Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 3 môn Giáo dục công dân THCS giúp thầy cô xem thêm, nhanh gọn reply 24 câu hỏi tự luận trong khóa tập huấn Mô đun 3 – GDPT 2018. Nhờ đó sẽ đạt kết quả cao trong khóa tập huấn này.

Bên cạnh đó, hoàn toàn có thể xem thêm thêm Mẫu bài dạy minh họa môn Giáo dục công dân, gợi ý tự luận môn Hóa học, Âm nhạc THCS. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án tự luận môn Giáo dục công dân Mô đun 3 THCS

Câu 1: Thầy/cô hãy trình diễn quan niệm về thuật ngữ “kiểm tra và đánh giá”.

c) Kiểm tra

Kiểm tra là một cách tổ chức đánh giá (hoặc định giá), do đó nó có ý nghĩa sâu sắc và mục tiêu như đánh giá (hoặc định giá). Việc kiểm tra để ý nhiều đến việc xây dựng công cụ đánh giá, ví dụ như câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra. những công cụ này được xây dựng trên một căn cứ xác định, chẳng hạn như đường phát triển năng lực hoặc những rubric trình diễn những tiêu chuẩn đánh giá.

b) Đánh giá

 • Đánh giá trong giáo dục là một quy trình thu thập, tổng hợp, và diễn giải thông tin về đối tượng cần đánh giá (ví dụ như kiến thức và kỹ năng, kĩ năng, năng lực của HS; kế hoạch dạy học; chính sách giáo dục), qua đó hiểu biết và đưa ra được những quyết định thiết yếu về đối tượng.
 • Đánh giá trong lớp học là quy trình thu thập, tổng hợp, diễn giải thông tin liên quan đến hoạt động học tập và trải nghiệm của HS nhằm xác định những gì HS biết, hiểu và làm được. Từ đó đưa ra quyết định thích hợp tiếp theo trong quy trình giáo dục HS.
 • Đánh giá kết quả học tập là quy trình thu thập thông tin về kết quả học tập của HS và được diễn giải bằng điểm số/chữ hoặc nhận xét của GV, từ đó biết được mức độ đạt được của HS trong biểu điểm đang được sử dụng hoặc trong tiêu chuẩn đánh giá trong nhận xét của GV.

Câu 2: Nhận xét sơ đồ:

Đánh giá truyền thống: Người học thụ động tiếp nhận kiến thức và kỹ năng do giáo viên hoặc giáo trình đưa tới.

Đánh giá hiện đại: Người học là người chủ động tham gia, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề.

Câu 3: Theo thầy/cô năng lực học viên được thể hiện ra sao, thể hiện ra sao?

Đánh giá dựa trên thang tiêu chuẩn về năng lực và có nhiều dạng thức, hướng tới ghi nhận sự tiến bộ của cá nhân người học.

Đánh giá năng lực là đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đã được học vào giải quyết vấn đề trong học tập hoặc trong thực tiễn cuộc sống của HS, kết quả đánh giá HS tùy theo độ khó của nhiệm vụ và bài tập đã hoàn thành theo những mức độ không giống nhau. trải qua việc hoàn thành một nhiệm vụ trong bối cảnh thực, GV hoàn toàn có thể đồng thời đánh giá được cả kĩ năng nhận thức, kĩ năng tiến hành và những giá trị, tình cảm của HS.

Đánh giá năng lực được dựa trên kết quả tiến hành chương trình của toàn bộ những môn học, những hoạt động giáo dục, là tổng hòa, kết tinh kiến thức và kỹ năng, kĩ năng, thái độ, tình cảm, giá trị, chuẩn mực đạo đức,… được hình thành từ nhiều lĩnh vực học tập và từ sự phát triển tự nhiên về mặt xã hội của một con người.

Câu 4. Nguyên tắc kiểm tra đánh giá có ý nghĩa sâu sắc ra sao trong kiểm tra đánh giá năng lực học viên?

 • Đảm bảo tính toàn diện và linh hoạt: Việc đánh giá năng lực tác dụng nhất lúc phản ánh được sự hiểu biết đa chiều, tích hợp, về thực chất của những hành vi được bộc lộ theo thời gian. Năng lực là một tổ hợp, đòi hỏi không những sự hiểu biết mà là những gì hoàn toàn có thể làm với những gì họ biết; nó gồm có không những có kiến thức và kỹ năng, khả năng mà còn là giá trị, thái độ và thói quen hành vi tác động đến mọi hoạt động. Do vậy, đánh giá cần phản ánh những hiểu biết bằng phương pháp sử dụng đa dạng những phương pháp nhằm mục đích mô tả một bức tranh hoàn chỉnh hơn và chính xác năng lực của người được đánh giá.
 • Đảm bảo tính phát triển HS: Nguyên tắc này đòi hỏi trong quy trình KTĐG, hoàn toàn có thể phát hiện sự tiến bộ của HS, chỉ ra những điều kiện để cá nhân đạt kết quả tốt hơn về phẩm chất và năng lực; phát huy khả năng tự cải thiện của HS trong hoạt động dạy học và giáo dục.
 • Đảm bảo đánh giá trong bối cảnh thực tiễn: Để minh chứng HS có phẩm chất và năng lực ở mức độ nào đó, phải tạo thời điểm để họ được giải quyết vấn đề trong tình huống, bối cảnh mang tính thực tiễn. Vì vậy, KTĐG theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS chú trọng việc xây dựng những tình huống, bối cảnh thực tiễn để HS được trải nghiệm và thể hiện mình.
 • Đảm bảo thích hợp với đặc trưng môn học: Mỗi môn học có những yêu cầu riêng về năng lực đặc trưng cần hình thành cho HS, vì vậy, việc KTĐG cũng phải đảm bảo tính đặc trưng của môn học nhằm định hướng cho GV lựa chọn và sử dụng những phương pháp, công cụ đánh giá thích hợp với mục tiêu và yêu cầu cần đạt của môn học.

Câu 5 Tại sao hoàn toàn có thể nói quy trình 7 bước kiểm tra, đánh giá năng lực học viên tạo thành vòng tròn khép kín

hoàn toàn có thể nói quy trình 7 bước kiểm tra, đánh giá năng lực học viên tạo thành một vòng tròn khép kín vì kết quả kiểm tra đánh giá lại quay quay về phục vụ cho việc nâng cao phẩm chất, năng lực cho học viên trong quy trình học tập.

Câu 6. Theo thầy/cô, đánh giá thường xuyên có tức là gì?

Đánh giá thường xuyên là hoạt động đánh giá được tiến hành linh hoạt trong quy trình dạy học và giáo dục, không bị giới hạn bởi số lần đánh giá; mục đích đó là khuyến khích học viên nỗ lực học tập, vì sự tiến bộ của học viên. hoàn toàn có thể là kiểm tra viết, quan sát, thực hành, đánh giá qua hồ sơ, sản phẩm học tập…; hoàn toàn có thể trải qua những công cụ không giống nhau như phiếu quan sát, những thang đo, bảng kiểm, bảng kiểm tra, hồ sơ học tập…thích hợp với từng tình huống.

ý nghĩa sâu sắc: Nhằm đưa ra những khuyến nghị để HS tích cực học tập hơn trong thời gian tiếp theo

Vì vậy, khi áp dụng những nguyên tắc kiếm tra đánh giá có ý nghĩa sâu sắc cực kì quan trong trong kiểm tra đánh giá năng lực học viên; đảm bảo cho sự phát triển toàn diện, đồng đều cho học viên.

Câu 7:

1. Khái niệm đánh giá định kì

Đánh giá định kì là đánh giá kết quả giáo dục của HS sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của HS so với yêu cầu cần đạt so với qui định trong chương trình giáo dục phổ thông và sự hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất HS.

2. Mục đích đánh giá định kì

Mục đích chính của đánh giá định kì là thu thập thông tin từ HS để đánh giá thành quả học tập và giáo dục sau một giai đoạn học tập nhất định. Dựa vào kết quả này để xác định thành tích của HS, xếp loại HS và đưa ra Tóm lại giáo dục sau cùng.

3. Nội dung đánh giá định kì

Đánh giá mức độ thành thạo của HS ở những yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực sau một giai đoạn học tập (giữa kì)/ cuối kì.

Câu 8: Thầy (cô) hãy lấy ví dụ về đánh giá định kì trong dạy học môn Giáo dục công dân.

Ví dụ trong môn giáo dục công dân cấp THCS, số tiết: 1 tiết/tuần, thì mỗi một năm học đánh giá định kì chất lượng học viên ở 4 giai đoạn: giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II, cuối học kì II. Nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của HS so với yêu cầu cần đạt so với qui định trong chương trình giáo dục phổ thông và sự hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất HS.

Câu 9: Thầy (cô) hãy cho ví dụ về đánh giá thường xuyên trong dạy học môn Giáo dục công dân. Theo thầy (cô) việc vận dụng đánh giá thường xuyên trong môn Giáo dục công dân có ý nghĩa sâu sắc ra sao đối với việc phát triển phẩm chất và năng lực học viên?

Ví dụ trong môn giáo dục công dân, mỗi tuần 1 tiết thì sẽ đánh giá thường xuyên 2 đến 3 lần điểm trên một học kì, thường là kiểm tra miệng và kiểm tra 15 phút. Như vậy trong một năm học hoàn toàn có thể đánh giá thường xuyên 4-6 lần/ 1 học viên.

hoàn toàn có thể là kiểm tra viết, quan sát, thực hành, đánh giá qua hồ sơ, sản phẩm học tập…; hoàn toàn có thể trải qua những công cụ khác nhau như phiếu quan sát, những thang đo, bảng kiểm, bảng kiểm tra, hồ sơ học tập… thích hợp với từng tình huống.

ý nghĩa sâu sắc: Nhằm đưa ra những khuyến nghị để HS tích cực học tập hơn trong thời gian tiếp theo.

Câu 10: Theo những thầy cô Phương pháp kiểm tra viết có những điểm mạnh và nhược điểm gì?

Với kinh nghiệm và thực tại giảng dạy của tôi, thầy cô hãy liệt kê tối thiểu 3 hình thức hoặc kỹ thuật kiểm tra viết mà thầy cô thường áp dụng trong lớp học của tôi.

Kiểm tra viết thường được sử dụng sau khi học một phần chương, cuối chương, cuối giáo trình, nhàm kiểm tra từ một vấn đề nhỏ đến một vấn đề lớn có tính chất tổng hợp, kiểm tra toàn lớp trong một thời gian nhất định, giúp học viên rèn luyện năng lực diễn tả bằng ngôn ngữ viết.

Có 3 dạng kiểm tra viết cơ bản:

 • Kiểm tra viết dạng tự luận: reply ngắn – reply dài
 • Kiểm tra viết dạng trắc nghiệm khách quan (nhiều lựa chọn, ghép đôi).
 • Kiểm tra viết dạng trắc nghiệm điền khuyết

* điểm mạnh

 • Có khả năng đo lường kết quả học tập của học viên ở mức độ phân tích, tổng hợp và đánh giá. Nó tạo điều kiện cho học viên bộc lộ khả năng suy luận, phê phán, trình diễn những ý kiến dựa trên những trải nghiệm của cá nhân.
 • Đề kiểm tra viết dạng tự luận thường dễ chuẩn bị, tốn ít thời gian và công sức.

* Nhược điểm:

 • Bài tự luận thường có số câu hỏi ít nên khỏ đại diện đầy đủ cho nội dung cần đánh giá
 • Việc chấm điểm thường khó khăn và tốn nhiều thời gian.

Câu 11: vd: với từng ví dụ dưới đây, mời thầy cô gọi tên dạng thức trắc nghiệm khách quan thích hợp.

reply:

Câu nhiều lựa chọn: Câu 1, 4

Câu điền vào chỗ trống: Câu 3, 5

Câu ghép đôi: Câu 2

Câu 12: Thầy, cô thường sử dụng phương pháp đánh giá bằng quan sát trong dạy học ra sao?

Trong quy trình dạy học, tôi thường xuyên sử dụng phương pháp đánh giá bằng quan sát. trải qua đó thấy được thái độ học tập, năng lực xử lí tình huống, phẩm chất của học viên trong quy trình học tập.

những phương pháp quan sát giúp xác định những thái độ, những sự phản ứng vô ý thức, những kĩ năng thực hành và một số kĩ năng về nhận thức.

Tôi thường sử dụng phương pháp đánh giá bằng phương pháp:

 • để ý đến những thể hiện hành vi của Hs
 • Sự triệu tập trong giờ học ( nói chuyện riêng, làm việc riêng…
 • Thái độ, tâm tư, tình cảm của học viên ( mặt căng thẳng, lo lắng, lúng túng,..) hay sự tích cực trong học tập( hào hứng giơ tay phát biểu trong giờ học, ngồi im thụ động hoặc không ngồi yên được quá ba phút… )

Thông thường trong quan sát, giáo viên hoàn toàn có thể sử dụng 3 loại công cụ để thu thập thông tin. Đó là: Ghi chép những sự kiện thường nhật, thang đo và bảng kiểm tra.

1. Ghi chép những sự kiện thường nhật

từng ngày giáo viên làm việc với học viên, quan sát học viên và ghi nhận được rất nhiều thông tin về hoạt động học tập của học viên. Ví dụ học viên A phát âm sai một vài từ đơn giản, học viên B luôn thiếu triệu tập để ý và nhìn ra cửa sổ. học viên C luôn làm xong nhiệm vụ của tôi sớm và giúp đỡ những bạn khác trong giờ thực hành… Những sự kiện lặt vặt từng ngày như vậy có ý nghĩa sâu sắc quan trọng trong đánh giá. Nó giúp cho giáo viên dự đoán khả năng và cách ứng xử của học viên trong những tình huống không giống nhau hoặc giải thích cho kết quả thu được từ những bài kiểm tra viết của học viên.

Tuy nhiên, giáo viên không tồn tại khả năng quan sát và ghi chép được toàn bộ những hành vi, sự kiện, mọi mặt của tình huống ra mắt từng ngày của học viên mặc dầu chúng đều hoàn toàn có thể là những thông tin có giá trị. Do vậy cần phải có sự chọn lựa trong quan sát.

2. Thang đo

Đánh giá bằng thang đo cần tuân theo những nguyên tắc sau:

 • Những tiêu chuẩn của thang đo cần phải là những nội dung giảng dạy và giáo dục quan trọng
 • Những mô tả trong thang đo phải là những dẫn chứng hoàn toàn có thể trực tiếp quan sát được
 • những mức độ và mô tả mức độ của thang đo phải được định nghĩa rõ ràng.

3. Bảng kiểm tra

Bảng kiểm tra (bảng kiểm) có hình thức và sử dụng gần giống như thang đo. Tuy nhiên thang đo đòi hỏi người đánh giá chỉ ra mức độ thể hiện của một phẩm chất hoặc mức độ thường xuyên của một hành vi còn bảng kiểm tra chỉ yêu cầu người đánh giá reply câu hỏi đơn giản Có – Không. Đó là phương pháp ghi lại xem một phẩm chất hoàn toàn có thể hiện hay không hoặc một hành vi có được tiến hành hay không.

Câu 13. Thầy, cô thường sử dụng Phương pháp hỏi – đáp trong dạy học ra sao?

Phương pháp này nhằm giúp HS hình thành tri thức mới hoặc giúp HS cần nắm vững, hoặc nhằm tổng kết, củng cố, kiểm tra mở rộng, đào sâu những tri thức mà HS đã học. Do vậy tôi thường xuyên sử dụng Phương pháp đặt câu hỏi vấn đáp cung ứng rất nhiều thông tin chính thức và không chính thức về HS. Phương pháp này còn được sử dụng phổ biến ở mọi lớp học và sau mỗi chủ đề dạy học. Đây là phương pháp dạy học thường được sử dụng nhiều nhất

– Tuỳ theo vị trí của phương pháp vấn đáp trong quy trình dạy học, cũng như tuỳ theo mục đích, nội dung của bài, phân biệt những dạng vấn đáp cơ bản sau:

 • Hỏi – đáp gợi mở: là hình thức GV khéo léo đặt những câu hỏi gợi mở dẫn dắt HS rút ra những nhận xét, những Tóm lại thiết yếu từ những sự kiện đã quan sát được hoặc những tài liệu đã học được, được sử dụng khi cung ứng tri thức mới. Hình thức này có tác dụng khêu gợi tính tích cực của HS rất mạnh, nhưng cũng đòi hỏi GV phải khéo léo, tránh đi đường vòng, lan man, xa vấn đề.
 • Hỏi – đáp củng cố: Được sử dụng sau khi giảng tri thức mới, giúp HS củng cố được những tri thức cơ bản nhất và hệ thống hoá chúng: mở rộng và đào sâu những tri thức đã thu lượm được, khắc phục tính thiếu chính xác của việc nắm tri thức.
 • Hỏi – đáp tổng kết: được sử dụng khi cần dẫn dắt HS khái quát hoá, hệ thống hoá những tri thức đã học sau một vấn đề, một phần, một chương hay một môn học nhất định. Phương pháp này giúp HS phát triển năng lực khái quát hoá, hệ thống hoá, tránh nắm bắt những đơn vị tri thức rời rạc – giúp cho những em phát huy tính mềm dẻo của tư duy.
 • Hỏi – đáp kiểm tra: được sử dụng trước, trong và sau giờ giảng hoặc sau một vài bài học giúp GV kiểm tra tri thức HS một cách nhanh gọn kịp thời để hoàn toàn có thể bổ sung củng cố tri thức ngay nếu thiết yếu. Nó cũng giúp HS tự kiểm tra tri thức của tôi.

Câu 14: thực tại dạy học thầy, cô đã sử dụng phương pháp đánh giá hồ sơ học tập cho học viên ra sao?

HS phải được tham gia vào quy trình đánh giá bằng hồ sơ học tập, thể hiện ở chỗ họ được tham gia lựa chọn một số sản phẩm, bài làm, công việc đã tiến hành để đưa vào hồ sơ của họ. Đồng thời họ được yêu cầu suy ngẫm và viết những cảm nghĩ ngắn về những thay đổi trong bài làm, sản phẩm mới so với giai đoạn trước, hay tại sao họ thấy rằng họ xứng đáng nhận những mức điểm đã cho. HS phải tự suy ngẫm về từng sản phẩm của tôi, nói rõ điểm mạnh, hạn chế. GV hoàn toàn có thể yêu cầu đưa thêm lời nhận xét của cha mẹ vào phần tự suy ngẫm của HS. Cha mẹ hoàn toàn có thể cùng chọn bài mẫu đưa vào hồ sơ và giúp HS suy ngẫm về bài làm của tôi.

Câu 15. Thầy, cô thường sử dụng phương pháp đánh giá bằng quan sát trong dạy học ra sao?

 • Tôi để ý theo dõi, lắng nghe HS trong quy trình giảng dạy trên lớp, sử dụng phiếu quan sát, bảng kiểm tra, nhật ký ghi chép lại những thể hiện của HS để sử dụng làm minh chứng đánh giá quy trình học tập, rèn luyện của HS
 • để ý đến những hành vi của HS như: sự tương tác (tranh luận, san sẻ những suy nghĩ, biểu lộ cảm xúc…) giữa những em với nhau trong nhóm
 • Đánh giá sự tiến bộ hoặc đánh giá quy trình làm ra sản phẩm đó. GV sẽ quan sát và cho ý kiến đánh giá về sản phẩm, giúp những em hoàn thiện sản phẩm.
 • Trong thời gian quan sát, GV phải quan tâm đến những hành vi của HS, quan hệ tương tác giữa những em với nhau trong nhóm,… Khi HS nộp báo cáo, GV quan sát và cho ý kiến về những sản phẩm những em làm ra

Câu 16. Thầy, cô thường sử dụng phương pháp vấn đáp trong dạy học ra sao?

Sử dụng vấn đáp gợi mở để GV đặt những câu hỏi gợi mở dẫn dắt HS rút ra những nhận xét, những Tóm lại thiết yếu từ những sự kiện đã quan sát được hoặc những tài liệu đã học được, được sử dụng khi dạy kiến thức và kỹ năng mới

Sử dụng vấn đáp củng cố sau khi giảng tri thức mới, giúp HS củng cố được những tri thức cơ bản nhất và hệ thống hoá chúng: mở rộng và đào sâu những tri thức đã thu lượm được, khắc phục tính thiếu chính xác của việc nắm tri thức

Sử dụng vấn đáp tổng kết khi cần dẫn dắt HS khái quát hoá, hệ thống hoá những tri thức đã học sau một vấn đề, một phần, một chương hay một môn học nhất định.

Sử dụng vấn đáp kiểm tra trước, trong và sau giờ giảng hoặc sau một vài bài học giúp GV kiểm tra tri thức HS một cách nhanh gọn kịp thời để hoàn toàn có thể bổ sung củng cố tri thức ngay nếu thiết yếu. Nó cũng giúp HS tự kiểm tra tri thức của tôi

Câu 17. thực tại dạy học thầy, cô đã sử dụng phương pháp đánh giá hồ sơ học tập cho học viên ra sao?

GV đưa ra những nhận xét, kết quả hoạt động của HS, từ đó đánh giá HS theo từng nội dung có liên quan. Sử dụng trong phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, những sản phẩm,
hoạt động của HS là Bảng kiểm, thang đánh giá, bảng quan sát, phiếu đánh giá theo tiêu chuẩn.

Ví dụ. hoàn toàn có thể tổ chức dạy học qua dự án công trình với nội dung Hoạt động thực hành và trải nghiệm và sử dụng phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập để đánh giá HS

Câu 18: Trong dạy học môn Giáo dục công dân tôi thường sử dụng những dạng sản phẩm để đánh như:

những bài làm hoàn chỉnh: bài kiểm tra 15 phút, bài kiểm tra giữa kì, bài kiểm tra cuối kì; tranh vẽ, maps, đồ thị, đồ vật, sáng tác , chế tác.

Câu 19: Theo thầy (cô) mục đích của việc sử dụng phương pháp đánh giá qua sản phẩm trong dạy học Giáo dục công dân để làm gì?

Mục đích của việc sử dụng phương pháp đánh giá qua sản phẩm của học viên trong dạy học Giáo dục công dân để trải qua đó giáo viên hoàn toàn có thể đánh giá được năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn của học viên.

Câu 20. Hãy tóm lược lại “Định hướng đánh giá kết quả giáo dục trong dạy học môn GDCD theo Chương trình GDPT 2018” theo cách hiểu của thầy, cô?

Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục là cung ứng thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đạt chuẩn của chương trình và sự tiến bộ của HS để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh những hoạt động dạy học nâng cao chất lượng giáo dục.
Căn cứ đánh giá là những yêu cầu cần đạt về phẩm chất và NL

Phạm vi đánh giá là toàn bộ nội dung và yêu cầu cần đạt của chương trình môn GDCD.

Kết quả giáo dục được đánh giá bằng những hình thức định tính và định lượng trải qua đánh giá quy trình, đánh giá tổng kết ở cơ sở giáo dục, những kì đánh giá trên diện rộng ở cấp vương quốc, cấp địa phương và những kì đánh giá quốc tế.

đặc trưng của kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn GDCD theo hướng phát triển phẩm chất, NLHS.

Kiểm tra, đánh giá phải tiến hành được những tính năng và yêu cầu chính sau:

 • Đánh giá mức độ đạt được yêu cầu cần đạt và phương pháp dạy học.
 • cung ứng thông tin phản hồi đầy đủ, chính xác kịp thời về kết quả học tập có giá trị cho HS tự điều chỉnh quy trình học; cho GV điều chỉnh hoạt động dạy học; cho cán bộ quản lí nhà trường để có giải pháp cải thiện chất lượng giáo dục; cho gia đình để giám sát, giúp đỡ HS.
 • Tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của HS
 • phối hợp kiểm tra, đánh giá quy trình với đánh giá tổng kết; đánh giá định tính với đánh giá định lượng, Trong số đó đánh giá định lượng phải dựa trên đánh giá định tính được phản hồi kịp thời, chính xác.
 • Kiểm tra, đánh giá được phối hợp nhiều hình thức không giống nhau bảo đảm đánh giá toàn diện nội dung, năng lực chung, năng lực đặc trưng, phẩm chất.
 • Đánh giá yêu cầu tích hợp nội dung, KN để giải quyết vấn đề nhận thức và thực tiễn. Đây là phương thức tác dụng đặc trưng cho đánh giá NL HS.
 • Chú trọng đánh giá KN thực hành GDCD.

Câu 21. Theo thầy/cô với mỗi chủ đề/bài học có cần phải xác định được cả 3 thành phần năng lực gdcd hay không? Tại sao?

Không cần xác định đủ 3 năng lực đặc trưng trong môn gdcd mà tùy vào chủ đề bài học.

Trong đánh giá phát triển năng lực HS, GV phải ghi nhận sự tiến bộ của HS trải qua việc thu thập, mô tả, phân tích, giải thích những hành vi đạt được của HS theo những mức độ từ thấp đến cao và đối chiếu nó với những mức độ thuộc những thành tố của mỗi năng lực cần đo (yêu cầu cần đạt của mỗi năng lực trong Chương trình GDPT 2018).

Câu 22: Thầy (cô) thường sử dụng những dạng câu hỏi đánh giá nào trong dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân?

Tôi thường sử dụng những dạng câu hỏi đánh giá trong dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân như:

 • Dạng câu hỏi nhận biết.
 • Dạng câu hỏi thông hiểu.
 • Dạng câu hỏi vận dụng.
 • Dạng câu hỏi phân tích.
 • Dạng câu hỏi tổng hợp.
 • Dạng câu hỏi đánh giá.

Câu 23: Theo thầy (cô) những dạng bài tập nào thường được sử dụng trong kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân? Vì sao?

Bài tập hoàn toàn có thể phân loại thành những dạng bài tập như:

 • Bài tập ra quyết định.
 • Bài tập tìm kiếm thông tin.
 • bài tập phát hiện vấn đề.
 • Bài tập tìm phương án giải quyết vấn đề.
 • Bài tập phân tích và đánh giá.
 • bài tập khảo sát và nghiên cứu.

Trong dạy học môn Giáo dục công dân thì bài tập thường có sự tích hợp, 2 dạng bài tập thường được sử dụng đến trong kiểm tra đánh giá là: Bài tập tình huống và bài tập thực hành.

Vì để nhằm đánh giá năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng của học viên vào thực tiễn và năng lực hành động của học viên. Bên cạnh đó đánh giá tính tự lực tích cực, chủ động , sáng tạo của học viên trong học tập.

Câu 24: Hãy nêu cách xây dựng và sử dụng bài tập tình huống? Cho ví dụ?

* Cách xây dựng bài tập tình huống:

– Bài tập tình huống có 2 phần:

+ Mô tả tình huống.

+ Câu hỏi của giáo viên.( Nêu nhiệm vụ học tập): Là tình huống có thực hay tình huống giả định.

* Cách sử dụng bài tập tình huống:

+ Sử dụng trong đánh giá thường xuyên, kiểm tra viết ( nhóm, cá nhân, toàn lớp)

+ Quan tâm đến nội dung reply và quy trình tiến hành bài tập.

+ Đánh giá bằng phương pháp cho điểm, nhận xét học viên (lưu ý cách nhận xét).

Ví dụ về sử dụng bài tập tình huống:

Khi dạy chủ đề: Công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam, GV muốn đánh giá xem học viên có nắm chắc về căn cứ để xác định công dân Việt Nam hay không, Gv hoàn toàn có thể sử dụng bài tập tình huống sau:

Vợ anh xã anh Minh là công dân Việt Nam, sinh sống tại TP Hà Nội. Năm 2018 vợ anh xã anh Minh đã xin thôi quốc tịch Việt Nam để sang định cư ở Hàn quốc và đã có quyết định đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên vì một lí do về sức khỏe nên gia đình anh Minh vẫn chưa nhập quốc tịch Hàn Quốc được và vẫn ở tại TP Hà Nội. Năm 2019, vợ anh xã anh sinh bé Hải Phong tại bệnh viện phụ sản TP Hà Nội. Theo em, bé Hải Phong có phải là công dân Việt Nam không? Vì sao?

Như vậy học viên sẽ vận dụng những kiến thức và kỹ năng được hiểu về những căn cứ để xác định công dân Việt Nam, vận dụng vào tình huống cụ thể này và xác định bé Hải Phong có phải là công dân Việt Nam hay không và đưa ra lí do giải thích.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *