Ngân hàng câu hỏi Mô đun 3 môn Sinh học THPT giúp thầy cô xem thêm, nhanh gọn reply những câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học cấp THPT, để ôn tập thật tốt chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối khóa trong chương trình tập huấn Module 3.0 – GDPT 2018.

Bên cạnh đó, thầy cô rất có thể xem thêm thêm những dạng bài tập, hướng dẫn học Mô đun 3, câu hỏi ôn tập Mô đun 3. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án trắc nghiệm môn Sinh học THPT Mô đun 3

Câu 1: Quan niệm nào tiếp sau này là đúng về đường phát triển năng lực Sinh học của HS THPT?

=> C. Là sự mô tả những mức độ phát triển không giống nhau của năng lực sinh học mà HS cần hoặc đã đạt được.

Câu 2: Để xây dựng đường phát triển năng lực trong dạy học môn Sinh học ở trường THPT cần dựa trên cơ sở nào tiếp sau này?

=> B. Yêu cầu cần đạt của chương trình.

Câu 3: Khi nói về đánh giá, nhận định nào tiếp sau này đúng?

=> B. Đánh giá là một quy trình thu thập, tổng hợp, và diễn giải thông tin về đối tượng cần đánh giá, qua đó hiểu biểu và đưa ra được quyết định thiết yếu về đối tượng.

Câu 4. Nhận định nào tiếp sau này là đúng về đánh giá phẩm chất, năng lực HS trong dạy HS học ở trường THPT?

=> C. là đánh giá kết quả đầu ra và quy trình dẫn đến kết quả HS đạt được.

Câu 5. Thầy/cô sẽ Không sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá vào việc làm nào dưới đây?

=> B. Đánh giá sự phát triển một số năng lực chung của HS.

Câu 6.  Phát biểu nào tiếp sau này không đúng về đánh giá năng lực?

=> C. Mục đích của đánh giá năng lực là xác định việc đạt kiến thức và kỹ năng, kỹ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

Câu 7. Theo quan điểm đánh giá năng lực, đánh giá kết quả học tập cần triệu tập vào hoạt động đánh giá nào tiếp sau này?

=> D. Vận dụng sáng tạo kiến thức và kỹ năng.

Câu 8. Phát biểu nào tiếp sau này là biểu lộ của “đánh giá là học tập”?

=> C. Sử dụng kết quả đánh giá để cải thiện việc học của chính người học.

Câu 9. Mục đích chung của kiểm tra, đánh giá trong giáo dục là

=> A. cung ứng thông tin để ra quyết định về dạy học và giáo dục.

Câu 10. Cách đánh giá nào tiếp sau này tương thích với quan điểm đánh giá là học tập?

=> A. HS tự đánh giá.

Câu 11. Phát biểu nào tiếp sau này không đúng với định hướng đổi mới về đánh giá kết quả giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học năm 2018?

=> D. Căn cứ để đánh giá kết quả giáo dục của HS là hệ thống kiến thức và kỹ năng, kĩ năng được quy định trong chương trình môn Sinh học.

Câu 12. Dựa vào tiêu chuẩn cơ bản nào tiếp sau này để phân chia đánh giá thành Đánh giá trên lớp học, đánh giá dựa vào trong nhà trường, và đánh giá trên diện rộng?

=> C. Phạm vi đánh giá.

Câu 13. Theo quan điểm đánh giá nào tiếp sau này người học được đóng vai trò là chủ đạo trong quy trình đánh giá?

=> B. Đánh giá là học tập.

Câu 14. Mục tiêu đánh giá kết quả học tập là

=> D. Xác nhận kết quả học tập của người học để phân loại, ra quyết định.

Câu 15. Mục đích chủ yếu của đánh giá năng lực là

=> A. Đánh giá khả năng vận dụng những kiến thức và kỹ năng, KN đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

Câu 16. Phát biểu nào tiếp sau này đúng về đánh giá thường xuyên trong nhà trường phổ thông?

=> C. Được triển khai linh hoạt trong quy trình dạy học và giáo dục, không bị giới hạn bởi số lần đánh giá.

Câu 17. Khi nói về đánh giá thường xuyên, nhận định nào tiếp sau này đúng?

=> C. ĐGTX ra mắt trong quy trình dạy học, cung ứng thông tin phản hồi cho GV và HS nhằm mục tiêu cải thiện hoạt động dạy học.

Câu 18. Phát biểu nào tiếp sau này là đúng với tính chất của loại hình đánh giá đánh giá tổng kết?

=> C. Thường được tiến hành sau một giai đoạn giáo dục/học tập nhằm xác nhận kết quả ở thời điểm cuối của giai đoạn đó.

Câu 19. Đánh giá đầu vào

=> A. thường được triển khai khi bắt đầu một giai đoạn giáo dục/học tập, nhằm cung ứng tình trạng thuở đầu cho chất lượng HS.

Câu 20. Nhận định nào tiếp sau này đúng về ưu thế phương pháp kiểm tra viết trong đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông?

=> D. Đánh giá được khả năng diễn đạt, sắp xếp trình diễn và đưa ra ý tưởng phát minh mới về một nội dung nào đó.

Câu 21. Lợi thế của phương pháp quan sát trong kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông là

=> A. thu thập thông tin cần đánh giá kịp thời, nhanh gọn.

Câu 22. Phát biểu nào tiếp sau này không đúng về ưu thế của phương pháp hỏi đáp trong kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông?

=> D. Có khả năng đo lường được những mục tiêu thiết yếu và khả năng diễn đạt, phân tích vấn đề của người học.

Câu 23. Để phát hiện và ghi nhận sự tiến bộ của học viên, GV cần triển khai hình thức đánh giá nào tiếp sau này:

=> C. Đánh giá thường xuyên và nhận xét.

Câu 24. Ở trường phổ thông, công cụ đánh giá kết quả học tập nào tiếp sau này thường được dùng cho phương pháp quan sát?

=> A. Thang đo, bảng kiểm.

Câu 25. Phát biểu nào tiếp sau này không đúng về sự việc sử dụng câu hỏi mở để đánh giá kết quả học tập của HS trong dạy HS học ở trường THPT?

=> D. Sử dụng câu hỏi mở để đánh giá mang lại sự khách quan và mát ít nhiều thời gian chấm điểm.

Câu 26. Phát biểu nào tiếp sau này không đúng về sự việc sử dụng hồ sơ học tập để đánh giá kết quả học tập của HS trong dạy học ở trường THPT?

=> D. Hồ sơ học tập công cụ đánh giá trải qua việc ghi chép những sự kiện thường nhật trong quy trình tiếp xúc với người học.

Câu 27. Quan niệm nào tiếp sau này là đúng về đường phát triển năng lực Sinh học của HS THPT?

=> C. Là sự mô tả những mức độ phát triển không giống nhau của năng lực sinh học mà HS cần hoặc đã đạt được.

Câu 28. Để xây dựng đường phát triển năng lực trong dạy học môn Sinh học ở trường THPT cần dựa trên cơ sở nào tiếp sau này?

=> B. Yêu cầu cần đạt của chương trình.

Câu 29. Trong dạy học môn Sinh học, để đánh giá NL giao tiếp và hợp tác, GV nên sử dụng những công cụ là

=> A. 1 (bài tập và rubrics), 4 (thang đo và thẻ kiểm tra).

Câu 30. Một GV muốn đánh giá NL vận dụng kiến thức và kỹ năng, KN đã học của HS, GV nên sử dụng những công cụ đánh giá nào tiếp sau này?

=> A. Bài tập thực tiễn và bảng kiểm.

Câu 31. Trong dạy học môn Sinh học, để đánh giá phẩm chất trung thực, GV nên sử dụng những cặp công cụ là

=> A. Bài tập thực nghiệm và checklist.

Câu 32. Những phát biểu nào tiếp sau này không đúng về sự việc sử dụng bảng kiểm để đánh giá kết quả học tập của HS trong dạy HS học ở trường THPT?

=> D. Bảng kiểm là bộ sưu tập có hệ thống những hoạt động học tập của HS trong thời gian liên tục.

Câu 33. Một GV yêu cầu HS xây dựng công cụ đánh giá kết quả hoạt động tranh luận nhóm của nhóm bạn. GV đó muốn HS xây dựng công cụ đánh giá nào tiếp sau này?

=> C. Rubrics.

Câu 34. Khi nói về đánh giá, nhận định nào tiếp sau này đúng?

=> B. Đánh giá là một quy trình thu thập, tổng hợp, và diễn giải thông tin về đối tượng cần đánh giá, qua đó hiểu biết và đưa ra được những quyết định thiết yếu về đối tượng.

Câu 35. Nhận định nào tiếp sau này là đúng về đánh giá phẩm chất, năng lực HS trong dạy HS học ở trường THPT?

=> C. Là đánh giá kết quả đầu ra và quy trình dẫn đến kết quả HS đạt được.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *