Ngân hàng câu hỏi Mô đun 3 môn Toán THCS giúp thầy cô xem thêm, nhanh gọn reply 31 câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình tập huấn Mô đun 3 – GDPT 2018. Bộ câu hỏi gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, chọn đáp án đúng nhất…

Ngoài ra, thầy cô rất có thể xem thêm thêm những dạng bài tập, hướng dẫn học Mô đun 3, câu hỏi ôn tập Mô đun 3. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Ngân hàng câu hỏi Mô đun 3 môn Toán THCS

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

 Chọn cụm từ tương thích viết vào chỗ trống tiếp về sau:

………………..HS là một quy trình thu thập, xử lí thông tin trải qua những hoạt động quan sát theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quy trình học tập, rèn luyện của HS; tư vấn, hướng dẫn, động viên HS; diễn giải thông tin định tính hoặc định lượng về kết quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và phát triển một số phẩm chất, năng lực của HS.

Đánh giá

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn cụm từ tương thích viết vào chỗ trống tiếp về sau:

………………..là việc thu thập những dữ liệu, thông tin về một nội dung nào đó làm cơ sở cho việc đánh giá.

Kiểm tra

Câu 3: Chọn cụm từ tương thích viết vào chỗ trống tiếp về sau:

…………………của đánh giá là cung ứng thông tin chính xác, kịp thời, xác định được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông và sự tiến bộ của HS để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh những hoạt động dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Mục đích

Câu 4: Chọn cụm từ tương thích viết vào chỗ trống tiếp về sau:

Đánh giá học viên trải qua đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt và ……………….. cụ thể về những thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và những biểu lộ phẩm chất, năng lực của HS theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông.

biểu lộ.

Câu 5: Trong tài liệu này, quy trình kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS có bao nhiêu bước?

C.7

Câu 6: Chọn cụm từ tương thích viết vào chỗ trống tiếp về sau:

Một trong những yêu cầu của đánh giá là: ‘phối kết hợp đánh giá của GV, HS, cha mẹ HS, Trong số đó đánh giá của …………….. ……là quan trọng nhất’.

Giáo viên

Câu 7: Với quan điểm ‘Đánh giá là học tập’, vai trò của học viên là

Chủ đạo.

Câu 8: Với quan điểm ‘Đánh giá là học tập’, vai trò của giáo viên là

Hướng dẫn.

Câu 9: Với quan điểm ‘Đánh giá vì học tập’, vai trò của GV là

Chủ đạo hoặc giám sát

Câu 10: Thời điểm của ‘Đánh giá vì học tập’ là

ra mắt trong suốt quy trình học tập.

Câu 11: Chọn cụm từ tương thích viết vào chỗ trống tiếp về sau:

……………………………………là hoạt động đánh giá ra mắt trong quy trình triển khai hoạt động dạy học theo yêu cầu cần đạt và biểu lộ cụ thể về những thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và một số biểu lộ phẩm chất, năng lực HS.

A. Đánh giá thường xuyên.

B. Đánh giá định kỳ.

C. Đánh giá khách quan.

D. Đánh giá chủ quan.

Câu 12: Chọn cụm từ tương thích viết vào chỗ trống tiếp về sau:

…………………………………….là đánh giá kết quả giáo dục HS sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, rèn luyện của HS theo yêu cầu cần đạt và biểu lộ cụ thể về những thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông và sự hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực HS

Đánh giá định kỳ.

Câu 13: Nhận định nào tiếp về sau đúng về ưu thế phương pháp kiểm tra viết dạng tự luận trong đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông?

Đánh giá được khả năng diễn đạt, sắp xếp trình diễn và đưa ra ý tưởng mới về một nội dung nào đó.

Câu 14: Chọn cụm từ thích hợp để viết vào chỗ trống tiếp về sau:

Phương pháp…………………….là phương pháp mà Trong số đó giáo viên theo dõi, lắng nghe học viên trong quy trình giảng dạy trên lớp, sử dụng phiếu quan sát, bảng kiểm tra, nhật ký ghi chép lại những biểu lộ của học viên để sử dụng làm minh chứng đánh giá quy trình học tập, rèn luyện của học viên

C. Quan sát

Câu 15: Chọn cụm từ thích hợp để viết vào chỗ trống tiếp về sau:

Phương pháp………………………………là phương pháp mà Trong số đó GV trao đổi với HS trải qua việc hỏi – đáp để thu thập thông tin nhằm đưa ra những nhận xét, biện pháp giúp đỡ kịp thời.

Vấn đáp

Câu 17: Phương pháp vấn đáp thường phối kết hợp với công cụ nào nhất?

Câu hỏi.

Câu 18: Phương pháp quan sát thường phối kết hợp với công cụ nào nhất trong những công cụ tiếp về sau?

Bảng kiểm.

Câu 19. Phương pháp kiểm tra viết thường phối kết hợp với công cụ nào nhất trong những công cụ tiếp về sau?

A. Rubrics.

B. Bảng kiểm.

C. Câu hỏi, bài tập.

D. Đề kiểm tra.

Câu 20: Phương pháp đánh giá nào tiếp về sau có tính chất: không mất nhiều thời gian để chấm điểm, không tùy thuộc vào chủ quan của người chấm bài?

Phương pháp kiểm tra viết dạng trắc nghiệm.

Câu 21: biểu lộ ‘Biết làm chủ tình cảm, cảm xúc để có hành vi tương thích trong học tập’ tương ứng với năng lực nào?

Năng lực tự chủ và tự học.

Câu 22: biểu lộ ‘Lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp; nhận biết được

Năng lực giao tiếp và hợp tác.

Câu 23: biểu lộ ‘triển khai giải pháp giải quyết vấn đề và nhận thấy sự tương thích hay không tương thích của giải pháp triển khai’ tương ứng với năng lực nào?

D. Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Câu 24: biểu lộ ‘Biết tự điều chỉnh tình cảm, thái độ, hành vi của bản thân; luôn bình tĩnh và có cách cư xử đúng’ tương ứng với năng lực nào?

Năng lực tự chủ và tự học.

Câu 25: biểu lộ ‘Chủ động trong giao tiếp; tự tin và biết kiểm soát cảm xúc, thái độ khi nói trước nhiều người.’ tương ứng với năng lực nào?

Năng lực giao tiếp và hợp tác.

Câu 26: biểu lộ ‘Xác định được và biết tìm hiểu những thông tin liên quan đến vấn đề; đề xuất được giải pháp giải quyết vấn đề’ tương ứng với năng lực nào?

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Câu 27: Những tình huống yêu cầu HS ‘nghe hiểu, đọc hiểu, ghi chép (tóm lại), phân tích, lựa chọn, trích xuất được được những thông tin toán học cơ bản, trọng tâm trong văn bản nói hoặc viết‘ triệu tập vào kiểm tra đánh giá thành tố năng lực nào nhiều nhất?

Năng lực giao tiếp toán học

Câu 28: Những tình huống yêu cầu HS ‘nhận dạng tình huống, phát hiện và trình diễn vấn đề cần giải quyết‘ triệu tập vào kiểm tra đánh giá thành tố năng lực nào nhiều nhất?

Năng lực giải quyết vấn đề toán học.

Câu 29: Những tình huống ‘yêu cầu HS phải thực hành trong phòng máy tính với phần mềm toán học’ triệu tập vào kiểm tra đánh giá thành tố năng lực nào nhiều nhất?

Năng lực sử dụng công cụ phương tiện học toán.

Câu 30: biểu lộ ‘Có ý thức tham gia và vận động người khác tham gia phát hiện, đấu tranh với những hành vi gian dối trong học tập, trong cuộc sống’ tương thích với phẩm chất nào trong những phẩm chất tiếp về sau

Trung thực

Câu 31. biểu lộ ‘Xác định được hướng phát triển tương thích sau THCS; lập được kế hoạch, lựa chọn học những môn học tương thích với định hướng nghề nghiệp của bản thân’ tương thích với năng lực nào tiếp về sau?

Tự chủ và tự học

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *