Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 27 giúp thầy cô tìm hiểu thêm, để ra đề thi học kì 2 cho học viên của tôi theo đúng chuẩn 3 mức độ của Thông tư 27. 

Bên cạnh đó, còn rất có thể tìm hiểu thêm thêm ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt theo Thông tư 27. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo theo Thông tư 27

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN TOÁN – LỚP 1

Đơn vị tính: Điểm

Cấu trúc Nội dung Nội dung từng câu
theo mức độ
Câu số Trắc nghiệm Tự luận Tỉ lệ điểm theo ND
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 1 Mức 2 Mức 3
Số và những phép tính cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100
(khoảng 6 điểm)
      1 0.5 0 2 2 0.5 6
Số tự nhiên kết cấu số I.1 0.5           0.5
Xếp số theo thứ tự theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé I.2   0.5         0.5
Số liền trước, số liền sau Hoặc số lớn nhất, số bé nhất I.3 0.5           0.5
Đặt tính rồi tính II.1a       1     1
Tính nhẩm II.1b         1   1
So sánh những số II.1c         1   1
Tách gộp số II.2       1     1
Điền số thích hợp II.5           0.5 0.5
Yếu tố hình học (khoảng 2 điểm)       0 0.5 0 1 0 0.5 2
Hình tam giác, hình vuông, hình tròn, hình hộp chữ nhật, khối lập phương Đếm hình I.6   0.5         0.5
II.3a       1     1
Đo đoạn thẳng II.3b           0.5 0.5
Giải toán có lời văn
(khoảng 1 điểm)
      0 0 0 0 0 1 1
Số học Viết phép tính rồi nói câu reply II.4           1 1
Yếu tố đo đại lượng, thời gian
(khoảng 1 điểm)
      1 0 0 0 0 0 1
Thời gian Tuần lễ, những ngày trong tuần I.4 0.5           0.5
Viết, vẽ kim giờ trên đồng hồ I.5 0.5           0.5
tổng số ĐIỂM những CÂU   2 1 0 3 2 2 10

Ma trận tỷ lệ điểm

Tỉ lệ điểm theo mức độ nhận thức Nhận biết 5 50%
Thông hiểu 3 30%
Vận dụng 2 20%
Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận Trắc nghiệm 3 (3đ)
Tự luận 7 (7đ)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *