Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 3 môn Tin học THCS mang tới gợi ý reply 34 câu hỏi tự luận môn Tin học cấp THCS trong chương trình tập huấn Mô đun 3. Giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn hoàn thiện bài kiểm tra cuối khóa tập huấn Module 3 của tớ.

Ngoài ra, thầy cô hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm gợi ý môn Âm nhạc, Hóa học để đạt kết quả cao trong lượt tập huấn này. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Tin học THCS

Câu 1: trình diễn quan điểm của thầy/cô về thuật ngữ “kiểm tra và đánh giá”?

Quan điểm của tôi về thuật ngữ “kiểm tra và đánh giá” là: Dựa vào cứ vào chuẩn kỹ năng, kĩ năng (theo định hướng tiếp cận năng lực) từng môn học, hoạt động giáo dục từng môn, từng lớp; yêu cầu cơ bản cần đạt về kỹ năng, kĩ năng, thái độ (theo định hướng tiếp cận năng lực) của HS của cấp học.

Phối hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì, giữa đánh giá của GV và tự đánh giá của HS, giữa đánh giá của nhà trường và đánh giá của gia đình, xã hội.

phối hợp giữa hình thức đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan và tự luận nhằm phát huy những điểm mạnh của mỗi hình thức đánh giá này.

Có công cụ đánh giá thích hợp nhằm đánh giá toàn diện, công minh, trung thực, có khả năng phân loại, giúp GV và HS điều chỉnh kịp thời việc dạy và học.

Cả 2 cách đánh giá đều theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS chú trọng đến đánh giá quy trình để phát hiện kịp thời sự tiến bộ của HS và vì sự tiến bộ của HS, từ đó điều chỉnh và tự điều chỉnh kịp thời hoạt động dạy và hoạt động học trong quy trình dạy học.

Nhưng đánh giá hiện đại có phần điểm mạnh hơn vì đảm bảo chất lượng và kết quả của đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực đòi hỏi phải vận dụng cả 3 triết lí: Đánh giá vì học tập, Đánh giá là học tập, Đánh giá kết quả học tập

Câu 2: Theo thầy/cô năng lực học viên được thể hiện thế nào, thể hiện ra sao?

Năng lực học viên được thể hiện:

 1. Khả năng tái hiện kỹ năng đã học
 2. Giải quyết vấn đề trong tình huống mang tính thực tiễn
 3. Vận dụng những kỹ năng, kĩ năng đã được học ở nhà trường, vừa phải dùng những kinh nghiệm của bản thân thu được từ những trải nghiệm phía bên ngoài nhà trường (gia đình, xã hội và xã hội)

Câu 3: Nguyên tắc kiểm tra đánh giá có ý nghĩa sâu sắc thế nào trong kiểm tra đánh giá năng lực học viên?

KTĐG theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS THCS cần đảm bảo những nguyên tắc sau:

 • Đảm bảo tính toàn diện và linh hoạt
 • Đảm bảo tính phát triển HS
 • Đảm bảo đánh giá trong bối cảnh thực tiễn
 • Đảm bảo thích hợp với đặc trưng môn học

Về mặt phát triển năng lực nhận thức giúp học viên có điều kiện tiến hành những hoạt động trí tuệ như ghi nhớ, tái hiện, chính xác hóa, khái quát hóa, hệ thống hóa kỹ năng, tạo điều kiện cho học viên phát triển tư duy sáng tạo, linh hoạt vận dụng kỹ năng để giải quyết những tình huống thực tại.

Câu 4: Tại sao hoàn toàn có thể nói quy trình 7 bước kiểm tra, đánh giá năng lực học viên tạo ra vòng tròn khép kín?

Với 7 bước kiểm tra, đánh giá năng lực tạo ra vòng tròn khép kín vì 7 bước trên hoàn toàn có thể đánh giá kết quả học tập theo định hướng tiếp cận năng lực cần chú trọng vào khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những tình huống ứng dụng không giống nhau. Hay nói cách khác, đánh giá theo năng lực là đánh giá kỹ năng, kĩ năng và thái độ trong những bối cảnh có ý nghĩa sâu sắc. Đánh giá kết quả học tập của học viên đối với những môn học và hoạt động giáo dục theo quy trình hay ở mỗi giai đoạn học tập đó là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ tiến hành mục tiêu dạy học về kỹ năng, kĩ năng, thái độ và năng lực, đồng thời có vai trò quan trọng trong việc cải thiện kết quả học tập của học viên.

Câu 5: Thầy, cô hiểu thế nào là đánh giá thường xuyên?

Đánh giá thường xuyên hay còn gọi là đánh giá quy trình là hoạt động đánh giá ra mắt trong quy trình tiến hành hoạt động giảng dạy môn học, cung ứng thông tin phản hồi cho GV và HS nhằm mục tiêu cải thiện hoạt động giảng dạy, học tập. Đánh giá thường xuyên chỉ những hoạt động kiểm tra đánh giá được tiến hành trong quy trình dạy học, có ý nghĩa sâu sắc phân biệt với những hoạt động kiểm tra đánh giá trước khi bắt đầu quy trình dạy học một môn học nào đó

Câu 6: Thầy, cô hiểu thế nào là đánh giá định kì?

Đánh giá định kì là đánh giá kết quả giáo dục của HS sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của HS so với yêu cầu cần đạt so với qui định trong chương trình giáo dục phổ thông và sự hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất HS.

Câu 7: Thầy cô hãy cho biết câu hỏi tự luận có những dạng nào? đặc trưng của mỗi dạng đó?

Câu tự luận thể hiện ở hai dạng:

Thứ nhất là câu có sự reply mở rộng, là loại câu có phạm vi rộng và khái quát. HS tự do diễn đạt tư tưởng và kỹ năng.

Thứ hai là câu tự luận reply có giới hạn, những câu hỏi được diễn đạt chi tiết, phạm vi câu hỏi được nêu rõ để người reply biết được phạm vi và độ dài ước chừng của câu reply. Bài kiểm tra với loại câu này thường có nhiều câu hỏi hơn so với bài kiểm tra tự luận có câu hỏi mở rộng.

Câu 7: Phương pháp kiểm tra viết trong môn Tin học có đặc trưng gì?

Hãy nêu ví dụ về một bài tập thực hành và phân tích bài tập thực hành này thành những yêu cầu cụ thể sao cho từng yêu cầu tương đương với một câu hỏi trong bài tập tự luận.

Kiểm tra “viết” có Xu thế tiến hành trên máy tính, mạng máy tính hoặc Internet. Trong môi trường này, phương pháp kiểm tra “viết” dạng trắc nghiệm được ưu tiên sử dụng. Tuy nhiên, nếu việc dạy học được tổ chức “Học phối hợp” (Blended Learning) trên những website do GV Tin học tạo ra hoặc trên những hệ thống Quản lí học tập – LMS (Learning Management System), thì phương pháp kiểm tra viết dạng tự luận cũng thường được tiến hành. những hệ thống LMS cung ứng công cụ Assignment để giao và thu bài bài kiểm tra tự luận.

Ví dụ về một bài tập thực hành và phân tích bài tập thực hành này thành những yêu cầu cụ thể sao cho từng yêu cầu tương đương với một câu hỏi trong bài tập tự luận:

 • Viết chương trình tìm UCLN, BCNN của 2 số a và b
 • Em hãy nêu thuật toán (những bước) để tìm UCLN và BCNN của 2 số a và b

Câu 8: Thầy, cô thường sử dụng phương pháp đánh giá bằng quan sát trong dạy học thế nào?

Quan sát là quy trình đòi hỏi trong thời gian quan sát, GV phải để ý đến những hành vi của HS như: phát âm sai từ trong môn tập đọc, sự tương tác (tranh luận, san sẻ những suy nghĩ, biểu lộ cảm xúc…) giữa những em với nhau trong nhóm, nói chuyện riêng trong lớp, bắt nạt những HS khác, mất triệu tập, có vẻ mặt căng thẳng, lo lắng, lúng túng,.. hay hào hứng, giơ tay phát biểu trong giờ học, ngồi im thụ động hoặc không ngồi yên được quá ba phút…

Quan sát sản phẩm: HS phải tạo ra sản phẩm cụ thể, là minh chứng của sự vận dụng những kỹ năng đã học.

Câu 9: Thầy, cô thường sử dụng phương pháp đánh giá bằng quan sát trong dạy học thế nào?

Đánh giá bằng quan sát là phương pháp GV đặt câu hỏi và HS reply câu hỏi (hoặc ngược lại), nhằm rút ra những Tóm lại, những tri thức mới mà HS cần nắm, hoặc nhằm tổng kết, củng cố, kiểm tra mở rộng, đào sâu những tri thức mà HS đã học. Phương pháp đặt câu hỏi vấn đáp cung ứng rất nhiều thông tin chính thức và không chính thức về HS. Việc làm chủ, thành thạo những kĩ thuật đặt câu hỏi đặc biệt có ích trong những lúc dạy học.

Câu 10: thực tại dạy học thầy, cô đã sử dụng phương pháp đánh giá hồ sơ học tập cho học viên thế nào?

Đánh giá qua hồ sơ là sự theo dõi, trao đổi những ghi chép, lưu giữ của chính HS về những gì những em đã nói, đã làm, cũng như ý thức, thái độ của HS với quy trình học tập của tớ cũng như với mọi người… Qua đó giúp HS thấy được những tiến bộ của tớ, và GV thấy được khả năng của từng HS, từ đó GV sẽ có những điều chỉnh cho thích hợp hoạt động dạy học và giáo dục.

những loại hồ sơ học tập:

 • Hồ sơ tiến bộ: gồm có những bài tập, những sản phẩm HS tiến hành trong quy trình học và trải qua đó, người dạy, HS đánh giá quy trình tiến bộ mà HS đã đạt được. Để thể hiện sự tiến bộ, HS cần phải có những minh chứng như: Một số phần trong những bài tập, sản phẩm hoạt động nhóm, sản phẩm hoạt động cá nhân (giáo án cá nhân), nhận xét hoặc ghi nhận của thành viên khác trong nhóm.
 • Hồ sơ quy trình: Là hồ sơ tự theo dõi quy trình học tập của HS, học ghi lại những gì mình đã học được hoặc vẫn chưa học được về kỹ năng, kĩ năng, thái độ của những môn học và xác định cách điều chỉnh như điều chỉnh cách học, cần đầu tư thêm thời gian, cần sự hỗ trợ của giảng viên hay những bạn trong nhóm…
 • Hồ sơ mục tiêu: HS tự xây dựng mục tiêu học tập cho mình trên cơ sở tự đánh giá năng lực bản thân. Khác với hồ sơ tiến bộ, hồ sơ mục tiêu được tiến hành bằng việc nhìn nhận, phân tích, đối chiếu nhiều môn với nhau. Từ đó, HS tự đánh giá về khả năng học tập của tớ nói chung, tốt hơn hay kém đi, môn học nào còn hạn chế…, sau đó, xây dựng kế hoạch hướng tới việc nâng cao năng lực học tập của tớ.
 • Hồ sơ thành tích: HS tự đánh giá về những thành tích học tập nổi trội của tớ trong quy trình học. trải qua những thành tích học tập, họ tự khám phá những khả năng, tiềm năng của bản thân, như năng khiếu về Ngôn ngữ, Toán học, Vật lí, Âm nhạc… không chỉ có giúp HS tự tin về bản thân, hồ sơ thành tích giúp họ tự định hướng và xác đinh giải pháp phát triển, khai thác tiềm năng của bản thân trong thời gian tiếp theo.

Câu 11: Theo thầy/cô sử dụng phương pháp đánh giá sản phẩm hoàn toàn có thể đánh giá được năng lực chung và phẩm chất của học viên không?

Sử dụng phương pháp đánh giá sản phẩm hoàn toàn có thể đánh giá được năng lực chung và phẩm chất của học viên là:

Đánh giá sản phẩm số là một đặc trưng quan trọng trong dạy học Tin học.

Khi đánh giá sản phẩm số thường sử dụng 2 bộ công cụ tiếp sau này:

Bộ công đánh giá sản phẩm gồm: Phiếu hướng dẫn tự đánh giá sản phẩm nhóm Bảng tự đánh giá sản phẩm nhóm.

Bộ công cụ đánh giá hoạt động nhóm gồm: Phiếu hướng dẫn tự đánh giá hoạt động nhóm Bảng tự đánh giá hoạt động nhóm.

 • những thành viên trong nhóm trao đổi, tranh luận và tương tác, hỗ trợ nhau trong quy trình tạo sản phẩm chung
 • HS tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau
 • HS tự chủ, giao tiếp
 • Giải quyết vấn đề theo nhiều cách không giống nhau có sáng tạo

Câu 12: Theo thầy/cô sử dụng phương pháp đánh giá sản phẩm hoàn toàn có thể đánh giá được năng lực chung và phẩm chất của học viên không?

Sử dụng phương pháp đánh giá sản phẩm hoàn toàn có thể đánh giá được năng lực chung và phẩm chất của học viên vì thành quả của sản phẩm hoàn toàn có thể đòi hỏi sự hợp tác giữa những HS và nhóm HS, hay cá nhân trải qua đó mà GV hoàn toàn có thể đánh giá được năng lực vận dụng kỹ năng vào thực tiễn của HS.

Câu 13: Về mục tiêu đánh giá; căn cứ đánh giá; phạm vi đánh giá; đối tượng đánh giá theo chương trình GDPT cũ với chương trình GDPT 2018 có gì không giống nhau?

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trình diễn về định hướng đánh giá kết quả giáo dục theo một số điểm chính như sau:

Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục là cung ứng thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của HS để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh những hoạt động dạy học, quản lí và phát triển chương trình, bảo đảm sự tiến bộ của từng HS và nâng cao chất lượng giáo dục.

Căn cứ đánh giá là những yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được qui định trong chương trình tổng thể và những chương trình môn học, hoạt động giáo dục.

Phạm vi đánh giá gồm có những môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, môn học và chuyên đề học tập lựa chọn và môn học tự chọn.

Đối tượng đánh giá là sản phẩm và quy trình học tập, rèn luyện của HS.

Kết quả giáo dục được đánh giá bằng những hình thức định tính và định lượng trải qua đánh giá thường xuyên, định kì ở cơ sở giáo dục, những kì đánh giá trên diện rộng ở cấp vương quốc, cấp địa phương và những kì đánh giá quốc tế. Cùng với kết quả những môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, những môn học và chuyên đề học tập lựa chọn, kết quả những môn học tự chọn được sử dụng cho đánh giá kết quả học tập chung của HS trong từng năm học và trong cả quy trình học tập.

Việc đánh giá thường xuyên do GV phụ trách môn học tổ chức, phối hợp đánh giá của GV, của cha mẹ HS, của bản thân HS được đánh giá và của những HS khác.

Việc đánh giá định kì do cơ sở giáo dục tổ chức để phục vụ công tác quản lí những hoạt động dạy học, bảo đảm chất lượng ở cơ sở giáo dục và phục vụ phát triển chương trình.

Việc đánh giá trên diện rộng ở cấp vương quốc, cấp địa phương do tổ chức khảo thí cấp vương quốc hoặc cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức để phục vụ công tác quản lí những hoạt động dạy học, bảo đảm chất lượng đánh giá kết quả giáo dục ở cơ sở giáo dục, phục vụ phát triển chương trình và nâng cao chất lượng giáo dục.

Phương thức đánh giá bảo đảm độ tin cậy, khách quan, thích hợp với từng lứa tuổi, từng cấp học, không mượn áp lực lên HS, hạn chế tiêu tốn cho ngân sách nhà nước, gia đình HS và xã hội.

Câu 14: Hãy tóm lược lại “Định hướng đánh giá kết quả giáo dục trong dạy học môn Tin học theo Chương trình GDPT 2018” theo cách hiểu của thầy, cô?

Chương trình môn Tin học (2018) đã nêu một số định hướng chung về đánh giá kết quả giáo dục trong môn Tin học như sau:

 • Đánh giá thường xuyên (ĐGTX) hay đánh giá định kì (ĐGĐK) đều bám sát năm thành phần của năng lực tin học và những mạch nội dung DL, ICT, CS, đồng thời cũng dựa vào những thể hiện năm phẩm chất chủ yếu và ba năng lực chung được xác định trong chương trình tổng thể.
 • với những chủ đề có trọng tâm là ICT, cần coi trọng đánh giá khả năng vận dụng kỹ năng kĩ năng làm ra sản phẩm. với những chủ đề có trọng tâm là CS, chú trọng đánh giá năng lực sáng tạo và tư duy có tính hệ thống. Với mạch nội dung DL, phải phối hợp đánh giá cách HS xử lí tình huống cụ thể với đánh giá trải qua quan sát thái độ, tình cảm, hành vi ứng xử của HS trong môi trường số. GV cần lập hồ sơ học tập dưới dạng cơ sở dữ liệu đơn giản để lưu trữ, update kết quả ĐGTX đối với mỗi HS trong cả quy trình học tập của năm học, cấp học.
 • Tóm lại đánh giá của GV về năng lực tin học của mỗi HS dựa trên sự tổng hợp những kết quả ĐGTX và kết quả ĐGĐK.

Việc đánh giá cần lưu ý những điểm sau:

 • Đánh giá năng lực tin học trên diện rộng phải căn cứ YCCĐ đối với những chủ đề bắt buộc; tránh xây dựng công cụ đánh giá dựa vào nội dung của chủ đề lựa chọn cụ thể.
 • Cần tạo thời điểm cho HS đánh giá chất lượng sản phẩm bằng phương pháp khuyến khích HS giới thiệu rộng rãi sản phẩm số của tớ cho bè bạn, thầy cô và người thân để nhận được nhiều nhận xét góp ý.
 • Để đánh giá chính xác và khách quan hơn, GV thu thập thêm thông tin bằng phương pháp tổ chức những buổi giới thiệu sản phẩm số do HS làm ra, khích lệ HS tự do trao đổi tranh luận với nhau hoặc với GV.

Câu 15: Theo thầy/cô với mỗi chủ đề/bài học có cần phải xác định được cả 5 thành phần năng lực Tin học hay không? Tại sao?

Với mỗi chủ đề/bài học cần xác định được cả 5 năng lực Tin học Vì hoàn toàn có thể tóm tắc 5 cấu thành năng lực trên như sau: (1) năng lực sử dụng, khai thác, quản lý; (2) năng lực nhận biết, ứng xử có văn hóa và an toàn; (3) năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề; (4) năng lực tự học; (5) năng lực san sẻ, hợp tác trong xã hội nhà trường và xã hội.

Câu 16: Thầy, cô hiểu thế nào về câu hỏi “tổng hợp” và câu hỏi “đánh giá”?

Câu hỏi “tổng hợp” nhằm kiểm tra khả năng của HS hoàn toàn có thể đưa ra dự đoán, cách giải quyết vấn đề, những câu reply hoặc đề xuất có tính sáng tạo.

>> Tác dụng đối với HS: Kích thích sự sáng tạo của HS, hướng những em tìm ra nhân tố mới

Câu hỏi “đánh giá” nhằm kiểm tra khả năng đóng góp ý kiến, sự phán đoán của HS trong việc nhận định, đánh giá những ý tưởng phát minh, sự kiện, hiện tượng,… dựa trên những tiêu chuẩn đã đưa ra.

>> Tác dụng đối với HS: Thúc đẩy sự tìm tòi tri thức, sự xác định giá trị của HS.

Câu 17: Thầy, cô hãy đặt 3 câu hỏi cho mục tiêu khai thác kỹ năng trong dạy học môn Tin học?

Câu 1: Em hiểu thế nào về thuật toán trong tin học

Câu 2: Cho biết ưu và khuyết điểm của 3 kiểu kết nội (thẳng, sao, vòng)

Câu 3: Ngoài trình duyệt Web IE, Google Chrome, CocCoc em hãy kể tên 3 trình duyệt Web khác?

Câu 18: Thầy, cô hãy đặt 2 câu hỏi nhằm lôi cuốn sự để ý của HS ở đầu giờ học một bài học mà những thầy cô lựa chọn?

Câu 1: Làm cách nào để tạo ra video Đoạn phim lôi cuốn người xem?

Câu 2: Làm cách nào để viết trò chơi giúp những bé học viên tiểu học, học những phép toán cơ bản?

Câu 19: Thầy, cô hãy trình diễn hiểu biết của tớ về sự việc xây dựng bài tập tình huống?

Cần liên hệ với kinh nghiệm hiện tại cũng như cuộc sống, nghề nghiệp trong tương lai của HS

 • hoàn toàn có thể diễn giải theo cách nhìn của HS và để mở nhiều hướng giải quyết
 • Chứa đựng xích míc và vấn đề hoàn toàn có thể liên quan đến nhiều phương diện
 • Cần vừa tầm sức và hoàn toàn có thể giải quyết trong những điều kiện cụ thể
 • cần phải hoàn toàn có thể có nhiều cách giải quyết không giống nhau
 • Có tính giáo dục, có tính khái quát hóa, có tính thời sự
 • cần phải có những tình tiết, bao hàm những trích dẫn.

Câu 20: Thầy, cô hãy trình diễn hiểu biết của tớ về sự việc xây dựng bài tập tình huống?

Bài tập tình huống không tồn tại sẵn mà GV cần xây dựng (tình huống giả định) hoặc lựa chọn trong thực tiễn (tình huống thực). Cả hai trường hợp này, GV phải tuân thủ một số yêu cầu sau:

 • Cần liên hệ với kinh nghiệm hiện tại cũng như cuộc sống, nghề nghiệp trong tương lai của HS
 • hoàn toàn có thể diễn giải theo cách nhìn của HS và để mở nhiều hướng giải quyết
 • Chứa đựng xích míc và vấn đề hoàn toàn có thể liên quan đến nhiều phương diện
 • Cần vừa tầm sức và hoàn toàn có thể giải quyết trong những điều kiện cụ thể
 • cần phải hoàn toàn có thể có nhiều cách giải quyết không giống nhau
 • Có tính giáo dục, có tính khái quát hóa, có tính thời sự
 • cần phải có những tình tiết, bao hàm những trích dẫn.

Thầy, cô hãy nêu 03 ví dụ tương ứng với những loại bài tập sau

 • Bài tập ra quyết định
 • Bài tập phát hiện vấn đề
 • Bài tập tìm cách giải quyết vấn đề
 • Bài tập ra quyết định

Với 2 thuật toán tìm UCLN bằng phương pháp hiệu và chia lấy dư, em hãy chọn một thuật toán để viết chương trình.

 • Bài tập phát hiện vấn đề

Số nguyên tố là số chia hết cho 1 và chính nó (2,3,5,7,11…) Em hãy tìm ra quy luật số (dấu hiệu nhận biết) để rút ngắn thời gian tìm số nguyên tố

 • Bài tập tìm cách giải quyết vấn đề

Với thuật toán tính tổng những số từ 1 đến n. Em hãy cải tiến để viết chương trình tính tổng từ n đến m

Câu 21: Thầy, cô hãy trình diễn hiểu biết của tớ về sự việc xây dựng bài tập tình huống?

Bài tập tình huống không tồn tại sẵn mà GV cần xây dựng (tình huống giả định) hoặc lựa chọn trong thực tiễn (tình huống thực). Cả hai trường hợp này, GV phải tuân thủ một số yêu cầu sau:

 • Cần liên hệ với kinh nghiệm hiện tại cũng như cuộc sống, nghề nghiệp trong tương lai của HS
 • hoàn toàn có thể diễn giải theo cách nhìn của HS và để mở nhiều hướng giải quyết
 • Chứa đựng xích míc và vấn đề hoàn toàn có thể liên quan đến nhiều phương diện
 • Cần vừa tầm sức và hoàn toàn có thể giải quyết trong những điều kiện cụ thể
 • cần phải hoàn toàn có thể có nhiều cách giải quyết không giống nhau
 • Có tính giáo dục, có tính khái quát hóa, có tính thời sự
 • cần phải có những tình tiết, bao hàm những trích dẫn.

Bài tập ra quyết định:

Nếu bạn thấy trong tuần có một chỉ số quan trọng sụt giảm mạnh, những bạn sẽ hành động thế nào?

Bài tập phát hiện vấn đề

Khi chúng ta tiếp xúc với người bị nhiễm Covid, bạn phải làm gì?

Bài tập tìm cách giải quyết vấn đề:

Tại sao bạn lại không thể dậy sớm để đi làm vào mỗi buổi sáng?

Câu 22: Xây dựng đề kiểm tra trong dạy học môn Tin học

Qui trình xây dựng những đề kiểm tra dùng trong kiểm tra đánh giá một môn học đạt được mức độ tiêu chuẩn hóa nói chung cũng khá phức tạp. Qui trình thường gồm có những bước tiếp sau này:

Bước 1: Xác định những mục tiêu đánh giá

Bước 2: Thiết lập ma trận đề kiểm tra (ma trận đặc tả và ma trận câu hỏi)

Bước 3: Biên soạn những dạng câu hỏi theo ma trận đề

Bước 4: Xây dựng đề kiểm tra và hướng dẫn chấm

Bước 5: Thử nghiệm phân tích kết quả, điều chỉnh và hoàn thiện đề

Câu 23:

Sử dụng những sản phẩm học tập để giúp GV đánh giá sự tiến bộ của HS, đánh giá năng lực vận dụng, năng lực hành động thực tiễn, kích thích động cơ, hứng thú học tập cho HS, phát huy tính tích tự lực, ý thức trách nhiệm, sáng tạo, phát triển năng lực giải quyết vấn đề phức hợp, phát triển năng lực cộng tác làm việc, rèn luyện tính bền chắc, kiên nhẫn, phát triển năng lực đánh giá cho HS

Câu 24: Hãy trình diễn cách sử dụng sản phẩm học tập trong kiểm tra đánh giá?

Sử dụng những sản phẩm học tập để đánh giá sau khi HS kết thúc một quy trình tiến hành những hoạt động học tập ở trên lớp, trong phòng thí nghiệm hay trong thực tiễn. GV sử dụng sản phẩm học tập để đánh giá sự tiến bộ của HS và khả năng vận dụng kỹ năng, kĩ năng, thái độ vào trong những hoạt động thực hành, thực tiễn.

Để việc đánh giá sản phẩm được thống nhất về tiêu chuẩn và những mức độ đánh giá, GV hoàn toàn có thể thiết kế thang đo. Thang đo sản phẩm là một loạt mẫu sản phẩm có mức độ chất lượng từ thấp đến cao. Khi đánh giá, GV so sánh sản phẩm của HS với những sản phẩm mẫu chỉ mức độ trên thang đo để tính điểm.

GV hoàn toàn có thể thiết kế Rubric định lượng và Rubric định tính để đánh giá sản phẩm học tập của HS.

Câu 25: Thầy cô hãy cho biết quan điểm của tớ về mục đích sử dụng hồ sơ học tập?

Hồ sơ học tập hoàn toàn có thể được sử dụng với nhiều mục đích không giống nhau, nhưng hai mục đích chính của hồ sơ học tập là:

 • Trưng bày/giới thiệu thành tích của HS: Với mục đích này, hồ sơ học tập chứa đựng những bài làm, sản phẩm tốt nhất, mang tính điển hình của HS trong quy trình học tập môn học. Nó được dùng cho việc khen ngợi, biểu dương thành tích mà HS đạt được. Nó cũng hoàn toàn có thể dùng trong đánh giá tổng kết hoặc trưng bày, giới thiệu cho người khác xem.
 • chứng tỏ sự tiến bộ của HS về một chủ đề/lĩnh vực nào đó theo thời gian. Loại hồ sơ học tập này thu thập những mẫu bài làm liên tục của HS trong một giai đoạn học tập nhất định để chẩn đoán khó khăn trong học tập, hướng dẫn cách học tập mới, qua đó cải thiện việc học tập của những em. Đó là những bài làm, sản phẩm được cho phép GV, bản thân HS và những lực lượng khác có liên quan nhìn thấy sự tiến bộ và sự cải thiện việc học tập theo thời gian ở HS.

Câu 26: Theo thầy, cô hồ sơ học tập nên quản lý thế nào?

Hồ sơ phải được phân loại và sắp xếp khoa học:

 • Xếp loại theo tính chất của sản phẩm theo những dạng thể hiện không giống nhau: những bài làm, bài viết, ghi chép được xếp riêng, những băng đĩa ghi hình, ghi âm được xếp riêng rẽ.
 • Xếp theo thời gian: những sản phẩm trên lại được sắp xếp theo trình tự thời gian để dễ dàng theo dõi sự tiến bộ của HS theo từng giai đoạn. Khi lựa chọn sản phẩm đưa vào hồ sơ cần phải có mô tả sơ lược về ngày làm bài, ngày nộp bài và ngày đánh giá. Đặc biệt nếu là hồ sơ nhằm đánh giá sự tiến bộ của HS mà không ghi ngày tháng cho những sản phẩm thì rất khó để tiến hành đánh giá. Tốt nhất nên có mục lục ở đầu mỗi hồ sơ để dễ theo dõi.

Câu 27: Thầy, cô hãy trình diễn hiểu biết của tớ về bảng kiểm?

Bảng kiểm là một danh sách ghi lại những tiêu chuẩn (về những hành vi, những đặc trưng… mong đợi) có được thể hiện hoặc được tiến hành hay không.

Câu 28: Bảng kiểm trong dạy học theo chương trình GDPT cũ với chương trình GDPT 2018 có gì khác?

Sự không giống nhau giữa Bảng kiểm trong dạy học theo chương trình GDPT cũ với chương trình GDPT 2018 là:

Trong chương trình GDPT 2018 thì Bảng kiểm được sử dụng trong quy trình GV quan sát những thao tác tiến hành, những hoạt động trong quy trình học viên tiến hành những nhiệm vụ cụ thể như: làm việc nhóm, thuyết trình, đóng vai, thực hành…

Bảng kiểm còn dùng trong đánh giá sản phẩm do HS làm ra theo yêu cầu, nhiệm vụ của GV và những nhóm đánh giá lẫn nhau

Câu 29: Thầy cô hãy nêu ví dụ về một bảng kiểm phối hợp tự đánh giá hoạt động nhóm.

BÀI TẬP 2 – HK2 KHỐI 9 THỰC HÀNH POWERPOINT

CHỦ ĐỀ: CHỮ HIẾU TRONG GIỚI TRẺ NGÀY NAY

BẢNG KIỂM THỰC HÀNH SỬ DỤNG những HIỆU ỨNG

stt Nội dung Xác nhận Điểm
1 Nhóm hiệu ứng chuyển trang
Onclick
After
Âm thanh
2 Nhóm hiệu ứng cho đối tượng
Antrance
Emphasis
Exit
Motion Path
3 thiết lập thêm tùy chọn
After Previous
With Previous
Delay

Câu 30: Thầy, cô hãy trình diễn hiểu biết của tớ về thang đánh giá?

Thang đánh giá là công cụ đo lường mức độ mà HS đạt được ở mỗi đặc trưng, hành vi về khía cạnh/lĩnh vực cụ thể nào đó.

Có 3 hình thức thể hiện cơ bản của thang đánh giá là thang dạng số, thang dạng đồ thị và thang dạng mô tả.

Câu 31: Theo thầy, cô thang đánh giá nên chia thành thang có 3 mức hay 5 mức? Vì sao?

Thang đánh giá nên chia thành thang có 3 mức vì chúng thể hiện sự phối hợp 3 dạng thang đánh giá là thang dạng số, thang dạng đồ thị và thang dạng mô tả.

Câu 32: Thầy/cô cho ý kiến về sự việc sử dụng rubric cho học viên đánh giá đồng đẳng về mặt định tính được kết quả?

Việc sử dụng rubric cho học viên đánh giá đồng đẳng về mặt định tính được kết quả vì Rubric được sử dụng rộng rãi để đánh giá những sản phẩm của học viên về:

 • quy trình hoạt động, đánh giá sản phẩm
 • Đánh giá cả thái độ và hành vi về những phẩm chất cụ thể.
 • Rubric được sử dụng để đánh giá cả định đính và định lượng

HS cùng tham gia xây dựng tiêu chuẩn đánh giá những bài tập/nhiệm vụ để họ tập làm quen và biết cách sử dụng những tiêu chuẩn trong đánh giá. Thiết kế phiếu đánh giá theo tiêu chuẩn

Câu 33: Để đánh giá một rubric tốt thầy, cô sẽ đánh giá theo những tiêu chuẩn nào?

Để đánh giá một rubric tốt thì Rubric được đánh giá theo những tiêu chuẩn

 • Thể hiện đúng trọng tâm những khía cạnh quan trọng của hoạt động/sản phẩm cần đánh giá.
 • Mỗi tiêu chuẩn phải đảm bảo tính riêng biệt, đặc trưng cho một dấu hiệu nào đó của hoạt động/sản phẩm cần đánh giá
 • tiêu chuẩn đưa ra phải quan sát và đánh giá được

Câu 34: Vấn đề nào thầy, cô cho là khó khăn nhất lúc xây dựng rubric đánh giá?

Khó khăn nhất lúc xây dựng rubric đánh giá là mất nhiều thời gian để xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và khi đánh giá.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *