Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 3 môn Công nghệ THPT mang tới gợi ý reply những câu hỏi tự luận môn Công nghệ cấp THPT trong chương trình tập huấn Mô đun 3. Giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn hoàn thiện bài kiểm tra cuối khóa tập huấn Module 3 của tôi.

Ngoài ra, thầy cô rất có thể tìm hiểu thêm thêm môn Lịch sử, Vật lý, Ngữ văn, cùng hướng dẫn học Mô đun 3, câu hỏi ôn tập Mô đun 3. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án tự luận Mô đun 3 môn Công nghệ THPT tìm hiểu thêm

Câu 1: trình diễn quan điểm của thầy / cô về thuật ngữ “kiểm tra và đánh giá”?

1) Đánh giá

  • Đánh giá trong giáo dục là một quy trình thu thập, tổng hợp, và diễn giải thông tin về đối tượng cần đánh giá (ví dụ như kiến thức và kỹ năng, kĩ năng, năng lực của HS; kế hoạch dạy học; chính sách giáo dục), qua đó hiểu biết và đưa ra được những quyết định rất cần thiết về đối tượng.
  • Đánh giá trong lớp học là quy trình thu thập, tổng hợp, diễn giải thông tin liên quan đến hoạt động học tập và trải nghiệm của HS nhằm xác định những gì HS biết, hiểu và làm được. Từ đó đưa ra quyết định thích hợp tiếp theo trong quy trình giáo dục HS.
  • Đánh giá kết quả học tập là quy trình thu thập thông tin về kết quả học tập của HS và được diễn giải bằng điểm số/chữ hoặc nhận xét của GV, từ đó biết được mức độ đạt được của HS trong biểu điểm đang được sử dụng hoặc trong tiêu chuẩn đánh giá trong nhận xét của GV.

2) Kiểm tra

Kiểm tra là một cách tổ chức đánh giá (hoặc định giá), do đó nó có ý nghĩa sâu sắc và mục tiêu như đánh giá (hoặc định giá). Việc kiểm tra để ý nhiều đến việc xây dựng công cụ đánh giá, ví dụ như câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra. những công cụ này được xây dựng trên một căn cứ xác định, chẳng hạn như đường phát triển năng lực hoặc những rubric trình diễn những tiêu chuẩn đánh giá.

Như vậy, trong giáo dục:

  • KTĐG là một khâu không thể tách rời của quy trình dạy học;
  • KTĐG là công cụ hành nghề quan trọng của GV;
  • KTĐG là một bộ phận quan trọng của quản lí giáo dục, quản lí chất lượng dạy và học.

Câu 2: Có những loại đánh giá nào?

đ) Lựa chọn nội dung và phương thức giao tiếp: Diễn đạt ý tưởng một cách tự tin; thể hiện được biểu cảm thích hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp.

6. Năng lực hợp tác

a) Xác định mục đích và phương thức hợp tác: Chủ động đề xuất mục đích hợp tác khi được giao những nhiệm vụ; xác định được loại công việc nào rất có thể hoàn thành tốt nhất bằng hợp tác theo nhóm với quy mô thích hợp.

b) Xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân: Biết trách nhiệm, vai trò của tôi trong nhóm ứng với công việc cụ thể; phân tích nhiệm vụ của cả nhóm để nêu được những hoạt động phải triển khai, Trong số đó tự đánh giá được hoạt động mình rất có thể đảm nhiệm tốt nhất để tự đề xuất cho nhóm phân công.

c) Xác định nhu cầu và khả năng của người hợp tác: Nhận biết được tính chất, khả năng của từng thành viên cũng như kết quả làm việc nhóm; dự kiến phân công từng thành viên trong nhóm những công việc thích hợp.

d) Tổ chức và thuyết phục người khác: Chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung; san sẻ khiêm tốn học hỏi những thành viên trong nhóm.

đ) Đánh giá hoạt động hợp tác: Biết dựa vào mục đích đưa ra để tổng kết hoạt động chung của nhóm; nêu mặt được, mặt thiếu sót của cá nhân và của cả nhóm.

7. Năng lực tính toán

a) Sử dụng những phép tính và đo lường cơ bản: Sử dụng được những phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, luỹ thừa, khai căn) trong học tập và trong cuộc sống; hiểu và rất có thể sử dụng những kiến thức và kỹ năng, kỹ năng về đo lường, ước tính trong những tình huống quen thuộc

b) Sử dụng ngôn ngữ toán: Sử dụng được những thuật ngữ, ký hiệu toán học, tính chất những số và của những hình hình học; sử dụng được thống kê toán học trong học tập và trong một số tình huống đơn giản mỗi ngày; hình dung và rất có thể vẽ phác hình dạng những đối tượng, trong môi trường xung quanh, nêu được tính chất cơ bản của chúng; hiểu và biểu diễn được mối quan hệ toán học giữa những yếu tố trong những tình huống học tập và trong đời sống; bước đầu vận dụng được những bài toán tối ưu trong học tập và trong cuộc sống; biết sử dụng một số yếu tố của lôgic hình thức để lập luận và diễn đạt ý tưởng.

c) Sử dụng công cụ tính toán: Sử dụng được những dụng cụ đo, vẽ, tính; sử dụng được máy tính cầm tay trong học tập cũng như trong cuộc sống mỗi ngày; bước đầu sử dụng máy vi tính để tính toán trong học tập.

8. Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)

a) Sử dụng và quản lý những phương tiện, công cụ của công nghệ kỹ thuật số: Sử dụng đúng cách những thiết bị và phần mềm ICT thông dụng để triển khai một số công việc cụ thể trong học tập; biết tổ chức và lưu trữ dữ liệu.

b) Nhận biết, ứng xử thích hợp chuẩn mực đạo đức và pháp lý trong xã hội số hóa: Biết những qui định pháp lý cơ bản liên quan đến quyền sở hữu và sử dụng tài nguyên thông tin, tôn trọng bản quyền và quyền an toàn thông tin của người khác; sử dụng được một số cách thức bảo vệ an toàn thông tin cá nhân và xã hội; tuân thủ quy định pháp lý và những yêu cầu bảo vệ sức khỏe trong khai thác và sử dụng ICT; tránh những tác động tiêu cực tới bản thân và xã hội.

c) Phát hiện và giải quyết vấn đề trong môi trường công nghệ tri thức: Biết tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn với những công dụng tìm kiếm đơn giản; biết đánh giá sự thích hợp của dữ liệu và thông tin đã tìm thấy với nhiệm vụ đưa ra; biết tổ chức dữ liệu và thông tin thích hợp với giải pháp giải quyết vấn đề; biết thao tác với ứng dụng được cho phép lập trình trò chơi, lập trình trực quan hoặc những ngôn ngữ lập trình đơn giản.

d) Học tập, tự học với sự hỗ trợ của ICT: Sử dụng được một số phần mềm học tập; sử dụng được môi trường mạng máy tính để tìm kiếm, thu thập, update và lưu trữ thông tin thích hợp với mục tiêu học tập và khai thác được những điều kiện hỗ trợ tự học.

đ) Giao tiếp, hòa nhập, hợp tác qua môi trường ICT: Biết lựa chọn và sử dụng những công cụ ICT thông dụng để san sẻ, trao đổi thông tin và hợp tác một cách an toàn; biết hợp tác trong ứng dụng ICT để tạo ra những sản phẩm đơn giản phục vụ học tập và đời sống.

Câu 5. Nguyên tắc kiểm tra đánh giá có ý nghĩa sâu sắc thế nào trong kiểm tra đánh giá năng lực học viên?

reply:

Đảm bảo tính toàn diện và tính linh hoạt

Đảm bảo tính phát triển

Đảm bảo đánh giá trong bối cảnh thực tiễn

Đảm bảo thích hợp với đặc trưng môn học

Để đánh giá kết quả học tập của người học trong đào tạo dựa vào năng lực cần dựa vào những nguyên tắc mang tính tổng quát và cụ thể.

Đánh giá là quy trình tiến hành có hệ thống để xác định phạm vi đạt được của những mục title ra. Vậy, phải xác định rõ mục tiêu đánh giá, khi đánh giá phải chọn mục tiêu đánh giá rõ ràng, những mục tiêu phải được thể hiện dưới dạng những điều rất có thể quan sát được.

- Giáo viên cần phải ghi nhận rõ những hạn chế của từng công cụ đánh giá để sử dụng chúng có kết quả.

Khi đánh giá, giáo viên phải ghi nhận nó là phương tiện để đi đến mục đích, chứ bản

thân không phải là mục đích. Mục đích đánh giá là để có những quyết định đúng

đắn, tối ưu nhất cho quy trình dạy học.

Đánh giá lúc nào cũng gắn với việc học tập của người học, tức là trước tiên

phải để ý đến việc học tập của người học. Sau đó mới kích thích sự nỗ lực học

tập của người học, sau cuối mới đánh giá bằng chuẩn đạt hay không đạt.

Câu 6: Tại sao rất có thể nói quy trình 7 bước kiểm tra, đánh giá năng lực học viên tạo ra vòng tròn khép kín?

reply: 7 bước kiểm tra, đánh giá năng lực học viên tạo ra vòng tròn khép kín vì kiểm tra, đánh giá là một phần không thể thiếu được của quy trình dạy học nhằm giúp HS tiến bộ. Kiểm tra, đánh giá vì sự tiến bộ tức là quy trình kiểm tra, đánh giá phải cung ứng những thông tin phản hồi giúp HS biết mình tiến bộ đến đâu, những mảng kiến thức và kỹ năng/kĩ năng nào có sự tiến bộ, mảng kiến thức và kỹ năng/kĩ năng nào còn yếu để điều chỉnh quy trình dạy và học. không chỉ có GV biết cách thức, những kĩ thuật đánh giá HS mà quan trọng không kém là HS phải học được cách đánh giá của GV, phải ghi nhận đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá kết quả học tập rèn luyện của chính mình. Có như vậy, HS mới tự phản hồi với bản thân xem kết quả học tập, rèn luyện của tôi đạt mức nào/đến đâu so với yêu cầu, tốt hay vẫn chưa tốt thế nào. Với cách hiểu đánh giá ấy mới giúp hình thành năng lực của HS, tạo thời cơ cho HS phát triển kĩ năng tự đánh giá, giúp

HS nhận thấy sự tiến bộ của tôi, khuyến khích động viên việc học tập.

– Kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS được triển khai theo quy trình 7 bước. Quy trình này được thể hiện cụ thể:Xác định mục đích đánh giá và lựa chọn năng lực cần đánh giá. Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá. Xác định những tiêu chuẩn/kĩ năng thể hiện của năng lực. Xây dựng bảng kiểm đánh giá mức độ đạt được cho từng kĩ năng. Lựa chọn công cụ để đánh giá kĩ năng. Thiết kế công cụ đánh giá.Thẩm định và hoàn thiện công cụ. Do đó đánh giá năng lực người học là một khâu then chốt trong dạy học. Để đánh giá đúng năng lực người học, cần phải xác định được hệ thống năng lực chung và năng lực chuyên ngành, xác định được những thành tố cấu thành năng lực và lựa chọn được những công cụ thích hợp để đánh giá, sao cho rất có thể đo được tối đa những mức độ thể hiện của năng lực

Câu 7: Chọn cặp tương ứng bằng phương pháp click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Câu hỏi Câu reply
Đánh giá năng lực Vì sự tiến bộ của người học so với chính bản thân họ.
Đánh giá kiến thức và kỹ năng, kỹ năng Xác định mức độ đạt được kiến thức và kỹ năng, kỹ năng theo mục tiêu dạy học.
Đánh giá năng lực Vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng vào giải quyết vấn đề thực tiễn.
Đánh giá kiến thức và kỹ năng, kỹ năng Xếp loại, phân loại học viên

Câu 8: Chọn cặp tương ứng bằng phương pháp click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Câu hỏi Câu reply
Phân tích mục đích đánh giá, mục tiêu học tập sẽ đánh giá những mục tiêu về phẩm chất; năng lực chung; năng lực đặc trưng.
Xây dựng kế hoach kiểm tra, đánh giá Xác định thông tin, dẫn chứng về phẩm chất, năng lực; Phương pháp, công cụ để thu thập thông tin, dẫn chứng; Xác định cách xử lí thông tin, dẫn chứng thu thập được
Lựa chọn, thiết kế công cụ kiểm tra, đánh giá Câu hỏi, bài tập, yêu cầu, bảng kiểm, hồ sơ, phiếu đánh giá theo tiêu chuẩn…
Thực hiện kiểm tra, đánh giá triển khai theo những yêu cầu, kĩ thuật đối với những phương pháp, công cụ đã lựa chọn, thiết kế nhằm đạt mục tiêu kiểm tra, đánh giá, thích hợp với từng loại hình đánh giá
Xử lí, phân tích kết quả kiểm tra, đánh giá Phương pháp định tính/ định lượng; Sử dụng những phần mềm xử lí thống kê…
Giải thích và phản hồi kết quả đánh giá Giải thích kết quả, đưa ra những nhận định về sự phát triển của người học về phẩm chất, năng lực so với mục tiêu và yêu cầu cần đạt; Lựa lựa cách phản hồi kết quả đánh giá
Sử dụng kết quả đánh giá trong phát triển phẩm chất và năng lực Giải thích kết quả, đưa ra những nhận định về sự phát triển của người học về phẩm chất, năng lực so với mục tiêu và yêu cầu cần đạt; Lựa lựa cách phản hồi kết quả đánh giá.

Câu 9: Theo thầy/cô, đánh giá thường xuyên có tức là gì?

reply:

* KHÁI NIỆM: Đánh giá thường xuyên là hoạt động đánh giá ra mắt trong quy trình triển khai dạy học, cung ứng thông tin phản hồi cho GV và HS nhằm mục tiêu cải thiện hoạt động dạy học. Đánh giá thường xuyên được xem là đánh giá vì quy trình học tập hoặc vì sự tiến bộ của người học.

* MỤC ĐÍCH:

- Thu thập minh chứng liên quan đến kết quả học tập của HS để cung ứng những phản hồi cho GV và HS biết những gì họ làm được và vẫn chưa làm được so với yêu cầu để điều chỉnh hoạt động dạy và học, đồng thời khuyến nghị để HS làm tốt hơn trong thời điểm tiếp theo.

- Tiên đoán hoặc dự báo những bài học hoặc chương trình tiếp theo được xây dựng thế nào cho thích hợp với trình độ, tính chất tâm lí của HS.

* NỘI DUNG:

- Sự tích cực chủ động của HS trong quy trình tham gia những hoạt động học tập, rèn luyện được giao.

- Sự hứng thú, tự tin, cam kết, trách nhiệm của HS khi triển khai những hoạt động học tập cá nhân.

- triển khai những nhiệm vụ hợp tác nhóm.

* THỜI ĐIỂM, NGƯỜI triển khai, PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN

- Đánh giá thường xuyên được triển khai linh hoạt trong quy trình dạy học và giáo dục không hạn chế bởi số lần đánh giá.

- Đối tượng tham gia đánh giá thường xuyên rất đa dạng: GV đánh giá, HS đánh giá, HS đánh giá chéo, phụ huynh đánh giá và đoàn thể đồng đánh giá.

- Phương pháp kiểm tra đánh gí thường xuyên là: phương pháp kiểm tra viết, phương pháp hỏi- đáp, phương pháp quan sát, đánh giá qua hồ sơ và sản phẩm học tập.

- Công cụ đánh giá thường xuyên rất có thể dùng là : Thang đánh giá, bảng điểm, phiếu đánh giá theo tiêu chuẩn, câu hỏi, hồ sơ học tập…

* những YÊU CẦU:

- Cần xác định rõ mục tiêu để lựa chọn PP, công cụ đánh giá thích hợp.

- Nhấn mạnh đến tự đánh giá mức độ đáp ứng những tiêu chuẩn của bải học và phương hướng cải thiện để đáp ứng tốt hơn nữa.

- triệu tập cung ứng thông tin phản hồi chỉ ra những nội dung cần chỉnh sửa đồng thời đưa ra lời khuyên cho hành động tiếp theo.

- Không so sánh HS này với HS khác, hạn chế những nhận xét tiêu cực.

- Chú trọng đến đánh giá những phẩm chất, năng lực trên nền tản cảm xúc, niềm tin tích cực.

- Giảm thiểu sự trừng phạt, đe dọa, chê bai, tăng sự ngợi khen, động viên HS.

Câu 10: Theo thầy/cô, đánh giá định kì có tức là gì?

reply:

* KHÁI NIỆM: Đánh giá định kì là đánh giá kết quả giáo dục của học viên sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học viên so với chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất học viên.

* MỤC ĐÍCH:

Nhằm thu thập thông tin từ HS để đánh giá kết quả học tập và giáo dục sau một giai đoạn học tập nhất định. Kết quả này dùng để xác định thành tích của HS, xếp loại HS và đưa ra Tóm lại giáo dục sau cuối.

* NỘI DUNG,THỜI ĐIỂM, NGƯỜI triển khai ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ

- Nội dung đánh giá định kì là đánh giá mức độ thành thạo của HS ở những yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực sau một giai đoạn học tập (giữa kì, cuối kì)

- Đánh giá định kì thường được tiến hành sau khi kết thúc một giai đoạn học tập (giữa kì, cuối kì).

- Người triển khai (giữa kì, cuối kì) định kì rất có thể là: GV đánh giá, nhà trường đánh giá và những tổ chức kiểm định những cấp đánh giá.

* PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ:

- Phương pháp: rất có thể là kiểm tra trên giấy, thực hành, vấn đáp, đánh giá trải qua sản phẩm học tập và trải qua hồ sơ học tập.

- Công cụ: rất có thể là câu hỏi, bài kiểm tra, dự án công trình học tập, sản phẩm học tập.

* YÊU CẦU:

- Đa dạng hóa trong sử dụng những phương pháp và công cụ đánh giá.

- Chú trọng những phương pháp, công cụ đánh giá được những thể hiện cụ thể về thái độ, hành vi, kết quả, sản phẩm học tập của HS gắn với những chủ đề học tập và hoạt động trải nghiệm theo hướng phát triển phẩm chất. năng lực của HS.

- Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá trên máy để nâng cao năng lực tự học cho HS

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *