Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông năm 2021 gồm 3 mẫu, là mẫu kế hoạch được lập ra nhằm tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những trường học. 

Nội dung trong mẫu kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông 2021 cần trình diễn những thông tin cơ bản như: mục đích, yêu cầu, hình thức triển khai, phân công nhiệm vụ. Bên cạnh đó những bạn tìm hiểu thêm thêm bài tuyên tuyền an toàn giao thông năm 2021. Vậy mời những bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông năm 2021

  • Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông – Mẫu 1
  • Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông – Mẫu 2
  • Viết một chủ đề tự chọn về An toàn giao thông mà em đã học

Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông – Mẫu 1

1. Mục đích

– Tuyên truyền an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa tham gia giao thông văn minh.

– Nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể giáo viên học viên, phụ huynh, … khi tham gia giao thông.

– Góp phần giảm thiểu ùn tắc gây tai nạn giao thông, bảo vệ sức khỏe mọi người.

2. Yêu cầu

– toàn bộ mọi người cần xác định rõ được tầm quan trọng của việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông tại cổng trường.

– Mọi thành viên phải tiến hành nghiêm túc, chấp hành những quy định về an toàn giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông trường học theo hướng “Trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện”.

3. Đối tượng tham gia

toàn bộ mọi người, đặc biệt là phụ huynh và học viên.

4. Nội dung chính và cách tiến hành

+ Biên tập và in ấn những tài liệu (tờ gấp, pano, aphich, tranh cổ động…) tuyên truyền về giáo dục an toàn giao thông.

+ Trực tiếp tham gia những buổi vận động tuyên truyền về an toàn giao thông cho những bạn ở lớp, ở trường.

+ Tham gia những buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp về giáo dục an toàn giao thông trong trường.

+ Tổ chức và tham gia những hội thi về tuyên truyền, giáo dục trật tự an toàn giao thông cho học viên.

Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông – Mẫu 2

UBND THÀNH PHỐ ………….
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: …. /KH-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

…, ngày tháng ……… năm 2021

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những trường học ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021

tiến hành lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về triển khai công tác giáo dục ATGT trong trường học năm 2021; Kế hoạch số 248/KH- UBND ngày 24/12/2020 của UBND Thành phố về sự việc tiến hành công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố năm 2021;

tiến hành Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2021 của Ủy ban an toàn giao thông vương quốc với chủ đề: “Nâng cao hiệu lực, kết quả thực thi pháp lý bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; chủ đề năm 2021 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ………….: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Sở GDĐT …………. xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự ATGT trong những đơn vị trường học trên địa bàn Thành phố năm 2021, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phát huy vai trò, trách nhiệm của những cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể những cấp trong việc nâng cao chất lượng và kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, giáo dục ATGT; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp lý về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy trong nước;

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên trong việc tự giác chấp hành và có ý thức tuyên truyền sâu rộng trong gia đình, xã hội về những quy định của pháp lý đảm bảo trật tự ATGT và văn hóa giao thông; góp phần giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông.

2. Yêu cầu

Tuyên truyền, giáo dục pháp lý bảo đảm an ninh trật tự, ATGT phải tương thích, sát đối tượng, đạt kết quả giáo dục cao; phối kết hợp giáo dục chính khóa với những hoạt động ngoại khóa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao kết quả công tác giáo dục trong trường học.

Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên phải nghiêm túc tiến hành những quy định của pháp lý đảm bảo trật tự ATGT; toàn bộ những đơn vị trường học tổ chức cho cha mẹ học viên ký cam kết về sự việc tiến hành quy định của pháp lý đảm bảo trật tự ATGT.

tiến hành nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 và những dịch bệnh theo mùa khi tham gia giao thông.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung trọng tâm công tác

tiến hành nghiêm túc Quy chế phối hợp số 505/QCPH/SGDĐT-CATP ngày 27/02/2017 về sự việc tiến hành công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học giữa Sở GDĐT và Công an thành phố ………….;

triệu tập tuyên truyền giáo dục Luật giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt; những chủ trương của Đảng, Nhà nước, Thành phố và của Ngành về công tác đảm bảo trật tự ATGT trong những đơn vị trường học trên địa bàn Thành phố. Nội dung tuyên truyền giáo dục triệu tập về sự việc: Xây dựng văn hoá giao thông; bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ đủ 6 tuổi khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện; học viên không tham gia giao thông bằng xe máy phân khối lớn khi vẫn chưa đủ điều kiện; phòng, chống ùn tắc giao thông cổng trường, chất lượng phương tiện đưa đón học viên, xây dựng phương án đưa đón học viên…

Triển khai nghiêm túc chương trình giảng dạy giáo dục ATGT do Bộ GDĐT phát hành, triển khai kết quả giáo dục trật tự ATGT cho học viên phổ thông trên địa bàn Thành phố. Tổ chức thường xuyên và kết quả những hoạt động ngoại khoá về ATGT; duy trì nếp sinh hoạt Câu lạc bộ, đội thanh niên xung kích giải quyết ùn tắc giao thông cổng trường.

Xây dựng pano, hình ảnh…để tuyên truyền tới toàn bộ học viên trong những đơn vị trường học; cung ứng tài liệu hỗ trợ dạy – học về ATGT cho giáo viên, học viên phổ thông theo kế hoạch của Ngành.

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên tham gia tích cực và kết quả những cuộc thi về giáo dục ATGT do Bộ GDĐT, UBND Thành phố, những Sở, ban, ngành phối hợp phát động.

những nhà trường xây dựng phương án đưa đón học viên, phối hợp những lực lượng tác dụng kiểm tra chất lượng phương tiện đưa đón học viên bảo đảm an toàn không để xảy ra ùn tắc giao thông tại cổng trường.

những trường có học viên đưa đón bằng xe ô tô, những đơn vị chủ động lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ có uy tín, xe đảm bảo chất lượng, yêu cầu kỹ thuật để vận hành an toàn; lái xe phải có ý thức tốt, có trách nhiệm cao, nghiêm túc tiến hành những quy định của pháp lý về bảo đảm trật tự ATGT. Lãnh đạo nhà trường phải xây dựng nguyên tắc quy trình đón, nhận trẻ từ gia đình (điểm đón trẻ) lúc đến trường và trong thời gian học tập tại trường cho tới khi bàn giao trẻ cho gia đình bảo đảm chặt chẽ, rõ trách nhiệm thông báo rộng rãi quy trình này đến cán bộ giáo viên, nhân viên và cha mẹ học viên để cùng phối hợp tiến hành bảo đảm an toàn cho học viên.

Kiểm tra công tác giáo dục ATGT của những đơn vị trường học; lãnh đạo những đơn vị xử lý những cá nhân vi phạm ATGT, đánh giá thi đua những đơn vị trường học về công tác giáo dục ATGT.

2. Hình thức triển khai

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp lý đảm bảo trật tự ATGT lồng ghép trong những buổi sinh hoạt đầu tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, đoàn, đội, sinh hoạt chuyên đề.

Tuyên truyền cho cha mẹ học viên và học viên qua hệ thống truyền thanh thanh của trường vào đầu, cuối buổi học, buổi meeting phụ huynh học viên và những thời gian chuyển tiết; phối kết hợp tuyên truyền trải qua pano, khẩu hiệu, tờ gấp…

những thông điệp truyền thông: học viên Thủ đô tích cực tiến hành Văn hoá giao thông; Trẻ em phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Đội mũ cho con – trọn tình cha mẹ; Đảm bảo an toàn giao thông – trách nhiệm của mỗi người; Không điều khiển xe gắn máy khi không tồn tại giấy phép lái xe; Tuổi trẻ xung kích tình nguyện giữ gìn trật tự ATGT; An toàn giao thông cho bạn, cho tôi và cho cả xã hội; Hãy mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy; Bảo vệ an toàn giao thông đường sắt;Đã uống rượu,bia không lái xe…

Khuyến khích tổ chức những chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, sự kiện hấp dẫn sự quan tâm của cha mẹ học viên và học viên tìm hiểu Luật giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ) tại những nhà trường, trong những chủ điểm của chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp.

III. TỔ CHỨC tiến hành

1. Phân công nhiệm vụ

– Giao phòng Chính trị, tư tưởng Sở GDĐT là đơn vị thường trực xây dựng kế hoạch, triển khai, tiến hành những hoạt động về giáo dục pháp lý đảm bảo trật tự ATGT; lãnh đạo những phòng GDĐT quận, huyện, thị xã tổ chức những chuyên đề cho học viên Tiểu học đi bộ an toàn, học viên trung học cơ sở (THCS) đi xe đạp an toàn và những trường trung học phổ thông (THPT), trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) tổ chức những chuyên đề đi xe máy điện, xe đạp điện an toàn và đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện;

lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục ATGT trong trường học; biên tập và in ấn những tài liệu (tờ gấp, pano, tranh cổ động…) tuyên truyền giáo dục ATGT tương thích với từng cấp học.

Tổ chức kết quả những hoạt động ngoại khoá, forums, tọa đàm, hội thảo chuyên đề đánh giá về công tác giáo dục ATGT trong trường học.

– Phòng Giáo dục phổ thông Sở GDĐT lãnh đạo giảng dạy bộ tài liệu giáo dục ATGT cho học viên đạt kết quả cao, lãnh đạo những nhà trường giảng dạy chính khóa tài liệu giáo dục ATGT do Bộ GDĐT phát hành, đánh giá kết quả hoạt động gửi về phòng Chính trị, tư tưởng để tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã

Lập kế hoạch triển khai tiến hành công tác tuyên truyền giáo dục trật tự ATGT năm 2021; lãnh đạo những trường Mầm non, Tiểu học, THCS triển khai kế hoạch và tiến hành kết quả công tác giáo dục ATGT.

Phối hợp với quận, huyện, thị đoàn đưa việc học tập Luật giao thông đường bộ, xây dựng nếp sống văn minh đô thị vào nội dung những buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi Đoàn, chi Đội và hoạt động ngoại khóa;

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học viên thường xuyên nhắc nhở, giáo dục ý thức tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện; tổ chức cho học viên cùng với cha mẹ học viên ký cam kết đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện; không vi phạm pháp lý đảm bảo trật tự ATGT.

Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức phân định khu vực cha mẹ đứng đón con; thường xuyên nhắc nhở phụ huynh qua hệ thống phát thanh tại cổng trường khi đưa đón học viên không được tụ họp đông người làm khó giao thông; hướng dẫn phụ huynh đón con, em đỗ xe ở những khu vực đã được quy định. Nhắc nhở những trường có xe đưa đón học viên cần phải có kế hoạch và biện pháp cụ thể để đón, trả học viên đến đúng điểm quy định.

tiến hành kết quả công tác kiểm tra, đánh giá việc tiến hành Kế hoạch của những trường học trên địa bàn.

3. những đơn vị trường học trực thuộc trên địa bàn Thành phố

Lập kế hoạch triển khai và tiến hành kết quả công tác tuyên truyền giáo dục trật tự ATGT năm 2021.

Duy trì những đợt sinh hoạt Câu lạc bộ tại những cụm trường; hoạt động của đội thanh niên tình nguyện làm nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc việc đảm bảo trật tự ATGT tại cổng trường vào đầu giờ và giờ tan học.

Phối hợp với Ban ATGT, Công an quận, huyện, thị xã tổ chức những buổi ngoại khóa hướng dẫn việc tiến hành pháp lý đảm bảo trật tự ATGT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên.

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học viên thường xuyên nhắc nhở, giáo dục ý thức tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển xe môtô, xe gắn máy khi vẫn chưa đủ tuổi, không tồn tại giấy phép lái xe; tổ chức cho cha mẹ học viên và học viên ký cam kết không vi phạm ATGT;

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể làm tốt công tác ATGT; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với những cá nhân vi phạm những quy định về ATGT; kiên quyết xử lý những học viên cố tình đến trường bằng xe máy khi vẫn chưa đủ điều kiện.

tiến hành kết quả kiểm tra thường xuyên, đột xuất báo cáo kết quả tiến hành của những nhà trường về Sở GDĐT.

4. Thời gian tiến hành và cơ chế thông tin, báo cáo

Kế hoạch được triển khai tiến hành trong năm 2021.

những đơn vị báo cáo kết quả công tác giáo dục ATGT định kỳ vào tuần 2 tháng 6 và cuối năm vào tuần 2 tháng 12; báo cáo công tác xử lý vi phạm khi nhận được danh sách hoặc đĩa hình do Công an cung ứng theo quy định báo cáo nhanh hàng tháng.

Trong quy trình tiến hành, nếu có vướng mắc báo cáo về Sở GDĐT qua phòng Chính trị, tư tưởng theo địa chỉ email: ……………………

Nơi nhận

– Bộ GDĐT;
– UBND Thành phố;
– Ban Tuyên Giáo Thành ủy;
– Sở GTVT;
– Công an Thành phố;
– Sở Thông tin và Truyền thông;
– Thành đoàn TP. Hà Nội;
– Ban ATGT Thành phố;
– Ban Giám đốc Sở;
– những phòng thuộc Sở;
– Phòng GDĐT những quận, huyện, thị xã;
– những đơn vị trực thuộc Sở;
– Cổng Thông tin điện tử của Ngành;
Lưu: VT, CTTT.

KT.GIÁM ĐỐC

Viết một chủ đề tự chọn về An toàn giao thông mà em đã học

Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng đi lên bao nhiêu thì những phương tiện giao thông hiện đại càng phổ biến bấy nhiêu kéo do đó là sự đông đúc trên đường phố cùng với tai nạn giao thông ngày càng tăng thêm đáng kể. Vì vậy, vấn đề an toàn giao thông thực sự là một vấn đề quan trọng của nhân loại.

An toàn giao thông là cụm từ dùng để chỉ những hành vi văn hóa khi tham gia giao thông gồm có việc chấp hành luật giao thông và phải có ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông. không chỉ là là một thuật ngữ pháp lý, an toàn giao thông còn là sự an toàn đối với người tham gia giao thông trên mọi phương tiện.

Hiện nay, mỗi ngày chúng ta cũng rất có thể thống kê được rất nhiều những vụ tai nạn giao thông để lại nhiều hậu quả đáng buồn. Tại sao việc an toàn giao thông lại khó đến vậy? Nguyên nhân điều này là do đâu? Đó là do người dân không chỉ là chủ quan mà còn thiếu ý thức trách nhiệm trong lúc tham gia giao thông, chỉ chấp hành luật khi thấy có công an giao thông, nếu sơ hở là sẵn sàng vượt đèn đỏ, phóng nhanh, lạn lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm,… Rất nhiều xe lưu thông trên đường mà không lúc nào dùng tới xi nhanh, đèn hiệu, còi,… Nhất là tình trạng người tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt quá mức quy định tác động đến sự tỉnh táo của tay lái và gây tai nạn. Những tai nạn gây ra hầu hết đều là do sự vô ý thức của chính người dân và đã thiệt hại rất nhiều về người và của.

Không ít những trường hợp mà mẹ mất con, con mất cha, gia đình đau xót, cá nhân mất mát sau những tai nạn như vậy, người còn sống cũng ít nhiều để lại những hậu di chứng về sau. Đó đều là mất mát do tai nạn giao thông gây nên.

Để lại nhiều hậu quả đau lòng như vậy, rõ ràng an toàn giao thông đóng một vai trò quan trọng cho cá nhân và cho xã hội. Việc chấp hành những nội dung trong điều luật về an toàn giao thông sẽ góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra một cách đáng kể. Tai nạn giảm thiểu, số người chết và bị thương do những tai nạn gây ra cũng giảm theo và bớt đi phần nào những nỗi đau đớn mất mát mà gia đình và cá nhân phải chịu đựng khi có một người vì tai nạn giao thông mà mất đi sinh mạng hoặc di tật cả đời.

Thêm vào đó, giảm thiểu tai nạn giao thông cũng là giảm thiểu chi phí do việc này gây ra. Đối với một xã hội mà an toàn giao thông được giữ vững, luật giao thông được chấp hành, người tham gia giao thông có ý thức và an toàn thì nhất định là một xã hội ngày càng đi lên. Mỗi chúng ta để tiến hành được an toàn giao thông thì cần tự xác lập cho mình ý thức trách nhiệm về sự việc chấp hành những quy định khi tham gia giao thông. Quy định được đề ra không chỉ là để chấp hành mà là những quy chuẩn nhất định để bảo vệ sự an toàn của chúng ta vì vậy hãy chấp hành nó là vì sự an toàn của chính mình, đừng đối phó hay chống đối, điều này không tồn tại ích lợi cho ai cả. Những điều như không vượt đèn đỏ, tốc độ đúng quy định, không dùng đồ uống có cồn khi tham gia giao thông,… cần phải nghiêm túc chấp hành để tạo nền móng cho một xã hội văn minh, an toàn.

Nhưng ngày nay, không thiếu những hành vi coi thường luật giao thông để rồi gây ra những hậu quả đáng tiếc cho gia đình và xã hội. Những hành vi ấy nhất định cần phải có biện pháp xử lí đích đáng. “Phía trước tay lái là cuộc sống”. Hãy nhớ khẩu hiệu đó và luôn có ý thức trách nhiệm giữ an toàn giao thông cho người khác ở mọi lúc mọi nơi.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *