Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 3 môn Tin học Tiểu học giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn reply những câu hỏi tự luận môn Tin học trong khóa tập huấn Mô đun 3 – GDPT 2018 để đạt kết quả cao trong khóa tập huấn này.

Bên cạnh đó, thầy cô rất có thể tìm hiểu thêm thêm câu hỏi tự luận môn Hoạt động trải nghiệm, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Giáo dục thể chất để có thêm kinh nghiệm, ý tưởng mới hoàn thiện bài tập của tôi. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Tin học Tiểu học

1. Giới thiệu môn học

Câu 1: Mời thầy/cô hãy liệt kê 03 nội dung trong Mô đun 3.0 – Kiểm tra, đánh giá học viên tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực mà thầy/cô thấy là quan trọng nhất đối với việc kiểm tra, đánh giá môn Tin học.

ND1: Phương pháp đánh giá

ND2: Khung năng lực và đường phát triển năng lực

ND3: Quy trình tổ chức và thực hiên hoạt động đánh giá

Câu 2: Sau khi hoàn thành Mô đun 3.0, thầy/cô mong muốn tìm hiểu thêm về vấn đề gì để nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá học viên tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực? Hãy liệt kê ít nhất 3 vấn đề thầy/cô muốn tìm hiểu thêm.

TL: Sau khi hoàn thành Mô đun 3.0 tôi mong muốn tìm hiểu thêm về những vấn đề tiếp trong tương lai để nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá học viên tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực:

 • Đánh giá định hướng sản phẩm số đối với cả hai mạch kỹ năng và kiến thức Khoa học máy tính và Tin học ứng dụng.
 • Đánh giá chú trọng khả năng tư duy máy tính đối với mạch kỹ năng và kiến thức về Khoa học máy tính (CS), cụ thể là đánh giá khả năng giải quyết vấn đề của CS Trong số đó có sử dụng hoặc không sử dụng máy tính.
 • Đánh giá chú trọng khả năng ứng dụng Tin học đối với mạch kỹ năng và kiến thức về Tin học ứng dụng (ICT), cụ thể là đánh giá khả năng giải quyết vấn đề của ICT dựa trên máy tính.

2. đặc trưng môn Tin học

Câu 1: những thầy/cô hãy trình diễn năng lực của HS ở cuối cấp tiểu học

TL:

 • học viên biết sử dụng những phầm mềm hỗ trợ học tập tạo ra được những sản phẩm đơn giản.
 • Biết sử dụng những thiết bị số thông dụng theo hướng dẫn và sẻ chia được với người thân và bè bạn….

Câu 2: những thầy/cô hãy nêu cách xác định những mốc biểu lộ trong khung năng lực tin học thành phần giữa những cấp học của môn Tin học.

TL: Để xác định được những mốc biểu lộ trong khung năng lực tin học thành phần ta cần xác định khung phát triển năng lực:

1 .Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung.

Môn Tin học góp phần tiến hành những yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo những mức độ thích hợp với môn học, cấp học đã được quy định trong Chương trình tổng thể.

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc trưng.

học viên hình thành, phát triển được năng lực tin học với năm thành phần năng lực tiếp trong tương lai:

– NLa: Sử dụng và quản lí những phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;

– NLb: Ứng xử thích hợp trong môi trường số;

– NLc: Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông;

– NLd: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học;

NLe: Hợp tác trong môi trường số.

Câu 3: Thầy/cô hãy chọn một năng lực thành tố của năng lực Tin học ở cuối cấp tiểu học và phân tích xem nó “phân bố” ở những chủ đề nào của một lớp học trong cấp tiểu học (lớp 3, lớp 4 hoặc lớp 5)

TL: Sử dụng năng lực tin học: NLb: Ứng xử thích hợp trong môi trường số;

– Lớp 3

 • Chủ đề A: Mạng máy tính và em
 • Chủ đề D. Tin học, pháp lý và văn hoá trong môi trường số

– Lớp 4: Chủ đề D. Tin học, pháp lý và văn hóa trong môi trường số.

– Lớp 5: Chủ đề D. Tin học, pháp lý và văn hóa trong môi trường số

3. Khung năng lực Tin học ở cấp Tiểu học

Câu 1: những thầy/cô hãy phân tích đặc trưng khối kết cấu kỹ năng và kiến thức của môn Tin học.

Khối kết cấu kỹ năng và kiến thức: gồm có những chủ đề xuyên suốt từ cấp tiểu học đến thpt. những chủ đề từ A đến F ở những khối lớp đều góp phần hình thành những năng lực. Trong khối kết cấu tin học những nội dung được lặp lại ở lớp những lớp nhưng được nâng cao hơn về nội dung và năng lực

– NLa: Sử dụng và quản lí những phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;

– NLb: Ứng xử thích hợp trong môi trường số;

– NLc: Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông;

– NLd: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học;

– NLe: Hợp tác trong môi trường số.

 • Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức
 • Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet
 • Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
 • Chủ đề D. Tin học, pháp lý và văn hoá trong môi trường số
 • Chủ đề E. Ứng dụng tin học
 • Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
 • Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học

Câu 2: những thầy/cô hãy trình diễn những bước xây dựng một khung năng lực tin học thành phần ở cấp tiểu học.

TL:

Bước 1: Xác định những cụm từ khóa biểu thị năng lực thành phần hay nội dung kỹ năng và kiến thức thuần túy

Bước 2: Mô tả biểu lộ cho một mốc ứng với một lớp trong khung năng lực.

Câu 3: những thầy/cô hãy trình diễn cách xác định đường phát triển của một năng lực tin học thành phần cụ thể.

TL:

 • Tìm những cụm từ khoá trong mô tả những biểu lộ yêu cầu cần đạt ở những chủ đề.
 • Tại nơi xuất hiện những cụm từ khoá đó hoặc những cụm từ tương đương rút ra được 1 biểu lộ cần tìm
 • Tập hợp toàn bộ những biểu lộ được rút ra đúng là biểu lộ của một mốc ứng với mức đang xét trong khung năng lực

Câu 4: Giả sử thầy/cô đã tiến hành xong một hoạt động đánh giá (ĐGTX hoặc ĐGĐK) sau một bài học/chủ đề cụ thể cho một lớp tiểu học (do thầy/cô chọn). Thầy/cô sẽ làm ra làm sao để biết một HS đang ở vị trí nào (mốc nào) trong Khung năng lực tin học thành phần mà bài học/chủ đề hướng tới? cho ví dụ minh họa.

TL:

Qua đánh giá tìm được những cụm từ khoá mô tả những biểu lộ cần đạt của chủ đề.

Tại nơi xuất hiện từ khoá rút ra biểu lộ.

Tập hợp những biểu lộ được rút ra đúng là biểu lộ của một mốc ứng với mốc đang xét trong khung năng lực.

Ví dụ: chủ đề A: máy tính và em

Khi đánh giá: nhận biết được những loại máy tính.

Em đạt nla: nêu được những bộ phận máy tính.

4. Định hướng đánh giá mục tiêu giáo dục

Câu 1: Thầy/cô hiểu ra làm sao là định hướng đánh giá mục tiêu giáo dục và vận dụng trong dạy học môn Tin học ở tiểu học ra làm sao?

Tl:

Định hướng đánh giá kết quả hình thành, phát triển một số phẩm chất chủ yếu: Một số chủ đề củ môn Tin học giúp giáo viên hình thành và phát triển một cách kết quả những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm. những chủ đề triệu tập vào nội dung thuật toán và lập trình ( chủ đề f), những chủ đề: D, E tạo ra nhiều tình huống bộc lộ được phẩm chất qua cách ứng xử, đặc biệt trong môi trường số. GV cần căn cứ vào những biểu lộ của phẩm chất được mô tả trong chương trình tổng thể để bồi dưỡng phẩm chất cho học viên trong suốt quá giáo dục tin học.

– Định hướng đánh giá kết quả hình thành, phát triển năng lực chung:

 • Định hướng đánh giá năng lực tự chủ và tự học trải qua dạy hoc môn Tin học.
 • Định hướng đánh giá năng lực giao tiếp hợp tác trải qua dạy học môn Tin học.
 • Định hướng đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trải qua dạy học môn Tin học.

Câu 2: Thầy cô nêu ví dụ qua đó minh chứng được:

a) rất có thể đánh giá năng lực chung tự chủ và tự học trải qua đánh giá hai năng lực NLb và NLd.

b) rất có thể đánh giá năng lực chung giao tiếp và hợp tác trải qua đánh giá Nle..

c) rất có thể đánh giá năng lực chung giải quyết vấn đề và sáng tạo trải qua đánh giá NLc.

reply:

a, NLb: biểu lộ biểu lộ thành tố của năng lực Năng lực thành tốt

 • Nêu được sơ lược lí do cần bảo vệ học viên biết khẳng định và bảo vệ Tự khẳng định và bảo vệ quyền nhu cầu và biết bảo vệ thông tin hóa của cá nhân, và nhu cầu cá nhân thích hợp với đạo chính đáng.
 • Biết và tiến hành quyền sở hửu trí tuệ đạo đức và pháp lý ở mức đơn giản
 • Biết bảo vệ sức khỏe khi sử dụng thiết bị kĩ thuật số.

b. Nle: biểu lộ biểu lộ năng lực thành tố Năng lực thành tố

 • Sử dụng được những công cụ kĩ thuật số thông
 • nhận thấy được ý nghĩa sâu sắc của giao tiếp Xác định mục đích, nội dung, phương pháp dụng theo hướng dẫn để sẻ chia, trao đổi thông trong việc đáp ứng nhu cầu của bản thân, thái độ giao tiếp tự tin với bè bạn và người thân
 • Có thói quen trao đổi, giúp xác định mục đích giúp đỡ nhau trong học tập, biết phương thức hợp tác. Cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo hướng dẫn của thầy cô.

c. Nlb biểu lộ biểu lộ năng lực thành tố Năng lực thành tố

 • Nhận biết và nêu được nhu cầu tìm kiếm thông tin Biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới từ nguồn dữ liệu số khi giải quyết công việc, tìm được đối với bản thân từ những nguồn tài liệu có sẵn theo thông tin trong máy tính và internet theo hướng dẫn hướng dẫn
 • Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận thấy vấn đề – Phát hiện và làn rõ vấn đề đơn giản và đặt được câu hỏi đề
 • Nêu được cách thức giải quyết vấn đề đơn giản theo – Đề xuất và lựa chọn hướng dẫn phương án

5. Câu hỏi tương tác

Câu hỏi: những thầy/cô hãy trình diễn những định hướng về đánh giá kết quả hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực tiếp trong tương lai trải qua dạy học môn Tin học ở tiểu học:

1) một số phẩm chất chủ yếu .

2) năng lực tự chủ và tự học

3) năng lực giao tiếp và hợp tác

4) năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

5) năng lực tin học

Nêu ví dụ minh họa cho trường hợp trên.

TL:

 1. Năng lực tự chủ và tự học.
 2. Năng lực giao tiếp và hợp tác
 3. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

6. Định hướng SDKQĐG để đổi mới PPDH môn Tin học

Câu 1: Thầy/cô hay hiểu ra làm sao về dạy học kiến tạo theo con đường biện chứng của quy trình nhận thức: “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng quay trở về thực tiễn”, cho ví dụ minh họa.

TL:

Xây dựng forums trực tuyến để cho HS bộc lộ những quan niệm của tôi theo từng chủ đề mà giáo viên đưa ra.

– Sử dụng những phần mềm để mô phỏng những nguyên lý, hoạt động, xây dựng hệ thống câu hỏi ôn tập, kiểm tra những kỹ năng và kiến thức cũ, cũng như vận dụng để khắc sâu kỹ năng và kiến thức mới cho HS.

– Mô phỏng những quy trình nguyên lý hoạt động, chuyển động phối kết hợp với để nêu vấn đề.

– Sử dụng những thư viện mô phỏng để HS kiểm tra giả thuyết, phân tích kết quả để rút ra những Tóm lại.

Câu 2: Thầy/cô hãy nêu một ví dụ Trong số đó có sự đề xuất điều chỉnh cách tổ chức dạy học dựa trên phân tích kết quả kiểm tra, đánh giá HS trước đó về hành vi, thái độ, quy trình tiến hành nhiệm vụ học tập được giao.

TL:

Ví dụ: ở chủ đề khám phá máy tính.

Hãy chỉ ra những bộ phận của máy tính: giáo viên dạy học theo kiểu thuyết trình.

Nhưng cô giáo tổ chức dưới dạng trò chơi, dùng phương pháp dạy học nhận dạng và thể hiện…..

Câu 3: những thầy/cô hãy trình diễn cơ sở của việc đổi mới phương pháp dạy học dựa vào kết quả kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển PC, NL trong môn Tin học.

Câu 4: những thầy/cô hãy trình diễn quy trình cải thiện, tìm nguyên nhân và định hướng những phương pháp dạy học chủ yếu dựa trên kết quả kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển PC, NL trong môn Tin học.

7. những PP, KT đánh giá phổ biến của môn học

Câu 1: những thầy/cô hãy tiến hành những yêu cầu sau:

1) Hãy trình diễn mục đích của ĐGTX và ĐGĐK.

2) Tại sao nói ĐGTX tiến hành được triết lí “đánh giá vì sự tiến bộ của học viên”? nêu ví dụ minh họa.

3) Hãy so sánh giữa ĐGTX và ĐGĐK được tiến hành trong dạy học môn Tin học ở TH, nêu ví dụ minh họa.

TL:

1) Mục đích của DGTX và ĐGĐK:

– Mục đích của ĐGTX đúng là cung ứng kịp thời thông tin phản hồi cho GV và HS để điều chỉnh hoạt động dạy và học, không nhằm xếp loại thành tích hay kết quả học tập.

– Mục đích của ĐGĐK là đánh giá kết quả giáo dục của học viên sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học viên so với chuẩn kỹ năng và kiến thức, kĩ năng quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất học viên.

2) ĐGTX tiến hành được triết lí “đánh giá vì sự tiến bộ của học viên là:

Mục đích đánh giá là cung ứng thông tin chính xác, kịp thời, xác định được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự tiến bộ của học viên để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh những hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, cụ thể như sau:

– Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục trong quy trình dạy học, giáo dục; kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học viên nhằm động viên, khích lệ và phát hiện những khó khăn vẫn chưa thể tự vượt qua của học viên để hướng dẫn, giúp đỡ nhằm nâng cao chất lượng, kết quả hoạt động học tập, rèn luyện của học viên; góp phần tiến hành mục tiêu giáo dục tiểu học.

– Giúp học viên có khả năng tự nhận xét, tham gia nhận xét; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ.

– Giúp cha mẹ học viên hoặc người giám hộ (tiếp trong tương lai gọi chung là cha mẹ học viên) tham gia đánh giá quy trình và kết quả học tập, rèn luyện, quy trình hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học viên; tích cực hợp tác với nhà trường trong những hoạt động giáo dục học viên.

– Giúp cán bộ quản lý giáo dục những cấp kịp thời lãnh đạo những hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá nhằm đạt kết quả giáo dục.

– Giúp những tổ chức xã hội nắm thông tin chính xác, khách quan, phát huy nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển giáo dục.

Ví dụ: Hãy chỉ ra từng bộ phận máy tính trải qua trò chơi ai nhanh nhất có thể?

+ Qua trò chơi thấy được học viên nắm được kỹ năng và kiến thức đến đâu.

3) So sánh giữa ĐGTX và ĐGĐK được tiến hành trong dạy học môn Tin học ở TH. (đã có trong video ở trên)

Sự giống nhau giữa ĐGTX và ĐGĐK:

*Mục đích:

– ĐGTX: thu nhập thông tin phản hồi hai chiều giữa HS và GV một cách kịp thời để điều chỉnh việc dạy học ngay trong quy trình học tập đang ra mắt.

– ĐGĐK: Thu thập thông tin từ HS để đánh giá thành quả học tập và giáo dục sau một giai đoạn học tập nhất định.

**Mục tiêu:

– Phát hiện, tìm ra những thiếu sót, lỗi, những nhân tố tác động đến đến kết quả giáo dục để có giải pháp, hỗ trợ kịp thời, giúp cải thiện, nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

– ĐGĐK: Xác định thành tích của học viên. Xếp loại học viên. Đưa ra Tóm lại giáo dục sau cuối.

**Chứng cứ cần thu nhập:

– ĐGTX:+ Liên quan đến kết quả học tập và giáo dục của học viên trong suốt quy trình học.

+ Giúp chuẩn đoán hoặc đo kỹ năng và kiến thức kĩ năng hiện tại của học viên

– ĐGĐK:+ Liên quan đến kết quả học tập và giáo dục của học viên sau từng giai đoạn học tập.

+ Giúp đánh giá hoặc đo kỹ năng và kiến thức, kĩ năng cuối một giai đoạn học tập của học viên.

**Thời điểm tiến hành:

– ĐGTX: Suốt quy trình học tập

– ĐGĐK: Sau một giai đoạn học tập.

**Người tiến hành:

– ĐGTX: GV, học viên tự đánh giá, HS đánh giá chéo, phụ huynh đánh giá, đoàn thể, xã hội đánh giá.

– ĐGĐK: GV đánh giá, nhà trường và tổ chức kiểm định những cấp đánh giá.

Ví dụ:

+ ĐGTX: Qua những câu hỏi, tỉnh huống, vấn đáp, trò chơi…. trong giờ học.

+ ĐGĐK: Qua bài kiểm tra sau mỗi giai đoạn học tập.

Câu 2:

a) Theo thầy/cô, tại sao ĐGTX lại được chú trọng trong dạy học hình thành PC, NL và cần tiến hành trong suốt quy trình dạy học?

b) Theo thầy/cô, công cụ để ĐGTX và ĐGĐK có không giống nhau không và tại sao?

TL:

a, Tại vì trong quy trình đánh giá thường xuyên giáo viên phát hiện ra được những kỹ năng và kiến thức lỗ hỏng kiến còn thiếu sót của học viên, hay vẫn chưa đúng đắn từ đó đưa ra được những giải pháp cũng phương pháp, kĩ thuật, hình thức tổ chức để hoàn kỹ năng và kiến thức cho học viên.

Công cụ đánh giá và Đánh giá định kì không tồn tại gì không giống nhau vì rất có thể sử dụng chung công cụ đánh giá chỉ không giống nhau về cách sử dụng.

Câu 3: Giả sử thầy/cô đang dạy bài học thứ nhất của chủ đề “Khám phá máy tính” trong chủ đề lớn “A. Máy tính và em”.

a) Theo thầy/cô, bài học này gồm những nội dung gì và nhằm tiến hành những yêu cầu cần đạt (YCCĐ) nào của Chương trình?

b) Tại những nội dung nào của bài học, thầy/cô rất có thể tiến hành ĐGTX? với mục đích gì và tiến hành ra làm sao?

TL:

a, Chủ để lớn A: Máy tính và em

những nội dung: Bài 1: Máy tính và những thành phần của máy tính.

Bài 2: Những máy tính thông dụng

Bài 3: Bước đầu làm quen với máy tính

Bài 4: Bảo vệ sức khỏe khi sử dụng máy tính

Bài 5: Trò chơi khám phá máy tính.

– Nhận diện và phân biệt được hình dạng thường gặp của những máy tính thông dụng như máy tính để bàn, máy tính xách tay, Tablet, Dế yêu thông minh cùng những thành phần cơ bản của chúng (màn hình, thân máy, bàn phím, chuột).

– Nêu được sơ lược về tác dụng của bàn phím và chuột, màn hình và loa. Nhận biết được màn hình cảm ứng của Tablet, Dế yêu thông minh,… cũng là thiết bị tiếp nhận thông tin vào.

– Cầm được chuột đúng cách, tiến hành được những thao tác cơ bản: di chuyển, nháy, nháy đúp, kéo thả chuột.

– Khởi động được máy tính. Kích hoạt được một phần mềm ứng dụng. Ra khỏi được hệ thống đang chạy theo đúng cách. Nêu được ví dụ cụ thể về những thao tác không đúng cách sẽ gây tổn hại cho thiết bị khi sử dụng.

– Biết và ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính, biết vị trí thích hợp của màn hình (với mắt, với nguồn sáng trong phòng,…). Nêu được tác hại của việc ngồi sai tư thế hoặc sử dụng máy tính quá thời gian quy định cho lứa tuổi. nhận thấy được tư thế ngồi sai khi làm việc với máy tính.

– Biết tiến hành quy tắc an toàn về điện, có ý thức đề phòng tai nạn về điện khi sử dụng máy tính.

b, Tại những nội dung cần học thì có đánh giá thường xuyên với mục đích thấy sự tiến bộ của học viên và phát hiện được những kiến thực còn thiếu sót của học viên đưa ra những giải pháp giúp học viên hình thành kỹ năng và kiến thức chuẩn nhất.

>> Tải file để tìm hiểu thêm trọn bộ câu hỏi tự luận môn Tin học Tiểu học

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *