Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm trang 105 giúp những em học viên tìm hiểu thêm, reply câu hỏi phần Luyện từ và câu Tuần 29 Tiếng Việt Lớp 4 tập 2 thật tốt. Qua đó thầy cô cũng dễ dàng tìm hiểu thêm để soạn bài cho học viên của tôi.

Ngoài ra, còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm 2 bài Tập đọc Đường đi Sa Pa, Trăng ơi từ đâu đến của tuần 29. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm Tuần 29

  • Hướng dẫn giải Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 105
    • Câu 1 (trang 105 SGK Tiếng Việt 4 tập 2)
    • Câu 2 (trang 105 SGK Tiếng Việt 4 tập 2)
    • Câu 3 (trang 105 SGK Tiếng Việt 4 tập 2)
    • Câu 4 (trang 105 SGK Tiếng Việt 4 tập 2)

Hướng dẫn giải Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 105

Câu 1 (trang 105 SGK Tiếng Việt 4 tập 2)

Những hoạt động nào được gọi là du lịch? Chọn ý reply đúng:

a. Đi chơi ở công viên gần nhà.

b. Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

c. Đi làm việc xa nhà.

reply:

Đáp án đúng là:

b) Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

Câu 2 (trang 105 SGK Tiếng Việt 4 tập 2)

Theo em, thám hiểm là gì? Chọn ý đúng để reply:

a. Tìm hiểu về đời sống của nơi mình ở.

b. Đi chơi xa để xem phong cảnh.

c. Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, hoàn toàn có thể nguy hiểm.

reply:

Đáp án đúng là:

c) Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, hoàn toàn có thể nguy hiểm.

Câu 3 (trang 105 SGK Tiếng Việt 4 tập 2)

Em hiểu câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn tức là thế nào?

reply:

Em hiểu câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn có tức là con người càng được đi nhiều, được đến nhiều nơi gần xa thì trí tuệ càng mở mang, sự hiểu biết về đời sống về xã hội càng phong phú, sâu sắc.

Câu 4 (trang 105 SGK Tiếng Việt 4 tập 2)

Trò chơi Du lịch trên sông. Chọn những tên sông trong ngoặc đơn để giải những câu đố sau:

a) Sông gì đỏ nặng phù sa?

b) Sông gì lại hóa được ra chín rồng?

c) Làng quan họ có con sông
Hỏi dòng sông ấy là sông tên gì?

d) Sông tên xanh lè sông chi?

e) Sông gì tiếng vó ngựa phi vang trời?

g) Sông gì chẳng thể nổi lên
Bởi tên của nó gắn liền dưới sâu?

h) Hai dòng sông trước sông sau
Hỏi hai sông ấy ở đâu? Sông nào?

i) Sông nào nơi ấy sóng trào
Vạn quân Nam Hán ta đào mồ chôn?

(sông Cửu Long, sông Lam, sông Hồng, sông Mã, sông Tiền, sông Hậu, sông Đáy, sông Bạch Đằng, sông Cầu)

Theo TRẦN LIÊN NGUYỄN

reply:

a) sông Hồng

b) sông Cửu Long

c) sông Cầu

d) sông Lam

e) sông Mã

g) sông Đáy

h) sông Tiền, sông Hậu

i) sông Bạch Đằng

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *