Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 3 môn Lịch sử – Địa lý Tiểu học giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn reply 38 câu hỏi tự luận môn Lịch sử – Địa lý trong khóa tập huấn Mô đun 3 – GDPT 2018 để đạt kết quả cao trong khóa tập huấn này.

Bên cạnh đó, thầy cô hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm câu hỏi tự luận môn Tin học, Hoạt động trải nghiệm, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Giáo dục thể chất để có thêm kinh nghiệm, ý tưởng phát minh mới hoàn thiện bài tập của tôi. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Lịch sử – Địa lý Tiểu học

Câu 1: Thầy/cô hãy trình diễn quan niệm về thuật ngữ “kiểm tra và đánh giá”.

c) Kiểm tra

Kiểm tra là một cách tổ chức đánh giá (hoặc định giá), do đó nó có ý nghĩa sâu sắc và mục tiêu như đánh giá (hoặc định giá). Việc kiểm tra để ý nhiều đến việc xây dựng công cụ đánh giá, ví dụ như câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra. những công cụ này được xây dựng trên một căn cứ xác định, chẳng hạn như đường phát triển năng lực hoặc những rubric trình diễn những tiêu chuẩn đánh giá.

* Xử lý kết quả đánh giá định lượng:

  • những bài kiểm tra thường xuyên, định kì có tính điểm sẽ được qui đổi theo hệ số, sau đó tính điểm trung bình cộng để xếp loại HS. Trong thực tiễn, những cơ quan chỉ huy, quản lí giáo dục sẽ có những văn bản hướng dẫn chi tiết cách tính điểm trung bình, xếp loại kết quả đánh giá, GV cần tuân thủ những qui định này.
  • những kết quả đánh giá dạng cho điểm trên nhóm mẫu đủ lớn thường sử dụng những phép toán thống kê mô tả (tính những thông số định tâm như giá trị trung bình, độ lệch, phương sai, sai số…) và thống kê suy luận (tương quan, hồi qui…). Điểm thô của mọi người trên một phép đo được qui đổi thành điểm chuẩn dựa trên điểm trung bình và độ lệch để tiện so sánh từng cá nhân giữa những phép đo. ng học bạ điện tử của HS, rất dễ nắm bắt thông tin về tình hình học tập hằng ngày cũng như những nhận xét, đánh giá của GV về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của HS.

Câu 36: Thầy/cô hãy sẻ chia ít nhất một ý kiến của tôi về phản hồi kết quả đánh giá?

* Thông tin bằng văn bản

GV và nhà trường hoàn toàn có thể thông báo công khai minh bạch kết quả trên những bảng thông báo kết quả về những điểm kiểm tra. GV hoàn toàn có thể gửi tới phụ huynh HS và HS kết quả đạt được về phẩm chất và năng lực, những thông báo này hoàn toàn có thể được tiến hành thường xuyên hàng tháng, sau mỗi học kì, khi kết thúc năm học, đồng thời đưa ra những kiến nghị để gia đình và HS cùng có những phương hướng phối hợp để thúc đẩy HS tiến bộ.

Khi phản hồi kết quả đánh giá nên bắt đầu bằng những điều tích cực mà HS đã đạt được và thông báo kết quả, đồng thời đưa ra những đề nghị trong giai đoạn tiếp theo.

* Thông tin qua Smartphone

GV hoàn toàn có thể gọi Smartphone thông báo và trao đổi với phụ huynh và HS về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của HS một cách ngắn gọn. Nên gọi điện cho gia đình trong những trường hợp có những tin tích cực về HS hoặc những đề nghị của nhà trường đối với gia đình, với HS. Không nên trao đổi qua Smartphone những vấn đề phức tạp.

* trải qua họp phụ huynh HS

Đây là hình thức phổ biến nhất để trao đổi trực tiếp với phụ huynh HS về kết quả đạt được của HS. Hình thức thông báo kết quả này rất cần được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đầy đủ những nội dung sẽ thông báo, chuẩn bị những câu hỏi đề ra cho phụ huynh. Sự chân thành, nhiệt tình và trách nhiệm và sẵn sàng lắng nghe sẽ giúp GV làm rõ hơn về HS, tìm ra biện pháp để phối hợp tốt giữa gia đình và nhà trường, nâng cao mức độ đạt được về phẩm chất và năng lực cho HS.

* trải qua sổ liên lạc điện tử

Sổ liên lạc điện tử là kênh thông tin giữa nhà trường và phụ huynh qua tin nhắn (SMS) và Internet. Mỗi HS có một bộ hồ sơ chứa thông tin về quy trình học tập của tôi gọi là “Học bạ điện tử”.

Ứng dụng sổ liên lạc giúp phụ huynh tra cứu thông tin trong học bạ điện tử của HS, rất dễ nắm bắt thông tin về tình hình học tập hằng ngày cũng như những nhận xét, đánh giá của GV về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của HS.

Câu 37. Thầy, cô sẻ chia hiểu biết của tôi về đường phát triển năng lực học viên?

  • Đường phát triển năng lực là sự mô tả những mức độ phát triển không giống nhau của mỗi năng lực mà HS cần hoặc đã đạt được. Đường phát triển năng lực không tồn tại sẵn, mà GV cần phải phác họa khi tiến hành đánh giá năng lực HS.
  • Đường phát triển năng lực là kết quả phát triển năng lực của mọi người HS. Căn cứ vào đường phát triển năng lực (là tham chiếu), GV xác định đường phát triển năng lực cho từng cá nhân HS để từ đó khẳng định vị trí của HS đang ở đâu trong đường phát triển năng lực đó.
  • GV sử dụng kết quả đánh giá theo đường phát triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của HS.

Câu 38: Thầy cô hãy sẻ chia hiểu biết của tôi về sự việc Phân tích, sử dụng kết quả đánh giá theo đường phát triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của học viên?

- Phân tích, sử dụng kết quả đánh giá theo đường phát triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của học viên:

Trong đánh giá phát triển năng lực HS, GV phải ghi nhận sự tiến bộ của HS trải qua việc thu thập, mô tả, phân tích, giải thích những hành vi đạt được của HS theo những mức độ từ thấp đến cao và đối chiếu nó với những mức độ thuộc những thành tố của mỗi năng lực cần đo (yêu cầu cần đạt của mỗi năng lực trong Chương trình GDPT 2018).

- Thu thập minh chứng về sự tiến bộ của HS

Có nhiều dạng minh chứng chứng tỏ cho sự phát triển năng lực của HS như điểm số bài kiểm tra, thành tích học tập, thái độ học tập, động lực, sở thích, chiến lược học tập, mức độ tiến hành hành vi…của HS. Tuy nhiên, với một số dạng minh chứng như kết quả kiểm tra tự luận, hồ sơ học tập, tranh luận nhóm, quan sát hành vi…, GV phải vận dụng kinh nghiệm chuyên môn để nhận định kết quả đó của HS (đánh giá bằng nhận xét). Vì thế, công cụ giúp tường minh hóa quy trình thu thập chứng cứ để tăng cường tính khách quan hóa trong đánh giá sự tiến bộ của HS là Rubric. do đó, Rubric này sẽ thể hiện rõ qui tắc cho điểm hoặc mã hóa chất lượng hành vi hoàn toàn có thể quan sát được của HS, nó gồm có những chỉ số hành vi và tập hợp những tiêu chuẩn chất lượng về những hành vi đó .

- Phân tích, giải thích minh chứng

Sử dụng minh chứng thu thập, hoàn toàn có thể tiến hành giải thích sự tiến bộ của HS như sau:

  • Đánh giá kỹ năng và kiến thức, kĩ năng HS đã có (những gì HS đã biết được, đã làm được) trong thời điểm hiện tại,
  • Suy đoán những kỹ năng và kiến thức, kĩ năng HS vẫn chưa đạt được và cần đạt được (những gì HS hoàn toàn có thể học được) nếu được GV hỗ trợ, can thiệp thích hợp với những gì HS đã biết và đã làm được. Ở bước này, GV hoàn toàn có thể cho HS làm những bài test thích hợp để xác định những gì HS hoàn toàn có thể học được tiếp theo trên cơ sở cấu trúc của năng lực và Rubric tham chiếu;
  • Lập kế hoạch hỗ trợ, can thiệp.. để giúp HS tiếp tục học ở quy trình học tập kế tiếp trên cơ sở những kỹ năng và kiến thức, kĩ năng đã có ở quy trình học tập ngay trước đó;
  • Hợp tác với những GV khác để thống nhất sử dụng những phương pháp, công cụ thu thập minh chứng, triệu tập xác định những kỹ năng và kiến thức, kĩ năng HS cần phải có ở quy trình học tập tiếp theo trên cơ sở cấu trúc của năng lực, sẻ chia những biện pháp can thiệp, tác động và quan sát những tác động của nó.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *