Ngân hàng câu hỏi đánh giá tổng kết Mô đun 3 mang tới 48 câu hỏi, kèm gợi ý reply, giúp thầy cô nhanh gọn ôn tập toàn bộ những dạng bài tập trong chương trình tập huấn Mô đun 3. Nhờ đó sẽ đạt kết quả như mong muốn, cũng như tích lũy thật nhiều kiến thức và kỹ năng cho bản thân.

Bên cạnh đó, thầy cô hoàn toàn có thể xem thêm thêm ngân hàng câu hỏi ôn tập Mô đun 3. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bộ câu hỏi đánh giá tổng kết Mô đun 3 – GDPT 2018

Câu 1. Mục đích của đánh giá học viên tiểu học là nhằm tập hợp những minh chứng về năng lực của học viên.

Sai

Câu 2. học viên sẽ thể hiện năng lực tốt hơn nếu không được thông báo trước là mình đang được đánh giá.

Sai

Câu 3. Giáo viên thường quyết định những minh chứng được chấp thuận để biểu lộ năng lực cần đạt của học viên sau khi hoàn thành hoạt động giảng dạy.

Sai

Câu 4. thực chất của sự không giống nhau giữa đánh giá quy trình và đánh giá tổng kết là việc kết quả đánh giá có tác động tới việc giảng dạy hay không.

Đúng

Câu 5: Những nhận định nào tiếp sau này thể hiện đúng vai trò của bản đặc tính kỹ thuật của những hoạt động đánh giá theo quan điểm phát triển năng lực, phẩm chất của Chương trình GDPT 2018?

 • cung ứng hướng dẫn cho giáo viên triển khai hoạt động đánh giá
 • hướng dẫn cho học viên chuẩn bị cho hoạt động đánh giá tiếp đây
 • Giúp xây dựng được nhiều bài tập/nhiệm vụ đánh giá cân bằng nhau

Câu 6. Lựa chọn nào KHÔNG phải là tính chất phổ biến của mục tiêu đánh giá cho những hoạt động đánh giá thường xuyên nhằm phát triển năng lực, phẩm chất của học viên trong Chương trình GDPT 2018?

 • đánh giá sự nhận biết của học viên về nội dung bài học
 • dựa trên những lý thuyết dạy học môn học đặc trưng
 • có số lượng giới hạn dựa trên thời lượng của hoạt động đánh giá
 • là cấu phần của những năng lực, phẩm chất chung của Chương trình GDPT

Câu 7. Đánh giá kết quả học tập và đánh giá để cải tiến học tập không giống nhau cơ bản về khía cạnh nào?

 • mục đích đánh giá
 • phương pháp đánh giá
 • tiêu chuẩn đánh giá
 • nghi thức đánh giá

Câu 8: Lựa chọn nào dưới đây KHÔNG chính xác về Đánh giá là hoạt động học tập?

 • Mục đích đánh giá không nhằm thu thập thông tin về mức độ năng lực của học viên.
 • học viên tham gia đánh giá vừa đưa ra phản hồi về kết quả thể hiện năng lực qua bài làm.
 • Giáo viên hoàn toàn có thể không cung ứng nhận xét, phản hồi cho học viên về kết quả đánh giá.
 • Hoạt động đánh giá này nằm trong chủ định của giáo viên và có kế hoạch từ trước.

Câu 9: Hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống:

‘điểm mạnh lớn nhất của đánh giá không theo nghi thức so với đánh giá theo nghi thức là học viên hoàn toàn có thể __________________ .’

 • tự quyết định có tham gia hoạt động đánh giá hay không
 • không cảm thấy căng thẳng vì sức ép bị kiểm tra, đánh giá
 • cung ứng thông tin cho giáo viên về tiến bộ năng lực của tớ
 • làm bài theo hướng dẫn riêng của giáo viên khi triển khai hoạt động

Câu 10: Bài tập kiểm tra dưới đây thiếu cấu phần nào?

Hãy tính số lượng cam mẹ Thanh còn trong giỏ. Dùng bút chì red color tô ô vuông có số tương ứng dưới đây

 • Lời dẫn/hướng dẫn
 • Dữ liệu đầu vào
 • Câu reply dự kiến

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất. Lựa chọn nào dưới đây là mục tiêu đánh giá của một bài tập kiểm tra tốt hơn?

 • học viên biết tên những loài động vật.
 • học viên gọi được tên những loài động vật khi nhìn hình ảnh.

Câu 12. Một điểm mạnh của phương pháp vấn đáp so với phương pháp quan sát là_________.

 • giáo viên đánh giá được đúng năng lực của học viên hơn
 • giáo viên hoàn toàn có thể điều chỉnh hoạt động để đạt mục tiêu kết quả hơn
 • giáo viên hoàn toàn có thể triệu tập vào một học viên để thu thập thông tin

Câu 13. Phân loại và kéo thả

Thầy/cô hãy kéo những thông tin bên phải và thả vào những hộp điểm mạnh và nhược điểm của phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, những hoạt động và sản phẩm của học viên. Lưu ý là có 1 thông tin không tương thích đối với phương pháp này.

điểm mạnh

học viên thể hiện nhiều loại năng lực, phẩm chất không giống nhau khi triển khai hoạt động.

học viên tự quyết định cách triển khai nhiệm vụ, và qua đó thể hiện năng lực theo cách khác với những học viên khác. Giáo viên đánh giá giữa những học viên không giống nhau theo cách không giống nhau

Nhược điểm

Đáp án đúng (Bỏ 1 ý: học viên giải quyết những bài tập theo nghi thức chặt chẽ dưới sự giám sát của giáo viên )

Câu hỏi

Câu reply

điểm mạnh

học viên tự quyết định cách triển khai nhiệm vụ, và qua đó thể hiện năng lực theo cách khác với những học viên khác.

học viên thể hiện nhiều loại năng lực, phẩm chất không giống nhau khi triển khai hoạt động.

Nhược điểm

Giáo viên đánh giá giữa những học viên không giống nhau theo cách không giống nhau

Câu 14. Từ ‘khách quan’ trong tên thường gọi thường dùng cho dạng bài tập câu hỏi trắc nghiệm khách quan có hàm ý về khía cạnh nào tiếp sau này?

 • Mục tiêu đánh giá
 • Đối tượng đánh giá
 • Cách chấm điểm
 • Cách thông báo kết quả

Câu 15. Lựa chọn nào dưới đây KHÔNG phải là bài tập trắc nghiệm khách quan?

 • học viên ghép đôi thông tin có liên quan từ hai tập hợp được cung ứng.
 • học viên lựa chọn 1 câu reply đúng từ nhiều lựa chọn được mô tả trong câu hỏi.
 • học viên mô tả giải pháp cho vấn đề được hỏi theo quan điểm của tớ.
 • học viên chọn dữ liệu được cung ứng sẵn để hoàn thành nhận định trong câu hỏi.

Câu 16: Nhận định nào tiếp sau này KHÔNG đúng về phương pháp vấn đáp?

 • Đây là phương pháp giáo viên trao đổi với cùng một học viên để lấy thông tin cụ thể về học viên đó.
 • Trong phương pháp này cả giáo viên và học viên đều có quyền đặt và reply câu hỏi.
 • Phương pháp này giúp bồi đắp tư duy làm việc độc lập và khả năng diễn đạt bằng lời của học viên.

Câu 17. Một bài kiểm tra cuối học kỳ môn Toán gồm có một số câu hỏi có nội dung đánh giá được giáo viên giới thiệu với học viên ở lớp học phụ đạo cho một nhóm học viên trong lớp, nhưng không được giới thiệu ở lớp học chính khoá. Bài kiểm tra đó đã vi phạm nguyên tắc đảm bảo chất lượng nào tiếp sau này?

 • Tính chuẩn xác
 • Tính tin cậy
 • Tính công minh
 • Tính chân thực

Câu 18: Giáo viên sử dụng hoạt động học viên thuyết trình về ngôi nhà mơ ước của tớ làm hoạt động đánh giá của môn Tiếng Việt. Tuy nhiên, cách chấm của giáo viên không thống nhất giữa những học viên không giống nhau. Có học viên được giáo viên đó chấm điểm cộng cao hơn vì có giọng trình diễn hay. Có học viên được điểm thưởng vì có trang phục và tư thế thuyết trình đẹp. Kết quả đánh giá này vi phạm nguyên tắc đảm bảo chất lượng nào tiếp sau này?

 • Tính chuẩn xác
 • Tính chân thực
 • Tính thực tiễn và kết quả
 • Tính tác động

Câu 19: Câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn dưới đây có lỗi gì?

Hãy khắc ghi (X) bên cạnh đáp án đúng của phép tính dưới dây: 27 – 19

 1. Lớn hơn 10
 2. Nhỏ hơn 10
 3. Nhỏ hơn 20
 • Thiếu dữ liệu đầu vào
 • Có nhiều hơn nữa 1 đáp án đúng
 • Thiếu hướng dẫn làm bài

Câu 20. Câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn sau có lỗi gì?

Vì sao trong đoạn thơ thứ hai của bài Sao không về Vàng ơi ! bạn nhỏ lại cảm thấy cái cổng rộng?

 1. Vì cái cổng đã được làm rộng hơn
 2. Vì cái cổng không đóng cánh cửa
 3. Vì cái cổng không tồn tại con Vàng nằm chắn lối ra vào
 4. Vì cái cổng được lau sạch

Có hai lựa chọn đều hoàn toàn có thể là đáp án đúng

 • Độ dài những lựa chọn không tương đương nhau
 • Một lựa chọn gợi ý lựa chọn khác là đáp án
 • Một lựa chọn quá hiển nhiên là đáp án

Câu 21. Hãy xem câu hỏi trong bài tập Tiếng Việt dưới đây:

Truyền thuyết Thánh Gióng

Đời Hùng Vương thứ Sáu, có một người đàn bà đã 60 tuổi. Một hôm bà đặt chân vào một vết chân rất to lớn sau đó về nhà bà có thai. Bà sinh ra một đứa con trai đặt tên là Gióng lên ba vẫn không biết nói. Nhưng khi nghe sứ giả tìm người đánh giặc thì tự nhiên nói với mẹ mời sứ giả đến. Lúc ấy Gióng thành người to lớn ăn bao nhiêu cũng không đủ. Sau đó ra trận đánh giặc khi đã đủ những thứ dặn dò sứ giả mang đến. Đánh tan giặc, Gióng trút bỏ quần áo bay thẳng lên trời.

 1. mẩu truyện về đời vua Hùng Vương thứ mấy?
 2. Cậu bé Gióng lên ba ra làm sao?
 3. Đánh tan giặc, Gióng làm gì?

những câu hỏi trong bài tập trên có đánh giá được năng lực đọc hiểu và tư duy bậc cao của học viên không?

 • Không

Câu 22. Điểm đánh giá của học viên KHÔNG NÊN thể hiện khía cạnh nào tiếp sau này?

 • Năng lực của học viên so với những bạn khác trong lớp
 • Giáo viên mong đợi học viên làm gì cho mình
 • học viên thay đổi ra làm sao so với lần đánh giá trước
 • Kế hoạch dạy và học trong thời gian tiếp sau

Câu 23. Hãy lựa chọn thông tin chính xác để điền vào chỗ trống trong nhận định sau:

Một tính chất quan trọng của đánh giá là đó đều là những hoạt động giáo dục ___________.

 • có kế hoạch từ trước
 • có sức ép đối với học viên
 • có nghi thức chặt chẽ

Câu 24. Những yếu tố nào tiếp sau này không thể thiếu đối với cùng một bài tập đánh giá?

 • mục đích đánh giá
 • phản hồi của giáo viên
 • nội dung đánh giá
 • hướng dẫn reply/bài làm

Câu 25. Nhận định sau Đúng hay Sai?

‘Giáo viên thường quyết định những minh chứng được chấp thuận để biểu lộ năng lực cần đạt của học viên sau khi hoàn thành hoạt động giảng dạy.’

 • Đúng
 • Sai

Câu 26. Nhận định sau Đúng hay Sai?

‘thực chất của sự không giống nhau giữa đánh giá quy trình và đánh giá tổng kết là việc kết quả đánh giá có tác động tới việc giảng dạy hay không.’

 • Đúng
 • Sai

Câu 27. Chọn những đáp án đúng

Những nhận định nào tiếp sau này thể hiện đúng vai trò của bản đặc tính kỹ thuật của những hoạt động đánh giá theo quan điểm phát triển năng lực, phẩm chất của Chương trình GDPT 2018?

 • cung ứng hướng dẫn cho giáo viên triển khai hoạt động đánh giá
 • hướng dẫn cho học viên chuẩn bị cho hoạt động đánh giá tiếp đây
 • Giúp xây dựng được nhiều bài tập/nhiệm vụ đánh giá cân bằng nhau

Câu 28. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá kết quả học tập và đánh giá để cải tiến học tập không giống nhau cơ bản về khía cạnh nào?

 • mục đích đánh giá
 • phương pháp đánh giá
 • tiêu chuẩn đánh giá
 • nghi thức đánh giá

Câu 29. Chọn đáp án đúng nhất

Lựa chọn nào dưới đây KHÔNG chính xác về Đánh giá là hoạt động học tập?

 • Mục đích đánh giá không nhằm thu thập thông tin về mức độ năng lực của học viên.
 • học viên tham gia đánh giá vừa đưa ra phản hồi về kết quả thể hiện năng lực qua bài làm.
 • Giáo viên hoàn toàn có thể không cung ứng nhận xét, phản hồi cho học viên về kết quả đánh giá.
 • Hoạt động đánh giá này nằm trong chủ định của giáo viên và có kế hoạch từ trước.

Câu 30. Chọn đáp án đúng nhất

Cuối chủ đề về bản thân và gia đình, giáo viên yêu cầu học viên làm bài văn mô tả một ngày bình thường của những em và gia đình trong một tiết học. Sau đó, giáo viên chiếu trên màn hình một bài văn mẫu và danh sách những tiêu chuẩn của bài văn tốt. Giáo viên cho những em làm việc theo cặp để nhận xét về bài văn của tớ và của bạn.

Lựa chọn nào dưới đây mô tả đúng nhất về hoạt động kể trên:

 • Đánh giá tổng kết
 • Đánh giá kết quả học tập
 • Đánh giá theo nghi thức
 • Đánh giá là hoạt động học tập

Câu 31. Chọn đáp án đúng nhất

Kết quả của bài kiểm tra cuối tháng 11 trước khi chuyển sang một chương mới cho thấy gần nửa số học viên trong lớp làm sai và nhầm lẫn khi triển khai đặt tính và tính phép cộng có nhớ của hai số hạng có hai chữ số. Đây là yêu cầu cần đạt đến cuối học kỳ 1. Giải pháp nào dưới đây của giáo viên trong trường hợp này tương thích với hướng dẫn trong Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020?

 • Lựa chọn 1: Giáo viên chuyển sang chương mới theo kế hoạch và đề nghị những học viên vẫn chưa làm tốt bài kiểm tra cuối tháng 11 ôn tập và tự học thêm ở nhà để đạt được yêu cầu cần đạt. Điểm bài kiểm tra cuối tháng không tính vào kết quả đánh giá
 • Lựa chọn 2: Giáo viên dành 2 buổi học đầu tháng 12 để ôn tập về phép cộng có nhớ; Trong số đó, mời những học viên làm sai trong bài kiểm tra cuối tháng 11 tham gia trong những hoạt động trên lớp. Trong những bài tập về nhà trong những tuần đầu tháng 12, giáo viên lồng ghép 1 đến 2 bài luyện tập về phép cộng có nhớ bên cạnh những bài tập về nội dung của chương mới.

Câu 32. Chọn đáp án đúng nhất

Bài tập kiểm tra dưới đây thiếu cấu phần nào?

Hãy tính số lượng cam mẹ Thanh còn trong giỏ. Dùng bút chì red color tô ô vuông có số tương ứng dưới đây

 • Lời dẫn/hướng dẫn
 • Dữ liệu đầu vào
 • Câu reply dự kiến

Câu 33. Chọn đáp án đúng nhất

Những hoạt động quan sát nào dưới đây hoàn toàn có thể là hoạt động đánh giá?

 1. Giáo viên quan sát học viên
 2. học viên quan sát học viên khác
 3. học viên tự đánh giá sau hoạt động với nhóm
 • a & b
 • a & c
 • b & c
 • a, b & c

Câu 34. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy lựa chọn thông tin đúng để hoàn thành nhận định dưới đây:

‘Một điểm mạnh của phương pháp vấn đáp so với phương pháp quan sát là_________.

 • giáo viên đánh giá được đúng năng lực của học viên hơn
 • giáo viên hoàn toàn có thể điều chỉnh hoạt động để đạt mục tiêu kết quả hơn
 • giáo viên hoàn toàn có thể triệu tập vào một học viên để thu thập thông tin

Câu 35. Chọn đáp án đúng nhất

Lựa chọn nào dưới đây KHÔNG phải là bài tập trắc nghiệm khách quan?

 • học viên ghép đôi thông tin có liên quan từ hai tập hợp được cung ứng.
 • học viên lựa chọn 1 câu reply đúng từ nhiều lựa chọn được mô tả trong câu hỏi.
 • học viên mô tả giải pháp cho vấn đề được hỏi theo quan điểm của tớ.
 • học viên chọn dữ liệu được cung ứng sẵn để hoàn thành nhận định trong câu hỏi.

Câu 36. Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào tiếp sau này KHÔNG đúng về phương pháp vấn đáp?

 • Đây là phương pháp giáo viên trao đổi với cùng một học viên để lấy thông tin cụ thể về học viên đó.
 • Trong phương pháp này cả giáo viên và học viên đều có quyền đặt và reply câu hỏi.
 • Phương pháp này giúp bồi đắp tư duy làm việc độc lập và khả năng diễn đạt bằng lời của học viên.

Câu 37. Chọn đáp án đúng nhất

Một bài kiểm tra cuối học kỳ môn Toán gồm có một số câu hỏi có nội dung đánh giá được giáo viên giới thiệu với học viên ở lớp học phụ đạo cho một nhóm học viên trong lớp, nhưng không được giới thiệu ở lớp học chính khoá. Bài kiểm tra đó đã vi phạm nguyên tắc đảm bảo chất lượng nào tiếp sau này?

 • Tính chuẩn xác
 • Tính tin cậy
 • Tính công minh
 • Tính chân thực

Câu 38. Chọn câu reply Có hoặc Không

Nhận định tiếp sau này Đúng hay Sai?

‘Chấm điểm bằng chữ tốt hơn chấm điểm bằng số.’

 • Đúng
 • Sai

Câu 39. Chọn đáp án đúng nhất

Đề thi tổng kết cuối năm học nên có phân bố điểm lệch trái (tương tự như hình A) hay lệch phải (tương tự như hình B)?

 • Đáp án: Chọn hình bên phải

Câu 40. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm đánh giá của học viên KHÔNG NÊN thể hiện khía cạnh nào tiếp sau này?

 • Năng lực của học viên so với những bạn khác trong lớp
 • Giáo viên mong đợi học viên làm gì cho mình
 • học viên thay đổi ra làm sao so với lần đánh giá trước
 • Kế hoạch dạy và học trong thời gian tiếp sau

Câu 41. Yếu tố nào không thể thiếu khi giáo viên chấm điểm?

 • Hệ giá trị
 • Điểm bằng số
 • Điểm bằng chữ

Câu 42. Chọn câu reply Có hoặc Không

Nhận định sau Đúng hay Sai?

‘Bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ thường vừa là đánh giá tổng kết, vừa là đánh giá quy trình.’

 • Đúng
 • Sai

Câu 43. Chọn những đáp án đúng

Những nhận định nào tiếp sau này đúng về phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, những hoạt động, sản phẩm của học viên? (hoàn toàn có thể chọn nhiều hơn nữa 1 phương án)

 • Giáo viên là người chủ động hướng dẫn học viên triển khai triển khai sản phẩm của tớ.
 • Phương pháp này giúp học viên phát triển kĩ năng mềm và là cầu nồi giữa giáo viên với học viên.
 • Sản phẩm của học viên nên tương thích với hứng thú, hiểu biết và kinh nghiệm của học viên.
 • Hồ sơ học tập và sản phẩm của học viên nên được đánh giá bởi giáo viên hướng dẫn.
 • những công cụ để đánh giá học viên là bảng kiểm, thang đo và phiếu đánh giá theo tiêu chuẩn.

Câu 44. Trong mục tiêu đánh giá dưới đây của một bài kiểm tra môn âm nhạc, phần gạch chân là cấu phần nào?

‘học viên đọc được đúng cao độ của nốt pha khi đọc hai nốt cơ bản liên tiếp.’

 • Mức độ thể hiện năng lực
 • Nội dung đánh giá mục tiêu
 • Điều kiện thể hiện năng lực

Câu 45. Hãy lựa chọn thông tin đúng để hoàn thành nhận định dưới đây:

‘Một thử thách đối với giáo viên khi sử dụng phương pháp quan sát để đánh giá là__________.’

 • giáo viên phải xây dựng những tiêu chuẩn đánh giá có chất lượng
 • giáo viên không thấy được biểu lộ năng lực của học viên
 • học viên không triển khai những nhiệm vụ theo kết quả mong đợi

Câu 46. Hãy lựa chọn thông tin đúng để hoàn thành nhận định dưới đây:

‘Một điểm mạnh của phương pháp vấn đáp so với phương pháp quan sát là_________.

 • giáo viên đánh giá được đúng năng lực của học viên hơn
 • giáo viên hoàn toàn có thể điều chỉnh hoạt động để đạt mục tiêu kết quả hơn
 • giáo viên hoàn toàn có thể triệu tập vào một học viên để thu thập thông tin

Câu 47. Chọn câu reply Có hoặc Không

Nhận định tiếp sau này Đúng hay Sai?

‘học viên đạt điểm 8/10 của một bài kiểm tra cũng hoàn toàn có thể là những học viên trung bình.’

 • Đúng
 • Sai

Câu 48. Chọn câu reply Có hoặc Không

Nhận định tiếp sau này Đúng hay Sai?

‘Chấm điểm bằng chữ tốt hơn chấm điểm bằng số.’

 • Đúng
 • Sai

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *