Comments

  1. phụ kiện điện tử

    nhà thằng bạn mua con này nge như đấm vào tai, ko biết có phải nó ko biết chỉnh ko, ko bằng con 5.1 microb của nhà mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *