Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 năm học 2020 – 2021 theo Thông tư 22 gồm có bảng ma trận đề thi môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học và Lịch sử – Địa lý lớp 4. Với bảng ma trận này thầy cô dễ dàng ra đề thi học kì 2 cho những em học viên lớp 4 của tôi. tiếp trong tương lai mời thầy cô cùng xem thêm.

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22

  • Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4
  • Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4
  • Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4
  • Ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Sử – Địa lớp 4

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu; Câu số; Số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL

Đọc – hiểu văn bản: Xác định, nhận xét hình ảnh nhân vật, chi tiết ý nghĩa sâu sắc trong bài học. Hiểu nội dung ý nghĩa sâu sắc bài. Giải thích chi tiết bằng suy luận để rút ra trọng tâm bài đọc, liên hệ thực tại.

Số câu

4

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Câu số

1,2,34

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

2

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

kiến thức và kỹ năng tiếng Việt:

– Nắm được một số từ ngữ thuộc hai chủ điểm đã học (Khám phá toàn cầu, Tình yêu cuộc sống); bước đầu giải thích được nghĩa từ và đặt câu với từ ngữ thuộc 2 chủ điểm.

– Nhận biết được câu hỏi, câu kể, câu cảm, câu khiến trong bài văn; tìm được trạng ngữ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn trong bài văn đã cho.

Số câu

1

 

2

1

 

2

 

1

 

 

Câu số

5

 

7,8

9

 

10,

11

 

12

 

 

Số điểm

0,5

 

1

0,5

 

1,5

 

1

 

 

Tổng số câu            
Tổng số điểm 2,5 2 1,5 1 4 3
Tỉ lệ 40% 30% 20% 10% 100%

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1
Nhận biết
Mức 2
Thông hiểu
Mức 3
Vận dụng
Mức 4
VD sáng tạo
TỔNG
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Số học Số câu 3   1 2       1 4 3
Số điểm 1,5   1 3,5       1 2,5 4,5
Đại lượng và đo đại lượng Số câu 1               1  
Số điểm 0,5               0,5  
Yếu tố hình học Số câu     1           1  
Số điểm     1,5           1  
Giải toán có lời văn Số câu           1       1
Số điểm           1,5       1,5
Tổng Số câu 4   3 2   1   1 6 4
Số điểm 2,5   2,5 3,5   1,5   1,0 4 6

Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1. Không khí: Nêu được tính chất của không khí; cách bảo vệ bầu không khí

Số câu     2           2  
Câu số     Câu 1,8           Câu 1,8  
Số điểm     2,0           2,0  
2. Âm thanh: Vai trò và tác dụng của âm thanh Số câu 1           1   2  
Câu số Câu 2           Câu 6   Câu 2,6  
Số điểm 1,0           1,0   2,0  
3. Ánh sáng: Giải thích một số hiện tượng đơn giản trong cuộc sống

Số câu 1         1     1 1
Câu số Câu 5         Câu 10     Câu 5 Câu 10
Số điểm 1,0         1,0     1,0 1,0
4. Nhiệt độ: Biết được nhiệt độ của cơ thể người khỏe mạnh Số câu 1               1  
Câu số Câu 3               Câu 3  
Số điểm 1,0               1,0  
5. Trao đổi chất ở thực vật trình diễn được sự trao đổi chất của thực vật với môi trường

Số câu 1   1     1     1 1
Câu số Câu 4   Câu 7     Câu 9     Câu 4 Câu 9
Số điểm 1,0   1,0     1,0     1,0 1,0
Tổng Số câu 4   3     2 1   8 2
Câu số 2,3,4,5   1,7,8     9,10 6   1-85,6,7,8 9,10
Số điểm 4,0   3,0     2,0 1,0   80 20
Tỉ lệ 40% 30% 20% 10% 80% 20%

Ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Sử – Địa lớp 4

Mạch nội dung

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

1. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)

 

KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

số điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Buổi đầu thời Nguyễn(từ năm 1802 đến năm 1858)

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Buổi đầu độc lập ( từ năm 938 đến năm 1009)

Số câu

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nước Đại Việt dưới thời Trần (từ năm 1226 đến năm 1400)

Số câu

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (thế kỉ XV)

Số câu

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

1ss

 

1. Dãy Hoàng Liên Sơn

 

 

Số câu

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tây Nguyên

 

Số câu

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

1d

 

 

3. Đồng bằng Bắc Bộ

Số câu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Hệ thống số liệu dân số của một số thành phố

Số câu

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Biển đảo

Quần đảo

Số câu

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

Số câu

2

 

2

 

4

 

2

 

10

 

Số điểm

 

 

 

 

10

 

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *