Hướng dẫn học Mô đun 3 từ A-Z đầy đủ nhất, giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn reply những câu hỏi trong chương trình tập huấn Mô đun 3 – GDPT 2018. Nhờ đó sẽ đạt kết quả cao trong khóa tập huấn này!

Bên cạnh đó, thầy cô hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm những dạng bài tập, hướng dẫn học Mô đun 3, câu hỏi ôn tập Mô đun 3. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Hướng dẫn học Mô đun 3 toàn tập – GDPT 2018

A. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tổng quan (xem lướt qua)

2. Xem video.

3. Cấu trúc tài liệu.

3.1 những Xu thế HIỆN ĐẠI VỀ KTĐG KẾT QUẢ HỌC TẬP, GIÁO DỤC NHẰM PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC học viên

3.1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC:

1. Câu hỏi: trình diễn quan điểm của thầy/cô về thuật ngữ “kiểm tra và đánh giá”?

reply:

Kiểm tra và việc thu thập những dữ liệu, thông tin về một số nội dung nào đó làm cơ sở cho việc đánh giá.

Đánh giá học viên là quy trình thu thập xử lí thông tin trải qua những hoạt động quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quy trình học tập, rèn luyện của học viên, tư vấn hướng dẫn động viên học viên; diễn giải thông tin định tính hoặc định lượng về kết quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và phát triển một số phẩm chất, năng lực học viên.

2. Chọn cặp tương ứng bằng phương pháp click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Chọn cặp tương ứng

3.2. QUAN ĐIỂM HIỆN ĐẠI VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ:

Câu hỏi: Thầy cô hãy cho ý kiến nhận xét của tớ về sơ đồ hình sau:

reply:

Quan điểm kiểm tra đánh giá hiện đại có nhiều ưu thế hơn kiểm tra đánh giá truyền thống đánh giá truyền thống:

1. Đánh giá vì học tập: Đánh giá vì học tập ra mắt thường xuyên trong quy trình dạy học để GV phát hiện sự tiến bộ của HS, từ đó hỗ trợ, điều chỉnh quy trình dạy học. Việc đánh giá nhằm cung ứng thông tin để GV và HS cải thiện chất lượng dạy học. Kết quả của đánh giá này không nhằm so sánh giữa. những HS với nhau mà để làm nổi trội những điểm mạnh và điểm yếu của mỗi HS và cung ứng cho HS thông tin phản hồi để tiếp tục việc học của tớ ở những giai đoạn học tập tiếp theo. Với đánh giá này, GV giữ vai trò chủ đạo trong đánh giá kết quả học tập, nhưng HS cũng được tham gia vào quy trình đánh giá. HS hoàn toàn có thể tự đánh giá hoặc đánh giá lẫn nhau dưới sự hướng dẫn của GV, qua đó họ tự đánh giá được khả năng học tập của tớ để điều chỉnh hoạt động học tập được tốt hơn.

2. Đánh giá là học tập ra mắt thường xuyên trong quy trình dạy học (đánh giá quy trình), Trong số đó, GV tổ chức để HS tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng, coi đó như là một hoạt động học tập để HS thấy được sự tiến bộ của chính mình so với yêu cầu cần đạt của bài học/môn học, từ đó HS tự điều chỉnh việc học. Với đánh giá này, HS giữ vai trò chủ đạo trong quy trình đánh giá, HS tự giám sát hoặc theo dõi quy trình học tập của tớ, tự so sánh, đánh giá kết quả học tập của tớ theo những tiêu chuẩn do GV cung ứng. Kết quả đánh giá này có vai trò như một nguồn thông tin phản hồi để HS tự ý thức khả năng học tập của tớ đang ở mức độ nào, từ đó thiết lập mục tiêu học tập cá nhân và lên kế hoạch học tập tiếp theo.

3. Đánh giá kết quả học tập (đánh giá tổng kết hay ĐGĐK) là đánh giá những gì HS đạt được tại thời điểm cuối một giai đoạn GD và được đối chiếu với chuẩn đầu ra nhằm xác nhận kết quả đó so với yêu cầu cần đạt của bài học/môn học/cấp học. GV là trung tâm trong quy trình đánh giá và HS không được tham gia vào những khâu của quy trình đánh giá.

3.3. ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC học viên:

Theo thầy/cô năng lực học viên được thể hiện ra làm sao, thể hiện ra sao?

reply

Năng lực là thuộc tính cá nhân được hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quy trình học tập, rèn luyện, được cho phép con người huy động tổng hợp những kỹ năng và kiến thức, kĩ năng và những thuộc tính cá nhân khác như hứng thú, niềm tin, ý chí,… tiến hành thành công một loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể

Với quan niệm trên, đánh giá kết quả học tập theo hướng tiếp cận năng lực cần chú trọng vào khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những tình huống ứng dụng không giống nhau. Hay nói cách khác, đánh giá theo năng lực là đánh giá kỹ năng và kiến thức, kĩ năng và thái độ trong những bối cảnh có ý nghĩa sâu sắc. Đánh giá kết quả học tập của HS đối với những môn học và hoạt động giáo dục theo quy trình hay ở mỗi giai đoạn học tập đó là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ tiến hành mục tiêu dạy học về kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, thái độ và năng lực, đồng thời có vai trò quan trọng trong việc cải thiện kết quả học tập của học HS.

Xét về thực chất thì không tồn tại xích míc giữa đánh giá năng lực và đánh giá kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, đánh giá năng lực được coi là bước phát triển cao hơn so với đánh giá kỹ năng và kiến thức, kĩ năng. Để minh chứng HS có năng lực ở một mức độ nào đó, phải tạo thời điểm cho HS được giải quyết vấn đề trong tình huống mang tính thực tiễn. Khi đó HS vừa phải vận dụng những kỹ năng và kiến thức, kĩ năng đã được học ở nhà trường, vừa sử dụng những kinh nghiệm của bản thân thu được từ những trải nghiệm bên phía ngoài nhà trường (gia đình, xã hội và xã hội) để giải quyết vấn đề của thực tiễn. Như vậy, trải qua việc hoàn thành một nhiệm vụ trong bối cảnh thực, người ta hoàn toàn có thể đồng thời đánh giá được cả khả năng nhận thức, kĩ năng tiến hành và những giá trị, tình cảm của người học. Mặt khác, đánh giá năng lực không hoàn toàn phải dựa vào chương trình giáo dục của từng môn học như đánh giá kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, bởi năng lực là tổng hóa, kết tinh kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, thái độ, tình cảm, giá trị, chuẩn mực đạo đức,… được hình thành từ nhiều môn học, lĩnh vực học tập không giống nhau, và từ sự phát triển tự nhiên về mặt xã hội của một con người.

3.4. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ

Câu hỏi: Nguyên tắc kiểm tra đánh giá có ý nghĩa sâu sắc ra làm sao trong kiểm tra đánh giá năng lực học viên?

reply:

– Đảm bảo tính giá trị: phải đo lường chính xác mức độ phát triển năng lực HS (đo lường những kĩ năng thành phần, chỉ số hành vi theo chuẩn đầu ra).

− Đảm bảo độ tin cậy: kết quả đánh giá HS ổn định, chính xác, không bị tùy thuộc vào người đánh giá, những nhiệm vụ ở những lĩnh vực học tập không giống nhau. Kết quả đánh giá phải thống nhất lúc được lặp đi lặp lại nhiều lần.

− Đảm bảo tính công minh: người đánh giá và người được đánh giá đều hiểu chuẩn, tiêu chuẩn, hành vi đánh giá như nhau; công cụ đánh giá không tồn tại sự thiên vi cho giới, dân tộc, vùng miền, đối tượng,… cách phân tích, xử lí kết quả chuẩn hóa để không bị tác động bởi những mối quan hệ cá nhân.

3.5 QUY TRÌNH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG PTNL HS:

Câu hỏi: Tại sao hoàn toàn có thể nói quy trình 7 bước kiểm tra, đánh giá năng lực học viên tạo ra vòng tròn khép kín?

reply:

những nghiên cứu về đánh giá trên lớp học khẳng định rằng quy mô đánh giá lớp học kết quả cần phối kết hợp giữa đánh giá tổng kết với đánh giá quy trình tạo ra vòng tròn khép kín.

– Mục đích đánh giá phải rõ ràng và tương thích với hoàn cảnh: Đánh giá phải nhằm mục đích phát triển khả năng học tập của HS chứ không chỉ có là khâu sau cuối của quy trình dạy học/giáo dục, tiến hành mục đích giải trình. Mỗi loại hình đánh giá nhằm những mục đích không giống nhau. Mỗi công cụ đánh giá có những mục tiêu cụ thể không giống nhau, chỉ tương thích trong những ngữ cảnh cụ thể. Do vậy GV phải rõ mục đích đánh giá, có khả năng chọn lựa công cụ đánh giá tương thích với ngữ cảnh.

– Đánh giá phải xác thực và có ý nghĩa sâu sắc: Loại bài tập lựa chọn cho đánh giá phải gần với hiện thực cuộc sống của HS, tương tự như như những hoạt động học tập trên lớp mà không khiến áp lực. Bài tập phải tạo được hứng thú và khơi gợi những khả năng trí tuệ. GV phải đưa ra những tiêu chuẩn đánh giá tương thích và HS phải có quyền được biết những tiêu chuẩn đánh giá.

  • Phải đa dạng và bài tập đánh giá phải phức hợp: có nhiều cách giải quyết như sử dụng nhiều loại hình, công cụ đánh giá không giống nhau, đặc biệt là dạng tự luận ngắn và dạng tự luận mở rộng… để HS phát huy năng lực dựa trên những trải nghiệm cá nhân, phát huy tính sáng tạo. tiêu chuẩn đánh giá cần gồm có cả quy trình và sản phẩm học tập. GV cần phối hợp nhiều hình thức đánh giá trong lớp học, chú trọng đánh giá quy trình, đánh giá sự vận dụng tổng hợp kỹ năng và kiến thức, kỹ năng của nhiều lĩnh vực/môn học vào giải quyết những nhiệm vụ thực tại.

>> Tải file để tìm hiểu thêm đầy đủ hướng dẫn học Mô đun 3 từ A-Z

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *