Gợi ý học Mô đun 3 Tiểu học giúp thầy cô xem thêm gợi ý đáp án tự luận, trắc nghiệm môn Toán, Tiếng Việt, Lịch sử – Địa lý, Hoạt động trải nghiệm, Tự nhiên xã hội, Đạo đức, Mỹ thuật, Tin học, Giáo dục thể chất, Âm nhạc… để đạt kết quả cao trong khóa tập huấn Mô đun 3 – GDPT 2018.

Ngoài ra, thầy cô hoàn toàn có thể xem thêm thêm những dạng bài tập, hướng dẫn học Mô đun 3, câu hỏi ôn tập Mô đun 3. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Gợi ý học tập Mô đun 3 Tiểu học những môn

 • Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Mô đun 3 Tiểu học
  • Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Toán
  • Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Tiếng Việt
  • Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Lịch sử – Địa lý
  • Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Mô đun 3 môn Âm nhạc
  • Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Đạo đức
  • Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Mô đun 3 môn Mĩ thuật
 • Đáp án câu hỏi tự luận Mô đun 3 Tiểu học
  • Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Hoạt động trải nghiệm
  • Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Tự nhiên xã hội 
  • Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Đạo đức
  • Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Giáo dục thể chất
  • Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Tin học
  • Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Âm nhạc

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Mô đun 3 Tiểu học

Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Toán

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất.

Phát biểu nào tiếp trong tương lai không đúng về đánh giá năng lực?

 • Đánh giá năng lực là đánh giá vì sự tiến bộ của người học so với chính họ.
 • Đánh giá mọi thời điểm của quy trình dạy học, chú trọng trong lúc học.
 • Đánh giá việc đạt kỹ năng, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.
 • Đánh giá khả năng vận dụng kỹ năng, kĩ năng để giải quyết vấn đề thực tiễn.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào tiếp trong tương lai đúng về ưu thế phương pháp kiểm tra viết dạng tự luận trong đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông?

 • Có khả năng đo lường được những mục tiêu thiết yếu và đo lường tốt ở mức độ hiểu, tổng hợp, đánh giá.
 • Có ưu thế nổi trội là tốn ít thời gian đánh giá và có độ tin cậy cao.
 • Có tính khách quan và hạn chế được sự phụ thuộc chủ quan của người chấm.
 • Bao quát được toàn bộ nội dung chương trình học.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Nhận định nào tiếp trong tương lai không đúng khi phát biểu về hình thức đánh giá thường xuyên ?

 • Đánh giá ra mắt trong quy trình dạy học.
 • Đánh giá chỉ để so sánh HS này với HS khác.
 • Đánh giá nhằm điều chỉnh hoạt động dạy học.
 • Đánh giá vì sự tiến bộ của người học.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Theo thang nhận thức của Bloom, mẫu câu hỏi nào tiếp trong tương lai được sử dụng để đánh giá mức độ vận dụng của HS ?

 • Em sẽ thay đổi những nhân tố nào nếu….?
 • Em nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo …. ?
 • Em hoàn toàn có thể mô tả những gì xảy ra …..?
 • Em sẽ giải thích thế nào về….?

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào tiếp trong tương lai không đúng về tính chất câu hỏi/bài tập theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS?

 • Tích cực hóa hoạt động ứng học kỹ năng toán học vào thực tiễn cuộc sống
 • Gợi mở những con đường và giải pháp không giống nhau
 • Hỗ trợ cá nhân hóa việc học tập không triển khai được.
 • Phân hoá nội tại

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Bài kiểm tra đánh giá định kì môn Toán được triển khai vào những thời điểm:

 • Cuối học kì I, cuối năm học đối với lớp 4, lớp 5
 • Giữa học kì I, cuối năm học đối với lớp 1, lớp 2
 • Giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học
 • Cuối học kì I, cuối năm học. Riêng lớp 4, lớp 5 có thêm bài kiểm tra định kì vào giữa học kì I, giữa học kì II.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá định kì năng lực, phẩm chất HS tiểu học theo những mức sau:

 • Hoàn thành tốt, hoàn thành, vẫn chưa hoàn thành.
 • Tốt, khá, trung bình, yếu.
 • Tốt, đạt, vẫn chưa đạt.
 • Tốt, đạt, cần cố gắng.

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Thu thập những minh chứng liên quan đến kết quả học tập của HS trong quy trình học để cung ứng những phản hồi cho HS và GV biết những gì đã làm được so với mục tiêu là

 • Khái niệm đánh giá thường xuyên.
 • Mục đích của đánh giá thường xuyên.
 • Nội dung của đánh giá thường xuyên.
 • Phương pháp đánh giá thường xuyên.

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, “Nêu được câu trả lời cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn” là chỉ báo ở tiểu học của năng lực thành tố nào tiếp trong tương lai?

 • Năng lực quy mô hoá toán học
 • Năng lực giải quyết vấn đề toán học
 • Năng lực giao tiếp toán học
 • Năng lực tư duy và lập luận toán học.

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Hình thức nào dưới đây không sử dụng để hỗ trợ đồng nghiệp về kỹ năng, kĩ năng tổ chức kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS?

 • Tổ chức khóa bồi dưỡng triệu tập
 • Tổ chức bồi dưỡng qua mạng.
 • Tổ chức thiết kế chủ đề dạy học.
 • Tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn.

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

Sau khi tổ chức cho HS triển khai những nhiệm vụ học tập, GV thường thu thập và lưu giữ những sản phẩm học tập của học viên làm căn cứ để đánh giá quy trình học tập của từng học viên. Việc làm này của GV là sử dụng phương pháp đánh giá nào tiếp trong tương lai?

 • Phương pháp quan sát.
 • Phương pháp vấn đáp.
 • Phương pháp kiểm tra viết.
 • Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập.

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Trong quy trình dạy học, GV thường xuyên ghi chép những điểm mạnh, điểm yếu nổi trội của từng học viên để làm căn cứ đánh giá. GV đã sử dụng công cụ đánh giá nào dưới đây?

 • Phiếu quan sát.
 • Bảng hỏi ngắn
 • Bài kiểm tra
 • Bài tập tình huống.

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Từ yêu cầu cần đạt “Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường những đại lượng đã học” thiết kế câu hỏi/bài tập mức độ:

 • Biết
 • Hiểu
 • Vận dụng
 • Sáng tạo

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, chỉ báo “Thể hiện được sự tự tin khi trả lời câu hỏi, khi trình bày, thảo luận các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản” tương ứng với thành tố năng lực nào?

 • Năng lực tự chủ và tự học
 • Năng lực giao tiếp và hợp tác
 • Năng lực giao tiếp toán học
 • Năng lực giải quyết vấn đề toán học.

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn thông tin “ ………. là hoạt động đánh giá ra mắt trong quy trình triển khai hoạt động dạy học theo yêu cầu cần đạt và thể hiện cụ thể về những thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và một số thể hiện phẩm chất, năng lực của học viên” là:

 • Đánh giá định kì
 • Đánh giá thường xuyên
 • Đánh giá bằng phương pháp quan sát
 • Đánh giá bằng phương pháp viết

Câu 16. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào tiếp trong tương lai là đúng với ưu thế của phương pháp viết dạng trắc nghiệm khách quan:

 • kết quả trong việc đo lường khả năng diễn đạt, sắp xếp trình diễn, đưa ra ý tưởng mới
 • tùy theo ý kiến chủ quan của người chấm
 • Giúp nâng cao tính khách quan, độ giá trị và tin cậy cho kiểm tra, đánh giá.
 • Khả năng bao phủ kỹ năng không tốt, đánh giá được số lượng ít HS trong cùng một thời điểm.

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, “Nêu được chứng cứ, lí lẽ và biết lập luận hợp lí trước khi Tóm lại” là chỉ báo ở tiểu học của thành tố năng lực nào?

 • Năng lực giao tiếp toán học
 • Năng lực giao tiếp và hợp tác
 • Năng lực tư duy và lập luận toán học
 • Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống “……. gồm có nhiều nhánh, mỗi nhánh lại có nhiều phần không giống nhau và được thể hiện trải qua đường phát triển từng thành tố của năng lực toán học” là:

 • Năng lực toán học
 • Đường năng lực
 • Đường phát triển năng lực toán học
 • Đường phát triển

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Từ yêu cầu cần đạt “Nhận biết ý nghĩa sâu sắc thực tiễn của phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) trải qua tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tiễn” thiết kế câu hỏi ở mức độ:

 • Biết
 • Hiểu
 • Vận dụng
 • Sáng tạo

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

những dạng câu hỏi/bài tập bằng phương pháp viết dạng trắc nghiệm khách quan gồm có:

 • Vấn đáp, quan sát
 • Câu hỏi nhiều lựa chọn, điền khuyết, viết
 • Câu hỏi ghép đôi, câu hỏi nhiều lựa chọn, câu điền khuyết, câu đúng sai.
 • Câu hỏi đóng, câu hỏi mở.

Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Tiếng Việt

Câu 1. Năng lực nào là năng lực chính yếu ở môn Tiếng Việt cấp tiểu học?

Đáp án: Năng lực ngôn ngữ

Câu 2 và 3: Đ, Đ, S, Đ, S

Câu 4. Đ S Đ S S

Câu 5. Đọc câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn sau:

Vì sao trong đoạn thơ thứ hai của bài Sao không về Vàng ơi! bạn nhỏ lại cảm thấy cái cổng rộng?

A. Vì cái cổng đã được làm rộng hơn

B. Vì cái cổng không đóng cánh cửa

C. Vì cái cổng không tồn tại con Vàng nằm chắn lối ra vào

D. Vì cái cổng được lau sạch

Câu hỏi trên đã vi phạm lỗi nào về kĩ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn?

Đáp án: những câu reply cần phải có độ dài tương đương

Câu 6. Đọc câu hỏi tự luận sau:

Viết đoạn văn khoảng 5-7 câu nói về bài thơ Lượm.

Câu hỏi trên đã vi phạm lỗi nào về kĩ thuật viết câu hỏi tự luận?

Đáp án: Câu hỏi thể hiện rõ nội dung và mức độ cần đo

Câu 7. Việc thử đề kiểm tra viết (dùng để kiểm tra định kì) do giáo viên soạn trên một số học viên được chọn ngẫu nhiên là việc làm trong bước nào của quy trình biên soạn đề kiểm tra viết?

Đáp án: kiểm tra lại việc biên soạn đề kiểm tra

Câu 8. Công cụ đánh giá nào có ưu thế trong đánh giá quy trình viết của học viên?

Đáp án: Bảng kiểm

Câu 9. Kĩ thuật nào tiếp trong tương lai không phải kĩ thuật đánh giá bằng kiểm tra viết:

Đáp án: Phiếu quan sát

Câu 10. Hình thức vấn đáp nào thích hợp để sử dụng trước, trong và sau bài học nhằm kiểm tra kỹ năng, kĩ năng của HS một cách nhanh gọn, kịp thời?

Đáp án: Hình thức vấn đáp kiểm tra

Câu 11. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào 4 chỗ trống trong những câu sau:

(tự đánh giá, thang đo, đánh giá, bảng kiểm tra)

Chỗ khác của bảng kiểm với thang đo là: Bảng kiểm tra chỉ ra những mức độ của một kĩ năng, một hành vi còn thang đo chỉ yêu cầu reply câu hỏi Có hay Không, Kĩ năng hay Hành vi cần đo. Bảng kiểm không những là công cụ dùng cho GV đánh giá kết quả học của HS, mà còn là công cụ dùng cho HS tự đánh giá kết quả học của bản thân và đánh giá lẫn nhau.

Câu 12. Đ Đ S Đ S Đ

Câu 13. Chọn HS – Xác định…- Chọn HS

Câu 14. 1 C, 2A, 3B

Câu 15. Đúng

Câu 16. Hồ sơ học tập giúp GV đánh giá được:

TL: Sự tiến bộ của HS trong một thời gian học

Câu 17. Những tiêu chuẩn đưa ra để quan sát phải là những yêu cầu cần đạt của kĩ năng triển khai hoặc năng lực

Những mô tả trong thang đo phải là những vật chứng hoàn toàn có thể trực tiếp quan sát được

những mức độ mô tả trong thang đo phải được định nghĩa rõ ràng

Câu 18. Câu reply

1. Tái hiện những hình ảnh, chi tiết trong văn bản.

2. Suy luận được những thông điệp trong văn bản.

3. Đánh giá giá trị của văn bản

4. Vận dụng những tri thức đã học trong văn bản vào tình huống thực tiễn

Câu 19. Câu reply

1. Kể lại một mẩu chuyện đơn giản dựa vào gợi ý.

2. Nhớ được trình tự sự việc, trình tự mô tả.

3. Kể, tả được những trải nghiệm của bản thân.

4. Kể chuyện, thuật việc, mô tả có xen nhận xét, cảm xúc, lí lẽ

Câu 20. Năng lực Ngôn ngữ

Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Lịch sử – Địa lý

Câu 1: Những phát biểu nào tiếp trong tương lai không đúng về sự việc sử dụng phiếu đánh giá theo tiêu chuẩn (rubric) trong dạy Lịch sử và Địa lý ở trường Tiểu học?

Đáp án: ưu thế nổi trội của phiếu đánh giá theo tiêu chuẩn là đánh giá được khả năng tổ chức, diễn tả và bảo vệ quan điểm của người học.

Câu 2: Nhận định nào tiếp trong tương lai là đúng về đánh giá phẩm chất, năng lực học viên trong dạy Lịch sử và Địa lí ở trường tiểu học?

Đáp án: Là đánh giá kết quả đầu ra và quy trình dẫn đến kết quả học viên đạt được.

Câu 3: Để xây dựng đường phát triển năng lực trong dạy môn Lịch sử và Địa lí ở trường tiểu học cần dựa trên cơ sở nào tiếp trong tương lai?

Đáp án: yêu cầu cần đạt của chương trình.

Câu 4: Quan niệm nào tiếp trong tương lai là đúng về đường phát triển năng lực Lịch sử và Địa lí của học viên tiểu học?

Đáp án: là sự mô tả những mức độ phát triển không giống nhau của năng lực Lịch sử và Địa lí mà học viên cần hoặc đã đạt được.

Câu 5: Phát biểu nào tiếp trong tương lai không đúng về sự việc sử dụng hồ sơ học tập để đánh giá kết quả học tập của học viên trong dạy học Lịch sử và Địa lí trường tiểu học?

Đáp án: Hồ sơ học tập công cụ đánh giá trải qua việc ghi chép những sự kiện thường nhật trong quy trình tiếp xúc với người học.

Câu 6: Phát biểu nào tiếp trong tương lai không đúng về sự việc sử dụng câu hỏi mở để đánh giá kết quả học tập của học viên trong dạy học Lịch sử và Địa lí trong trường tiểu học?

Đáp án: Sử dụng câu hỏi mở để đánh giá mang lại sự khách quan và mất ít nhiều thời gian chấm điểm.

Câu 7: Công cụ đánh giá nào tiếp trong tương lai thích hợp nhất để tổ chức cho học viên tự đánh giá hoặc đánh giá đồng đẳng về kỹ năng sử dụng những công cụ Địa lý?

Đáp án: Bảng kiểm.

Câu 8: Công cụ đánh giá nào tiếp trong tương lai thích hợp nhất để kiểm tra, đánh giá khả năng phân tích, mô tả những mối quan hệ Địa lý của học viên?

Đáp án: Câu hỏi tự luận.

Câu 9: Những phát biểu nào tiếp trong tương lai không đúng về sự việc sử dụng bảng kiểm để đánh giá kết quả học tập của học viên trong dạy học Lịch sử và Địa lý ở trường tiểu học?

Đáp án: Bảng kiểm là bộ sưu tập có hệ thống những hoạt động học tập của học viên trong thời gian liên tục.

Câu 10: Theo quan điểm đánh giá năng lực, đánh giá kết quả học tập cần triệu tập vào hoạt động đánh giá nào tiếp trong tương lai?

Đáp án: Vận dụng sáng tạo kỹ năng.

Câu 11: Phát biểu nào tiếp trong tương lai là đúng với tính chất của loại hình đánh giá đánh giá định kì? Đáp án: Thường được tiến hành sau một giai đoạn giáo dục/học tập nhằm xác nhận kết quả ở thời điểm cuối của giai đoạn đó.

Câu 12: Lợi thế của phương pháp quan sát trong kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông là.

Đáp án: Thu thập thông tin cần đánh giá kịp thời, nhanh gọn.

Câu 13: Công cụ đánh giá nào tiếp trong tương lai thích hợp nhất cho việc đánh giá thái độ, hành vi của người học?

Đáp án: Thang đo dạng đồ thị.

Câu 14: Công cụ đánh giá nào tiếp trong tương lai thích hợp nhất cho việc đánh giá tính kết quả trong hoạt động nhóm của người học?

Đáp án: Thang đo dạng số.

Câu 15: Công cụ đánh giá nào tiếp trong tương lai thích hợp nhất cho việc đánh giá khả năng trình diễn ý kiến của bản thân và thuyết phục người khác của học viên?

Đáp án: Phiếu đánh giá theo tiêu chuẩn.

Câu 16: Công cụ đánh giá nào tiếp trong tương lai thích hợp nhất cho việc thu nhập thông tin và tích cực hóa hoạt động học tập của người học ở trên lớp?

Đáp án: Câu hỏi mở.

Câu 17: Phát biểu nào tiếp trong tương lai là thể hiện của “đánh giá là học tập”?

Đáp án: Thường triển khai trong suốt quy trình học tập.

Câu 18: Phát biểu nào tiếp trong tương lai không đúng về đánh giá năng lực?

Đáp án: Mục đích của đánh giá năng lực là xác định việc đạt kỹ năng, kỹ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Mô đun 3 môn Âm nhạc

Câu 1. Chọn câu reply Có hoặc Không

Câu hỏi, kiểm tra đánh giá năng lực học viên tiểu học môn Âm nhạc cần dựa trên những yêu cầu cần đạt của những mạch nội dung trong trong chương trình môn Âm nhạc 2018, đúng hay sai?

 • Đúng
 • Sai

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Trong chương trình môn Âm nhạc tiểu học 2018 có mô tả mấy mấy mức độ trong khung năng lực? chọn đáp án đúng.

 • 3
 • 4
 • 5

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá học viên tiểu học môn Âm nhạc theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học viên:

 • Đánh giá vì sự tiến bộ của học viên
 • Đánh giá khả năng HSvận dụng kỹ năng, kĩ năng đã học vào thực tiễn
 • Đánh giá của GV với HS, HS với HS và đánh giá đồng đẳng
 • Đánh giá ở mọi thời điểm
 • toàn bộ những đáp án trên

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá học viên tiểu học môn Âm nhạc theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học viên, đánh giá khả năng học viên vận dụng kỹ năng vào:

 • Bối cảnh giả định
 • Bối cảnh thực
 • Cả hai đáp án trên

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên tiểu học môn Âm nhạc:

 • Định tính
 • Định lương
 • Cả hai đáp án trên

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Có mấy nhóm phương pháp được sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực học viên môn Âm nhạc.

 • 2
 • 3
 • 4

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Kiểm tra ngắn gồm có:

 • Đặt câu hỏi
 • Câu hỏi, bài tập tương tác nhanh
 • Cả hai phương án trên

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy nhắc lại ý nghĩa sâu sắc của bài hát em vừa học là dạng câu hỏi nào?

 • Câu hỏi gợi mở
 • Câu hỏi tổng kết
 • Câu hỏi củng cố

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

tính chất của câu hỏi, bài tập theo hướng phát triển năng lực là:

 • Đánh giá sự tích cực, chủ động của học viên trong quy trình tham gia vào những hoạt động học tập .
 • Đánh giá sự hứng thú, tự tin, trách nhiệm của học viên khi triển khai những hoạt động học tập
 • Đánh giá triển khai những nhiệm vụ hợp tác nhóm
 • Đánh giá việc vận dụng kỹ năng, kĩ năng đã học vào bối cảnh
 • toàn bộ những đáp án trên

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Hình thức kiểm tra, đánh giá năng lực học viên môn Âm nhạc sửa dụng hình thức nào?

 • Đánh giá thường xuyên
 • Đánh giá định kỳ bằng điểm số

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng.

 • Xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá được phẩm chất và năng lực chung của hoc sinh.
 • Xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá được những phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc trưng môn học

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Kiểm tra, đánh giá môn Âm nhạc thường sử dụng dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nào tiếp trong tương lai?

 • Câu hỏi đúng, sai
 • Câu hỏi nhiều lựa chọn
 • Câu hỏi điền khuyết
 • Câu hỏi ghép đôi
 • toàn bộ đáp án trên

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Có mấy mức độ khi xây dựng dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá năng lực học viên môn Âm nhạc?

 • 3
 • 4

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

những mức độ cụ thể khi xây dựng câu hỏi kiểm tra, đánh giá năng lực học viên được thể hiện thế nào?

 • Biết – hiểu – vận dụng, sáng tạo
 • Hiểu – biết – vận dụng, sáng tạo

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ giúp tường minh hóa quy trình thu thập chứng cứ để tăng cường tính khách quan hóa trong đánh giá sự tiến bộ của HS là công cụ nào?

 • Kiểm tra ngắn
 • Rubric

Câu 16. Chọn câu reply Có hoặc Không

Thu thập vật chứng trải qua sản phẩm học tập và quan sát những hành vi của HS trên cơ sở sử dụng Rubric làm tham chiếu có đúng không?

 • Đúng
 • Sai

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Việc xác định đường năng lực môn Âm nhạc cho học viên có ý nghĩa sâu sắc gì cho GV?

 • Điều chỉnh phương pháp dạy học
 • Điều chỉnh phương pháp đánh giá

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

GV sử dụng phương pháp dạy học nào dưới đây để nâng cao kết quả trong dạy và học:

 • Sử dụng phương pháp dạy học đa phương tiện để giúp học viên cảm nhận trọn vẹn và tạo hứng thú, say mê khi tham gia những hoạt động học tập môn Âm nhạc
 • Sử dụng phương pháp dạy học Âm nhạc qua làm việc nhóm, giúp những em biết san sẻ ý kiến, biết lắng nghe đồng thời phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác khi tham gia tranh luận, làm việc nhóm.
 • Sử dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề, giúp học viên tìm tòi, phát hiện, khám phá. hình thành phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong học tập
 • Tích cực khai thác dạy học Âm nhạc qua hoạt động trải nghiệm góp phần hình thành phát triển hầu hết các năng lực và phẩm chất theo yêu cầu cần đạt của chương trình.
 • toàn bộ những phương pháp trên

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Có mấy kĩ thuật trong nhóm phương pháp quan sát được sử dụng trong kiểm tra, đánh giá môn Âm nhạc cho học viên? Chọn đáp án đúng

 • 3
 • 4
 • 5

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Em học tập được những gì qua chủ đề đã học là dạng câu hỏi nào? Chọn đáp án đúng

 • vấn đáp củng cố
 • vấn đáp gợi mở
 • vấn đáp tổng kết

Câu hỏi kiểm tra Module 3 môn Đạo đức

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung môn Đạo đức gồm những mặt nào?

 • Giáo dục đạo đức, giáo dục pháp lý, giáo dục kinh tế.
 • Giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục pháp lý, giáo dục kinh tế.
 • Giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục pháp lý.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu cần đạt về những năng lực được phát triển qua dạy học môn Đạo đức là thể hiện của những năng lực nào?

 • kỹ năng, thái độ và kỹ năng, hành vi của học viên.
 • quy trình học viên tư duy trong quy trình học tập.
 • Cả 2 ý trên.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn Đạo đức, trắc nghiệm khách quan hoàn toàn có thể được sử dụng để kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?

 • kỹ năng, thái độ và kỹ năng, hành vi của học viên.
 • Tư duy của học viên.
 • Cả 2 ý trên.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Bài kiểm tra tự luận trong dạy học môn Đạo đức hoàn toàn có thể kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?

 • kỹ năng, thái độ và kỹ năng, hành vi của học viên.
 • quy trình học viên tư duy trong quy trình học tập.
 • Cả 2 ý trên.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn Đạo đức, phương pháp quan sát hoàn toàn có thể được sử dụng để kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?

 • Những thể hiện năng lực theo quy định của chương trình giáo dục.
 • Thái độ, hành vi đạo đức của học viên.
 • Cả 2 ý trên.

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn Đạo đức, phương pháp vấn đáp hoàn toàn có thể kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?

 • kỹ năng, thái độ, kỹ năng, hành vi của học viên, quy trình học viên tư duy.
 • kỹ năng, thái độ, kỹ năng của học viên, quy trình học viên tư duy.
 • kỹ năng, thái độ, kỹ năng, hành vi của học viên.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Những sản phẩm hoạt động hoàn toàn có thể được đánh giá gồm những gì?

 • những loại phiếu học tập; hiện thực được cải tạo; tranh ảnh, thiệp, tranh tuyên truyền, cổ động…
 • những loại phiếu học tập; hiện thực được cải tạo; tranh ảnh, thiệp, tranh tuyên truyền, cổ động…; những đồ dùng, tiền bạc được học viên quyên góp…
 • những loại phiếu học tập; tranh ảnh, thiệp, tranh tuyên truyền, cổ động…; những đồ dùng, tiền bạc được học viên quyên góp…

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung đánh giá thường xuyên trong dạy học môn Đạo đức gồm những nội dung gì?

 • những thể hiện về phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc trưng theo chương trình quy định theo từng bài học, những yêu cầu cần đạt theo từng nội dung, bài học được quy định trong chương trình môn học.
 • những thể hiện về phẩm chất, năng lực đặc trưng theo chương trình quy định theo từng bài học, những yêu cầu cần đạt theo từng nội dung, bài học được quy định trong chương trình môn học.
 • những thể hiện về phẩm chất, năng lực chung, những yêu cầu cần đạt theo từng nội dung, bài học được quy định trong chương trình môn học.

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung đánh giá định kỳ gồm có những gì?

 • những thể hiện về năng lực chung và năng lực đặc trưng theo chương trình quy định theo những nội dung, bài đã học, những yêu cầu cần đạt theo những nội dung, bài đã học được quy định trong chương trình môn học.
 • những thể hiện về phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc trưng theo chương trình quy định theo những nội dung, bài đã học, những yêu cầu cần đạt theo những nội dung, bài đã học được quy định trong chương trình môn học.
 • những thể hiện về phẩm chất và năng lực đặc trưng theo chương trình quy định theo những nội dung, bài đã học, những yêu cầu cần đạt theo những nội dung, bài đã học được quy định trong chương trình môn học

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

tính chất Hỗ trợ cá nhân hóa việc học tập của câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học môn Đạo đức có những thể hiện gì?

 • Chẩn đoán và khuyến khích cá nhân học tập, tạo khả năng trách nhiệm đối với việc học của bản thân, sử dụng sai lầm như là thời cơ để học tập và cải thiện, phát triển bản thân.
 • Chẩn đoán và khuyến khích cá nhân học tập, sử dụng sai lầm như là thời cơ để học tập và cải thiện, phát triển bản thân.
 • Khuyến khích cá nhân học tập, tạo khả năng trách nhiệm đối với việc học của bản thân, sử dụng sai lầm như là thời cơ để học tập và cải thiện, phát triển bản thân.

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

quy trình nhận thức có những mức độ nào?

 • Phản hồi thông tin, xử lý thông tin, tạo thông tin.
 • Hồi tưởng thông tin, xử lý thông tin, cung ứng thông tin.
 • Hồi tưởng thông tin, xử lý thông tin, tạo thông tin.

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi, bài tập tự luận có những nhược điểm gì?

 • Thường chỉ chỉ kiểm tra được nội dung trong một phạm vi hẹp, mất nhiều thời gian cho việc reply câu hỏi, giáo viên mất nhiều thời gian chấm bài, việc đánh giá hoàn toàn có thể thiếu chính xác.
 • Thường chỉ chỉ kiểm tra được nội dung trong một phạm vi hẹp, giáo viên mất nhiều thời gian chấm bài, việc đánh giá hoàn toàn có thể thiếu chính xác.
 • Thường chỉ chỉ kiểm tra được nội dung trong một phạm vi hẹp, mất nhiều thời gian cho việc reply câu hỏi, việc đánh giá hoàn toàn có thể thiếu chính xác.

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Trắc nghiệm khách quan có ưu thế gì?

 • Có giá trị đo lường khả năng học tập của học viên cao, việc đánh giá chính xác, khách quan, hoàn toàn có thể kiểm tra và đánh giá trên quy mô số lượng học viên lớn.
 • Có giá trị đo lường khả năng học tập của học viên cao, việc đánh giá chính xác, khách quan, hoàn toàn có thể kiểm tra và đánh giá nhanh.
 • Có giá trị đo lường khả năng học tập của học viên cao, việc đánh giá chính xác, khách quan, hoàn toàn có thể kiểm tra và đánh giá nhanh trên quy mô số lượng học viên lớn

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Để xây dựng kế hoạch đánh giá một chủ đề trong môn Đạo đức, giáo viên hoàn toàn có thể tiến hành theo những bước cơ bản nào?

 • Xác định mục tiêu, lập bảng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, thiết kế và sử dụng công cụ đánh giá theo kế hoạch đã lập.
 • Xác định mục tiêu, thời gian tổ chức đánh giá, lập bảng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, thiết kế và sử dụng công cụ đánh giá theo kế hoạch đã lập.
 • Xác định mục tiêu, thời gian tổ chức đánh giá, lập bảng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, sử dụng công cụ đánh giá theo kế hoạch đã lập.

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Đường phát triển năng lực trong môn Đạo đức gồm mấy mức độ?

 • 3
 • 4
 • 5

Câu 16. Chọn đáp án đúng nhất

Năng lực Nhận thức chuẩn mực hành vi có những chỉ báo nào?

 • Nhận biết được một số chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật thường gặp phù hợp với lứa tuổi và sự cần thiết của việc thực hiện theo các chuẩn
 • Có kiến thức cần thiết, phù hợp để nhận thức, quản lí, tự bảo vệ bản thân và duy trì mối quan hệ hoà hợp với bạn bè.
 • Nhận biết được sự cần thiết của giao tiếp và hợp tác; trách nhiệm của bản thân và của nhóm trong hợp tác nhằm đáp ứng các nhu cầu của bản thân và giải quyết các vấn đề học tập, sinh hoạt hằng ngày.
 • Cả 3 ý trên.

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Để sử dụng những kết quả kiểm tra, đánh giá nhằm ghi nhận sự tiến bộ của học viên, cải tiến chất lượng học tập và đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên hoàn toàn có thể tiến hành thế nào?

 • Sử dụng kết quả để đánh giá học viên đang ở mức độ nào trong đường phát triển năng lực; tìm hiểu, xác định nguyên nhân dẫn đến những câu reply sai; đề xuất những biện pháp để hoàn toàn có thể khắc phục nguyên nhân; động viên, khen ngợi và hỗ trợ học viên đưa ra những kế hoạch học tập thích hợp để hướng về mục tiêu đạt được mức độ cao hơn.
 • Sử dụng kết quả để đánh giá học viên đang ở mức độ nào trong đường phát triển năng lực, dự đoán những khả năng dẫn đến sai lầm của học viên trải qua việc phân tích những câu hỏi có nhiều câu reply sai; tìm hiểu, xác định nguyên nhân dẫn đến những câu reply sai; đề xuất những biện pháp để hoàn toàn có thể khắc phục nguyên nhân; động viên, khen ngợi và hỗ trợ học viên đưa ra những kế hoạch học tập thích hợp để hướng về mục tiêu đạt được mức độ cao hơn.
 • Sử dụng kết quả để đánh giá học viên đang ở mức độ nào trong đường phát triển năng lực, dự đoán những khả năng dẫn đến sai lầm của học viên trải qua việc phân tích những câu hỏi có nhiều câu reply sai; đề xuất những biện pháp để hoàn toàn có thể khắc phục nguyên nhân; động viên, khen ngợi và hỗ trợ học viên đưa ra những kế hoạch học tập thích hợp để hướng về mục tiêu đạt được mức độ cao hơn.

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

Mức vẫn chưa hoàn thành trong đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức có những thể hiện gì của học viên?

 • vẫn chưa triển khai được một số yêu cầu học tập của môn học hoặc vẫn chưa xuất hiện thể hiện cụ thể về những thành phần năng lực của môn Đạo đức.
 • vẫn chưa triển khai được một số yêu cầu học tập của môn học và vẫn chưa xuất hiện thể hiện cụ thể về những thành phần năng lực của môn Đạo đức.
 • vẫn chưa triển khai được những yêu cầu học tập của môn học, vẫn chưa xuất hiện thể hiện cụ thể về những thành phần năng lực của môn Đạo đức.

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Mức hoàn thành trong đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức có những thể hiện gì của học viên?

 • Mức hoàn thành trong đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức có những thể hiện gì của học viên?
 • triển khai được một số yêu cầu học tập của môn Đạo đức và hoàn toàn có thể hiện cụ thể về những thành phần của năng lực môn Đạo đức.
 • triển khai được những yêu cầu học tập của môn Đạo đức hoặc hoàn toàn có thể hiện cụ thể về những thành phần của năng lực môn Đạo đức.
 • triển khai được những yêu cầu học tập của môn Đạo đức và hoàn toàn có thể hiện cụ thể về những thành phần của năng lực môn Đạo đức.

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Mức hoàn thành tốt trong đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức có những thể hiện gì của học viên?

 • triển khai tốt những yêu cầu học tập của môn Đạo đức hoặc thường xuyên có những thể hiện cụ thể về những thành phần năng lực của môn Đạo đức.
 • triển khai tốt một số yêu cầu học tập của môn Đạo đức và thường xuyên có những thể hiện cụ thể về những thành phần năng lực của môn Đạo đức.
 • triển khai tốt những yêu cầu học tập của môn Đạo đức và thường xuyên có những thể hiện cụ thể về những thành phần năng lực của môn Đạo đức.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Mô đun 3 môn Mĩ thuật

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên thể hiện được tình yêu thiên nhiên và có những việc làm thiết thực bảo vệ thiên nhiên” thể hiện phẩm chất nào tiếp trong tương lai được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Chăm chỉ

d) Trách nhiệm

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên không lúc nào tự ý lấy đồ vật, tiền bạc của người thân, bè bạn, thầy cô và những người khác” thể hiện phẩm chất nào tiếp trong tương lai được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Trung thực

d) Trách nhiệm

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên có ý thức sinh hoạt nề nếp” thể hiện phẩm chất nào tiếp trong tương lai được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Chăm chỉ

d) Trách nhiệm

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên có hành vi chăm sóc và bảo vệ cây xanh và những con vật có ích” thể hiện phẩm chất nào tiếp trong tương lai được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Chăm chỉ

d) Trách nhiệm

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập” thể hiện phẩm chất nào tiếp trong tương lai được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Chăm chỉ

d) Trách nhiệm

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên biết san sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn, những bạn ở vùng sâu, vùng xa, người khuyết tật và đồng bào bị tác động của thiên tai” thể hiện phẩm chất nào tiếp trong tương lai được quy định trong CTGD PT 2018

a) Yêu nước

b) Nhân ái

c) Chăm chỉ

d) Trách nhiệm

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên tự làm được những công việc của tôi ở nhà và ở trường theo sự phân công, hướng dẫn” thể hiện năng lực nào tiếp trong tương lai được quy định trong CTGD PT 2018

a) Tự chủ và tự học

b) Giao tiếp và Hợp tác

c) Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô” thể hiện năng lực nào tiếp trong tương lai được quy định trong CTGD PT 2018

a) Tự chủ và tự học

b) Giao tiếp và Hợp tác

c) Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên tìm được những cách giải quyết không giống nhau cho cùng một vấn đề” thể hiện năng lực nào tiếp trong tương lai được quy định trong CTGD PT 2018

a) Tự chủ và tự học

b) Giao tiếp và Hợp tác

c) Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên triển khai đúng kế hoạch học tập, lao động; không mải chơi, làm tác động đến việc học và những việc khác” thể hiện năng lực nào tiếp trong tương lai được quy định trong CTGD PT 2018

a) Tự chủ và tự học

b) Giao tiếp và Hợp tác

c) Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 11. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên nêu được thắc mắc về sự vật, hiện tượng xung quanh; không e ngại nêu ý kiến cá nhân trước những thông tin không giống nhau về sự vật, hiện tượng; sẵn sàng thay đổi khi nhận thấy sai sót” thể hiện năng lực nào tiếp trong tương lai được quy định trong CTGD PT 2018

a) Tự chủ và tự học

b) Giao tiếp và Hợp tác

c) Giải quyết vấn đề và sáng tạo.

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 12. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên nhận biết được chủ đề của sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật” thể hiện năng lực nào tiếp trong tương lai được quy định trong CTGD PT 2018

a) Quan sát và nhận thức thẩm mĩ

b) Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ

c) Phân tích và đánh giá thẩm mĩ

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 13. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên biết trưng bày, giới thiệu sản phẩm mĩ thuật của cá nhân và nhóm học tập” thể hiện năng lực nào tiếp trong tương lai được quy định trong CTGD PT 2018

a) Quan sát và nhận thức thẩm mĩ

b) Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ

c) Phân tích và đánh giá thẩm mĩ

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 14. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên biết vận dụng sản phẩm, tác phẩm nghệ thuật phục vụ cho học tập và đời sống” thể hiện năng lực nào tiếp trong tương lai được quy định trong CTGD PT 2018

a) Quan sát và nhận thức thẩm mĩ

b) Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ

c) Phân tích và đánh giá thẩm mĩ

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 15. Chọn đáp án đúng nhất

Dấu hiệu “học viên mô tả được một số yếu tố, dấu hiệu của nguyên lý tạo hình ở sản phẩm, tác phẩm mi thuật trong thực hành, tranh luận và liên hệ thực tiễn” thể hiện năng lực nào tiếp trong tương lai được quy định trong CTGD PT 2018

a) Quan sát và nhận thức thẩm mĩ

b) Sáng tạo và ứng dụng thẩm mĩ

c) Phân tích và đánh giá thẩm mĩ

d) Sáng tạo thẩm mĩ

Câu 16. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, quy trình đánh giá quan sát được triển khai qua mấy bước?

a) 2 bước

b) 3 bước

c) 4 bước

d) 5 bước

Câu 17. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tài liệu này, việc “xác định thời gian quan sát”, “xác định địa điểm quan sát” nằm trong bước thứ mấy trong quy trình đánh giá quan sát?

a) Bước 1

b) Bước 2

c) Bước 3

d) Không nằm trong bước nào.

Câu 18. Chọn đáp án đúng nhất

Trong 4 mệnh đề tiếp trong tương lai, mệnh đề nào không đúng về tổ chức, hướng dẫn học viên tự đánh giá kết quả học tập môn mĩ thuật:

a) Là phương pháp mà học viên đánh giá chất lượng công việc học tập môn mĩ thuật của tôi trên cơ sở những vật chứng và tiêu chuẩn rõ ràng với mục đích sẽ học tập môn mĩ thuật tốt hơn trong thời gian tiếp theo

b) Là phương pháp mà giáo viên đánh giá chất lượng công việc học tập môn mĩ thuật của học viên trên cơ sở những vật chứng và tiêu chuẩn rõ ràng với mục đích sẽ học tập môn mĩ thuật tốt hơn trong thời gian tiếp theo

c) Là phương pháp mà bè bạn đánh giá chất lượng công việc học tập môn mĩ thuật của bạn mình trên cơ sở những vật chứng và tiêu chuẩn rõ ràng với mục đích sẽ học tập môn mĩ thuật tốt hơn trong thời gian tiếp theo

d) Là phương pháp mà phụ huynh đánh giá chất lượng công việc học tập môn mĩ thuật của con em mình trên cơ sở những vật chứng và tiêu chuẩn rõ ràng với mục đích sẽ học tập môn mĩ thuật tốt hơn trong thời gian tiếp theo

Câu 19. Chọn đáp án đúng nhất

Chon 1 phương án không đúng trong những phương án tiếp trong tương lai khi triển khai đánh giá kết quả học tập môn mĩ thuật của học viên qua “Hồ sơ học tập:

a) Hồ sơ học tập giúp học viên thấy được khả năng và những tiến bộ rõ rệt của tôi để từ đó có được sự điều chỉnh phương pháp học thích hợp.

b) Hồ sơ học tập giúp giáo viên thấy được khả năng và những tiến bộ rõ rệt của học viên để từ đó có được sự điều chỉnh phương pháp học thích hợp.

c) Hồ sơ học tập giúp phụ huynh thấy được khả năng và những tiến bộ rõ rệt của con em mình để từ đó có được sự điều chỉnh phương pháp học thích hợp.

d) Hồ sơ học tập không thể giúp học viên thấy được khả năng và những tiến bộ rõ rệt của tôi để từ đó có được sự điều chỉnh phương pháp học thích hợp.

Câu 20. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi tiếp trong tương lai thuộc loại câuhỏi trắc nghiệm khách quan nào?

Trong những con vật tiếp trong tương lai, con vật nào có 4 chân?

a) Con mèo; b) Con cá; c) Con gà; d) con rắn

a) Câu đúng/ sai

b) Câu nhiều lựa chọn

c) Câu ghép đôi

d) Câu điền khuyết

Câu 21. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi tiếp trong tương lai thuộc loại câuhỏi trắc nghiệm khách quan nào?

Con mèo có 2 chân?

a) Đúng; b) Sai

a) Câu đúng/ sai

b) Câu nhiều lựa chọn

c) Câu ghép đôi

d) Câu điền khuyết

Câu 22. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi tiếp trong tương lai thuộc loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan nào?

Dùng nét để nối những từ ở cột A sao cho đúng với từ ở cột B

A B
Bông hoa Màu xanh
Lá cây red color
Con mèo Có 4 chân

a) Câu đúng/ sai

b) Câu nhiều lựa chọn

c) Câu ghép đôi

d) Câu điền khuyết

Câu 23. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi tiếp trong tương lai thuộc loại câu hỏi trắc nghiệm khách quan nào?

Con mèo có…….. chân. Con gà có….. chân, còn con cá thì không tồn tại chân

a) Câu đúng/ sai

b) Câu nhiều lựa chọn

c) Câu ghép đôi

d) Câu điền khuyết

Câu 24. Chọn câu reply Có hoặc Không

Đánh giá đầu vào là một hình thức đánh giá để biết được điểm xuất phát của học viên về phẩm chất, năng lực và những yếu tố khác liên quan đến dạy học môn mĩ thuật khi học viên bắt đâu tiếp cận chương trình mới, lớp học mới, chủ đề mới.

Đúng

Sai

Câu 25. Chọn câu reply Có hoặc Không

Đánh giá hình thành được triển khai thường xuyên trong quy trình dạy học những bài học, những chủ đề môn mĩ thuật. Đánh giá hình thành giúp giáo viên theo dõi sự tiến bộ của học viên, từ đó điều chỉnh một cách thường xuyên kế hoạch dạy học, phương pháp dạy học.

Đúng

Sai

Câu 26. Chọn câu reply Có hoặc Không

Hình thức đánh giá tổng kết là hoạt động nhằm kiểm tra kết quả đạt được về phẩm chất và năng lực của học viên ngay trong lúc học viên bắt đầu tham gia vào quy trình học tập 01 chủ đề mĩ thuật

Đúng

Sai

Câu 27. Chọn câu reply Có hoặc Không

Đánh giá đồng đẳng trong dạy học mĩ thuật là 1 trong những phương pháp đánh giá, Trong số đó những nhóm học viên có cùng độ tuổi hay cùng lớp sẽ đánh giá quy trình học tập cũng như kết quả sản phẩm, bài tập tạo hình của nhau

Đúng

Sai

Câu 28. Chọn câu reply Có hoặc Không

Đánh giá đồng đẳng trong dạy học mĩ thuật không những cung ứng thông tin về kết quả học viên sau khi được đánh giá mà còn phản ánh được năng lực của người đánh giá về sự hiểu biết, sự trung thực và sự sáng tạo, linh hoạt, trí tưởng tượng và sự đồng cảm

Đúng

Sai

Câu 29. Chọn câu reply Có hoặc Không

Sổ nhật ký giáo viên theo dõi quy trình hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực của học viên qua học tập môn mĩ thuật là 1 trong những công cụ trong phương pháp đánh giá quan sát

Đúng

Sai

Câu 30. Chọn câu reply Có hoặc Không

Thang đo là 1 trong những công cụ được sử dụng để thu thập những dữ liệu về hành vi, kỹ năng và thái độ hoàn toàn có thể quan sát được của học viên.

Đúng

Sai

Câu 31. Chọn câu reply Có hoặc Không

“Bảng kiểm” là một công cụ thiết yếu trong phương pháp đánh giá theo quan sát

Đúng

Sai

Đáp án câu hỏi tự luận Mô đun 3 Tiểu học

Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Hoạt động trải nghiệm

Câu 1. Trước hết, mời quý thầy cô hãy san sẻ phản hồi của tôi về câu hỏi về Mô đun 3.0 tiếp trong tương lai:

Mời thầy/cô hãy liệt kê 03 nội dung trong Mô đun 3.0 – Kiểm tra, đánh giá học viên tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực mà thầy/cô thấy là quan trọng nhất đối với việc kiểm tra, đánh giá Hoạt động trải nghiệm

Giúp phát triển phẩm chất và năng lực của học viên

Câu 2. Sau khi hoàn thành Mô đun 3.0, thầy/cô mong muốn tìm hiểu thêm về vấn đề gì để nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá học viên tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực? Hãy liệt kê ít nhất 3 vấn đề thầy/cô muốn tìm hiểu thêm.

Đánh giá thế nào đẩm bảo hiểu quả nhất.

Cách thức đánh giá.

Vận dụng thế nào vào trong thực tiễn

Câu 3. Thầy/cô hãy lựa chọn một năng lực cụ thể đối với Hoạt động trải nghiệm, lập đường phát triển của năng lực đã lựa chọn qua Bảng thành tố, chỉ số hành vi

Hiểu biết bản thân và môi trường sống: nhận thấy những nhu cầu thích hợp và không thích hợp.

Câu 4. Áp dụng mẫu bảng Rubric – tiêu chuẩn đánh giá năng lực, thầy/cô hãy tự xây dựng một Rubric – tiêu chuẩn đánh giá cho một năng lực cần đạt trong Hoạt động trải nghiệm (FILE RUBIC)

 • Hiểu biết về bản thân và môi trường sống:
 • Nhận biết sự thay đổi của cơ thể.
 • Hình thành một số thói quen
 • nhận thấy nhu cầu thích hợp
 • Phát hiện vấn đề và tự tin trao đổi.
 • Nhận diện một số nguy hiểm
 • Đề xuất những cách giải quyết.
 • Làm chủ cảm xúc

Câu 5. Một trong những định hướng sử dụng hình thức kiểm tra đánh giá quy trình học tập trong Hoạt động trải nghiệm là:

Linh hoạt, phối hợp những hình thức kiểm tra, đánh giá không giống nhau để đảm bảo đánh giá kết quả hoạt động của học viên một cách toàn diện, công minh, khách quan và chính xác.

Câu 6. Thầy/cô đã từng sử dụng phối hợp những hình thức kiểm tra, đánh giá nào trong chương trình Hoạt động trải nghiệm? Hãy san sẻ kinh nghiệm của thầy/cô với đồng nghiệp toàn quốc.

Đánh giá cá nhân học viên

Đánh giá đồng đẳng.

Tự đánh giá

Câu 7. Dựa vào hiểu biết của thầy/cô về quy trình và kĩ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm hãy phân tích và đánh giá hai câu hỏi trắc nghiệm dưới đây.

1. thể hiện nào dưới đây thể hiện sự không thân thiện:

 • Sẵn sàng giúp đỡ bạn
 • Biết san sẻ với bạn
 • Hay trêu bạn
 • Luôn vui vẻ

2. Em sẽ nói lời chào thân thiện khi gặp ai?

 • Thầy cô
 • bè bạn
 • ba mẹ
 • Bác bảo vệ ở trường

Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Tự nhiên xã hội

Câu 1: Mời thầy/cô hãy liệt kê 03 nội dung trong Mô đun 3.0 – Kiểm tra, đánh giá học viên tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực mà thầy/cô thấy là quan trọng nhất đối với việc kiểm tra, đánh giá môn học:

reply:

3 nội dung mà tôi cảm thấy quan trọng đối với mình trong mô đun 3.0 là:

 • Phương pháp kiểm tra đánh giá
 • Công cụ kiểm tra đánh giá
 • Kết quả kiểm tra đánh giá.

Câu 2: Sau khi hoàn thành Mô đun 3.0, thầy/cô mong muốn tìm hiểu thêm về vấn đề gì để nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá học viên tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực? Hãy liệt kê ít nhất 3 vấn đề thầy/cô muốn tìm hiểu thêm.

reply: Sau khi hoàn thành Mô đun 3.0, tôi muốn tìm hiểu thêm về vấn đề những vấn đề sau:

 • Đối với học viên Tiểu học, những phương pháp kiểm tra đánh giá nào mà tôi hoàn toàn có thể sử dụng một cách kết quả.
 • Những công cụ kiểm tra đánh giá nào mà tôi hoàn toàn có thể sử dụng để đánh giá học viên tiểu học một cách chính xác nhất.
 • Cách thức xây dựng một bảng kiểm tra đánh giá cho môn học.

Câu 3: Thầy/cô hãy trao đổi, tranh luận để san sẻ những thuận lợi và khó khăn khi xác định đường phát triển năng lực chung của học viên tiểu học.

reply: Đường phát triển năng lực là sự mô tả mức độ phát triển không giống nhau mà người học cần hoặc đạt được. Khi xác định đường phát triển năng lực chung cho học viên tiểu học, tôi gặp những thuận lợi và khó khăn sau:

 • Thuận lợi: Cơ sở để xác định đường phát triển năng lực chung cho từng nội dung đánh giá đó là những yêu cầu cần đạt về năng lực chung được quy định trong chương trình GDPT 2018. Vì vậy, giáo viên dễ dàng xây dựng được những bậc thang trong đường phát triển.
 • Khó khăn: Đường phát triển năng lực không tồn tại sẵn mà giáo viên phải tự xác định và xây dựng thông quy trình quy trình giảng dạy và đánh giá dựa trên từng năng lực của học viên. Chính vì vậy để sự đánh giá được chính xác, người giáo viên phải xây dựng thêm thang đo cho từng bậc thang trong đường phát triển.

Câu 4: Thầy cô hãy kể tên ít nhất 2 ưu thế và 2 hạn chế của phương pháp đánh giá này.

reply: Phương pháp phối hợp những lực lượng đánh giá trong giáo dục:

 • ưu thế: tạo sự thống nhất trong giáo dục nhằm phát huy tối đa kết quả giáo dục trong nhà trường. tạo sự tự tin ở HS khi có hậu thuẫn từ gia đình.
 • Hạn chế: Nếu không khéo léo sẽ làm cho cho HS bị mất niềm tin khi ko được ba mẹ quan tâm bằng những bạn.

Câu 5: Thầy cô hãy kể tên ít nhất 2 ưu thế và 2 hạn chế của phương pháp đánh giá này.

Phương pháp phối hợp những lực lượng đánh giá trong giáo dục:

 • ưu thế: tạo sự thống nhất trong giáo dục nhằm phát huy tối đa kết quả giáo dục trong nhà trường. tạo sự tự tin ở HS khi có hậu thuẫn từ gia đình
 • Hạn chế: Nếu ko khéo léo sẽ làm cho cho HS bị mất niềm tin khi ko được ba mẹ quan tâm bằng những bạn.

Câu 6: Vấn đáp được xem là phương pháp đánh giá truyền thống, được sử dụng phổ biến trong trường học hiện nay. Song, để thu được kết quả chính xác cho việc đánh giá, theo thầy/ cô, những câu hỏi mà giáo viên đưa ra cần đạt yêu cầu gì?

reply:

Yêu cầu cần đạt về những câu hỏi là:

 • Trong tình huống học tập nhất định giáo viên phải đặt câu hỏi thế nào đòi hỏi học viên phải tích cực hoá tài liệu đã lĩnh hội trước đây, vạch ra ý nghĩa sâu sắc cơ bản của tri thức đã học.
 • Câu hỏi không đơn thuần đòi hỏi học viên tái hiện tài liệu đã lĩnh hội mà phải vận dụng những tri thức đã nắm trước đây để giải quyết vấn đề mới. Lẽ tất nhiên có những trường hợp câu hỏi đòi hỏi tái hiện trực tiếp tài liệu không những đúng lúc mà là thiết yếu.
 • Câu hỏi phải hướng trí tuệ của học viên vào mặt thực chất của những sự vật, hiện tượng phải nghiên cứu, phải hình thành tư duy biện chứng cho họ.
 • Câu hỏi phải đặt thế nào để đòi hỏi học viên kiểm tra những sự kiện, hiện tượng trong mối liên hệ với nhau, nhìn nhận hiện tượng, sự vật không những theo những thành tố, theo từng bộ phận mà còn theo tính chỉnh thể toàn vẹn của chúng.
 • Câu hỏi đưa ra phải theo những quy tắc logic.
 • Việc diễn tả câu hỏi phải thích hợp với tính chất lứa tuổi, tính chất cá nhân, trình độ hiểu biết và kinh nghiệm của học viên. trọng lượng những khái niệm trong những câu hỏi của giáo viên không được vượt quá khả năng tìm ra câu reply đúng của học viên.
 • Câu hỏi phải có nội dung chính xác, rõ ràng, dễ hiểu, thống nhất, không thể có hai câu reply đều đúng, về hình thức phải gọn gàng, sáng sủa.

Câu 7: Thầy/cô có gặp khó khăn gì khi phối hợp những lực lượng giáo dục trong đánh giá không? Thầy cô hãy san sẻ những khó khăn đó.

Trong quy trình triển khai giáo dục, kiểm tra, đánh giá học viên, để nhận được sự phối hợp từ phía PHHS, ngay từ đầu năm mới, tôi đã trao đổi và sinh hoạt kĩ với PH bằng những nguyên tắc làm việc của tôi, nhờ PH phối hợp triển khai cùng giáo viên để hướng những em đi đúng theo ý muốn. Chính vì vậy tôi ko gặp khó khăn trong những vấn đề này

Câu 8: Hãy san sẻ về phương pháp đánh giá kết quả nhất được áp dụng trong lớp học của thầy/cô?

không tồn tại phương pháp nào là vạn năng vì vậy tuỳ theo tình hình học viên, tuỳ theo mục tiêu và yêu cầu cần đánh giá, tôi sẽ chọn lựa phương pháp đánh giá thích hợp nhất.

Câu 9: Thầy/cô có gặp khó khăn gì trong việc xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển, phẩm chất, năng lực của học viên tiểu học trong dạy học Tự nhiên Xã hội không? Hãy san sẻ với những đồng nghiệp trên toàn quốc!

Khi xây dựng câu hỏi và bài tập đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất, tôi còn gặp những khó khăn sau:

 • Khi muốn xây dựng những hệ thống câu hỏi cho toàn bộ học viên, tôi còn mất thời gian để phân loại ra từng nhóm câu hỏi theo năng lực học viên, từ đó mới hoàn toàn có thể xây dựng những câu hỏi thích hợp.
 • Cách dùng từ, câu trong lúc đặt câu hỏi đôi lúc còn phải điều chỉnh nhiều lần để thích hợp và dễ hiểu nhất cho học viên.
 • Nguồn hình ảnh trên internet rất nhiều, cần thời gian tìm để lựa ra những hình ảnh thích hợp cho học viên của tôi.

Câu 10: Thầy/cô hãy phân biệt giữa rubric và bảng kiểm, cho ví dụ minh họa.

Rubric đó là bảng thang điểm chi tiết mô tả đầy đủ những tiêu chuẩn mà người học cần phải đạt được. Nó là một công cụ đánh giá chính xác mức độ đạt chuẩn của HS và cung ứng thông tin phản hồi để HS tiến bộ không ngừng.

Một tiêu chuẩn tốt cần phải có những đặc trưng: Được phát biểu rõ ràng; Ngắn gọn; Quan sát được; Mô tả hành vi; Được viết sao cho HS hiểu được. Hơn nữa phải chắc chắn rằng mỗi tiêu chuẩn là riêng biệt, đặc trưng cho dấu hiệu của bài kiểm tra.

Nội dung Rubric là một tập hợp những tiêu chuẩn liên hệ với mục tiêu học tập và được sử dụng để đánh giá hoặc thông báo về sản phẩm, năng lực triển khai hoặc quy trình triển khai nhiệm vụ học tập.

Bảng kiểm chỉ là hệ thống câu hỏi để kiểm tra quy trình làm việc của hoạt động.

Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Đạo đức

Câu 1: Theo thầy/cô từng câu hỏi trắc nghiệm trong file ví dụ thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm nào vào phục vụ cho mục đích kiểm tra, đánh giá gì?

Ví dụ Dạng bài Mục đích kiểm tra, đánh giá
1 Tự luận Đánh giá quy trình
2 Thực hành Đánh giá là hoạt động học tập
3 Lí thuyết kỹ năng học tập
4 Thực hành Kĩ năng mềm
5 Vận dụng Ứng dụng cuộc sống

Câu 2: Thầy/cô hãy xây dựng một phiếu mô tả tiêu chuẩn quan sát và mức độ thể hiện năng lực của học viên khi tiến hành hoạt động dạy học chủ đề “Hợp tác với những người xung quanh” trong chương trình Đạo đức lớp 5.

tiêu chuẩn đánh giá hoạt động dạy học chủ đề “Hợp tác với những người xung quanh” trong chương trình Đạo đức lớp 5.

 1. Nêu được một số thể hiện về hợp tác với bè bạn trong học tập, làm việc, vui chơi.
 2. Biết được hợp tác với mọi người trong công việc chung sẽ nâng cao được kết quả công việc, tăng thú vui và tình cảm gắn bó giữa người với người.
 3. Có kĩ năng hợp tác với bè bạn trong những hoạt động của lớp, của trường.
 4. Có thái độ mong muốn, sẵn sàng hợp tác với bè bạn, thầy giáo, cô giáo và mọi người trong công việc của lớp, của trường, của gia đình, của xã hội

Câu 3: Mỗi hình thức tự luận hay trắc nghiệm khách quan trong xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá đều có những ưu thế và nhược điểm riêng. Thầy/cô có ý tưởng gì để phát huy ưu thế và hạn chế nhược điểm của mỗi hình thức này trong dạy học môn Đạo đức?

 • Chấm bài nhanh, chính xác và khách quan.
 • Chấm bài mất nhiều thời gian, khó chính xác và khách quan
 • hoàn toàn có thể sử dụng những phương tiện hiện đại trong chấm bài và phân tích kết quả kiểm tra.
 • Không thể sử dụng những phương tiện hiện đại trong chấm bài và phân tích kết quả kiểm tra. Cách chấm bài duy nhất là giáo viên phải đọc bài làm của học viên.
 • hoàn toàn có thể tiến hành kiểm tra đánh giá trên diện rộng trong một khoảng thời gian ngắn.
 • Mất nhiều thời gian để tiến hành kiểm tra trên diện rộng
 • Biên soạn khó, tốn nhiều thời gian, thậm chí sử dụng những phần mềm để trộn đề.
 • Biên soạn không khó khăn và tốn ít thời gian.
 • Bài kiểm tra có rất nhiều câu hỏi nên hoàn toàn có thể kiểm tra được một cách hệ thống và toàn diện kỹ năng và kĩ năng của học viên, tránh được tình trạng học tủ, dạy tủ.
 • Bài kiểm tra chỉ có một số rất hạn chế câu hỏi ở một số phần, số chương nhất định nên chỉ hoàn toàn có thể kiểm tra được một phần nhỏ kỹ năng và kĩ năng của học viên, dễ gây ra tình trạng học tủ, dạy tủ.
 • Tạo điều kiện để HS tự đánh giá kết quả học tập của tôi một cách chính xác.
 • học viên khó hoàn toàn có thể tự đánh giá chính xác bài kiểm tra của tôi.
 • Không hoặc rất khó đánh giá được khả năng diễn đạt, sử dụng ngôn ngữ và quy trình tư duy của học viên để đi đến câu reply.
 • hoàn toàn có thể đánh giá được khả năng diễn đạt, sử dụng ngôn ngữ và quy trình tư duy của học viên để đi đến câu reply.Thể hiện ở bài làm của học viên
 • Không góp phần rèn luyện cho HS khả năng trình diễn, diễn đạt ý kiến của tôi. học viên khi làm bài chỉ hoàn toàn có thể chọn câu reply đúng có sẵn.
 • Góp phần rèn luyện cho học viên khả năng trình diễn, diễn đạt ý kiến của tôi.
 • Sự phân phối điểm trải trên một phổ rất rộng nên hoàn toàn có thể phân biệt được rõ ràng những trình độ của HS.
 • Sự phân phối điểm trải trên một phổ hẹp nên khó hoàn toàn có thể phân biệt được rõ ràng trình độ của học viên.
 • Chỉ giới hạn sự suy nghĩ của học viên trong một phạm vi xác định, do đó hạn chế việc đánh giá khả năng sáng tạo của học viên.
 • HS có điều kiện bộc lộ khả năng sáng tạo của tôi một cách không hạn chế, do đó có điều kiện để đánh giá đầy đủ khả năng sáng tạo của học viên.

Câu 4: Thầy/cô hãy xây dựng kế hoạch đánh giá một chủ đề môn Đạo đức

Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Giáo dục thể chất

Câu 1: Mời thầy/cô hãy liệt kê 03 nội dung trong Mô đun 3.0 – Kiểm tra, đánh giá học viên tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực mà thầy/cô thấy là quan trọng nhất đối với việc kiểm tra, đánh giá môn giáo dục thể chất.

reply:

1. nắm vững khung năng lực của môn học

2. nắm vững và có năng lực xác định những thể hiện hành vi của những phẩm chất chung, thể hiện của những cặp năng lực chung của chương trình môn học.

3. Phân tích được ưu nhược điểm và thiết kế được nội dung kiểm tra đánh giá thích hợp với nội dung yêu cầu và kỹ năng cần đạt

Câu 2: Sau khi hoàn thành Mô đun 3.0, thầy/cô mong muốn tìm hiểu thêm về vấn đề gì để nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá học viên tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực? Hãy liệt kê ít nhất 3 vấn đề thầy/cô muốn tìm hiểu thêm.

reply: những phương pháp kiểm tra đánh giá được áp dụng trong thực tiễn trong giờ học.

Câu 3: Dựa trên những hiểu biết của thầy/cô và việc tìm hiểu ví dụ về công cụ, kĩ thuật quan sát, thầy/cô hãy thiết kế một phiếu quan sát cho một nội dung dạy học của môn Giáo dục thể chất. Hãy san sẻ ý tưởng của tôi cùng đồng nghiệp trên toàn quốc.

reply:

PHIẾU QUAN SÁT học viên
BẢNG tiêu chuẩn ĐÁNH GIÁ triển khai BÀI TẬP THỂ DỤC

Mức độ đánh giá Yêu cầu
Hoàn thành tốt (8 – 10 đ) triển khai đúng Bài tập thể dục, biết được lỗi sai và cơ bản khắc phục được trong tập luyện.
Hoàn thành (5 – 7 đ) triển khai được Bài tập thể dục, biết được lỗi sai trong tập luyện
vẫn chưa hoàn thành (<5đ) vẫn chưa triển khai bài tập thể dục

Lưu ý́: Căn cứ vào khả năng và thái độ tập luyện của học viên để đánh giá mức độ cho thích hợp.

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁP ÁN

1. Chăm sóc sức khỏe

1.1. Việc dọn dẹp sân tập để làm gì?

A. Để vừa lòng cô giáo

B. Sân tập sạch sẽ, thông thoáng, không tác động tới tập luyện

C. Để có hoạt động

D. Cha mẹ vui lòng

Đáp án: B

1.2. Khi dọn dẹp sân tập, em và những bạn cần để ý gì để không tác động đến sức khỏe?

A. Đội mũ

B. Đeo khẩu trang

C. Mang theo cặp sách

D. Mang theo bình nước

Đáp án: B

1.3. Sau khi dọn dẹp sân tập, em cần làm gì để đảm bảo sức khỏe?

A. Thả lỏng cho đỡ mỏi

B. Thả lỏng toàn thân

C. Tập động tác tay

D. Rửa tay bằng xà phòng

Đáp án: D

1.4. Để tập luyện có kết quả tốt, em cần phải để ý gì?

A. Mặc trang phục gọn gàng

B. Ăn no

C. Uống nhiều nước

D. Phơi nắng trước khi tập

Đáp án: A

1.5. Sau khi tập luyện em cần làm gì để giữ gìn dụng cụ và đảm bảo dọn dẹp?

A. Cùng những bạn vào lớp ngay

B. Để dụng cụ vào nơi qui định và rửa tay sạch sẽ

C. Chạy một vòng sân

D. Về nhà nghỉ ngơi

Đáp án: B

Giờ học môn Giáo dục thể chất thứ Hai tuần trước, bạn Dũng và bạn Tuấn trực nhật được cô giáo khen trước cả lớp và mong những bạn cần học tập.

1.6. Đến phiên trực nhật, em cùng học được từ bạn Cường và bạn Tuấn điều gì? Em hãy ghi ra phiếu 3 hoạt động mà em cho là thiết yếu nhất.

1. ………………………………………………….

2. ………………………………………………….

3. ………………………………………………….

2. Vận động cơ bản

quy trình sinh ra và lớn lên của con người cần phải có những hoạt động vận động có ý thức và đúng cách thì mới phát triển cơ thể toàn diện. muốn vậy những em phải có những bài tập giáo dục thể chất thích hợp.

Trong giờ học bài thể dục, bạn Nam tự động chạy ra ngoài để uống nước, thấy thế bạn Hải nhắc bạn Nam cần phải xin phép cô giáo.

2.1. Em thấy hành động của bạn Linh thế nào?

A. Nhắc bạn Nam tôn trọng cô giáo

B. Tôn trọng bạn Hải

C. Tôn trọng những bạn trong lớp

D. Tôn trọng bản thân mình

Đáp án: A

2.2. Nếu bạn B tỏ thái độ khó chịu, em phải làm gì?

A. Mách cô giáo

B. Nhẹ nhàng giải thích cho bạn hiểu

C. Tỏ thái độ khó chịu với bạn

D. Phê bình bạn trước lớp

Đáp án: B

2.3. những tư thế vận động cơ bản gồm có những động tác có liên quan đến:

A. Đứng, đi, chạy, nhảy

B. Ngồi xuống, đứng lên 30 lần

C. Bò 100 mét

D. Ngồi im lặng

Đáp án: A

2.4. Khẩu lệnh sau để tập động tác nào?

Thành 3 hàng ngang – tập hợp!”.

2.5. Em hãy triển khai bài thể dục phát triển chung.

Đáp án:

Hoàn thành tốt: triển khai cơ bản đúng cả bài, biết được lỗi sai và cơ bản khắc phục được.

Hoàn thành: triển khai cơ bản đúng nửa bài, biết được lỗi sai

vẫn chưa hoàn thành: vẫn chưa triển khai được động tác nào.

2.6. Em hãy thực hành bài tập vận động phối hợp đầu, cổ.

Hoàn thành tốt: triển khai cơ bản đúng những động tác trong bài tập phối hợp đầu, cổ. Biết được lỗi sai và cơ bản khắc phục được

Hoàn thành: triển khai cơ bản đúng ít nhất 1 nửa những động tác trong bài tập, biết được lỗi sai

vẫn chưa hoàn thành: vẫn chưa triển khai được dưới 1 nửa động tác trong bài tập.

2.7. Khi luyện tập nhóm, em và những bạn sửa lỗi sai thế nào?

A. Quát lên để cho bạn nhận thấy

B. Mách cô giáo

C. Không hợp tác với bạn

D. Nhận xét và cùng nhau sửa lỗi cho bạn

Đáp án: D

3. Môn thể thao tự chọn.

3.1. Tập môn thể thao yêu thích em thấy thế nào?

A. Thích tập luyện

B. Tập cho xong

C. Không hào hứng

D. Không muốn tập

Đáp án:A

3.2. Sau khi tập thể dục, có nhiều bạn không rửa tay, hành động đó em thấy

thế nào?

A. Không sao

B. Không đảm bảo dọn dẹp

C. Để giữ đôi tay cho những bạn

D. cần phải khen trước lớp

Đáp án: B

3.4. Hai tay đưa ra trước, bằng vai, bàn tay sấp là động tác gì?

A. Vung tay ra trước

B. Tiến lên phía trước

C. Hai tay nâng hạ trước

D. Hai tay ra trước

Đáp án: D

3.5. Con số trong trò chơi nhóm 3, nhóm 7 có liên quan đến môn học nào?

A. Văn

B. Mĩ thuật

C. Âm nhạc

D. Toán

Đáp án: D

3.6. Em hãy tập một động tác của môn thể thao mà em thấy thích, sau đó ghi chép lại cách tập theo ý hiểu của tôi.

…………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………..

3.7. Em hãy thực hành động tác ném rổ bằng hai tay trước ngực

Hoàn thành tốt: triển khai cơ bản đúng động tác ném rổ bằng hai tay trước ngực, biết được lỗi sai và cơ bản khắc phục được.

Hoàn thành: triển khai được động tác ném rổ bằng hai tay trước ngực, biết được lỗi sai.

vẫn chưa hoàn thành: vẫn chưa triển khai được động tác.

3.8. Em hãy thực hành động tác đá bóng bằng mu bàn chân

Hoàn thành tốt: triển khai cơ bản đúng động tác đá bóng bằng mu bàn chân, biết được lỗi sai và cơ bản khắc phục được.

Hoàn thành: triển khai được động tác đá bóng bằng mu bàn chân, biết được lỗi sai.

vẫn chưa hoàn thành: vẫn chưa triển khai được động tác.

3.9. Em hãy triển khai động tác ném rổ hằng ngày và cho biết: “Động tác bật với lên cao có tác dụng gì?”

A. phát triển đôi chân

B. Phát triển chiều cao

C. Phát triển cho mắt

D. Phát triển cho tay

Đáp án: B

Câu 4: Kĩ thuật then chốt của phương pháp vấn đáp là kĩ thuật đặt câu hỏi – đây vừa là một vấn đề khoa học, vừa là một nghệ thuật. Để học viên phát huy được tính tích cực và reply đúng vào vấn đề thì giáo viên phải:

+ Chuẩn bị trước những câu hỏi sẽ đưa ra cho học viên: xác định rõ mục đích, yêu cầu của vấn đáp, những câu hỏi cần triệu tập vào những nội dung/những vấn đề quan trọng của bài học, làm đối tượng sẽ hỏi.

+ Đặt câu hỏi tốt: câu hỏi phải chính xác, sát trình độ học viên, sát với mục tiêu, nội dung bài học, hình thức phải ngắn gọn dễ hiểu.

+ Sử dụng đa dạng những loại câu hỏi để thu thập thông tin.

+ Hướng dẫn học viên reply tốt: bình tĩnh lắng nghe và theo dõi câu reply của học viên, hướng dẫn tập thể nhận xét bổ sung rồi giáo viên mới tổng kết, để ý động viên những em reply tốt và có cố gắng phát biểu, dù vẫn chưa đúng.

Câu 5: Việc làm chủ, thành thạo những kĩ thuật đặt câu hỏi đặc biệt có ích trong lúc dạy học. Thầy cô hãy tạo lập một hệ thống câu hỏi để kiểm tra kỹ năng của HS về chủ đề “Tư thế và kỹ năng vận động cơ bản”

reply:

Câu 1: Giờ học trước những con đã được học những nội dung gì?

Câu 2: Bài thể dục phát triển chung gồm mấy động tác?

Câu 3: Em hãy kể tên những động tác của bài thể dục phát triển chung?

Câu 4: Em hãy cho biết Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản ở lớp 1 gồm những động tác nào?

Câu 5: Em hãy nêu những triển khai tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ?

Câu 6 : những em cần dọn dẹp sân tập sạch sẽ để làm gì?

Câu 7: Khi dọn dẹp sân tập, em và những bạn cần làm gì để không tác động đến sức khỏe?

Câu 8: Sau khi tập luyện em cần làm gì để giữ gìn dụng cụ và đảm bảo dọn dẹp?

Câu 9: Em hãy nêu cách chơi của trò chơi “Diệt những con vật có hại?

Câu 10: Em hãy nhắc lại cách chơi trò chơi “Đèn xanh – Đèn đỏ”?

Câu 6: Dựa trên kế hoạch bài học mà thầy/Cô đã xây dựng ở Mô đun 2, hãy phân tích những hình thức, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá được sử dụng trong kế hoạch bài học đó.

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 1
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

– triển khai cơ bản đúng những động tác của bài thể dục phát triển chung.

– Nghiêm túc, tự giác tích cực trong học tập và tham gia trò chơi.

II. MỤC TIÊU

1. Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học viên những phẩm chất cụ thể:

– Tôn trọng thầy cô, yêu quý bè bạn.

– Tự giác, tích cực, chăm chỉ, nghiêm túc trong tập luyện và giúp đỡ bè bạn. trong tập luyện và hoạt động tập thể.

– Tích cực tham gia những trò chơi vận động và có trách nhiệm trong lúc chơi.

2. Về năng lực:

2.1. Năng lực chung:

– NL tự chủ và tự học: sưu tập tranh ảnh, tìm hiểu, nhận xét và khám phá về những hoạt động của tay.

– NL giao tiếp và hợp tác: Sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ được giao; vui vẻ, phối hợp với nhóm trong tập luyện, phản hồi tích cực khi đánh giá và những hoạt động khác.

– NL giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS phát hiện lỗi sai của tôi và của bạn khi tập luyện. Cùng bạn nhận xét về lỗi sai và khắc phục khi tập luyện.

2.2. Năng lực đặc trưng:

– Năng lực chăm sóc sức khỏe: HS dọn dẹp cá nhân, dọn dẹp sân tập để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

– Năng lực vận động cơ bản: HS có những vận động cơ bản linh hoạt, nhìn nhận được động tác đúng khi triển khai động tác của bài thể dục.

– Hoạt động thể dục thể thao: Hình thành sự khéo léo, linh hoạt của tay, chân.

III. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

1. Địa điểm:

Nhà thể chất hoặc sân tập.

dọn dẹp bảo đảm an toàn khu vực tập luyện

2. Phương tiện:

Còi, máy chiếu, loa đài,…

Kẻ sân bãi phục vụ giờ học

– học viên: Trang phục thể thao và chuẩn bị dụng cụ học tập trước và sau tập luyện.

IV. quy trình

Thời lượng những hoạt động học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học viên Thiết bị, đồ dùng dạy học Công cụ ĐG
1 2 3 4 5 6
5-6 phút Hoạt động 1: Mở đầu

1 phút

1 phút

1. Kiểm tra dọn dẹp sân tập, sức khỏe của HS

– Cùng cán sự đi kiểm tra an toàn sân tập

– Tiếp nhận tình hình sức khỏe của HS

– Cá nhân kiểm tra và sửa trang phục

– Báo cáo tình hình sức khỏe của tôi khi GV hỏi.

Còi

Câu hỏi ngắn:

– Hôm nay tình hình sức khỏe của em thế nào?

– Em hoàn toàn có thể tập luyện được chứ?

2 phút 2 phút

2. Khởi động

Cùng cán sự điều khiển HS triển khai

Tập theo nhịp nhạc cùng GV và cán sự: xoay những khớp.

băng nhạc, loa, đài

Lời nhận xét của GV về mức độ triển khai

3 phút

3. Trò chơi hỗ trợ khởi động

Trò chơi “Đèn xanh – Đèn đỏ”

– Cho HS giải câu đố: “Khi tham gia giao thông gặp đèn xanh, đèn vàng, đèn đỏ những em phải làm gì”?

– Tổ chức cho HS chơi trò chơi,

– HS xung phong reply câu đố

– Đứng thành vòng tròn tham gia chơi trò chơi.

Tranh vẽ về trò chơi “Đèn xanh – Đèn đỏ”

Bảng ghi thành tích những lần chơi

– Lời cổ vũ những HS đoán đúng câu đố.

– Nhận xét vào bảng thành tích những lần chơi.

9 phút

Hoạt động 2: Hình thành kỹ năng mới

1 phút

1. Làm quen động tác “Điều hòa” của bài thể dục phát triển chung.

– Giáo viên nêu tên động tác

– Giáo viên phân tích giảng giải cách triển khai động tác trên tranh hoặc màn chiếu.

– Làm mẫu phối hợp giảng giải, nhấn mạnh những yêu cầu động tác.

– HS gọi đúng tên động tác “Điều hòa”

– HS quan sát động tác mẫu.

– HS triệu tập tiếp thu cách tập động tác sắp học.

Tranh vẽ động tác Điều hòa.

Lời trình diễn của cá nhân

8 phút

2. hình thành động tác mới “triển khai động tác điều hòa của bài thể dục phát triển chung”

Giáo viên điều khiển cho cả lớp tập với tín hiệu còi, nhịp đếm.

– Giáo viên quan sát sửa sai

– Quan sát, tập động tác theo hướng dẫn của GV

– HS nêu câu hỏi thắc mắc nếu có

– Điều chỉnh kĩ thuật động tác khi GV nhận xét

Còi, tranh ảnh

Lời nhận xét và khích lệ động viên HS sau mỗi lần tập

12 phút

Hoạt động 3: Luyện tập

5 phút

2. Hoạt động nhóm

Quan sát sửa sai từng tổ nếu thiết yếu

– Lần lượt từng em thay nhau lên làm chỉ huy.

– Nhóm trưởng quan sát và nhận xét kết quả tập luyện của những bạn

– Cùng nhau giúp đỡ những bạn tập vẫn chưa đúng

Mỗi nhóm một vị trí đã phân công.

Lời nhận xét về mức độ tập luyện và cách điều chỉnh

2 phút

4. Hoạt động củng cố kỹ năng mới

Thi đua tập luyện giữa những nhóm

Lần lượt từng nhóm lên triển khai

Bảng ĐG động tác “ Điều hòa”

(phụ lục 1)

5 phút

5. Trò chơi vận động “Qua cầu tiếp sức”

– Hướng dẫn cách chơi để cả lớp quan sát

– Cho học viên chơi thử, nhắc nhở học viên chơi an toàn đúng quy định.

Khi có tín hiệu lệnh, em đầu hàng chạy qua cầu, vòng qua cột cờ, chạy về chạm tay vào bạn thứ 2. Bạn thứ 2 tiếp tục di chuyển như bạn thứ nhất. Bạn sau cuối của tổ nào về thứ nhất tổ đó thắng.

Mỗi nhóm 1 cầu, 1 cờ đích.

Mỗi nhóm 1 quả bóng

7. Thả lỏng

Cùng HS thả lỏng chân tay, tạo không khí vui vẻ

triển khai thả lỏng chân

Đứng thành hàng dọc đấm lưng cho nhau

Băng nhạc, loa, đài

3 phút

Hoạt động 4: Vận dụng

2 phút

1. Đánh giá tình hình học tập của HS

Nhận xét thái độ, kết quả tập luyện

Tiếp thu ý kiến của GV

Sổ theo dõi kết quả HT

1 phút

2. Vận dụng động tác “Điều hòa”

Hướng dẫn HS cách vận dụng động tác

HS vận dụng động tác “Điều hòa” vào tập thể dục buổi sáng.

Lời báo cáo của HS trước lớp vào tiết học sau

II. BẢNG tiêu chuẩn ĐÁNH GIÁ triển khai ĐT ĐIỀU HÒA CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

Mức độ đánh giá:

Hoàn thành tốt (8 – 10 đ) Hoàn thành (5 – 7 đ) vẫn chưa hoàn thành (dưới 5 đ)

triển khai cơ bản đúng động tác Điều hòa, biết được lỗi sai và cơ bản khắc phục được trong tập luyện.

triển khai được động tác Điều hòa, biết được lỗi sai trong tập luyện

vẫn chưa triển khai được động tác Điều hòa.

Lưu ý: Căn cứ vào khả năng và thái độ tập luyện của học viên để đánh giá mức độ cho phù hợp.

II. CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁP ÁN

1. Chăm sóc sức khỏe

1.1. Việc dọn dẹp sân tập để làm gì?

A. Để vừa lòng cô giáo

B. Sân tập sạch sẽ, thông thoáng, không tác động tới tập luyện

C. Để có hoạt động

D. Cha mẹ vui lòng

Đáp án: B

1.2. Khi dọn dẹp sân tập, em và những bạn cần để ý gì để không tác động đến sức khỏe?

A. Đội mũ

B. Đeo khẩu trang

C. Mang theo cặp sách

D. Mang theo bình nước

Đáp án: B

1.3. Sau khi dọn dẹp sân tập, em cần làm gì để đảm bảo sức khỏe?

A. Thả lỏng cho đỡ mỏi

B. Thả lỏng toàn thân

C. Tập động tác tay

D. Rửa tay bằng xà phòng

Đáp án: D

1.4. Để tập luyện có kết quả tốt, em cần phải để ý gì?

A. Mặc trang phục gọn gàng

B. Ăn no

C. Uống nhiều nước

D. Phơi nắng trước khi tập

Đáp án: A

1.5. Sau khi tập luyện em cần làm gì để giữ gìn dụng cụ và đảm bảo dọn dẹp?

A. Cùng những bạn vào lớp ngay

B. Để dụng cụ vào nơi qui định và rửa tay sạch sẽ

C. Chạy một vòng sân

D. Về nhà nghỉ ngơi

Đáp án: B

Giờ học môn Giáo dục thể chất thứ Hai tuần trước, bạn Dũng và bạn Tuấn trực nhật được cô giáo khen trước cả lớp và mong những bạn cần học tập.

1.6. Đến phiên trực nhật, em cùng học được từ bạn Cường và bạn Tuấn điều gì? Em hãy ghi ra phiếu 3 hoạt động mà em cho là thiết yếu nhất.

1. ………………………………………………….

2. ………………………………………………….

3. ………………………………………………….

2. Vận động cơ bản

quy trình sinh ra và lớn lên của con người cần phải có những hoạt động vận động có ý thức và đúng cách thì mới phát triển cơ thể toàn diện. muốn vậy những em phải có những bài tập giáo dục thể chất thích hợp.

Trong giờ học bài thể dục, bạn Nam tự động chạy ra ngoài để uống nước, thấy thế bạn Hải nhắc bạn Nam cần phải xin phép cô giáo.

2.1. Em thấy hành động của bạn Linh thế nào?

A. Nhắc bạn Nam tôn trọng cô giáo

B. Tôn trọng bạn Hải

C. Tôn trọng những bạn trong lớp

D. Tôn trọng bản thân mình

Đáp án: A

2.2. Nếu bạn B tỏ thái độ khó chịu, em phải làm gì?

A. Mách cô giáo

B. Nhẹ nhàng giải thích cho bạn hiểu

C. Tỏ thái độ khó chịu với bạn

D. Phê bình bạn trước lớp

Đáp án: B

2.3. những tư thế vận động cơ bản gồm có những động tác có liên quan đến:

A. Đứng, đi, Chạy, nhảy

B. Ngồi xuống, đứng lên 30 lần

C. Bò 100 mét

D. Ngồi im lặng

Đáp án: A

2.4. Khẩu lệnh sau để tập động tác nào?

Thành 3 hàng ngang – tập hợp!”.

2.5. Em hãy triển khai bài thể dục phát triển chung.

Đáp án:

Hoàn thành tốt Hoàn thành vẫn chưa hoàn thành
triển khai cơ bản đúng cả bài, biết được lỗi sai và cơ bản khắc phục được. triển khai cơ bản đúng nửa bài, biết được lỗi sai vẫn chưa triển khai được động tác nào.

2.6. Em hãy thực hành bài tập vận động phối hợp cơ thể.

Đáp án:

Hoàn thành tốt Hoàn thành vẫn chưa hoàn thành

triển khai cơ bản đúng những động tác trong bài tập phối hợp cơ thể, biết được lỗi sai và cơ bản khắc phục được

triển khai cơ bản đúng ít nhất 1 nửa những động tác trong bài tập, biết được lỗi sai

vẫn chưa triển khai được dưới 1 nửa động tác trong bài tập.

2.7. Khi luyện tập nhóm, em và những bạn sửa lỗi sai thế nào?

A. Quát lên để cho bạn nhận thấy

B. Mách cô giáo

C. Nhận xét và cùng nhau sửa lỗi cho bạn

D. Không hợp tác với bạn

Đáp án: C

2.8. Em tập động tác giậm chân tại chỗ, hai tay vung tự nhiên 10 – 15 lần lúc giải lao khi học bài để làm gì?

A. Chống mệt mỏi

B. Chống tia nắng mặt trời

C. Chống ngủ gật

D. Chống đau lưng

Đáp án: A

3. Môn thể thao tự chọn.

3.1. Tập môn thể thao yêu thích em thấy thế nào?

A. Thích tập luyện

B. Tập cho xong

C. Không hào hứng

D. Không muốn tập

Đáp án: A

3.2. Sau khi tập thể dục, có nhiều bạn không rửa tay, hành động đó em thấy thế nào?

A. Không sao

B. Không đảm bảo dọn dẹp

C. Để giữ đôi tay cho những bạn

D. cần phải khen trước lớp

Đáp án: B

3.4. Hai tay đưa ra trước, bằng vai, bàn tay sấp là động tác gì?

A. Vung tay ra trước

B. Tiến lên phía trước

C. Hai tay nâng hạ trước

D. Hai tay ra trước

Đáp án: D

3.5. Con số trong trò chơi nhóm 3, nhóm 7 có liên quan đến môn học nào?

A. Lịch sử

B. Mĩ thuật

C. Âm nhạc

D. Toán

Đáp án: D

3.6. Em hãy tập một động tác của môn thể thao mà em thấy thích, sau đó ghi chép lại cách tập theo ý hiểu của tôi.

……………………………………………………

3.7. Em hãy thực hành động tác ném rổ bằng hai tay trước ngực

Hoàn thành tốt Hoàn thành vẫn chưa hoàn thành

triển khai cơ bản đúng động tác ném rổ bằng hai tay trước ngực, biết được lỗi sai và cơ bản khắc phục được.

triển khai được động tác ném rổ bằng hai tay trước ngực, biết được lỗi sai.

vẫn chưa triển khai được động tác.

3.8. Em hãy thực hành động tác đá bóng bằng mu bàn chân

Hoàn thành tốt Hoàn thành vẫn chưa hoàn thành

triển khai cơ bản đúng động tác đá bóng bằng mu bàn chân, biết được lỗi sai và cơ bản khắc phục được.

triển khai được động tác đá bóng bằng mu bàn chân, biết được lỗi sai.

vẫn chưa triển khai được động tác.

3.9. Em hãy triển khai động tác ném rổ hằng ngày và cho biết: “Động tác bật với lên cao có tác dụng gì?”

A. Phát triển đôi chân

B. Phát triển chiều cao

C. Phát triển cho mắt

D. Phát triển cho tay

Đáp án: B

3.10. Em hãy khởi động những khớp và chạy tại chỗ chạy nâng cao đùi theo sức, triển khai 3 tuần, mỗi tuần 2 lần trước khi đi tắm và ghi chép vào bảng sau:

Tuần Ngày, tháng, năm Số lần chạy co gối ra trước Trạng thái cơ thể
1 Chủ nhật 10/10/2020 4 lần Mỏi chân, sau
2
3

để ý: Bài tập này chỉ giành riêng cho HS đủ tiêu chuẩn tập luyện

Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Tin học

1. Giới thiệu môn học

Câu 1: Mời thầy/cô hãy liệt kê 03 nội dung trong Mô đun 3.0 – Kiểm tra, đánh giá học viên tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực mà thầy/cô thấy là quan trọng nhất đối với việc kiểm tra, đánh giá môn Tin học.

ND1: Phương pháp đánh giá

ND2: Khung năng lực và đường phát triển năng lực

ND3: Quy trình tổ chức và thực hiên hoạt động đánh giá

Câu 2: Sau khi hoàn thành Mô đun 3.0, thầy/cô mong muốn tìm hiểu thêm về vấn đề gì để nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá học viên tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực? Hãy liệt kê ít nhất 3 vấn đề thầy/cô muốn tìm hiểu thêm.

TL: Sau khi hoàn thành Mô đun 3.0 tôi mong muốn tìm hiểu thêm về những vấn đề tiếp trong tương lai để nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá học viên tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực:

 • Đánh giá định hướng sản phẩm số đối với cả hai mạch kỹ năng Khoa học máy tính và Tin học ứng dụng.
 • Đánh giá chú trọng khả năng tư duy máy tính đối với mạch kỹ năng về Khoa học máy tính (CS), cụ thể là đánh giá khả năng giải quyết vấn đề của CS Trong số đó có sử dụng hoặc không sử dụng máy tính.
 • Đánh giá chú trọng khả năng ứng dụng Tin học đối với mạch kỹ năng về Tin học ứng dụng (ICT), cụ thể là đánh giá khả năng giải quyết vấn đề của ICT dựa trên máy tính.

2. tính chất môn Tin học

Câu 1: những thầy/cô hãy trình diễn năng lực của HS ở cuối cấp tiểu học

TL:

 • học viên biết sử dụng những phầm mềm hỗ trợ học tập tạo ra được những sản phẩm đơn giản.
 • Biết sử dụng những thiết bị số thông dụng theo hướng dẫn và san sẻ được với người thân và bè bạn….

Câu 2: những thầy/cô hãy nêu cách xác định những mốc thể hiện trong khung năng lực tin học thành phần giữa những cấp học của môn Tin học.

TL: Để xác định được những mốc thể hiện trong khung năng lực tin học thành phần ta cần xác định khung phát triển năng lực:

1 .Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung.

Môn Tin học góp phần triển khai những yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo những mức độ thích hợp với môn học, cấp học đã được quy định trong Chương trình tổng thể.

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc trưng.

học viên hình thành, phát triển được năng lực tin học với năm thành phần năng lực tiếp trong tương lai:

– NLa: Sử dụng và quản lí những phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;

– NLb: Ứng xử thích hợp trong môi trường số;

– NLc: Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông;

– NLd: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học;

NLe: Hợp tác trong môi trường số.

Câu 3: Thầy/cô hãy chọn một năng lực thành tố của năng lực Tin học ở cuối cấp tiểu học và phân tích xem nó “phân bố” ở những chủ đề nào của một lớp học trong cấp tiểu học (lớp 3, lớp 4 hoặc lớp 5)

TL: Sử dụng năng lực tin học: NLb: Ứng xử thích hợp trong môi trường số;

– Lớp 3

 • Chủ đề A: Mạng máy tính và em
 • Chủ đề D. Tin học, pháp lý và văn hoá trong môi trường số

– Lớp 4: Chủ đề D. Tin học, pháp lý và văn hóa trong môi trường số.

– Lớp 5: Chủ đề D. Tin học, pháp lý và văn hóa trong môi trường số

3. Khung năng lực Tin học ở cấp Tiểu học

Câu 1: những thầy/cô hãy phân tích tính chất khối kết cấu kỹ năng của môn Tin học.

Khối kết cấu kỹ năng: gồm có những chủ đề xuyên suốt từ cấp tiểu học đến thpt. những chủ đề từ A đến F ở những khối lớp đều góp phần hình thành những năng lực. Trong khối kết cấu tin học những nội dung được lặp lại ở lớp những lớp nhưng được nâng cao hơn về nội dung và năng lực

– NLa: Sử dụng và quản lí những phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;

– NLb: Ứng xử thích hợp trong môi trường số;

– NLc: Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông;

– NLd: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học;

– NLe: Hợp tác trong môi trường số.

 • Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức
 • Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet
 • Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
 • Chủ đề D. Tin học, pháp lý và văn hoá trong môi trường số
 • Chủ đề E. Ứng dụng tin học
 • Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
 • Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học

Câu 2: những thầy/cô hãy trình diễn những bước xây dựng một khung năng lực tin học thành phần ở cấp tiểu học.

TL:

Bước 1: Xác định những cụm từ khóa biểu thị năng lực thành phần hay nội dung kỹ năng thuần túy

Bước 2: Mô tả thể hiện cho một mốc ứng với cùng 1 lớp trong khung năng lực.

Câu 3: những thầy/cô hãy trình diễn cách xác định đường phát triển của một năng lực tin học thành phần cụ thể.

TL:

 • Tìm những cụm từ khoá trong mô tả những thể hiện yêu cầu cần đạt ở những chủ đề.
 • Tại nơi xuất hiện những cụm từ khoá đó hoặc những cụm từ tương đương rút ra được 1 thể hiện cần tìm
 • Tập hợp toàn bộ những thể hiện được rút ra đó là thể hiện của một mốc ứng với mức đang xét trong khung năng lực

Câu 4: Giả sử thầy/cô đã triển khai xong một hoạt động đánh giá (ĐGTX hoặc ĐGĐK) sau một bài học/chủ đề cụ thể cho một lớp tiểu học (do thầy/cô chọn). Thầy/cô sẽ làm thế nào để biết một HS đang ở vị trí nào (mốc nào) trong Khung năng lực tin học thành phần mà bài học/chủ đề hướng về? cho ví dụ minh họa.

TL:

Qua đánh giá tìm được những cụm từ khoá mô tả những thể hiện cần đạt của chủ đề.

Tại nơi xuất hiện từ khoá rút ra thể hiện.

Tập hợp những thể hiện được rút ra đó là thể hiện của một mốc ứng với mốc đang xét trong khung năng lực.

Ví dụ: chủ đề A: máy tính và em

Khi đánh giá: nhận biết được những loại máy tính.

Em đạt nla: nêu được những bộ phận máy tính.

4. Định hướng đánh giá mục tiêu giáo dục

Câu 1: Thầy/cô hiểu thế nào là định hướng đánh giá mục tiêu giáo dục và vận dụng trong dạy học môn Tin học ở tiểu học thế nào?

Tl:

Định hướng đánh giá kết quả hình thành, phát triển một số phẩm chất chủ yếu: Một số chủ đề củ môn Tin học giúp giáo viên hình thành và phát triển một cách kết quả những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm. những chủ đề triệu tập vào nội dung thuật toán và lập trình ( chủ đề f), những chủ đề: D, E tạo ra nhiều tình huống bộc lộ được phẩm chất qua cách ứng xử, đặc biệt trong môi trường số. GV cần căn cứ vào những thể hiện của phẩm chất được mô tả trong chương trình tổng thể để bồi dưỡng phẩm chất cho học viên trong suốt quá giáo dục tin học.

– Định hướng đánh giá kết quả hình thành, phát triển năng lực chung:

 • Định hướng đánh giá năng lực tự chủ và tự học trải qua dạy hoc môn Tin học.
 • Định hướng đánh giá năng lực giao tiếp hợp tác trải qua dạy học môn Tin học.
 • Định hướng đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trải qua dạy học môn Tin học.

Câu 2: Thầy cô nêu ví dụ qua đó chứng tỏ được:

a) hoàn toàn có thể đánh giá năng lực chung tự chủ và tự học trải qua đánh giá hai năng lực NLb và NLd.

b) hoàn toàn có thể đánh giá năng lực chung giao tiếp và hợp tác trải qua đánh giá Nle..

c) hoàn toàn có thể đánh giá năng lực chung giải quyết vấn đề và sáng tạo trải qua đánh giá NLc.

reply:

a, NLb: thể hiện thể hiện thành tố của năng lực Năng lực thành tốt

 • Nêu được sơ lược lí do cần bảo vệ học viên biết khẳng định và bảo vệ Tự khẳng định và bảo vệ quyền nhu cầu và biết bảo vệ thông tin hóa của cá nhân, và nhu cầu cá nhân thích hợp với đạo chính đáng.
 • Biết và triển khai quyền sở hửu trí tuệ đạo đức và pháp lý ở mức đơn giản
 • Biết bảo vệ sức khỏe khi sử dụng thiết bị kĩ thuật số.

b. Nle: thể hiện thể hiện năng lực thành tố Năng lực thành tố

 • Sử dụng được những công cụ kĩ thuật số thông
 • nhận thấy được ý nghĩa sâu sắc của giao tiếp Xác định mục đích, nội dung, phương pháp dụng theo hướng dẫn để san sẻ, trao đổi thông trong việc đáp ứng nhu cầu của bản thân, thái độ giao tiếp tự tin với bè bạn và người thân
 • Có thói quen trao đổi, giúp xác định mục đích giúp đỡ nhau trong học tập, biết phương thức hợp tác. Cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo hướng dẫn của thầy cô.

c. Nlb thể hiện thể hiện năng lực thành tố Năng lực thành tố

 • Nhận biết và nêu được nhu cầu tìm kiếm thông tin Biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới từ nguồn dữ liệu số khi giải quyết công việc, tìm được đối với bản thân từ những nguồn tài liệu có sẵn theo thông tin trong máy tính và internet theo hướng dẫn hướng dẫn
 • Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận thấy vấn đề – Phát hiện và làn rõ vấn đề đơn giản và đặt được câu hỏi đề
 • Nêu được cách thức giải quyết vấn đề đơn giản theo – Đề xuất và lựa chọn hướng dẫn phương án

5. Câu hỏi tương tác

Câu hỏi: những thầy/cô hãy trình diễn những định hướng về đánh giá kết quả hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực tiếp trong tương lai trải qua dạy học môn Tin học ở tiểu học:

1) một số phẩm chất chủ yếu .

2) năng lực tự chủ và tự học

3) năng lực giao tiếp và hợp tác

4) năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

5) năng lực tin học

Nêu ví dụ minh họa cho trường hợp trên.

TL:

 1. Năng lực tự chủ và tự học.
 2. Năng lực giao tiếp và hợp tác
 3. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

6. Định hướng SDKQĐG để đổi mới PPDH môn Tin học

Câu 1: Thầy/cô hay hiểu thế nào về dạy học kiến tạo theo con đường biện chứng của quy trình nhận thức: “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng quay trở về thực tiễn”, cho ví dụ minh họa.

TL:

Xây dựng forums trực tuyến để cho HS bộc lộ những quan niệm của tôi theo từng chủ đề mà giáo viên đưa ra.

– Sử dụng những phần mềm để mô phỏng những nguyên lý, hoạt động, xây dựng hệ thống câu hỏi ôn tập, kiểm tra những kỹ năng cũ, cũng như vận dụng để khắc sâu kỹ năng mới cho HS.

– Mô phỏng những quy trình nguyên lý hoạt động, chuyển động phối hợp với để nêu vấn đề.

– Sử dụng những thư viện mô phỏng để HS kiểm tra giả thuyết, phân tích kết quả để rút ra những Tóm lại.

Câu 2: Thầy/cô hãy nêu một ví dụ Trong số đó có sự đề xuất điều chỉnh cách tổ chức dạy học dựa trên phân tích kết quả kiểm tra, đánh giá HS trước đó về hành vi, thái độ, quy trình triển khai nhiệm vụ học tập được giao.

TL:

Ví dụ: ở chủ đề khám phá máy tính.

Hãy chỉ ra những bộ phận của máy tính: giáo viên dạy học theo kiểu thuyết trình.

Nhưng cô giáo tổ chức dưới dạng trò chơi, dùng phương pháp dạy học nhận dạng và thể hiện…..

Câu 3: những thầy/cô hãy trình diễn cơ sở của việc đổi mới phương pháp dạy học dựa vào kết quả kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển PC, NL trong môn Tin học.

Câu 4: những thầy/cô hãy trình diễn quy trình cải thiện, tìm nguyên nhân và định hướng những phương pháp dạy học chủ yếu dựa trên kết quả kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển PC, NL trong môn Tin học.

7. những PP, KT đánh giá phổ biến của môn học

Câu 1: những thầy/cô hãy triển khai những yêu cầu sau:

1) Hãy trình diễn mục đích của ĐGTX và ĐGĐK.

2) Tại sao nói ĐGTX triển khai được triết lí “đánh giá vì sự tiến bộ của học viên”? nêu ví dụ minh họa.

3) Hãy so sánh giữa ĐGTX và ĐGĐK được triển khai trong dạy học môn Tin học ở TH, nêu ví dụ minh họa.

TL:

1) Mục đích của DGTX và ĐGĐK:

– Mục đích của ĐGTX đó là cung ứng kịp thời thông tin phản hồi cho GV và HS để điều chỉnh hoạt động dạy và học, không nhằm xếp loại thành tích hay kết quả học tập.

– Mục đích của ĐGĐK là đánh giá kết quả giáo dục của học viên sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học viên so với chuẩn kỹ năng, kĩ năng quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất học viên.

2) ĐGTX triển khai được triết lí “đánh giá vì sự tiến bộ của học viên là:

Mục đích đánh giá là cung ứng thông tin chính xác, kịp thời, xác định được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự tiến bộ của học viên để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh những hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, cụ thể như sau:

– Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục trong quy trình dạy học, giáo dục; kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học viên nhằm động viên, khích lệ và phát hiện những khó khăn vẫn chưa thể tự vượt qua của học viên để hướng dẫn, giúp đỡ nhằm nâng cao chất lượng, kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của học viên; góp phần triển khai mục tiêu giáo dục tiểu học.

– Giúp học viên có khả năng tự nhận xét, tham gia nhận xét; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ.

– Giúp cha mẹ học viên hoặc người giám hộ (tiếp trong tương lai gọi chung là cha mẹ học viên) tham gia đánh giá quy trình và kết quả học tập, rèn luyện, quy trình hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học viên; tích cực hợp tác với nhà trường trong những hoạt động giáo dục học viên.

– Giúp cán bộ quản lý giáo dục những cấp kịp thời chỉ huy những hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá nhằm đạt kết quả giáo dục.

– Giúp những tổ chức xã hội nắm thông tin chính xác, khách quan, phát huy nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển giáo dục.

Ví dụ: Hãy chỉ ra từng bộ phận máy tính trải qua trò chơi ai sớm nhất có thể?

+ Qua trò chơi thấy được học viên nắm được kỹ năng đến đâu.

3) So sánh giữa ĐGTX và ĐGĐK được triển khai trong dạy học môn Tin học ở TH. (đã có trong video ở trên)

Sự giống nhau giữa ĐGTX và ĐGĐK:

*Mục đích:

– ĐGTX: thu nhập thông tin phản hồi hai chiều giữa HS và GV một cách kịp thời để điều chỉnh việc dạy học ngay trong quy trình học tập đang ra mắt.

– ĐGĐK: Thu thập thông tin từ HS để đánh giá thành quả học tập và giáo dục sau một giai đoạn học tập nhất định.

**Mục tiêu:

– Phát hiện, tìm ra những thiếu sót, lỗi, những nhân tố tác động đến đến kết quả giáo dục để có giải pháp, hỗ trợ kịp thời, giúp cải thiện, nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

– ĐGĐK: Xác định thành tích của học viên. Xếp loại học viên. Đưa ra Tóm lại giáo dục sau cuối.

**Chứng cứ cần thu nhập:

– ĐGTX:+ Liên quan đến kết quả học tập và giáo dục của học viên trong suốt quy trình học.

+ Giúp chuẩn đoán hoặc đo kỹ năng kĩ năng hiện tại của học viên

– ĐGĐK:+ Liên quan đến kết quả học tập và giáo dục của học viên sau từng giai đoạn học tập.

+ Giúp đánh giá hoặc đo kỹ năng, kĩ năng cuối một giai đoạn học tập của học viên.

**Thời điểm triển khai:

– ĐGTX: Suốt quy trình học tập

– ĐGĐK: Sau một giai đoạn học tập.

**Người triển khai:

– ĐGTX: GV, học viên tự đánh giá, HS đánh giá chéo, phụ huynh đánh giá, đoàn thể, xã hội đánh giá.

– ĐGĐK: GV đánh giá, nhà trường và tổ chức kiểm định những cấp đánh giá.

Ví dụ:

+ ĐGTX: Qua những câu hỏi, tỉnh huống, vấn đáp, trò chơi…. trong giờ học.

+ ĐGĐK: Qua bài kiểm tra sau mỗi giai đoạn học tập.

Câu 2:

a) Theo thầy/cô, tại sao ĐGTX lại được chú trọng trong dạy học hình thành PC, NL và cần triển khai trong suốt quy trình dạy học?

b) Theo thầy/cô, công cụ để ĐGTX và ĐGĐK có không giống nhau không và tại sao?

TL:

a, Tại vì trong quy trình đánh giá thường xuyên giáo viên phát hiện ra được những kỹ năng lỗ hỏng kiến còn thiếu sót của học viên, hay vẫn chưa đúng đắn từ đó đưa ra được những giải pháp cũng phương pháp, kĩ thuật, hình thức tổ chức để hoàn kỹ năng cho học viên.

Công cụ đánh giá và Đánh giá định kì không tồn tại gì không giống nhau vì hoàn toàn có thể sử dụng chung công cụ đánh giá chỉ không giống nhau về cách sử dụng.

Câu 3: Giả sử thầy/cô đang dạy bài học thứ nhất của chủ đề “Khám phá máy tính” trong chủ đề lớn “A. Máy tính và em”.

a) Theo thầy/cô, bài học này gồm những nội dung gì và nhằm triển khai những yêu cầu cần đạt (YCCĐ) nào của Chương trình?

b) Tại những nội dung nào của bài học, thầy/cô hoàn toàn có thể triển khai ĐGTX? với mục đích gì và triển khai thế nào?

TL:

a, Chủ để lớn A: Máy tính và em

những nội dung: Bài 1: Máy tính và những thành phần của máy tính.

Bài 2: Những máy tính thông dụng

Bài 3: Bước đầu làm quen với máy tính

Bài 4: Bảo vệ sức khỏe khi sử dụng máy tính

Bài 5: Trò chơi khám phá máy tính.

– Nhận diện và phân biệt được hình dạng thường gặp của những máy tính thông dụng như máy tính để bàn, máy tính xách tay, Tablet, Dế yêu thông minh cùng những thành phần cơ bản của chúng (màn hình, thân máy, bàn phím, chuột).

– Nêu được sơ lược về công dụng của bàn phím và chuột, màn hình và loa. Nhận biết được màn hình cảm ứng của Tablet, Dế yêu thông minh,… cũng là thiết bị tiếp nhận thông tin vào.

– Cầm được chuột đúng cách, triển khai được những thao tác cơ bản: di chuyển, nháy, nháy đúp, kéo thả chuột.

– Khởi động được máy tính. Kích hoạt được một phần mềm ứng dụng. Ra khỏi được hệ thống đang chạy theo đúng cách. Nêu được ví dụ cụ thể về những thao tác không đúng cách sẽ gây tổn hại cho thiết bị khi sử dụng.

– Biết và ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính, biết vị trí thích hợp của màn hình (với mắt, với nguồn sáng trong phòng,…). Nêu được tác hại của việc ngồi sai tư thế hoặc sử dụng máy tính quá thời gian quy định cho lứa tuổi. nhận thấy được tư thế ngồi sai khi làm việc với máy tính.

– Biết triển khai quy tắc an toàn về điện, có ý thức đề phòng tai nạn về điện khi sử dụng máy tính.

b, Tại những nội dung cần học thì có đánh giá thường xuyên với mục đích thấy sự tiến bộ của học viên và phát hiện được những kiến thực còn thiếu sót của học viên đưa ra những giải pháp giúp học viên hình thành kỹ năng chuẩn nhất.

……

Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Âm nhạc

Câu 1: Trước hết, mời quý thầy cô hãy san sẻ phản hồi của tôi về câu hỏi về Mô đun 3.0 tiếp trong tương lai:

Mời thầy/cô hãy liệt kê 03 nội dung trong Mô đun 3.0 – Kiểm tra, đánh giá học viên tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực mà thầy/cô thấy là quan trọng nhất đối với việc kiểm tra, đánh giá môn Âm nhạc.

reply:

 • Đánh giá thường xuyên: Về học tập, Về năng lực, phẩm chất.
 • Đánh giá định kỳ: Đánh giá định kì về học tập, Đánh giá định kì về năng lực, phẩm chất.
 • Đánh giá kết quả học tập.

Câu 2: Sau khi hoàn thành Mô đun 3.0, thầy/cô mong muốn tìm hiểu thêm về vấn đề gì để nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá học viên tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực? Hãy liệt kê ít nhất 3 vấn đề thầy/cô muốn tìm hiểu thêm.

reply:

Bản thân còn muốn tìm hiểu thêm về: Đánh giá cải tiến học tập, đánh giá hoạt động học tập và đánh giá không theo nghi thức.

Câu 3: Theo thầy/cô, môn Âm Nhạc trong chương trình phổ thông có những tính chất nào?

Âm nhạc là loại hình nghệ thuật sử dụng âm thanh để diễn tả cảm xúc, thái độ, nhận thức và tư tưởng của con người.

Âm nhạc là một phần thiết yếu của những nền văn hoá, gắn bó và tác động sâu sắc đến đời sống xã hội. Âm nhạc làm phong phú những giá trị tinh thần của nhân loại, là phương tiện giúp con người khám phá toàn cầu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *