Mẫu bài dạy minh họa môn Giáo dục công dân THCS là mẫu giáo án minh họa tập huấn Mô đun 3, giúp thầy cô tìm hiểu thêm phục vụ cho công tác soạn giáo án theo chương trình GDPT 2018 mới. Với nội dung bài dạy Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tổ quốc – GDCD 9.

Ngoài ra, thầy cô rất có thể tìm hiểu thêm thêm kế hoạch môn Toán, Hóa học, hướng dẫn học Mô đun 3, câu hỏi ôn tập Mô đun 3. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Kế hoạch bài dạy môn Giáo dục công dân mô đun 3 THCS

KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TÊN CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP
CÔNG NGHIỆP HÓA- HIỆN ĐẠI HÓA tổ quốc
GDCD 9
Thời lượng: 01 tiết

Giáo viên:……………………………….

I. MỤC TIÊU DẠY HỌC

Phẩm chất, năng lực YCCĐ (STT của YCCĐ)
NĂNG LỰC đặc trưng

Năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi đạo đức, hành vi pháp lý

Hiểu được những định hướng cơ bản, những nhiệm vụ quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ CNH- HĐH tổ quốc

1

Hiểu vị trí, vai trò, trách nhiệm của thế hệ thanh niên trong sự nghiệp CNH- HĐH tổ quốc

2

NĂNG LỰC CHUNG

Năng lực giao tiếp và hợp tác

Trao đổi, tranh luận để triển khai những nhiệm vụ học tập

Giải quyết vấn đề và sáng tạo

Sử dụng được những kỹ năng đã học ứng dụng vào trong thực tiễn, tìm tòi phát hiện giải quyết những nhiệm vụ của cuộc sống

PHẨM CHẤT CHỦ YẾU

Trách nhiệm

Hợp tác, san sẻ và giúp đỡ lẫn nhau khi triển khai nhiệm vụ

Chăm chỉ

Hoàn thành những nhiệm vụ được giao

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. GV:

– Kế hoạch bài học

– Sách học viên, sách giáo khoa môn GDCD, lớp 9;

– Giấy khổ rộng, bút dạ, băng dính (hồ dán), kéo;

– Trường hợp, tình huống liên quan đến nội dung bài học.

2. HS:

– HS đọc, tìm hiểu trước bài học

III. quy trình DẠY HỌC

Hoạt động học (Thời gian) Mục tiêu (STT YCCĐ) Nội dung dạy học trọng tâm PP/KTDH chủ đạo Phương án đánh giá

Hoạt động 1: Khởi động

(1)

Cho HS nghe bài hát ” Khát vọng tuổi trẻ”- Vũ Hoàng

? Lời bài hát muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì?

Đàm thoại, giải quyết vấn đề

Phương pháp: Vấn đáp

Công cụ: Câu hỏi

Hoạt động 2: Hình thành kỹ năng

(1)

(2)

1. Tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc của CNH- HĐH

2. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH- HĐH

3. Phương hướng rèn luyện của thanh niên

Dạy học hợp tác,

đàm thoại, DH theo nhóm

Phương pháp: Vấn đáp

Công cụ: Câu hỏi

Hoạt động 3: Luyện tập

(1)

(2)

– Theo em thanh niên cần phải có trách nhiệm gì trong sự nghiệp CNH-HĐH?

– Phương hướng rèn luyện của thanh niên

– GV yêu cầu HS về nhà viết(khoảng 10 dòng) nói lên quan điểm, suy nghĩ của em về trách nhiệm của học viên hiện nay

– Dạy học giải quyết vấn đề, DH theo nhóm

Phương pháp: Vấn đáp, đánh qua sản phẩm của HS

Công cụ: Bài tập

Hoạt động 4: Tìm tòi và mở rộng

(4)

(5)

(6)

– Hãy xây dựng một kế hoạch học tập, rèn luyện của tớ trong năm học này. Trao đổi với những bạn trong nhóm

– So sánh trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ chiến tranh và trong thời kỳ CNH- HĐH tổ quốc

– Dạy học giải quyết vấn đề, DH KWL

Phương pháp: đánh qua sản phẩm của HS

Công cụ: Thang đánh giá

III. những công cụ đánh giá trong chủ đề/bài học

1. Câu hỏi (tự xây dựng câu hỏi có liên quan bài học)

2. Thang đánh giá

IV. Xây dựng chi tiết

Thang đánh giá

Nội dung yêu cầu Mức đánh giá
Mức 1 Mức 2 Mức 3

Phần xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện

Xây dựng kế hoạch vẫn chưa rõ ràng và không cụ thể những mốc thời gian triển khai

Xây dựng kế hoạch rõ ràng nhưng cụ thể những mốc thời gian triển khai

Xây dựng kế hoạch rõ ràng và cụ thể những mốc thời gian triển khai

So sánh trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ chiến tranh và trong thời kỳ CNH- HĐH tổ quốc

Chỉ ra được 2 trách nhiệm của thanh niên

Chỉ ra được hơn 2 trách nhiệm của thanh niên

Chỉ ra được hơn 5 trách nhiệm của thanh niên

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *