việc đánh giá rất có thể thiếu chính xác.

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Trắc nghiệm khách quan có điểm mạnh gì?

 • Có giá trị đo lường khả năng học tập của học viên cao, việc đánh giá chính xác, khách quan, rất có thể kiểm tra và đánh giá trên quy mô số lượng học viên lớn.
 • Có giá trị đo lường khả năng học tập của học viên cao, việc đánh giá chính xác, khách quan, rất có thể kiểm tra và đánh giá nhanh.
 • Có giá trị đo lường khả năng học tập của học viên cao, việc đánh giá chính xác, khách quan, rất có thể kiểm tra và đánh giá nhanh trên quy mô số lượng học viên lớn

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Để xây dựng kế hoạch đánh giá một chủ đề trong môn Đạo đức, giáo viên rất có thể tiến hành theo những bước cơ bản nào?

 • Xác định mục tiêu, lập bảng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, thiết kế và sử dụng công cụ đánh giá theo kế hoạch đã lập.
 • Xác định mục tiêu, thời gian tổ chức đánh giá, lập bảng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, thiết kế và sử dụng công cụ đánh giá theo kế hoạch đã lập.
 • Xác định mục tiêu, thời gian tổ chức đánh giá, lập bảng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, sử dụng công cụ đánh giá theo kế hoạch đã lập.

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Đường phát triển năng lực trong môn Đạo đức gồm mấy mức độ?

 • 3
 • 4
 • 5

Câu 16. Chọn đáp án đúng nhất

Năng lực Nhận thức chuẩn mực hành vi có những chỉ báo nào?

 • Nhận biết được một số chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật thường gặp phù hợp với lứa tuổi và sự cần thiết của việc thực hiện theo các chuẩn
 • Có kiến thức cần thiết, phù hợp để nhận thức, quản lí, tự bảo vệ bản thân và duy trì mối quan hệ hoà hợp với bạn bè.
 • Nhận biết được sự cần thiết của giao tiếp và hợp tác; trách nhiệm của bản thân và của nhóm trong hợp tác nhằm đáp ứng các nhu cầu của bản thân và giải quyết các vấn đề học tập, sinh hoạt hằng ngày.
 • Cả 3 ý trên.

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Để sử dụng những kết quả kiểm tra, đánh giá nhằm ghi nhận sự tiến bộ của học viên, cải tiến chất lượng học tập và đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên rất có thể tiến hành thế nào?

 • Sử dụng kết quả để đánh giá học viên đang ở mức độ nào trong đường phát triển năng lực; tìm hiểu, xác định nguyên nhân dẫn đến những câu reply sai; đề xuất những biện pháp để rất có thể khắc phục nguyên nhân; động viên, khen ngợi và hỗ trợ học viên đưa ra những kế hoạch học tập thích hợp để nhắm tới mục tiêu đạt được mức độ cao hơn.
 • Sử dụng kết quả để đánh giá học viên đang ở mức độ nào trong đường phát triển năng lực, dự đoán những khả năng dẫn đến sai lầm của học viên trải qua việc phân tích những câu hỏi có nhiều câu reply sai; tìm hiểu, xác định nguyên nhân dẫn đến những câu reply sai; đề xuất những biện pháp để rất có thể khắc phục nguyên nhân; động viên, khen ngợi và hỗ trợ học viên đưa ra những kế hoạch học tập thích hợp để nhắm tới mục tiêu đạt được mức độ cao hơn.
 • Sử dụng kết quả để đánh giá học viên đang ở mức độ nào trong đường phát triển năng lực, dự đoán những khả năng dẫn đến sai lầm của học viên trải qua việc phân tích những câu hỏi có nhiều câu reply sai; đề xuất những biện pháp để rất có thể khắc phục nguyên nhân; động viên, khen ngợi và hỗ trợ học viên đưa ra những kế hoạch học tập thích hợp để nhắm tới mục tiêu đạt được mức độ cao hơn.

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

Mức vẫn chưa hoàn thành trong đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức có những biểu lộ gì của học viên?

 • vẫn chưa triển khai được một số yêu cầu học tập của môn học hoặc vẫn chưa xuất hiện biểu lộ cụ thể về những thành phần năng lực của môn Đạo đức.
 • vẫn chưa triển khai được một số yêu cầu học tập của môn học và vẫn chưa xuất hiện biểu lộ cụ thể về những thành phần năng lực của môn Đạo đức.
 • vẫn chưa triển khai được những yêu cầu học tập của môn học, vẫn chưa xuất hiện biểu lộ cụ thể về những thành phần năng lực của môn Đạo đức.

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Mức hoàn thành trong đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức có những biểu lộ gì của học viên?

 • Mức hoàn thành trong đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức có những biểu lộ gì của học viên?
 • triển khai được một số yêu cầu học tập của môn Đạo đức và có biểu lộ cụ thể về những thành phần của năng lực môn Đạo đức.
 • triển khai được những yêu cầu học tập của môn Đạo đức hoặc có biểu lộ cụ thể về những thành phần của năng lực môn Đạo đức.
 • triển khai được những yêu cầu học tập của môn Đạo đức và có biểu lộ cụ thể về những thành phần của năng lực môn Đạo đức.

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Mức hoàn thành tốt trong đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức có những biểu lộ gì của học viên?

 • triển khai tốt những yêu cầu học tập của môn Đạo đức hoặc thường xuyên có những biểu lộ cụ thể về những thành phần năng lực của môn Đạo đức.
 • triển khai tốt một số yêu cầu học tập của môn Đạo đức và thường xuyên có những biểu lộ cụ thể về những thành phần năng lực của môn Đạo đức.
 • triển khai tốt những yêu cầu học tập của môn Đạo đức và thường xuyên có những biểu lộ cụ thể về những thành phần năng lực của môn Đạo đức.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Mô đun 3 môn Mĩ thuật

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên thể hiện được tình yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên” thể hiện phẩm chất nào tiếp về sau được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Chăm chỉ

d) Trách nhiệm

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên không lúc nào tự ý lấy đồ vật, tiền bạc của người thân, bè bạn, thầy cô và những người khác” thể hiện phẩm chất nào tiếp về sau được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Trung thực

d) Trách nhiệm

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên có ý thức sinh hoạt nề nếp” thể hiện phẩm chất nào tiếp về sau được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Chăm chỉ

d) Trách nhiệm

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên có hành vi chăm sóc và bảo vệ cây xanh và những con vật có ích” thể hiện phẩm chất nào tiếp về sau được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Chăm chỉ

d) Trách nhiệm

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập” thể hiện phẩm chất nào tiếp về sau được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Chăm chỉ

d) Trách nhiệm

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên biết sẻ chia với những bạn có hoàn cảnh khó khăn, những bạn ở vùng sâu, vùng xa, người khuyết tật và đồng bào bị tác động của thiên tai” thể hiện phẩm chất nào tiếp về sau được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Chăm chỉ

d) Trách nhiệm

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên tự làm được những công việc của tôi ở nhà và ở trường theo sự phân công, hướng dẫn” thể hiện năng lực nào tiếp về sau được quy định trong CTGD PT 2018

a) Tự chủ và tự học

b) Giao tiếp và Hợp tác

c) Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô” thể hiện năng lực nào tiếp về sau được quy định trong CTGD PT 2018

a) Tự chủ và tự học

b) Giao tiếp và Hợp tác

c) Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên tìm được những cách giải quyết không giống nhau cho cùng một vấn đề” thể hiện năng lực nào tiếp về sau được quy định trong CTGD PT 2018

a) Tự chủ và tự học

b) Giao tiếp và Hợp tác

c) Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên triển khai đúng kế hoạch học tập, lao động; không mải chơi, làm tác động đến việc học và những việc khác” thể hiện năng lực nào tiếp về sau được quy định trong CTGD PT 2018

a) Tự chủ và tự học

b) Giao tiếp và Hợp tác

c) Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên nêu được thắc mắc về sự vật, hiện tượng xung quanh; không e ngại nêu ý kiến cá nhân trước những thông tin không giống nhau về sự vật, hiện tượng; sẵn sàng thay đổi khi nhận thấy sai sót” thể hiện năng lực nào tiếp về sau được quy định trong CTGD PT 2018

a) Tự chủ và tự học

b) Giao tiếp và Hợp tác

c) Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên nhận biết được chủ đề của sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật” thể hiện năng lực nào tiếp về sau được quy định trong CTGD PT 2018

a) Quan sát và nhận thức thẩm mĩ

b) Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ

c) Phân tích và đánh giá thẩm mĩ

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên biết trưng bày, giới thiệu sản phẩm mĩ thuật của cá nhân và nhóm học tập” thể hiện năng lực nào tiếp về sau được quy định trong CTGD PT 2018

a) Quan sát và nhận thức thẩm mĩ

b) Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ

c) Phân tích và đánh giá thẩm mĩ

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên biết vận dụng sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật phục vụ cho học tập và đời sống” thể hiện năng lực nào tiếp về sau được quy định trong CTGD PT 2018

a) Quan sát và nhận thức thẩm mĩ

b) Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ

c) Phân tích và đánh giá thẩm mĩ

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên mô tả được một số yếu tố, dấu hiệu của nguyên lý tạo hình ở sản phẩm, tác phẩm mi thuật trong thực hành, tranh luận và liên hệ thực tiễn” thể hiện năng lực nào tiếp về sau được quy định trong CTGD PT 2018

a) Quan sát và nhận thức thẩm mĩ

b) Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ

c) Phân tích và đánh giá thẩm mĩ

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 16. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, quy trình đánh giá quan sát được triển khai qua mấy bước?

a) 2 bước

b) 3 bước

c) 4 bước

d) 5 bước

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, việc “xác định thời gian quan sát”, “xác định địa điểm quan sát” nằm trong bước thứ mấy trong quy trình đánh giá quan sát?

a) Bước 1

b) Bước 2

c) Bước 3

d) Không nằm trong bước nào.

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

Trong 4 mệnh đề tiếp về sau, mệnh đề nào không đúng về tổ chức, hướng dẫn học viên tự đánh giá kết quả học tập môn mĩ thuật:

a) Là phương pháp mà học viên đánh giá chất lượng công việc học tập môn mĩ thuật của tôi trên cơ sở những minh chứng và tiêu chuẩn rõ ràng với mục đích sẽ học tập môn mĩ thuật tốt hơn trong thời gian tiếp theo

b) Là phương pháp mà giáo viên đánh giá chất lượng công việc học tập môn mĩ thuật của học viên trên cơ sở những minh chứng và tiêu chuẩn rõ ràng với mục đích sẽ học tập môn mĩ thuật tốt hơn trong thời gian tiếp theo

c) Là phương pháp mà bè bạn đánh giá chất lượng công việc học tập môn mĩ thuật của bạn mình trên cơ sở những minh chứng và tiêu chuẩn rõ ràng với mục đích sẽ học tập môn mĩ thuật tốt hơn trong thời gian tiếp theo

d) Là phương pháp mà phụ huynh đánh giá chất lượng công việc học tập môn mĩ thuật của con em mình trên cơ sở những minh chứng và tiêu chuẩn rõ ràng với mục đích sẽ học tập môn mĩ thuật tốt hơn trong thời gian tiếp theo

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Chon 1 phương án không đúng trong những phương án tiếp về sau khi triển khai đánh giá kết quả học tập môn mĩ thuật của học viên qua “Hồ sơ học tập:

a) Hồ sơ học tập giúp học viên thấy được khả năng và những tiến bộ rõ rệt của tôi để từ đó có được sự điều chỉnh phương pháp học thích hợp.

b) Hồ sơ học tập giúp giáo viên thấy được khả năng và những tiến bộ rõ rệt của học viên để từ đó có được sự điều chỉnh phương pháp học thích hợp.

c) Hồ sơ học tập giúp phụ huynh thấy được khả năng và những tiến bộ rõ rệt của con em mình để từ đó có được sự điều chỉnh phương pháp học thích hợp.

d) Hồ sơ học tập không thể giúp học viên thấy được khả năng và những tiến bộ rõ rệt của tôi để từ đó có được sự điều chỉnh phương pháp học thích hợp.

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi tiếp về sau thuộc loại câuhỏi trắc nghiệm khách quan nào?

Trong những con vật tiếp về sau, con vật nào có 4 chân?

a) Con mèo; b) Con cá; c) Con gà; d) con rắn

a) Câu đúng/ sai

b) Câu nhiều lựa chọn

c) Câu ghép đôi

d) Câu điền khuyết

Câu 21. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi tiếp về sau thuộc loại câuhỏi trắc nghiệm khách quan nào?

Con mèo có 2 chân?

a) Đúng; b) Sai

a) Câu đúng/ sai

b) Câu nhiều lựa chọn

c) Câu ghép đôi

d) Câu điền khuyết

Câu 22. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi tiếp về sau thuộc loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan nào?

Dùng nét để nối những từ ở cột A sao cho đúng với từ ở cột B

A B
Bông hoa Màu xanh
Lá cây red color
Con mèo Có 4 chân

a) Câu đúng/ sai

b) Câu nhiều lựa chọn

c) Câu ghép đôi

d) Câu điền khuyết

Câu 23. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi tiếp về sau thuộc loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan nào?

Con mèo có…….. chân. Con gà có….. chân, còn con cá thì không tồn tại chân

a) Câu đúng/ sai

b) Câu nhiều lựa chọn

c) Câu ghép đôi

d) Câu điền khuyết

Câu 24. Chọn câu reply Có hoặc Không

Đánh giá đầu vào là một hình thức đánh giá để biết được điểm xuất phát của học viên về phẩm chất, năng lực và những yếu tố khác liên quan đến dạy học môn mĩ thuật khi học viên bắt đâu tiếp cận chương trình mới, lớp học mới, chủ đề mới.

Đúng

Sai

Câu 25. Chọn câu reply Có hoặc Không

Đánh giá hình thành được triển khai thường xuyên trong quy trình dạy học những bài học, những chủ đề môn mĩ thuật. Đánh giá hình thành giúp giáo viên theo dõi sự tiến bộ của học viên, từ đó điều chỉnh một cách thường xuyên kế hoạch dạy học, phương pháp dạy học.

Đúng

Sai

Câu 26. Chọn câu reply Có hoặc Không

Hình thức đánh giá tổng kết là hoạt động nhằm đánh giá kết quả đạt được về phẩm chất và năng lực của học viên ngay trong những lúc học viên bắt đầu tham gia vào quy trình học tập 01 chủ đề mĩ thuật

Đúng

Sai

Câu 27. Chọn câu reply Có hoặc Không

Đánh giá đồng đẳng trong dạy học mĩ thuật là 1 trong những phương pháp đánh giá, Trong số đó những nhóm học viên có cùng độ tuổi hay cùng lớp sẽ đánh giá quy trình học tập cũng như kết quả sản phẩm, bài tập tạo hình của nhau

Đúng

Sai

Câu 28. Chọn câu reply Có hoặc Không

Đánh giá đồng đẳng trong dạy học mĩ thuật không những cung ứng thông tin về kết quả học viên sau khi được đánh giá mà còn phản ánh được năng lực của người đánh giá về sự hiểu biết, sự trung thực và sự sáng tạo, linh hoạt, trí tưởng tượng và sự đồng cảm

Đúng

Sai

Câu 29. Chọn câu reply Có hoặc Không

Sổ nhật ký giáo viên theo dõi quy trình hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực của học viên qua học tập môn mĩ thuật là 1 trong những công cụ trong phương pháp đánh giá quan sát

Đúng

Sai

Câu 30. Chọn câu reply Có hoặc Không

Thang đo là 1 trong những công cụ được sử dụng để thu thập những dữ liệu về hành vi, kỹ năng và thái độ rất có thể quan sát được của học viên.

Đúng

Sai

Câu 31. Chọn câu reply Có hoặc Không

“Bảng kiểm” là một công cụ thiết yếu trong phương pháp đánh giá theo quan sát

Đúng

Sai

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *