Mẫu bài dạy minh họa môn Mĩ thuật THCS là mẫu giáo án minh họa tập huấn Mô đun 3, giúp thầy cô xem thêm phục vụ cho công tác soạn giáo án theo chương trình GDPT 2018 mới. Với nội dung bài dạy Tạo dáng và trang trí thời trang – Mĩ thuật 9, với thời lượng 2 tiết.

Ngoài ra, thầy cô hoàn toàn có thể xem thêm thêm kế hoạch môn Toán, Hóa học, hướng dẫn học Mô đun 3, câu hỏi ôn tập Mô đun 3. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Lưu ý: Đây là tài liệu rất hay và hữu ích do những thầy cô nhóm Mai Tâm EDU biên soạn, mọi người hoàn toàn có thể truy cập kênh Youtube Mai Tâm EDU để xem những video của nhóm tài liệu update mới nhất.

Kế hoạch bài dạy môn Mĩ thuật mô đun 3 THCS

TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ THỜI TRANG
(Nội dung mĩ thuật ứng dụng lớp 9)

Thời lượng: 2 tiết

BƯỚC 1: PHÂN TÍCH những YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Yêu cần cần đạt Góp phần bồi dưỡng phẩm chất và phát trin năng lực Nội dung chính
Phẩm chất Năng lực Mĩ thuật Năng lực chung

trình diễn được tính chất của thời trang. Xác định được những yếu tố tương thích để tạo ra sản phẩm

Chăm chỉ

Quan sát và nhận thức thẩm mĩ

– Tự chủ và tự học.

– Giao tiếp và hợp tác

Quan sát những loại trang phục không giống nhau (theo mùa, lứa tuổi, giới tính, ngành nghề…)

Lựa chọn được những loại vật liệu tương thích để thiết kế thời trang. Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình để thiết kế được sản phẩm của cá nhân và nhóm ứng dụng tương thích vào cuộc sống

Chăm chỉ, trách nhiệm

Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ

– Tự chủ và tự học

– Giải quyết vấn đề và sáng tạo

– Cách tạo dáng và trang trí thời trang từ những vật liệu không giống nhau

– Thực hành sáng tạo thời trang theo ý thích

Trưng bày và giới thiệu sản phẩm của cá nhân, nhóm. Nhận xét, đánh giá được sản phẩm của tôi và của bạn.

Chăm chỉ

Phân tích và đánh giá thẩm mĩ

Giao tiếp

Viết thông tin giới thiệu sản phẩm và trưng bày sản phẩm mĩ thuật

– Nhận xét, đánh giá sản phẩm

BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ tương thích VỚI HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA BÀI HỌC

Yêu cầu cần đạt Phương pháp dạy học Phương pháp đánh giá Công cụ đánh giá Thời điểm đánh giá Góp phần bồi dưỡng phâm chất và phát triển năng lực

Hoạt động 1: Quan sát và nhận thức thẩm mĩ

trình diễn được tính chất của thời trang. Xác định được những yếu tố tương thích để tạo ra sản phẩm

Trực quan, vấn đáp, làm việc nhóm

Quan sát, vấn đáp

Bảng kiểm

Câu hỏi

Trong hoạt động 1

– Chăm chỉ, NL quan sát và nhận thức thẩm mĩ

– NL tự học, tự chủ.

– NL giao tiếp và hợp tác

Hoạt động 2: Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ

Lựa chọn được những loại vật liệu tương thích để thiết kế thời trang. Vận dụng được một số yếu tố và nguyên lí tạo hình để thiết kế được sản phẩm 2D hoặc 3D của cá nhân và nhóm ứng dụng tương thích vào cuộc sống

Vấn đáp, trực quan, thực hành-luyện tập

Vấn đáp, quan sát sản phẩm học tập

Câu hỏi

Bảng kiểm

Trong hoạt động khi thực hành tạo sản phẩm mĩ thuật

– Chăm chỉ, NL sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ

– NL tự học, tự chủ

– NL giao tiếp và hợp tác

Hoạt động 3: Phân tích và đánh giá thẩm

Trưng bày và giới thiệu sản phẩm của cá nhân, nhóm. Nhận xét, đánh giá được sản phẩm của tôi và của bạn.

Vấn đáp, thuyết trình, gợi mở

Quan sát, vấn đáp

Câu hỏi, bảng đánh giá theo tiêu chuẩn

( Rubric)

Trong hoạt động nhận xét, đánh giá sản phẩm sau khi kết thực thực hành

– Chăm chỉ, NL phân tích và đánh giá thẩm mĩ

– NL giao tiếp và hợp tác

BƯỚC 3: XÂY DỰNG những CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ

1. Công cụ đánh giá của hoạt động 1

* Câu hỏi:

– Thời trang là gì?

– Vai trò của thời trang trong cuộc sống? Kể tên những trang phục truyền thống những vùng miền mà em biết?

– Thời trang đẹp cần lưu ý những yếu tố nào?

– Em hãy trình diễn tính chất, kết cấu của áo, quần…?

– Thời trang được tạo ra từ những vật liệu gì?

– Em có nhận xét gì về kiểu dáng, màu sắc và cách trang trí của những trang phục đó? Cho VD cụ thể?

* Phiếu 1: Phiếu đánh giá những nhóm triển khai nhiệm vụ

những tiêu chuẩn Không

Nhận nhiệm vụ được GV giao:

Mọi thành viên trong nhóm sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm:

Mọi thành viên trong nhóm biết bày tỏ ý kiến, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của nhóm

Mọi thành viên trong nhóm biết lắng nghe, tôn trọng, kiểm tra những ý kiến, quan điểm của nhau.

triển khai nhiệm vụ và hỗ trợ, giúp đỡ những thành viên khác:

Mọi thành viên trong nhóm cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.

những thành viên trong nhóm có sự hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Tôn trọng quyết định chung:

Mọi thành viên trong nhóm đều tôn trọng quyết định chung của cả nhóm

Kết quả làm việc:

Có đủ sản phẩm theo yêu cầu của giáo viên

Trách nhiệm với kết quả làm việc chung

Mọi thành viên có ý thức phụ trách về sản phẩm chung của cả nhóm.

Thang đánh giá

Mức A: Đạt cả 6 tiêu chuẩn

Mức B: Đạt được 5 tiêu chuẩn (Trong số đó phải đạt được 2 tiêu chuẩn 2 và 3)

Mức C: Đạt được 4 tiêu chuẩn (Trong số đó phải đạt được tiêu chuẩn 2 hoặc 3)

Mức D: Đạt 3 tiêu chuẩn trở xuống

Phiếu 2: Phiếu đánh giá trình diễn kết quả làm việc nhóm

tiêu chuẩn Mức độ
A B C D

1. Nội dung trình diễn

(60 điểm)

trình diễn được đầy đủ tính chất của thời trang, phương pháp sáng tạo sản phẩm, tính ứng dụng của sản phẩm vào cuộc sống, thông tin phong phú, đa dạng (60 điểm)

trình diễn được đầy đủ tính chất của thời trang, phương pháp sáng tạo sản phẩm, tính ứng dụng của sản phẩm vào cuộc sống nhưng vẫn chưa phong phú, đa dạng (50 điểm)

trình diễn còn thiếu một vài thông tin hoặc vẫn chưa tương thích với nội dung tìm hiểu (40 điểm)

trình diễn còn thiếu nhiều thông tin vẫn chưa đúng với yêu cầu của nội dung tìm hiểu (0-20 điểm)

2. Cách trình diễn (30 điểm)

trình diễn rõ ràng, ngắn gọn, sử dụng câu từ tương thích, dễ hiểu với người nghe, lời nói truyền cảm, hấp dẫn (30 điểm)

trình diễn rõ ràng, ngắn gọn, song vẫn chưa truyền cảm, hấp dẫn (20 điểm)

trình diễn nhiều chỗ vẫn chưa ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. Cách nói vẫn chưa hấp dẫn (15 điểm)

Cách nói không tương thích, khó hiểu, vẫn chưa hấp dẫn người nghe (0-5 điểm)

3. Quản lý thời gian (10 điểm)

trình diễn đảm bảo đúng thời gian qui định (10 điểm)

trình diễn có nhanh/chậm so với thời gian qui định không đáng kê (8 điểm)

Thời gian trình diễn nhanh/chậm khá nhiều so với thời gian qui định (6 điểm)

Thời gian trình diễn nhanh/chậm quá nhiều so với thời gian qui định (0-2 điểm)

Thang đánh giá xếp loại

Mức A: Từ 81 -100 điểm

Mức B: Từ 71-80 điểm

Mức C: Từ 51-70 điểm

Mức D: Dưới 50 điểm

2. Công cụ đánh giá hoạt động 2:

* Câu hỏi:

– Theo em trước khi thiết kế một mẫu trang phục chúng ta cần để ý những yếu tố nào?

– Nêu cách lựa chọn trang phục cho tương thích với vóc dáng cơ thể, màu da?

– Nêu những bước tạo dáng và trang trí trang phục?

– Em có nhận xét gì khi phối màu sắc trong trang trí thời trang ?

– Theo em cần lưu ý gì khi chọn vật liệu trong trang trí thời trang?

* Phiếu đánh giá

những tiêu chuẩn Xuất hiện
vật liệu (mới lạ, tận dụng vật liệu, phế thải…)
Kiểu dáng (độc đáo, phong thái)
Trang trí (phối màu hài hòa, họa tiết sinh động)

3. Công cụ đánh giá hoạt động 3

* Câu hỏi:

– Em hãy san sẻ, nhận xét bài vẽ của tôi với bè bạn về: ý tưởng phát minh, kiểu dáng, vật liệu, mục đích sử dụng…?

* Phiếu tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm

tiêu chuẩn Mức độ
A B C D

1. Lựa chọn vật liệu để tạo dáng và trang trí thời trang (40 điểm)

Lựa chọn và phối hợp được vật liệu để tạo được hình dáng và trang trí trang phục sáng tạo, tương thích với mục đích, yêu cầu sử dụng của trang phục. (40 điểm)

Lựa chọn và phối hợp được vật liệu để tạo và trang trí trang phục tương thích với mục đích, yêu cầu sử dụng của trang phục (30 điểm)

Lựa chọn được vật liệu để tạo và trang trí trang phục tương đối tương thích với mục đích và yêu cầu của trang phục (20 điểm)

Lựa chọn được vật liệu nhưng vẫn chưa tạo dáng và trang trí trang phục tương thích (10 điểm)

2. Tạo dáng và trang trí trang phục (30 điểm)

Lựa chọn được màu sắc, họa tiết, phối hợp với vật liệu để tạo và trang trí sản phẩm đẹp (30 điểm)

Lựa chọn được màu sắc và họa tiết trang trí tương thích với sản phẩm (20 điểm)

Lựa chọn được màu sắc và họa tiết trang trí tương đối tương thích với sản phẩm (15 điểm)

vẫn chưa lựa chọn được màu sắc và họa tiết trang trí tương thích với sản phẩm (5 điểm)

3. Ứng dụng của sản phẩm trong cuộc sống (20 điểm)

Sản phẩm có tính ứng dụng cao, thiết thực với cuộc sống (20 điểm)

Sản phẩm có tính ứng dụng vào thực tiễn (15 điểm)

Sản phẩm có tính ứng dụng vào thực tiễn nhưng còn nhiều hạn chế (10 điểm)

Sản phẩm vẫn chưa tồn tại tính ứng dụng vào thực tiễn (5 điểm)

4. trình diễn, giới thiệu sản phẩm (10 điểm)

Viết và trình diễn đầy đủ thông tin về sản phẩm (10 điểm)

Viết và trình diễn thông tin về sản phẩm sắp đầy đủ (8 điểm)

Viết và trình diễn còn thiếu nhiều thông tin về sản phẩm (5 điểm)

vẫn chưa viết và trình diễn được thông tin về sản phẩm (0 điểm)

Điểm

100

73

50

20

Mức A: Từ 81 đến 100 điểm

Mức B: Từ 71 đến 80 điểm

Mức C: Từ 51 đến 70 điểm

Mức D: Dưới 50 điểm

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *