Mẫu bài dạy minh họa môn Lịch sử – Địa lý Tiểu học Mô đun 3 là mẫu giáo án minh họa tập huấn Mô đun 3, giúp thầy cô xem thêm phục vụ cho công tác soạn giáo án theo chương trình GDPT 2018 mới. Với chủ đề Phố cổ Hội An, thời lượng 2 tiết.

Ngoài ra, thầy cô hoàn toàn có thể xem thêm thêm mẫu bài dạy minh họa Tiểu học Mô đun 3 tổng hợp những môn trong chương trình tập huấn Mô đun 3. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Kế hoạch bài dạy môn Lịch sử – Địa lý Mô đun 3 Tiểu học

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
TÊN CHỦ ĐỀ: PHỐ CỔ HỘI AN (2 tiết)

I. Mục tiêu

1. Năng lực

1.1. Năng lực lịch sử – địa lý:

– NL nhận thức KH LS – ĐL:

 • Kể được một số tên thường gọi khác của phố cổ Hội An
 • Nêu được một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An

b. học viên:

 • Nhóm 1: Tranh ảnh những nhà cổ ở Hội An (Phùng Hưng….)
 • Nhóm 3: Tranh ảnh, Chùa Cầu
 • Nhóm 5: Tranh ảnh những Hội quán (Người Hoa…)

2. quy trình tổ chức dạy học:

a. Hoạt động khởi động (8’)

* Mục tiêu: Tạo tâm thế, hứng thú học tập cho học viên, kết nối vào bài học.

* Cách thức tổ chức:

 • Trò chơi “Ô cửa bí mật”, HS reply 2 câu hỏi về chủ đề trước sau đó Bức Ảnh hiện ra để dẫn dắt vào bài mới (hình ảnh Chùa Cầu)
 • GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh Chùa Cầu.

- H: Ảnh chụp địa danh nào? Ở đâu?

- Em biết gì thêm về phố cổ Hội An?

* Sản phẩm học tập: Câu reply.

* Công cụ đánh giá: Câu hỏi mở: (PP đánh giá: hỏi – đáp)

b. Hoạt động khám phá

Hoạt động 1: Xác định vị trí địa lí phố cổ Hội An (15 phút)

* Mục tiêu: Xác định được vị trí địa lí của phố cổ Hội An, kể tên được những huyện thị giáp ranh với phố cổ Hội An.trên maps hoặc lược đồ.

* Cách thức tổ chức:

- Yêu cầu HS tranh luận nhóm đôi:

 • Quan sát maps hành chính tỉnh Quảng Nam.
 • Em hãy xác định vị trí địa lí của phố cổ Hội An trên maps hành chính tỉnh Quảng Nam.
 • Hội An giáp với những huyện thị nào?

- GV mời đại diện lên bảng chỉ vị trí địa lí Hội An trên maps tỉnh Quảng Nam.

* Sản phẩm học tập: Câu reply được vị trí địa lí của phố cổ Hội An, kể tên được những huyện thị giáp ranh với phố cổ Hội An.trên maps hoặc lược đồ.

* Công cụ đánh giá: bảng kiểm (PP quan sát), câu hỏi (PP hỏi đáp).

+ Bảng kiểm đánh giá kỹ năng chỉ lược đồ của HS.

+ Đáp án câu hỏi: Phố cổ Hội An nằm ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn, thuộc vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam, cách thành phố TP. Đà Nẵng về phía Nam 28km. Phía đông giáp với biển Đông; phía Bắc và phía Tây giáp với thị xã Điện Bàn; phía Nam giáp với huyện Duy Xuyên.

tiêu chuẩn

HS 1

HS 2

HS 3

HS 4

HS xác định được vị trí địa lí của phố cổ Hội An trên maps hoặc lược đồ.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về những công trình kiến trúc tiêu biểu ở phố cổ Hội An (15’)

* Mục tiêu: Kể và mô tả được một số công trình kiến trúc tiêu biểu ở thành phố Hội An (nhà cổ, Hội quán của người Hoa, Chùa Cầu ...)

* Cách thức tổ chức:

 • GV cho HS giới thiệu một số hình ảnh về phố cổ Hội An sưu tập và kể tên những công trình kiến trúc tiêu biểu ở thành phố Hội An.
 • GV nhận xét, chốt ý chính: Công trình kiến trúc tiêu biểu: Chùa cầu, nhà cổ (Quân Thắng, Tấn Ký, Phùng Hưng,), hội quán (Phúc Kiến, Triều Châu, Quảng Đông, Ngũ Bang.. )
 • Cho HS xem đoạn video về những công trình kiến trúc tiêu biểu.
 • Yêu cầu HS theo sự phân công chuẩn bị ở tiết trước mô tả một công trình kiến trúc đã chọn, trình diễn kết quả của nhóm mình.
 • Mời đại diện trình diễn, lớp nhận xét. GV nhận xét, bổ sung thêm.

* Sản phẩm học tập: Biết và mô tả được một công trình tiêu biểu của phố cổ Hội An.

* Công cụ đánh giá: câu hỏi (PP hỏi đáp). bảng kiểm (PP quan sát),

- Đáp án câu hỏi:

 • Nhóm 1: Mô tả được nhà cổ Phùng Hưng.(Quân Thắng, Tấn Ký)
 • Nhóm 2: Mô tả được Chùa Cầu Nhật Bản.
 • Nhóm 3: Mô tả được Hội quán người Hoa.(Triều Châu, Quảng Đông, Ngũ Bang)

* Bảng kiểm

tiêu chuẩn

Đúng

Sai

HS kể tên những công trình kiến trúc tiêu biểu ở thành phố Hội An.

Hoạt động 3: Nêu một số biện pháp để bảo tồn và pháp huy giá trị của phố cổ Hội An (20’)

*Mục tiêu: Nêu được một số biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ Hội An. Qua đó thể hiện được tình yêu đối với phố cổ Hội An.

* Cách tổ chức:

- GV cho HS xem video một số tình trạng những công trình kiến trúc ở phố cổ Hội An.

- Em có nhận xét gì về tình trạng những công trình kiến trúc ở Hội An?

+ GV chốt ý: Phố cổ Hội An nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn nên nơi đây thường phải chịu nhiều tác hại của lũ lụt. Vì vậy việc bảo tồn và phát huy giá trị của phố cổ là việc làm rất rất cần thiết.

Hỏi: Theo em, để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đó em sẽ làm gì?

+ Hoạt động nhóm (khăn trải bàn )

+ những nhóm tranh luận làm bài tập

+ Đại diện những nhóm trình diễn

GV chốt ý: Bảo vệ những công trình, tuyên truyền và giới thiệu đến những du khách, giữ dọn dẹp vệ sinh môi trường…..

* Sản phẩm hoạt động: Có ý thức và trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị của công trình kiến trúc phố cổ Hội An.

* Công cụ đánh giá: câu hỏi (PP kiểm tra viết).

* Câu hỏi:

- Em có nhận xét gì về tình trạng những công trình kiến trúc ở Hội An?

-Theo em, để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đó em sẽ làm gì?

Củng cố (10’)

* Mục tiêu: Củng cố kỹ năng và kiến thức.

*Cách tổ chức:

- GV tổ chức hình thức trắc nghiệm.

Em hãy chọn đáp án đúng nhất và ghi vào bảng con.

1. Phố cổ Hội An nằm ở hạ lưu sông nào?

 1. Sông Thu Bồn
 2. Sông Hoài
 3. Sông Vu Gia
 4. Sông Hàn

2. Đâu không phải là công trình kiến trúc cổ ở Hội An?

 1. Chùa Cầu
 2. Thánh địa Mỹ Sơn
 3. Nhà cổ Đức An
 4. Hội quán Quảng Đông

3. Việc cần làm để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị công trình kiến trúc cổ Hội An?

 1. Trùng tu những công trình kiến trúc đã xuống cấp.
 2. Không quan tâm đến công trình kiến trúc cổ, xây dựng mới theo ý thích.
 3. Không bảo vệ, tuyên truyền những công trình kiến trúc cổ ở Hội An.
 4. Xây dựng thêm những công trình kiến trúc hiện đại

* Sản phẩm hoạt động: reply được những câu hỏi

* Công cụ đánh giá: câu hỏi (PP hỏi đáp).

1. Phố cổ Hội An nằm ở hạ lưu sông nào?

 1. Sông Thu Bồn
 2. Sông Hoài
 3. Sông Vu Gia
 4. Sông Hàn

2. Đâu không phải là công trình kiến trúc cổ ở Hội An?

 1. Chùa Cầu
 2. Thánh địa Mỹ Sơn
 3. Nhà cổ Đức An
 4. Hội quán Quảng Đông

3. Việc cần làm để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị công trình kiến trúc cổ Hội An?

 1. Trùng tu những công trình kiến trúc đã xuống cấp.
 2. Không quan tâm đến công trình kiến trúc cổ, xây dựng mới theo ý thích.
 3. Không bảo vệ, tuyên truyền những công trình kiến trúc cổ ở Hội An.
 4. Xây thêm những công trình kiến trúc hiện đại đẹp lộng lẫy.

*Bảng kiểm:

Câu hỏi

HS 1

HS 2

HS3

HS4

HS5

1. Phố cổ Hội An nằm ở hạ lưu sông nào?

2. Đâu không phải là công trình kiến trúc cổ ở Hội An?

3. Việc cần làm để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị công trình kiến trúc cổ Hội An?

Vận dụng: (8’)

* Mục tiêu: Mở rộng kỹ năng và kiến thức

* Cách tổ chức:

Hội An còn có những tên thường gọi nào khác? (Hoài Phố, Hải Phố, Faifo, Hội Phố, …)

Hội An thuộc tỉnh nào? (tỉnh Quang Nam) Hội An được công nhân thành phố năm nào? (tháng 01/2018)

* Liên hệ giáo dục bảo vệ môi trường.

Hiện nay, phố cổ Hội An trở thành điểm du lịch nổi tiếng có nhiều khách du lịch. Do đó lượng khách du lịch đến tham quan rất đông không những khách du lịch trong nước mà còn có rất nhiều khách quốc tế. Chính vì vậy, dẫn đến hiện tượng quá tải về rác thải, tác động đến môi trường cũng như việc bảo tồn những công trình kiến trúc.

H: Em hãy kể một số việc làm để bảo vệ môi trường khi có dịp đến thăm Hội An?

+ GV cho HS xem video cá khúc "Chiều Hội An".

* Sản phẩm hoạt động: Nêu được việc làm và biết bảo vệ môi trường

* Công cụ đánh giá: Câu hỏi (PP hỏi đáp).

 • Hội An thuộc tỉnh nào? Thành phố Hội An được công nhận năm nào?
 • Em hãy kể một số việc làm để bảo vệ môi trường khi có dịp đến thăm Hội An?

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *