Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 3 môn Sinh học THPT mang tới gợi ý reply 28 câu hỏi tự luận môn Sinh học cấp THPT trong chương trình tập huấn Mô đun 3. Giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn hoàn thiện bài kiểm tra cuối khóa tập huấn Module 3 của tôi.

Ngoài ra, thầy cô rất có thể tìm hiểu thêm thêm môn Lịch sử, Vật lý, Ngữ văn, cùng hướng dẫn học Mô đun 3, câu hỏi ôn tập Mô đun 3. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Sinh học THPT tìm hiểu thêm

Câu 1. Tại sao nói: Kiểm tra, đánh giá là đầu tàu lôi kéo mọi hoạt động khác trong giáo dục?

Kiểm tra, đánh giá là đầu tàu lôi kéo mọi hoạt động khác trong giáo dục vì:

 • Ở cấp độ quản lí nhà nước, kiểm tra, đánh giá nhằm xây dựng chính sách và chiến lược đầu tư, phát triển giáo dục, người tiêu dùng thông tin thường là phòng, sở, Bộ Giáo dục và đào tạo, đánh giá thường mang tính tổng hợp, theo diện rộng và đảm bảo tính tiêu chuẩn hóa.
 • Ở cấp độ nhà trường, lớp học, kiểm tra, đánh giá phục vụ 3 mục đích: Hỗ trợ hoạt động dạy và học; Cho điểm cá nhân, xác định thành quả học tập của HS để phân loại, chuyển lớp, cấp bằng; Hỗ trợ nhà trường đáp ứng đòi hỏi giải trình với xã hội.
 • Ở cấp độ chương trình đào tạo, kiểm tra, đánh giá nhằm điều chỉnh đối với chương trình, phương pháp dạy học và phương pháp kiểm tra đánh giá… để mang lại kết quả giáo dục cao nhất.

Câu 2. Việc tăng cường đánh giá thường xuyên trong dạy học hiện nay là theo những quan điểm đánh giá nào? Vì sao?

* Việc tăng cường đánh giá thường xuyên trong dạy học hiện nay là theo những quan điểm đánh giá sau:

a) Đánh giá vì học tập: ra mắt thường xuyên trong quy trình dạy học (đánh giá quy trình) nhằm phát hiện sự tiến bộ của HV, từ đó hỗ trợ, điều chỉnh quy trình dạy học. Việc đánh giá nhằm cung ứng thông tin để GV và HV cải thiện chất lượng dạy học. Việc chấm điểm (cho điểm và xếp loại) không nhằm để so sánh giữa những HV với nhau mà để làm nổi trội những điểm mạnh và điểm yếu của mỗi HV và cung ứng cho họ thông tin phản hồi để tiếp tục việc học của tôi ở những giai đoạn học tập tiếp theo. GV vẫn giữ vai trò chủ đạo trong đánh giá kết quả học tập, nhưng HV cũng được tham gia vào quy trình đánh giá. HV rất có thể tự đánh giá hoặc đánh giá lẫn nhau dưới sự hướng dẫn của GV, qua đó họ tự đánh giá được khả năng học tập của tôi để điều chỉnh hoạt động học tập được tốt hơn.

b) Đánh giá là học tập: nhìn nhận đánh giá với tư cách như là một quy trình học tập. HV cần nhận thức được những nhiệm vụ đánh giá cũng đúng là công việc học tập của họ. Việc đánh giá cũng được ra mắt thường xuyên, liên tục trong quy trình học tập của HV. Đánh giá là học tập triệu tập vào bồi dưỡng khả năng tự đánh giá của HV (với hai hình thức đánh giá cơ bản là tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng) dưới sự hướng dẫn của GV và có phối kết hợp với sự đánh giá của GV. Qua đó, HV học được cách đánh giá, tự phản hồi với bản thân xem kết quả học tập của tôi đến đâu, tốt hay vẫn chưa, tốt ra sao. Ở đây, HV giữ vai trò chủ đạo trong quy trình đánh giá. Họ tự giám sát hoặc theo dõi quy trình học tập, tự so sánh, đánh giá kết quả học tập của tôi theo những tiêu chuẩn do GV cung ứng và sử dụng kết quả đánh giá ấy để điều chỉnh cách học. Kết quả đánh giá này không được ghi vào học bạ mà chỉ có vai trò như một nguồn thông tin để HV tự ý thức khả năng học tập của tôi đang ở mức độ nào, từ đó thiết lập mục tiêu học tập cá nhân và lên kế hoạch học tập tiếp theo.

c) Đánh giá kết quả học tập: có mục tiêu chủ yếu là đánh giá tổng kết, xếp loại, lên lớp và chứng nhận kết quả. Đánh giá kết quả học tập ra mắt sau khi HV học xong một giai đoạn học tập nhằm xác định xem những mục tiêu dạy học có được tiến hành không và đạt được ở mức nào. GV là trung tâm trong quy trình đánh giá và HV không được tham gia vào những khâu của quy trình đánh giá.

* Việc tăng cường đánh giá thường xuyên trong dạy học hiện nay là theo những quan điểm trên vì:

Năng lực của HV được hình thành, rèn luyện và phát triển trong suốt quy trình dạy học môn học. Do vậy để xác định mức độ năng lực của HV không thể chỉ tiến hành qua một bài kiểm tra kết thúc môn học có tính thời điểm mà phải được tiến hành thường xuyên trong quy trình đó. Việc đánh giá rất cần phải tích hợp chặt chẽ với việc dạy học, coi đánh giá như là công cụ học tập nhằm hình thành và phát triển năng lực cho HV.

Câu 3. Sự khác lạ nhất giữa đánh giá kiến thức và kỹ năng kĩ năng và đánh giá năng lực là gì?

* Sự khác lạ nhất giữa đánh giá kiến thức và kỹ năng kĩ năng và đánh giá năng lực là

Đánh giá kiến thức và kỹ năng, kĩ năng là đánh giá kiểm tra việc đạt kiến thức và kỹ năng kĩ năng của HV theo mục tiêu của chương trình giáo dục, gắn với nội dung được học trong nhà trường và kết quả đánh giá tùy theo số lượng câu hỏi, nhiệm vụ hay bài tập đã hoàn thành về đơn vị kiến thức và kỹ năng, kĩ năng.

Còn đánh giá năng lực là đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đã được học vào giải quyết vấn đề trong học tập hoặc trong thực tiễn cuộc sống của HV và kết quả đánh giá người học tùy theo độ khó của nhiệm vụ và bài tập đã hoàn thành theo những mức độ không giống nhau

Câu 4. Hãy liệt kê những loại hình KTĐG và phân biệt đánh giá thường xuyên với đánh giá định kì. Tại sao cần phải tăng cường đánh giá thường xuyên trong dạy học

– những loại hình KTĐG:

 • Xét theo mô đánh giá
 • Xét theo quy trình học tập
 • Xét theo mục tiêu dạy học
 • Xét theo người đánh giá

– Đánh giá thường xuyên hay còn gọi là đánh giá quy trình là hoạt động đánh giá ra mắt trong quy trình tiến hành hoạt động giảng dạy môn học, cung ứng thông tin phản hồi cho GV và HS nhằm mục tiêu cải thiện hoạt động giảng dạy, học tập.

– Đánh giá định kì là đánh giá kết quả giáo dục của HS sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của HS so với yêu cầu cần đạt so với qui định trong chương trình giáo dục phổ thông và sự hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất HS. Mục đích chính của đánh giá định kì là thu thập thông tin từ HS để đánh giá thành quả học tập và giáo dục sau một giai đoạn học tập nhất định.

– Cần phải tăng cường đánh giá thường xuyên trong dạy học vì Đánh giá thường xuyên được xem là đánh giá vì quy trình học tập hoặc vì sự tiến bộ của HS.

Câu 5. Cần phải đảm bảo những nguyên tắc nào khi triển khai kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

Những nguyên tắc khi triển khai kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực:

– Đảm bảo tính toàn diện và linh hoạt: Việc đánh giá năng lực kết quả nhất lúc phản ánh được sự hiểu biết đa chiều, tích hợp về thực chất của những hành vi được bộc lộ theo thời gian.

– Đảm bảo tính phát triển HS: Nguyên tắc này đòi hỏi trong quy trình kiểm tra, đánh giá, rất có thể phát hiện sự tiến bộ của HS, chỉ ra những điều kiện để cá nhân đạt kết quả tốt hơn về phẩm chất và năng lực; phát huy khả năng tự cải thiện của HS trong hoạt động dạy học và giáo dục.

– Đảm bảo đánh giá trong bối cảnh thực tiễn: Để chứng tỏ HS có phẩm chất và năng lực ở mức độ nào đó, phải tạo thời điểm để họ được giải quyết vấn đề trong tình huống, bối cảnh mang tính thực tiễn.

– Đảm bảo thích hợp với đặc trưng môn học: Mỗi môn học có những yêu cầu riêng về năng lực đặc trưng cần hình thành cho HS, vì vậy, việc kiểm tra, đánh giá cũng phải đảm bảo tính đặc trưng của môn học nhằm định hướng cho GV lựa chọn và sử dụng những phương pháp, công cụ đánh giá thích hợp với mục tiêu và yêu cầu cần đạt của môn học.

Câu 6. Để tiến hành kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho người học thì cần phải tiến hành qua những bước nào?

những bước tiến hành kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học:

1. Phân tích mục đích đánh giá, mục tiêu học tập sẽ đánh giá: những mục tiêu về phẩm chất; năng lực chung; năng lực đặc trưng.

2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá: Xác định thông tin, vật chứng về phẩm chất, năng lực; Phương pháp, công cụ để thu thập thông tin, vật chứng về phẩm chất, năng lực…

3. Lựa chọn, thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá: Câu hỏi, bài tập, bảng kiểm, hồ sơ, phiếu đánh giá theo tiêu chuẩn…

4. tiến hành kiểm tra, đánh giá: tiến hành theo những yêu cầu, kĩ thuật đối với những phương pháp, công cụ đã lựa chọn, thiết kế nhằm đạt mục tiêu kiểm tra, đánh giá, thích hợp với từng loại hình đánh giá

5. Xử lí, phân tích kết quả kiểm tra, đánh giá: Phương pháp định tính/ định lượng. Sử dụng những phần mềm xử lí thống kê…

6. Giải thích kết quả và phản hồi kết quả đánh giá: Giải thích kết quả, đưa ra những nhận định về sự phát triển của HS về phẩm chất, năng lực so với mục tiêu và yêu cầu cần đạt. Lựa lựa cách phản hồi kết quả đánh giá: Bằng điểm số, nhận xét, mô tả phẩm chất, năng lực đạt được…

7. Sử dụng kết quả đánh giá trong phát triển phẩm chất, năng lực HS: Trên cơ sở kết quả thu được, sử dụng để điều chỉnh hoạt động dạy học, giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực HS; thúc đẩy HS tiến bộ.

Câu 7. Hãy liệt kê những định hướng kiểm tra đánh giá trong dạy học môn Sinh học.

 • Về mục đích đánh giá: Đánh giá kết quả giáo dục trong môn Sinh học nhằm cung ứng thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của HS để hướng dẫn hoạt động học tập.
 • Về căn cứ đánh giá: Căn cứ để đánh giá kết quả giáo dục của HS là những yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định trong chương trình tổng thể và chương trình môn Sinh học.
 • Về nội dung đánh giá: Bên cạnh đánh giá kiến thức và kỹ năng, cần tăng cường đánh giá những kĩ năng của HS như: làm việc với SGK, tranh ảnh, thí nghiệm thực hành, quan sát, phân tích, thu thập mẫu, xử lí và hệ thống hoá thông tin,… Chú trọng đánh giá khả năng vận dụng tri thức vào những tình huống cụ thể.
 • Về hình thức đánh giá: Đánh giá sử dụng đa dạng những phương pháp, chủ yếu như sau: Đánh giá trải qua bài viết, Đánh giá trải qua vấn đáp, thuyết trình, Đánh giá trải qua quan sát.
 • Về sử dụng kết quả đánh giá: Kết quả giáo dục được đánh giá bằng những hình thức định tính và định lượng trải qua đánh giá thường xuyên, định kì, trên cơ sở đó tổng hợp kết quả đánh giá chung về phẩm chất, năng lực và sự tiến bộ của HS.

Câu 8. Thế nào là đánh giá thường xuyên? Tại sao nói đánh giá thường xuyên lại là một trong những hình thức đánh giá vì sự tiến bộ của người học?

Đánh giá thường xuyên (ĐGTX) hay còn gọi là đánh giá quy trình là hoạt động đánh giá ra mắt trong quy trình tiến hành hoạt động giảng dạy môn học, cung ứng thông tin phản hồi cho GV và HS nhằm mục tiêu cải thiện hoạt động giảng dạy, học tập. ĐGTX chỉ những hoạt động kiểm tra đánh giá được tiến hành trong quy trình dạy học, có ý nghĩa sâu sắc phân biệt với những hoạt động kiểm tra đánh giá trước khi bắt đầu quy trình dạy học một môn học nào đó (đánh giá đầu xuân năm mới/đánh giá xếp lớp) hoặc sau khi kết thúc quy trình dạy học môn học này (đánh giá tổng kết). ĐGTX được xem là đánh giá vì quy trình học tập hoặc vì sự tiến bộ của người học.

Đánh giá thường xuyên lại là một trong những hình thức đánh giá vì sự tiến bộ của người học vì:

 • Thu thập những minh chứng liên quan đến kết quả học tập của HS trong quy trình học để cung ứng những phản hồi cho HS và GV biết những gì họ đã làm được so với mục tiêu, yêu cầu của bài học, của chương trình và những gì họ vẫn chưa làm được để điều chỉnh hoạt động dạy và học.
 • Chẩn đoán hoặc đo kiến thức và kỹ năng và kĩ năng hiện tại của HS nhằm dự báo hoặc tiên đoán những bài học hoặc chương trình học tiếp theo rất cần phải xây dựng thế nào cho thích hợp với trình độ, tính chất tâm lí của HS. Có sự không giống nhau về mục đích đánh giá của ĐGTX và đánh giá định kì (ĐGĐK). ĐGTX có mục đích đúng là cung ứng kịp thời thông tin phản hồi cho GV và HS để điều chỉnh hoạt động dạy và học, không nhằm xếp loại thành tích hay kết quả học tập. ĐGTX không nhằm mục đích đưa ra Tóm lại về kết quả giáo dục sau cùng của từng HS.

Câu 9. Thế nào là đánh giá định kì? Nội dung của đánh giá định kì khác gì so với nội dung của đánh giá thường xuyên?

 • Đánh giá định kì (ĐGĐK) là đánh giá kết quả giáo dục của HS sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của HS so với yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình giáo dục phổ thông và sự hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất HS.
 • Nội dung của đánh giá định kì đánh giá mức độ thành thạo của HS ở những yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực sau một giai đoạn học tập (giữa kì)/ cuối kì. Còn nội dung đánh giá thường xuyên thì đánh giá mức độ của học viên trong quy trình tiến hành hoạt động dạy học môn học

Câu 10. Thế nào là kiểm tra viết? Những công cụ nào thường được sử dụng trong phương pháp kiểm tra viết? Phân biệt câu hỏi tự luận có sự reply rộng với câu hỏi tự luận có sự reply giới hạn.

+ Kiểm tra viết là phương pháp kiểm tra phổ biến, được sử dụng đồng thời với nhiều HS cùng một một thời điểm, được sử dụng sau khi học xong một phần nội dung/chương/chương trình học. Nội dung kiểm tra rất có thể bao quát từ vấn đề lớn có tính chất tổng hợp đến vấn đề nhỏ, HS phải diễn đạt câu reply bằng ngôn ngữ viết. Xét theo dạng thức của bài kiểm tra có hai loại là kiểm tra viết dạng tự luận và kiểm tra viết dạng trắc nghiệm khách quan.

+ Phân biệt câu hỏi tự luận có sự reply rộng với câu hỏi tự luận có sự reply giới hạn

 • Câu tự luận có sự reply mở rộng: là loại câu có phạm vi rộng và khái quát. HS rất có thể có nhiều lời giải đúng, loại câu này được dùng để đánh giá mức độ hiểu và vận dụng kiến thức và kỹ năng, tính sáng tạo của HS qua việc phân tích, tổng hợp, khái quát… để HS không những xác định đó là câu reply đúng mà còn hiểu được tại sao, làm thế nào để có câu reply ấy và xác định được đó là câu reply thiết yếu.
 • Câu tự luận reply có giới hạn: là loại câu hỏi được diễn đạt chi tiết, phạm vi câu hỏi được nêu rõ để HS biết được độ dài ước chừng của câu reply. Loại câu này thường có nhiều câu hỏi hơn bài tự luận hoặc câu tự luận có sự reply mở rộng. Nó đề cập tới những vấn đề cụ thể, nội dung hẹp hơn nên đỡ mơ hồ hơn đối với người reply; do đó việc chấm điểm dễ hơn và có độ tin cậy cao hơn so với câu luận mở.

Câu 11. Những công cụ nào thường được sử dụng trong phương pháp quan sát? Nêu ưu, nhược điểm của phương pháp quan sát.

Khi sử dụng phương pháp quan sát trong dạy học môn Hóa học, GV rất có thể sử dụng những loại công cụ để thu thập thông tin như: Ghi chép những sự kiện thường nhật, thang đo, bảng kiểm tra (bảng kiểm), phiếu đánh giá theo tiêu chuẩn Rubric).

 • ưu thế: Giúp cho việc thu thập thông tin của GV được kịp thời, nhanh gọn. Quan sát được dùng phối kết hợp với những phương pháp khác sẽ giúp việc kiểm tra, đánh giá được tiến hành một cách liên tục, thường xuyên và toàn diện.
 • Hạn chế: Kết quả quan sát phụ thuộc nhiều vào yếu tố chủ quan của người quan sát; Chỉ thu được những thể hiện trực tiếp, bề ngoài của đối tượng.

Câu 12. Những công cụ nào thường được sử dụng trong phương pháp hỏi – đáp? Nêu những lưu ý khi sử dụng phương pháp hỏi – đáp

– Trong đánh giá hỏi đáp thường sử dụng những công cụ như câu hỏi, bảng kiểm hay phiếu đánh giá theo tiêu chuẩn.

– Những lưu ý khi sử dụng phương pháp hỏi – đáp

 • Đối với câu hỏi cần phải chính xác rõ ràng, sát với trình độ của HS.
 • Diễn đạt câu đúng ngữ pháp, gọn gàng sáng sủa.
 • Câu hỏi phải có tác dụng kích thích tính tích cực, độc lập tư duy của HS.
 • Khi vấn đáp cần chăm chú theo dõi câu reply, có thái độ bình tĩnh, tránh nôn nóng cắt ngang câu reply khi không thiết yếu.

Câu 13. Hãy liệt kê những mức độ câu hỏi. Phân biệt những dạng câu hỏi. Khi thiết kế câu hỏi cần lưu ý những gì?

+ những mức độ của câu hỏi

 • Câu hỏi “biết/ nhớ”
 • Câu hỏi “hiểu”
 • Câu hỏi “vận dụng”
 • Câu hỏi “phân tích”
 • Câu hỏi “đánh giá”
 • Câu hỏi “sáng tạo”

+ Phân biệt những dạng câu hỏi

 • Câu hỏi tự luận: Câu hỏi tự luận là dạng câu hỏi được cho phép HS tự do thể hiện quan điểm khi trình diễn câu reply cho một chủ đề hay một nhiệm vụ và đòi hỏi HS phải tích hợp kiến thức và kỹ năng kĩ năng đã học, kinh nghiệm của bản thân, khả năng phân tích, lập luận, đánh giá,… và kĩ năng viết.
 • Câu hỏi trắc nghiệm khách quan: Câu hỏi trắc nghiệm khách quan có những loại sau

+ Câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn: Là dạng câu hỏi gồm có một câu hỏi và những phương án reply.

+ Loại câu đúng – sai: Thường gồm có một câu phát biểu để phán đoán và đi đến quyết định là đúng hay sai.

+ Loại câu điền vào chỗ trống: Loại câu này đòi hỏi reply bằng một hay một cụm từ cho một câu hỏi trực tiếp hay một câu nhận định sắp đầy đủ.

+ Câu ghép đôi: Loại câu này thường gồm có hai dãy thông tin gọi là những câu dẫn và những câu đáp. Nhiệm vụ của người làm bài là ghép chúng lại một cách thích hợp.

+ Khi thiết kế câu hỏi cần lưu ý:

 • Câu hỏi được đưa ra một cách rõ ràng;
 • Câu hỏi hướng tới cả lớp;
 • Chỉ định một HS reply, cả lớp lắng nghe và phân tích câu reply;
 • GV có Tóm lại về câu reply của HS

Câu 14. Trong dạy học viên học, thường sử dụng những dạng bài tập nào? Bài tập tình huống và bài tập thực tiễn không giống nhau ra sao?

+ Trong dạy học viên học, thường sử dụng những dạng bài tập:

 • Phân tích kênh hình chữ
 • Thực tiễn
 • Thực nghiệm
 • Tình Huống
 • dự án công trình

+ không giống nhau giữa Bài tập tình huống và bài tập thực tiễn

 • Bài tập tình huống: Là một mẩu chuyện cụ thể và chi tiết, chuyển nét sống động và phức tạp của đời thực vào lớp học”. Tình huống được đưa vào giảng dạy dưới dạng những bài tập nghiên cứu tình huống (bài tập tình huống).
 • Bài tập thực tiễn là dạng bài tập xuất phát từ những tình huống thực tiễn, được giao cho HS tiến hành để vận dụng những điều đã học nhằm hình thành kiến thức và kỹ năng mới hoặc củng cố, hoàn thiện, nâng cao kiến thức và kỹ năng đã học, đồng thời phát triển năng lực người học”.

Câu 15. Đề kiểm tra là công cụ được sử dụng trong hình thức kiểm tra đánh giá nào? Quy trình xây dựng đề kiểm tra được tiến hành qua những bước nào?

+ Đề kiểm tra là công cụ đánh giá quen thuộc, được sử dụng trong phương pháp kiểm tra viết. Đề thi gồm những câu hỏi tự luận hoặc những câu hỏi trắc nghiệm hoặc phối kết hợp cả câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm.

+ Quy trình xây dựng đề kiểm tra

 • Bước 1: Xác định những chuẩn đánh giá
 • Bước 2: Thiết lập ma trận đề kiểm tra
 • Bước 3: Biên soạn những dạng câu hỏi/bài tập theo ma trận đề
 • Bước 4: Xây dựng đề kiểm tra và hướng dẫn chấm
 • Bước 5: Thử nghiệm, phân tích kết quả, điều chỉnh và hoàn thiện đề

Câu 16. Hãy liệt kê những dạng sản phẩm học tập của học viên. Phân biệt hồ sơ học tập với sản phẩm học tập.

+ những dạng sản phẩm học tập của học viên:

 • dự án công trình học tập
 • Sản phẩm nghiên cứu khoa học
 • Sản phẩm thực hành, thí nghiệm/chế tác.

+ Phân biệt hồ sơ học tập với sản phẩm học tập

 • Hồ sơ học tập là tập tài liệu về những sản phẩm được lựa chọn một cách có chủ đích của người học trong quy trình học tập môn học, được sắp xếp có hệ thống và theo một trình tự nhất định. Hồ sơ học tập không phải toàn bộ những sản phẩm đã tiến hành của người học.
 • bất kể hoạt động học tập nào của HS cũng đều có sản phẩm. Sản phẩm học tập là kết quả của hoạt động học tập của HS, là vật chứng của sự vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng mà HS đã có.

Câu 17. Thế nào là hồ sơ học tập? mục đích của việc xây dựng hồ sơ học tập là gì?

+ Hồ sơ học tập là tập tài liệu về những sản phẩm được lựa chọn một cách có chủ đích của người học trong quy trình học tập môn học, được sắp xếp có hệ thống và theo một trình tự nhất định.

+ Mục đích sử dụng: Hồ sơ học tập rất có thể được sử dụng với nhiều mục đích không giống nhau, nhưng hai mục đích chính của hồ sơ học tập là:

 • Trưng bày/giới thiệu thành tích của người học: Với mục đích này, hồ sơ học tập chứa đựng những bài làm, sản phẩm tốt nhất, mang tính điển hình của người học trong quy trình học tập môn học.
 • chứng tỏ sự tiến bộ của người học về một chủ đề/lĩnh vực nào đó theo thời gian. Loại hồ sơ học tập này thu thập những mẫu bài làm liên tục của người học trong một giai đoạn học tập nhất định để chẩn đoán khó khăn trong học tập, hướng dẫn cách học tập mới, qua đó cải thiện việc học tập của họ

Câu 18. Bảng kiểm được sử dụng khi nào? hãy thiết kế bảng kiểm đánh giá kĩ năng thực hành của HS trong giờ Sinh học.

+ Bảng kiểm được sử dụng khi:

 • Đánh giá sự tiến bộ của HS: Họ rất có thể chỉ ra cho HS biết những tiêu chuẩn nào HS đã thể hiện tốt, những tiêu chuẩn nào vẫn chưa được tiến hành và rất cần phải cải thiện.
 • GV còn rất có thể tổng hợp những tiêu chuẩn trong bảng kiểm và lượng hóa chúng thành điểm số theo cách tính % để xác định mức độ HS đạt được.

+ Thiết kế bảng kiểm đánh giá kĩ năng thực hành của HS trong giờ Sinh học (xem Đoạn Clip để biết cách up Ảnh vào bảng reply từ 7p40)

Câu 19. Phân biệt những dạng thang đo. Thang đo thường được sử dụng khi nào?

+ những loại thang đánh giá

 • Dạng 1: Thang đánh giá dạng số: là hình thức đơn giản nhất của thang đánh giá Trong số đó mỗi con số tương ứng với cùng một mức độ tiến hành hay mức độ đạt được của sản phẩm.
 • Dạng 2: Thang dạng đồ thị: Mô tả những mức độ thể hiện của tính chất, hành vi theo một trục đường thẳng. Một hệ thống những mức độ được xác định ở những điểm nhất định trên đoạn thẳng và người đánh giá sẽ lưu lại (X) vào điểm bất kì thể hiện mức độ trên đoạn thẳng đó.
 • Dạng 3: Thang mô tả: là hình thức phổ biến nhất, được sử dụng nhiều nhất của thang đánh giá, Trong số đó mỗi tính chất, hành vi được mô tả một cách chi tiết, rõ ràng, cụ thể ở mỗi mức độ không giống nhau.

+ Thang đo thường được sử dụng khi

 • Đánh giá thực hành: Trong nhiều lĩnh vực học tập, kết quả học tập không được thể hiện qua bài kiểm tra viết hay vấn đáp mà bằng hoạt động thực hành, Cách tốt nhất để đánh giá những hoạt động này là quan sát.
 • Đánh giá sản phẩm: Khi kết quả học tập của HS được thể hiện bằng sản phẩm ví dụ: vở sạch chữ đẹp, bức vẽ, map, đồ thị, đồ vật, sáng tác,… thì cần phải có sự đánh giá sản phẩm.
 • Đánh giá sự tiến bộ của HS: Nếu GV lưu giữ bản sao chép thang đánh giá qua một số bài tập/nhiệm vụ không giống nhau ở những thời điểm không giống nhau, sẽ có một hồ sơ để giúp theo dõi và đánh giá tiến bộ của mỗi HS.

Câu 20. Rubrics là gì? Rubric thường được xây dựng qua những bước nào?

+ Khái niệm Rubrics

Phiếu đánh giá theo tiêu chuẩn là một tập hợp những tiêu chuẩn được cụ thể hóa bằng những chỉ báo, chỉ số, những thể hiện hành vi rất có thể quan sát, đo đếm được. những tiêu chuẩn này thể hiện mức độ đạt được của mục tiêu học tập và được sử dụng để đánh giá và thông báo về sản phẩm, năng lực tiến hành hoặc quy trình tiến hành nhiệm vụ của người học.

+ Rubric thường được xây dựng qua những bước:

Bước 1: Phân tích yêu cầu cần đạt của bài học, chủ đề, môn học và xác định những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng mong đợi ở HS và thể hiện những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng mong đợi này vào những nhiệm vụ/bài tập đánh giá mà GV xây dựng.

Bước 2: Xác định rõ những nhiệm vụ/bài tập đánh giá đã xây dựng là đánh giá hoạt động, sản phẩm hay đánh giá cả quy trình hoạt động và sản phẩm.

Bước 3: Phân tích, cụ thể hóa những sản phẩm hay những hoạt động đó thành những yếu tố, tính chất hay hành vi sao cho thể hiện được đặc trưng của sản phẩm hay quy trình.

Bước 4: Chỉnh sửa, hoàn thiện những tiêu chuẩn. Công việc này gồm có:

 • Xác định số lượng những tiêu chuẩn đánh giá cho từng hoạt động/sản phẩm.
 • những tiêu chuẩn đánh giá rất cần phải diễn đạt sao cho rất có thể quan sát được sản phẩm hoặc hành vi của HS trong quy trình họ tiến hành những nhiệm vụ.

Bước 5: Xây dựng những mức độ thể hiện những tiêu chuẩn đã xác định

 • Xác định số lượng về mức độ thể hiện của những tiêu chuẩn
 • Đưa ra mô tả về những tiêu chuẩn đánh giá ở mức độ cao nhất, tiến hành tốt nhất.
 • Đưa ra những mô tả về những tiêu chuẩn ở những mức độ sót lại.
 • Hoàn thiện bản rubric: bản rubric rất cần phải thử nghiệm nhằm phát hiện ra những điểm cần chỉnh sửa trước khi đem sử dụng chính thức.

Câu 21. Thế nào là đường phát triển năng lực? Vì sao trong dạy học cần xây dựng đường phát triển năng lực?

+ Khái quát về đường phát triển năng lực

Đường phát triển năng lực là sự mô tả những mức độ phát triển không giống nhau của mỗi năng lực mà người học cần hoặc đã đạt được. Đường phát triển năng lực không tồn tại sẵn, mà GV cần phải phác họa khi tiến hành đánh giá năng lực học viên. Đường phát triển năng lực được kiểm tra dưới hai góc độ:

 • Đường phát triển năng lực là tham chiếu để đánh giá sự phát triển năng lực cá nhân học viên. Trong trường hợp này, GV sử dụng đường phát triển năng lực như một quy chuẩn để đánh giá sự phát triển năng lực học viên. Với đường phát triển năng lực này.
 • Đường phát triển năng lực là kết quả phát triển năng lực của mọi cá nhân học viên. Với đường phát triển năng lực này, GV căn cứ vào những thành tố của mỗi năng lực và yêu cầu cần đạt của mỗi thành tố của năng lực trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 để phác họa nó.

+ Cần phải xây dựng đường phát triển năng lực:

Đường phát triển năng lực là kết quả phát triển năng lực của mọi cá nhân HS. Căn cứ vào đường phát triển năng lực (là tham chiếu), GV xác định đường hát triển năng lực cho từng cá nhân HS để từ đó khẳng định vị trí của HS đang ở đâu trong đường phát triển năng lực đó.

Câu 22. Để xây dựng đường phát triển năng lực trong dạy học môn Sinh học ở trường THPT cần dựa trên cơ sở nào?

Để xây dựng đường phát triển năng lực trong dạy học môn Sinh học ở trường THPT cần dựa trên cơ sở

 • Thứ nhất: Xác định rõ được cấu trúc của năng lực Sinh học, như là một hệ thống, từ đó thấy rõ được vị trí của từng năng lực thành phần và sự vận động của những năng lực trong quy trình phát triển.
 • hứ hai: Xác định rõ những thể hiện của năng lực . GV cần xác định rõ những thể hiện của năng lực, để từ đó có thân xác định được những kỳ vọng mà HS cần đạt được.
 • hứ ba: Cụ thể hóa năng lực kỳ vọng ở từng giai đoạn học tập. Khi cụ thể hóa năng lực kỳ vọng, GV cần dựa vào Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình môn học của toàn cấp và của từng lớp trong cấp học.

Câu 23. Để đánh giá về sự tiến bộ của HS GV cần tiến hành những công việc gì?

Để đánh giá về sự tiến bộ của HS GV cần tiến hành những công việc:

1. Thu thập vật chứng về sự tiến bộ của HS

2. Phân tích, giải thích vật chứng

3. Báo cáo sự phát triển năng lực của cá nhân học viên

3.1. Báo cáo sự phát triển NL tổng thể (báo cáo sự sẵn sàng học tập)

3.2. Báo cáo sự tiến bộ của HS (báo cáo hồ sơ học tập)

Câu 24. Để thu thập vật chứng về sự tiến bộ của HS, GV nên sử dụng loại công cụ nào? Tại sao?

Để Thu thập vật chứng về sự tiến bộ của HS, GV phải vận dụng kinh nghiệm chuyên môn để nhận đinh kết quả đó của HS (đánh giá bằng nhận xét). Vì thế, công cụ giúp tường minh hóa quy trình thu thập chứng cứ để tăng cường tính khách quan hóa trong đánh giá sự tiến bộ của HS là Rubric. Bởi, Rubric thể hiện rõ quy tắc cho điểm hoặc mã hóa chất lượng hành vi rất có thể quan sát được của người học, nó gồm có những chỉ số hành vi và tập hợp những tiêu chuẩn chất lượng về những hành vi đó.

Câu 25. Để giải thích cho sự tiến bộ của HS, GV rất có thể tiến hành những công việc cụ thể nào?

Để giải thích cho sự tiến bộ của HS, GV rất có thể tiến hành như sau:

 • Thu thập vật chứng trải qua sản phẩm học tập và quan sát những hành vi của HS;
 • Sử dụng vật chứng để đánh giá kiến thức và kỹ năng, kĩ năng HS đã có (những gì HS đã biết được, đã làm được) trong thời điểm hiện tại để sẵn sàng cho việc học tập tiếp theo.
 • Sử dụng vật chứng để suy đoán những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng HS vẫn chưa đạt được và cần đạt được (những gì HS rất có thể học được) nếu được GV hỗ trợ, can thiệp thích hợp với những gì HS đã biết và đã làm được.
 • Lập kế hoạch hỗ trợ, can thiệp,… để giúp HS tiếp tục học ở quy trình học tập kế tiếp trên cơ sở những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đã có ở quy trình học tập ngay trước đó;
 • Hợp tác với những GV khác để thống nhất sử dụng những phương pháp, công cụ thu thập vật chứng, triệu tập xác định những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng HS cần phải có ở quy trình học tập tiếp theo.

Câu 26. Muốn đánh giá kết quả hình thành, phát triển một phẩm chất chủ yếu nào đó, cần đánh giá những phương diện nào?

Muốn đánh giá kết quả hình thành, phát triển một phẩm chất chủ yếu nào đó, cần phải có quy trình đánh qua những giai đoạn với những phương diện như:

 • Đánh giá nhận thức.
 • Đánh giá cảm xúc.
 • Đánh giá thái độ.
 • Đánh giá hành vi

Câu 27. Để đánh giá năng lực của HS cần tiến hành ra sao?

Để rất có thể làm tốt việc đánh giá năng lực chung, GV cần lập kế hoạch đánh giá và việc này cần phải có sự thống nhất trong tổ, nhóm chuyên môn và trở thành một nội dung chính của kế hoạch dạy học môn học, kế hoạch giáo dục của nhà trường. Quy trình đánh giá năng lực người học gồm có những bước tiếp sau này:

 • Xác định mục đích đánh giá và lựa chọn nănng lực cần đánh giá.
 • Định nghĩa năng lực và cấu trúc năng lực.
 • Xác định những phương pháp đánh giá.
 • Xác định và xây dựng những công cụ đánh giá.
 • tiến hành đánh giá và xử lý số liệu.

Câu 28. Việc điều chỉnh phương pháp dạy học viên học được dựa trên những cơ sở nào? Hãy chỉ ra những định hướng cho việc điều chỉnh phương pháp dạy học viên học trải qua kết quả KTĐG.

Việc điều chỉnh phương pháp dạy học viên học được dựa trên những cơ sở: Đánh giá là một thành tố quan trọng không thể tách rời của quy trình dạy học. Trong quy trình dạy học GV phải xác định rõ mục tiêu của bài học/chủ đề và nội dung dạy học. Từ nội dung dạy học GV thiết kế những học liệu, xác định phương pháp, kỹ thuật cũng như những điều kiện tổ chức quy trình dạy học sao cho kết quả. trải qua kết quả hoạt động của HS, GV có thân xác định được việc dạy học có kết quả hay không, có đáp ứng được mục title ra hay không? GV thu thập thông tin phản hồi từ HS để đánh giá, qua đó điều chỉnh phương pháp, kỹ thuật dạy và giúp HS có phương pháp học tập thích hợp, kết quả và cũng trải qua những hoạt động học mà phẩm chất, năng lực của HS được phát triển.

– Những định hướng cho việc điều chỉnh phương pháp dạy học viên học trải qua kết quả KTĐG: Đánh giá phải ra mắt trong suốt quy trình dạy học, giúp HS liên tục được phản hồi để tự nhủ được mình mạnh ở điểm nào, yếu ở điểm nào và là cơ sở để GV và HS cùng điều chỉnh hoạt động dạy và học. Đánh giá phải tạo ra sự phát triển, nâng cao năng lực của người học, tức là giúp những HS hình thành khả năng tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau,… phát triển năng lực tự học.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *