Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến trang 92 giúp những em học viên tìm hiểu thêm, reply câu hỏi phần Luyện từ và câu Tuần 27 Tiếng Việt Lớp 4 tập 2 thật tốt. Qua đó thầy cô cũng dễ dàng tìm hiểu thêm để soạn bài cho học viên của tôi.

Ngoài ra, còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bài Câu khiến và 2 bài Tập đọc Dù sao trái đất vẫn quay, Con sẻ của tuần 27. Vậy mời thầy cô và những em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến trang 92 – Tuần 27

 • Hướng dẫn giải phần Nhận xét SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 92, 93
 • Hướng dẫn giải phần Luyện tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 93
  • Câu 1 (trang 93 SGK Tiếng Việt 4 tập 2)
  • Câu 2 (trang 93 SGK Tiếng Việt 4 tập 2)
  • Câu 3 (trang 93 SGK Tiếng Việt 4 tập 2)
  • Câu 4 (trang 93 SGK Tiếng Việt 4 tập 2)

Hướng dẫn giải phần Nhận xét SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 92, 93

Cho câu kể sau:

Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương.

Hãy chuyển câu kể thành câu khiến bằng một trong những cách sau:

– Thêm hãy, đừng , chớ, nên, phải,… vào trước một động từ.

– Thêm đi, thôi, nào,… vào cuối câu

– Thêm đề nghị, xin, mong,… vào đầu câu

– Thay đổi giọng điệu

reply:

Chuyển câu kể thành câu khiến:

 • Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương!
 • Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương nào!
 • Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương!
 • Hỡi nhà vua! Hãy hoàn gươm lại cho Long Vương!

Hướng dẫn giải phần Luyện tập SGK Tiếng Việt 4 tập 2 trang 93

Câu 1 (trang 93 SGK Tiếng Việt 4 tập 2)

1. Chuyển những câu kể sau thành câu khiến:

– Nam đi học

– Thanh đi lao động.

– Ngân chăm chỉ.

– Giang phấn đấu học giỏi

M: – Nam đi học đi!

– Nam phải đi học!

– Nam hãy đi học đi!

reply:

 • Nam hãy đi học đi!
 • Thanh phải đi lao động cho đúng giờ!
 • Ngân cần chăm chỉ học tập!
 • Giang phải phấn đấu học cho giỏi!

Câu 2 (trang 93 SGK Tiếng Việt 4 tập 2)

Đặt câu khiến tương thích với những tình huống sau:

a. Vào giờ kiểm tra, chẳng may bút của em bị hỏng. Em biết bạn em có hai bút. Hãy nói với bạn một câu để mượn bút.

b. Em gọi điện cho bạn, gặp người ở đầu dây bên kia là bố của bạn. Hãy nói một câu với bác ấy để bác chuyển máy cho em nói chuyện với bạn em.

c) Em đang tìm nhà bạn bỗng gặp một chú từ một nhà gần đấy bước ra. Hãy nói một câu nhờ chú ấy chỉ đường.

reply:

a) Đặt câu khiến để mượn bút của bạn:

– Bạn Hải ơi, bút của tôi bị hỏng rồi, bạn làm ơn cho mình mượn chiếc bút của bạn đi!

b) Nói với bố của bạn để xin gặp bạn:

– Thưa bác! Con là Thư, xin bác chuyển máy cho bạn Minh giúp con. Con xin cảm ơn.

c) Nhờ một người chỉ đường:

– Chú ơi, Chú làm ơn chỉ giúp con nhà của bạn Tâm!

Câu 3 (trang 93 SGK Tiếng Việt 4 tập 2)

Đặt câu khiến theo những yêu cầu sau:

a. Câu khiến có hãy ở trước động từ

b. Câu khiến có đi hoặc nào ở sau động từ

c. Câu khiến có xin hoặc mong ở trước chủ ngữ

reply:

a) Câu khiến có hãy trước động từ.

– giờ đây bạn hãy làm bài tập toán rồi hẵng đi đá bóng!

b) Câu khiến có đi hoặc nào ở sau động từ:

– Để cổ vũ cho bạn Nam, chúng ta hãy vỗ tay to lên nào!

c) Câu khiến có xin hoặc mong ở trước chủ ngữ.

– Xin những bạn hãy giữ trật tự để bạn lớp trưởng phổ biến kế hoạch lao động!

Câu 4 (trang 93 SGK Tiếng Việt 4 tập 2)

Nêu tình huống hoàn toàn có thể dùng những câu khiến nói trên.

reply:

 • hoàn toàn có thể dùng câu a trong trường hợp yêu cầu bạn phải nghiêm chỉnh học tập.
 • hoàn toàn có thể dùng câu b khi yêu cầu tập thể cổ vũ cho bạn Nam vào tranh tài vật.
 • hoàn toàn có thể dùng câu c yêu cầu cả lớp giữ trật tự chung để cuộc họp lớp đạt kết quả tốt.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *