Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 3 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp THPT mang tới gợi ý reply 14 câu hỏi tự luận trong chương trình tập huấn Mô đun 3. Giúp thầy cô xem thêm, nhanh gọn hoàn thiện bài kiểm tra cuối khóa tập huấn Module 3 của tôi.

Ngoài ra, thầy cô rất có thể xem thêm thêm môn Lịch sử, Vật lý, Ngữ văn, cùng hướng dẫn học Mô đun 3, câu hỏi ôn tập Mô đun 3. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp THPT xem thêm

Lí thuyết chung về kiểm tra, đánh giá trong giáo dục

Câu 1: Tại sao nói: Kiểm tra, đánh giá là đầu tàu lôi kéo mọi hoạt động khác trong giáo dục?

reply:

– Đánh giá:

 • Đánh giá trong giáo dục là một quy trình thu thập, tổng hợp và diễn giải thông tin về đối tượng cần đánh giá (Ví dụ như kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, năng lực của HS, kế hoạch dạy học, chính sách giáo dục) Qua đó hiểu biết và đưa ra được những quyết định rất cần thiết về đối tượng.
 • Đánh giá trong lớp học là quy trình thu thập, tổng hợp, diễn giải thông tin liên quan đến hoạt động học tập và trải nghiệm của học viên nhằm xác định những gì HS biết hay vẫn chưa chắc chắn, hiểu hay vẫn chưa hiểu làm được hay vẫn chưa làm được. Từ đó đưa ra quyết định tương thích tiếp theo trong quy trình giáo dục HS.
 • Đánh giá kết quả học tập là quy trình thu thập thông tin về kết quả học tập của HS và được diễn giải bằng điểm số/ chữ hoặc nhận biết của GV, từ đó biết được mức độ đạt được của HS trong biểu điểm đang sử dụng hoặc trong tiêu chuẩn đánh giá trong nhận xét của GV.

Kiểm tra: Kiểm tra là một cách tổ chức đánh giá (hoặc định giá), do đó nó có ý nghĩa sâu sắc như đánh giá (hoặc định giá). Việc kiểm tra để ý nhiều đến việc xây dựng công cụ đánh giá như câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra. những công cụ này được xây dựng trên một căn cứ xác định, chẳng hạn như đường phát triển năng lực hoặc những rubic trình diễn những tiêu chuẩn đánh giá.

Quan điểm hiện đại về KTĐG

Câu 2. Việc tăng cường đánh giá thường xuyên trong tổ chức hoạt động giáo dục hiện nay là theo những quan điểm đánh giá nào? Vì sao?:

reply:

* Quan điểm hiện đại về kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS thể hiện như sau: Đánh giá vì học tập, đánh giá là học tập, đánh giá kết quả học tập.

 • Đánh giá vì học tập: Đánh giá cần ra mắt thường xuyên trong quy trình dạy học để GV phát hiện sự tiến bộ của HS từ đó hỗ trợ, điều chỉnh quy trình dạy học. Mục đích của đánh giá nhằm cung ứng thông tin để GV và Hs cải thiện chất lượng dạy học. Kết quả của đánh giá này không nhằm so sánh giữa những HS với nhau mà để làm nổi trội những điểm mạnh và điểm yếu của mỗi HS và cung ứng cho HS thông tin phản hồi để HS đó tiếp tục việc học của tôi ở những giai đoạn tiếp theo. Với đánh giá này, GV giữ vai trò chủ đạo nhưng HS cũng được tham gia vào quy trình đánh giá. HS rất có thể tự đánh giá hoặc đánh giá lẫn nhau dưới sự hướng dẫn của GV, qua đó học tự đánh giá được khả năng học tập của tôi để điều chỉnh hoạt động học tập được tốt hơn.
 • Đánh giá là học tập: Đánh giá cần ra mắt thường xuyên trong quy trình dạy học(đánh giá quy trình) Trong số đó GV tổ chức để HS tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng, coi đó là một hoạt động học tập để HS thấy được sự tiến bộ của tôi so với yêu cầu cần đạt của bài học/môn học, từ đó HS điều chỉnh việc học. Với đánh giá này, HS giữ vai trò chủ đạo trong quy trình đánh giá, HS tự giám sát hoặc theo dõi quy trình học tập của tôi theo những tiêu chuẩn do GV cung ứng. Kết quả này không được ghi vào học bạ mà chỉ có vai trò như một nguồn thông tin phản hồi để người đọc tự ý thức khả năng học tập của tôi ở mức độ nào từ đó thiết lập mục tiêu học tập cá nhân và lên kế hoạch học tập tiếp theo.
 • Đánh giá kết quả học tập: Là đánh giá những gì HS đạt được tại thời điểm cuối một giai đoạn giáo dục và được đối chiếu với chuẩn đầu ra nhằm xác nhận kết quả đó so với yêu cầu cần đạt của bài/môn học/ cấp học. GV là trung tâm trong quy trình đánh giá và người học không được tham gia vào những khâu của quy trình đánh giá.

⇒ Từ đó ta thấy quan điểm hiện đại về kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS khác với quan điểm truyền thống về kiểm tra đánh giá về kĩ thuật đánh giá, quy trình và đối tượng tham gia đánh giá.

Đánh giá năng lực học viên

Câu 3: Sự khác lạ nhất giữa đánh giá kỹ năng và kiến thức kĩ năng và đánh giá năng lực là gì? Lấy ví dụ minh họa.

Nguyên tắc đánh giá

Câu 4. Nguyên tắc kiểm tra đánh giá có ý nghĩa sâu sắc thế nào trong kiểm tra đánh giá năng lực học viên?

reply:

Đánh giá năng lực học viên cần đảm bảo:

 • Đảm bảo tính toàn diện và tính linh hoạt
 • Đảm bảo tính phát triển
 • Đảm bảo đánh giá trong bối cảnh thực tiễn
 • Đảm bảo tương thích với đặc trưng môn học

Để đánh giá kết quả học tập của người học trong đào tạo dựa vào năng lực cần dựa vào những nguyên tắc mang tính tổng quát và cụ thể.

Đánh giá là quy trình tiến hành có hệ thống để xác định phạm vi đạt được của những mục title ra. Vậy, phải xác định rõ mục tiêu đánh giá, khi đánh giá phải chọn mục tiêu đánh giá rõ ràng, những mục tiêu phải được biểu lộ dưới dạng những điều rất có thể quan sát được.

Giáo viên cần phải ghi nhận rõ những hạn chế của từng công cụ đánh giá để sử dụng chúng có kết quả.

Khi đánh giá, giáo viên phải ghi nhận nó là phương tiện để đi đến mục đích, chứ bản thân không phải là mục đích. Mục đích đánh giá là để có những quyết định đúng đắn, tối ưu nhất cho quy trình dạy học.

Đánh giá khi nào cũng gắn với việc học tập của người học, tức là trước tiên phải để ý đến việc học tập của người học. Sau đó mới kích thích sự nỗ lực học tập của người học, sau cuối mới đánh giá bằng chuẩn đạt hay không đạt.

Qui trình KTĐG theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS

Câu 5: Để triển khai kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho người học thì cần phải tiến hành qua những bước nào?

reply:

– 7 bước kiểm tra, đánh giá năng lực học viên tạo ra vòng tròn khép kín vì kiểm tra, đánh giá là một phần không thể thiếu được của quy trình dạy học nhằm giúp HS tiến bộ. Kiểm tra, đánh giá vì sự tiến bộ tức là quy trình kiểm tra, đánh giá phải cung ứng những thông tin phản hồi giúp HS biết mình tiến bộ đến đâu, những mảng kỹ năng và kiến thức/kĩ năng nào có sự tiến bộ, mảng kỹ năng và kiến thức/kĩ năng nào còn yếu để điều chỉnh quy trình dạy và học. không chỉ là GV biết cách thức, những kĩ thuật đánh giá HS mà quan trọng không kém là HS phải học được cách đánh giá của GV, phải ghi nhận đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá kết quả học tập rèn luyện của chính mình. Có như vậy, HS mới tự phản hồi với bản thân xem kết quả học tập, rèn luyện của tôi đạt mức nào/đến đâu so với yêu cầu, tốt hay vẫn chưa tốt thế nào. Với cách hiểu đánh giá ấy mới giúp hình thành năng lực của HS, tạo thời cơ cho HS phát triển kĩ năng tự đánh giá, giúp HS nhận thấy sự tiến bộ của tôi, khuyến khích động viên việc học tập.

– Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS được triển khai theo quy trình 7 bước. Quy trình này được thể hiện cụ thể: Xác định mục đích đánh giá và lựa chọn năng lực cần đánh giá. Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá. Xác định những tiêu chuẩn/kĩ năng thể hiện của năng lực. Xây dựng bảng kiểm đánh giá mức độ đạt được cho từng kĩ năng. Lựa chọn công cụ để đánh giá kĩ năng. Thiết kế công cụ đánh giá.Thẩm định và hoàn thiện công cụ. Do đó đánh giá năng lực người học là một khâu then chốt trong dạy học. Để đánh giá đúng năng lực người học, cần phải xác định được hệ thống năng lực chung và năng lực chuyên ngành, xác định được những thành tố cấu thành năng lực và lựa chọn được những công cụ tương thích để đánh giá, sao cho rất có thể đo được tối đa những mức độ thể hiện của năng lực

Hình thức kiểm tra đánh giá thường xuyên

Câu 6: Theo thầy/cô, đánh giá thường xuyên có tức là gì Tại sao cần phải tăng cường đánh giá thường xuyên?

reply:

* KHÁI NIỆM: Đánh giá thường xuyên là hoạt động đánh giá ra mắt trong quy trình triển khai dạy học, cung ứng thông tin phản hồi cho GV và HS nhằm mục tiêu cải thiện hoạt động dạy học. Đánh giá thường xuyên được xem là đánh giá vì quy trình học tập hoặc vì sự tiến bộ của người học.

* MỤC ĐÍCH:

 • Thu thập minh chứng liên quan đến kết quả học tập của HS để cung ứng những phản hồi cho GV và HS biết những gì họ làm được và vẫn chưa làm được so với yêu cầu để điều chỉnh hoạt động dạy và học, đồng thời khuyến nghị để HS làm tốt hơn trong thời điểm tiếp theo.
 • Tiên đoán hoặc dự báo những bài học hoặc chương trình tiếp theo được xây dựng thế nào cho tương thích với trình độ, tính chất tâm lí của HS.

* NỘI DUNG:

 • Sự tích cực chủ động của HS trong quy trình tham gia những hoạt động học tập, rèn luyện được giao.
 • Sự hứng thú, tự tin, cam kết, trách nhiệm của HS khi triển khai những hoạt động học tập cá nhân.
 • triển khai những nhiệm vụ hợp tác nhóm.

* THỜI ĐIỂM, NGƯỜI triển khai,PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN

 • Đánh giá thường xuyên được triển khai linh hoạt trong quy trình dạy học và giáo dục không hạn chế bởi số lần đánh giá.
 • Đối tượng tham gia đánh giá thường xuyên rất đa dạng: GV đánh giá, HS đánh giá, HS đánh giá chéo, phụ huynh đánh giá và đoàn thể đồng đánh giá.
 • Phương pháp kiểm tra đánh giá thường xuyên là: phương pháp kiểm tra viết, phương pháp hỏi – đáp, phương pháp quan sát, đánh giá qua hồ sơ và sản phẩm học tập.
 • Công cụ đánh giá thường xuyên rất có thể dùng là : Thang đánh giá, bảng điểm, phiếu đánh giá theo tiêu chuẩn, câu hỏi, hồ sơ học tập…

* những YÊU CẦU:

 • Cần xác định rõ mục tiêu để lựa chọn PP, công cụ đánh giá tương thích.
 • Nhấn mạnh đến tự đánh giá mức độ đáp ứng những tiêu chuẩn của bải học và phương hướng cải thiện để đáp ứng tốt hơn nữa.
 • triệu tập cung ứng thông tin phản hồi chỉ ra những nội dung cần chỉnh sửa đồng thời đưa ra lời khuyên cho hành động tiếp theo.
 • Không so sánh HS này với HS khác, hạn chế những nhận xét tiêu cực.
 • Chú trọng đến đánh giá những phẩm chất, năng lực trên nền tảng cảm xúc, niềm tin tích cực.
 • Giảm thiểu sự trừng phạt, đe dọa, chê bai, tăng sự ngợi khen, động viên HS.

Hình thức đánh giá định kì

Câu 7: Theo thầy/cô, đánh giá định kì có tức là gì? Đánh giá định kì nhằm mục đích gì?

reply:

* KHÁI NIỆM:

Đánh giá định kì là đánh giá kết quả giáo dục của học viên sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học viên so với chuẩn kỹ năng và kiến thức, kĩ năng quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất học viên.

* MỤC ĐÍCH:

Nhằm thu thập thông tin từ HS để đánh giá kết quả học tập và giá dục sau một giai đoạn học tập nhất định. Kết quả này dùng để xác định thành tích của HS, xếp loại HS và đưa ra Tóm lại giáo dục sau cuối.

* NỘI DUNG,THỜI ĐIỂM. NGƯỜI triển khai ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ

 • Nội dung đánh giá định kì là đánh giá mức độ thành thạo của HS ở những yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực sau một giai đoạn học tập (giữa kì, cuối kì)
 • Đánh giá định kì thường được tiến hành sau khi kết thúc một giai đoạn học tập (giữa kì, cuối kì).
 • Người triển khai (giữa kì, cuối kì) định kì rất có thể là: GV đánh giá, nhà trường đánh giá và những tổ chức kiểm định những cấp đánh giá.

* PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ:

 • Phương pháp: rất có thể là kiểm tra trên giấy, thực hành, vấn đáp, đánh giá trải qua sản phẩm học tập và trải qua hồ sơ học tập.
 • Công cụ: rất có thể là câu hỏi, bài kiểm tra, dự án công trình học tập, sản phẩm học tập.

* YÊU CẦU:

 • Đa dạng hóa trong sử dụng những phương pháp và công cụ đánh giá.
 • Chú trọng những phương pháp, công cụ đánh giá được những biểu lộ cụ thể về thái độ, hành vi, kết quả, sản phẩm học tập của HS gắn với những chủ đề học tập và hoạt động trải nghiệm theo hướng phát triển phẩm chất. năng lực của HS.
 • Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá trên máy để nâng cao năng lực tự học cho HS.

Phương pháp kiểm tra đánh giá

Câu 8: Tại sao nói phương pháp trắc nghiệm là phương pháp có khả năng đánh giá được năng lực đặc trưng trong tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp?

reply: Phương pháp trắc nghiệm dùng để đánh giá nhận thức của học viên về nội dung chủ đề hoạt động, về cách thức và con đường triển khai những chủ đề Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp như: những hiểu biết về bản thân, về người khác về sự thay đổi của môi trường sống xung quanh, về nghề nghiệp trong xã hội…

Phương pháp trắc nghiệm được sử dụng ở thời điểm đầu làm căn cứ xây dựng và thiết kế hoạt động, đánh giá trong quy trình hoạt động như là mức độ tiến bộ trong năng lực nhận thức của học viên và sử dụng đánh giá vào cuối mỗi giai đoạn để ghi lại mốc phát triển về nhận thức.

những công cụ thường sử dụng trong phương pháp tương thích với kiểm tra, đánh giá Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp là: bảng hỏi ngắn, bảng KWLH..

Câu 9: Tại sao cần phải sử dụng phương pháp quan sát trong đánh giá kết quả rèn luyện giáo dục của học viên?

reply:

Giúp cho việc thu thập thông tin của giáo viên được kịp thời, nhanh gọn. Quan sát được dùng phối hợp với những phương pháp khác sẽ giúp việc kiểm tra, đánh giá được triển khai một cách liên tục, thường xuyên và toàn diện.

Phương pháp quan sát là phương pháp quan trọng trong đánh giá kết quả hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Năng lực của học viên được thể hiện trải qua hoạt động thực tiễn, chính vì vậy việc quan sát sự thể hiện của học viên trong hoạt động sẽ thu thập được những minh chứng đáng tin cậy về năng lực của học viên.

Phương pháp quan sát là quy trình tổ chức hoạt động cho đối tượng được quan sát bộc lộ những hành vi thái độ theo mục đích đánh giá và người quan sát ghi chép lại những biểu lộ dó theo cấu trúc nội dung quan sát được thể hiện trong phiếu quan sát.

Công cụ thường dùng trong quan sát là bảng kiểm, bảng ghi chép…. Để không bỏ sót những chi tiết cần quan sát, người quan sát phải liệt kê toàn bộ những nội dung cần tìm hiểu, mô tả chung theo những mức độ không giống nhau.

Câu 10: Phương pháp khảo sát phản hồi của học viên có vai trò thế nào đối với quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp?

reply: Phương pháp được sử dụng phổ biến khi cần lấy thông tin phản hồi từ đối tượng khảo sát với mục đích nhất định. Khảo sát phản hồi đo mức độ nhận thức của học viên về nội dung khảo sát hoặc cũng rất có thể phân loại học viên trong những nhóm hoạt động. Công cụ của phương pháp này chủ yếu là bảng hỏi. những câu hỏi trong bảng hỏi được thiết kế theo kĩ thuật thiết kế câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

Câu 11: Tại sao nói phương pháp đánh giá phân tích sản phẩm của học viên là phương pháp đánh giá khả năng vận dụng kỹ năng và kiến thức, kĩ năng đã học vào bối cảnh có ý nghĩa sâu sắc?

Sản phẩm là minh chứng rõ ràng nhất về năng lực của cá nhân hoặc nhóm học viên, vì vậy đánh giá năng lực cần dựa trên sản phẩm của học viên tạo ra. Sản phẩm được tạo ra trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp thường đã chứa đựng Trong số đó những chỉ báo của những năng lực rất cần phải đánh giá.

Phương pháp đánh giá phân tích sản phẩm của học viên là phương pháp đánh giá kết quả tham gia những hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp của học viên khi những kết qủa ấy được thể hiện bằng phương pháp sản phẩm như bức vẽ, video, poster, album hình ảnh, đồ vật, sáng tác, chế tác, lắp ráp, bài trình diễn, dự án công trình nhỏ… Như vậy, sản phẩm là những sản phẩm hoàn chỉnh, được học viên thể hiện qua việc xây dựng, sáng tạo, thể hiện ở việc hoàn thành được công việc một cách có kết quả. những tiêu chuẩn và tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm là rất đa dạng. Đánh giá sản phẩm được dựa trên ngữ cảnh cụ thể của hiện thực, cần đánh giá cả quy trình xây dựng và tạo sản phẩm học tập.

trải qua những sản phẩm hoạt động, học viên rất có thể tự đánh giá được khả năng triển khai của tôi. Trọng tâm của đánh giá sản phẩm là hướng vào những gì học viên đã làm nên những em có thời cơ để thể hiện điều đã học theo những cách không giống nhau, nhờ đó mà phát huy được tính sáng tạo cho học sinh

Câu 12: Trong thực tại dạy học thầy, cô đã sử dụng phương pháp đánh giá hồ sơ học tập cho học viên thế nào?

reply:

HS phải được tham gia vào quy trình đánh giá bằng hồ sơ học tập, thể hiện ở chỗ họ được tham gia lựa chọn một số sản phẩm, bài làm, công việc đã tiến hành để đưa vào hồ sơ của họ. Đồng thời họ được yêu cầu suy ngẫm và viết những cảm nghĩ ngắn về những thay đổi trong bài làm, sản phẩm mới so với giai đoạn trước, hay tại sao họ thấy rằng họ xứng đáng nhận những mức điểm đã cho. HS phải tự suy ngẫm về từng sản phẩm của tôi, nói rõ ưu thế, hạn chế. GV rất có thể yêu cầu đưa thêm lời nhận xét của cha mẹ vào phần tự suy ngẫm của HS. Cha mẹ rất có thể cùng chọn bài mẫu đưa vào hồ sơ và giúp HS suy ngẫm về bài làm của tôi.

Câu 13: Hồ sơ học tập môn Lịch sử 10, nội dung phần Lịch sử Việt Nam của HS rất có thể gồm có những minh chứng:

– sưu tập những tranh ảnh, bài viết về nội dung phần Lịch sử Việt Nam,…

– Phiếu học tập, phiếu ghi chép ngắn mô tả được những sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử tiêu biểu…

– những báo cáo, nhận xét, đánh giá của HS về sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu…

Như vậy, trải qua xây dựng hồ sơ học tập, HS phát triển được kĩ năng tổ chức, trình diễn,… Khi được khuyến khích tạo sản phẩm tốt nhất, HS sẽ tự tin, tự chủ và tự thể hiện bản thân một cách rõ rệt. Đồng thời, HS có thời cơ minh chứng năng lực bằng những sản phẩm tốt; lập sơ đồ về sự tiến bộ của tôi; giám sát và điều chỉnh hành động và kế hoạch cá nhân; trao đổi học tập với người khác; tạo những thay đổi rất cần thiết để phát triển năng lực bản thân.

Câu 14: Phân tích và làm rõ ưu thế về tính toàn diện của thông tin đánh giá trải qua phương pháp hội ý giữa những bên có liên quan?

ưu thế của phương pháp này là nó đảm bảo tối đa tính toàn diện trong đánh giá. những phẩm chất và năng lực đặc trưng của Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp không chỉ là biểu lộ trong quy trình học viên tham gia trải nghiệm ở trường, trong thời gian tổ chức hoạt động mà còn thể hiện ở nhà, ngoài xã hội sau thời gian tổ chức hoạt động do đó cần phải có sự đánh giá, hội ý thống nhất của toàn bộ những bên gia đình, nhà trường, xã hội trong việc đánh giá học viên.

Hạn chế lớn nhất của phương pháp này là chịu tác động từ ý kiến chủ quan của người đánh giá; mất thời gian.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *