Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 3 môn Công nghệ THCS giúp thầy cô xem thêm, nhanh gọn reply 47 câu hỏi tự luận môn Công nghệ trong chương trình tập huấn Mô đun 3 để đạt kết quả như mong muốn.

Ngoài ra, thầy cô hoàn toàn có thể xem thêm thêm gợi ý môn Tin học, Âm nhạc, Hóa học để có thêm kinh nghiệm hoàn thiện bài tập của tôi. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án tự luận môn Công nghệ THCS Mô đun 3

Câu 1. trình diễn quan điểm của thầy/cô về thuật ngữ “kiểm tra và đánh giá”?

 • Kiểm tra đánh giá là một khâu không thể tách rời của quy trình dạy học;
 • Kiểm tra đánh giá là công cụ hành nghề quan trọng của giáo viên;
 • Kiểm tra đánh giá là một bộ phận quan trọng của quản lý giáo dục, quản lí chất lượng dạy và học.

Câu 2. Thầy cô hãy cho ý kiến nhận xét của tôi về sơ đồ hình sau:

Cả 2 cách đánh giá đều theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS chú trọng đến đánh giá quy trình để phát hiện kịp thời sự tiến bộ của HS và vì sự tiến bộ của HS, từ đó điều chỉnh và tự điều chỉnh kịp thời hoạt động dạy và hoạt động học trong quy trình dạy học.

Nhưng đánh giá hiện đại có phần ưu thế hơn vì đảm bảo chất lượng và tác dụng của đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực đòi hỏi phải vận dụng cả 3 triết lí: Đánh giá vì học tập, Đánh giá là học tập, Đánh giá kết quả học tập

Câu 3. Theo thầy/cô năng lực học viên được thể hiện ra làm sao, thể hiện ra sao?

Năng lực học viên được thể hiện:

 • Khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những tình huống ứng dụng không giống nhau.
 • HS phải giải quyết được vấn đề trong tình huống mang tính thực tiễn.
 • HS vừa phải vận dụng những kỹ năng, kĩ năng đã được học ở nhà trường, vừa phải dùng những kinh nghiệm của bản thân thu được từ những trải nghiệm phía bên ngoài nhà trường (gia đình, xã hội và xã hội).

Câu 4. Nguyên tắc kiểm tra đánh giá có ý nghĩa sâu sắc ra làm sao trong kiểm tra đánh giá năng lực học viên?

KTĐG theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS THCS cần đảm bảo những nguyên tắc sau:

1. Đảm bảo tính toàn diện và linh hoạt

2. Đảm bảo tính phát triển HS

3. Đảm bảo đánh giá trong bối cảnh thực tiễn

4. Đảm bảo tương thích với đặc trưng môn học

Câu 5. Tại sao hoàn toàn có thể nói quy trình 7 bước kiểm tra, đánh giá năng lực học viên tạo ra vòng tròn khép kín?

Với 7 bước kiểm tra, đánh giá năng lực tạo ra vòng tròn khép kín vì 7 bước trên hoàn toàn có thể đánh giá kết quả học tập theo định hướng tiếp cận năng lực cần chú trọng vào khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những tình huống ứng dụng không giống nhau. Hay nói cách khác, đánh giá theo năng lực là đánh giá kỹ năng, kĩ năng và thái độ trong những bối cảnh có ý nghĩa sâu sắc. Đánh giá kết quả học tập của học viên đối với những môn học và hoạt động giáo dục theo quy trình hay ở mỗi giai đoạn học tập đó là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức độ triển khai mục tiêu dạy học về kỹ năng, kĩ năng, thái độ và năng lực, đồng thời có vai trò quan trọng trong việc cải thiện kết quả học tập của học viên.

KTĐG theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS THCS cần đảm bảo những nguyên tắc sau:

 1. Đảm bảo tính toàn diện và linh hoạt
 2. Đảm bảo tính phát triển HS
 3. Đảm bảo đánh giá trong bối cảnh thực tiễn
 4. Đảm bảo tương thích với đặc trưng môn học

Câu 6. Thầy, cô hiểu thế nào là đánh giá thường xuyên?

Đánh giá thường xuyên hay còn gọi là đánh giá quy trình là hoạt động đánh giá

ra mắt trong quy trình triển khai hoạt động giảng dạy môn học, cung ứng thông tin phản hồi cho GV và HS nhằm mục tiêu cải thiện hoạt động giảng dạy, học tập. Đánh giá thường xuyên chỉ những hoạt động kiểm tra đánh giá được triển khai trong quy trình dạy học, có ý nghĩa sâu sắc phân biệt với những hoạt động kiểm tra đánh giá trước khi bắt đầu quy trình dạy học một môn học nào đó (đánh giá đầu năm mới/đánh giá xếp lớp) hoặc sau khi kết thúc quy trình dạy học môn học này (đánh giá tổng kết). Đánh giá thường xuyên được xem là đánh giá vì quy trình học tập hoặc vì sự tiến bộ của HS.

Câu 7. Thầy, cô hiểu ra làm sao là đánh giá định kì?

Đánh giá định kì là đánh giá kết quả giáo dục của HS sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của HS so với yêu cầu cần đạt so với qui định trong chương trình giáo dục phổ thông và sự hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất HS.

Câu 8. Thầy cô hãy cho biết câu hỏi tự luận có những dạng nào? tính chất của mỗi dạng đó?

Câu tự luận thể hiện ở hai dạng: Thứ nhất là câu có sự reply mở rộng, là loại câu có phạm vi rộng và khái quát. HS tự do diễn tả tư tưởng và kỹ năng. Thứ hai là câu tự luận reply có giới hạn, những câu hỏi được diễn đạt chi tiết, phạm vi câu hỏi được nêu rõ để người reply biết được phạm vi và độ dài ước chừng của câu reply. Bài kiểm tra với loại câu này thường có nhiều câu hỏi hơn so với bài kiểm tra tự luận có câu hỏi mở rộng. Nó đề cập tới những vấn đề cụ thể, nội dung hẹp hơn nên đỡ mơ hồ hơn đối với người reply; do đó việc chấm điểm dễ hơn và có độ tin cậy cao hơn.

Câu 9. Thầy, cô thường sử dụng phương pháp đánh giá hỏi – đáp trong dạy học ra làm sao?

GV đặt câu hỏi và HS reply câu hỏi (hoặc ngược lại), nhằm rút ra những Tóm lại, những tri thức mới mà HS cần nắm, hoặc nhằm tổng kết, củng cố, kiểm tra mở rộng, đào sâu những tri thức mà HS đã học.

Thầy, cô thường sử dụng phương pháp đánh giá hỏi – đáp trong dạy học ra làm sao?

GV đặt câu hỏi và HS reply câu hỏi (hoặc ngược lại), nhằm rút ra những Tóm lại, những tri thức mới mà HS cần nắm, hoặc nhằm tổng kết, củng cố, kiểm tra mở rộng, đào sâu những tri thức mà HS đã học.

Câu 10. thực tiễn dạy học thầy, cô đã sử dụng phương pháp đánh giá hồ sơ học tập cho học viên ra làm sao?

 • Khi sử dụng đánh giá hồ sơ học tập, hoàn toàn có thể phối kết hợp với những công cụ như bảng quan sát, câu hỏi vấn đáp, phiếu đánh giá theo tiêu chuẩn (rubric)…
 • Hồ sơ học tập dùng để kiểm tra đánh giá trong dạy học Công nghệ hoàn toàn có thể là những phiếu học tập, bài tập tình huống, bài tập vẽ, xây dựng qui trình chế biến, ảnh, video lưu lại quy trình triển khai nhiệm vụ học tập ngoài lớp học… Việc GV sử dụng những công cụ không giống nhau nhằm thu thập được thông tin phục vụ cho việc kiểm tra đánh giá quy trình học tập của HS tùy thuộc vào cách thức tổ chức, chuyển giao nhiệm vụ học tập đó.

Câu 11: Theo thầy/cô sử dụng phương pháp đánh giá sản phẩm hoàn toàn có thể đánh giá được năng lực chung và phẩm chất của học viên không?

Sử dụng phương pháp đánh giá sản phẩm hoàn toàn có thể đánh giá được năng lực chung và phẩm chất của học viên vì: Để tạo ra một sản phẩm đòi hỏi HS phải sử dụng phối kết hợp nhiều nguồn thông tin, những kĩ năng có tính phức tạp hơn, và mất nhiều thời gian hơn. Sản phẩm này hoàn toàn có thể đòi hỏi sự hợp tác giữa những HS và nhóm HS, trải qua đó mà GV hoàn toàn có thể đánh giá được năng lực vận dụng kỹ năng vào thực tiễn của HS.

Câu 12. Về mục tiêu đánh giá; căn cứ đánh giá; phạm vi đánh giá; đối tượng đánh giá theo chương trình GDPT cũ với chương trình GDPT 2018 có gì không giống nhau?

 • Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục là cung ứng thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của HS để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh những hoạt động dạy học, quản lí và phát triển chương trình, bảo đảm sự tiến bộ của từng HS và nâng cao chất lượng giáo dục.
 • Căn cứ đánh giá là những yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được qui định trong chương trình tổng thể và những chương trình môn học, hoạt động giáo dục.
 • Phạm vi đánh giá gồm có những môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, môn học và chuyên đề học tập lựa chọn và môn học tự chọn.
 • Đối tượng đánh giá là sản phẩm và quy trình học tập, rèn luyện của HS.

Câu 13: Hãy tóm lược lại “Định hướng đánh giá kết quả giáo dục trong dạy học môn Công nghệ theo Chương trình GDPT 2018” theo cách hiểu của thầy, cô?

Chương trình môn Công nghệ triển khai định hướng về đánh giá kết quả giáo dục trong Chương trình tổng thể, đồng thời nhấn mạnh những yêu cầu sau:

 • Mục đích đánh giá là cung ứng thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực và những tiến bộ của HS trong suốt quy trình học tập môn học, qua đó điều chỉnh hoạt động dạy và học;
 • Căn cứ đánh giá, những tiêu chuẩn đánh giá và hình thức đánh giá bảo đảm phù hợp với mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực công nghệ. Coi trọng đánh giá hoạt động thực hành; vận dụng kỹ năng, kĩ năng làm ra sản phẩm của HS; vận dụng kỹ năng vào thực tiễn;
 • Sử dụng đa dạng những phương pháp, hình thức đánh giá không giống nhau bảo đảm đánh giá toàn diện HS; chú trọng đánh giá bằng quan sát trong đánh giá theo quy trình và đánh giá theo sản phẩm. Với mỗi nhiệm vụ học tập, tiêu chuẩn đánh giá được thiết kế đầy đủ, dựa trên yêu cầu cần đạt và được ra mắt ngay từ đầu để định hướng cho HS trong quy trình triển khai nhiệm vụ học tập; công cụ đánh giá phải phản ánh được yêu cầu cần đạt nêu trong những chủ đề, mạch nội dung.
 • phối kết hợp giữa đánh giá quy trình và đánh giá tổng kết; Trong số đó, đánh giá quá trình phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và tích hợp vào trong những hoạt động dạy học, đảm bảo mục tiêu đánh giá vì sự tiến bộ của HS; khuyến khích tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.

Câu 14. Theo thầy/cô với mỗi chủ đề/bài học có cần phải xác định được cả 5 thành phần năng lực Công nghệ hay không? Tại sao?

Mỗi chủ đề/bài học cần chú trọng đến đánh giá năng lực công nghệ nhưng không tồn tại nghĩa phải đánh giá đủ cả 5 thành tố năng lực Công nghệ: nhận thức công nghệ, giao tiếp công nghệ, sử dụng công nghệ, đánh giá công nghệ và thiết kế kĩ thuật. Mỗi nội dung dạy học cụ thể hoàn toàn có thể chỉ nhằm hình thành và phát triển một hoặc một vài thành tố đó. Ví dụ đánh giá năng lực đọc bản vẽ kĩ thuật thì thành tố giao tiếp công nghệ nổi trội hơn cả. Nhưng khi đánh giá năng lực thiết kế mạch điện chiếu sáng cầu thang thì thành tố thiết kế công nghệ lại là thành tố nổi trội nhất.

Câu 15. Thầy/cô hãy san sẻ kinh nghiệm của tôi về sự việc xây dựng đề kiểm tra?

Khi xây dựng đề kiểm tra môn Công nghệ tôi triển khai theo quy trình sau:

Bước 1: Xác định những mục tiêu đánh giá

Bước 2: Thiết lập ma trận đề kiểm tra

Bước 3: Biên soạn những dạng câu hỏi theo ma trận đề

Bước 4: Xây dựng đề kiểm tra và hướng dẫn chấm

Bước 5: Thử nghiệm phân tích kết quả, điều chỉnh và hoàn thiện đề

Câu 16. Thầy, cô hiểu ra làm sao về câu hỏi “tổng hợp” và câu hỏi “đánh giá”?

Câu hỏi “tổng hợp” nhằm kiểm tra khả năng của HS hoàn toàn có thể đưa ra dự đoán, cách giải quyết vấn đề, những câu reply hoặc đề xuất có tính sáng tạo.

– Tác dụng đối với HS: Kích thích sự sáng tạo của HS, hướng những em tìm ra nhân tố mới…

– Cách thức sử dụng:

 • GV cần tạo ra những tình huống phức tạp, những câu hỏi có vấn đề, khiến HS phải suy đoán, hoàn toàn có thể tự do đưa ra những lời giải mang tính sáng tạo riêng của tôi.
 • Câu hỏi tổng hợp đòi hỏi phải có nhiều thời gian chuẩn bị.

Câu hỏi “ĐÁNH GIÁ”

Câu hỏi “đánh giá” nhằm kiểm tra khả năng đóng góp ý kiến, sự phán đoán của HS trong việc nhận định, đánh giá những ý tưởng phát minh, sự kiện, hiện tượng,… dựa trên những tiêu chuẩn đã đưa ra.

– Tác dụng đối với HS: Thúc đẩy sự tìm tòi tri thức, sự xác định giá trị của HS.

– Cách thức sử dụng: GV hoàn toàn có thể xem thêm một số gợi ý sau để xây dựng những câu hỏi đánh giá:

 • tác dụng vận dụng dạy học tích cực ra làm sao?
 • Triển khai dạy học tích cực đó có thành công không trong thực tiễn dạy học?
 • Theo em trong số những giả thuyết nêu ra, giả thuyết nào là hợp lí nhất và tại sao?

+ Theo mức khái quát của những vấn đề có: Câu hỏi khái quát; câu hỏi theo chủ đề bài học; câu hỏi theo nội dung bài học.

+ Theo mức độ tham gia của hoạt động nhận thức của HS có: Câu hỏi tái hiện và câu hỏi sáng tạo.

Câu 17. Thầy, cô hãy đặt 3 câu hỏi cho mục tiêu khai thác kỹ năng trong dạy học môn Công nghệ?

 1. Dây đốt nóng của bàn là điện, nồi cơm điện thường được làm bằng vật liệu gì?
 2. Năng lượng đầu vào-đầu ra của bàn là điện là gì?
 3. Căn cứ vào vỏ nồi cơm điện, em hãy giải thích tại sao sử dụng nồi cơm điện tiết kiệm điện năng hơn bếp điện?

Câu 18: Thầy, cô hãy đặt 2 câu hỏi nhằm hấp dẫn sự để ý của HS vào bài học?

 1. Cô muốn nghe ý kiến của em về câu reply của bạn A.
 2. Em hãy nhắc lại câu reply vừa rồi của bạn.

Câu 19. Thầy, cô hãy trình diễn hiểu biết của tôi về sự việc xây dựng bài tập tình huống?

Việc xây dựng bài tập tình huống:

Bài tập tình huống không tồn tại sẵn mà GV cần xây dựng (tình huống giả định) hoặc lựa chọn trong thực tiễn (tình huống thực). Cả hai trường hợp này, GV phải tuân thủ một số yêu cầu sau:

 • Cần liên hệ với kinh nghiệm hiện tại cũng như cuộc sống, nghề nghiệp trong tương lai của HS
 • hoàn toàn có thể diễn giải theo cách nhìn của HS và để mở nhiều hướng giải quyết
 • Chứa đựng xích míc và vấn đề hoàn toàn có thể liên quan đến nhiều phương diện
 • Cần vừa tầm sức và hoàn toàn có thể giải quyết trong những điều kiện cụ thể
 • cần phải hoàn toàn có thể có nhiều cách giải quyết không giống nhau
 • Có tính giáo dục, có tính khái quát hóa, có tính thời sự
 • cần phải có những tình tiết, bao hàm những trích dẫn.

Câu 20. Thầy, cô hãy giải thích bài tập sau: Cho hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của vật thể như hình vẽ. Vẽ hình chiếu thứ ba của vật thể (như hình)?

Để phân biệt, trường hợp này, một trong hai hình chiếu cho trước của bài tập phải dùng hình chiếu cạnh (hình chiếu thứ ba).

Câu 21. Hãy trình diễn mục đích sử dụng sản phẩm học tập trong kiểm tra đánh giá?

Sử dụng những sản phẩm học tập để giúp GV đánh giá sự tiến bộ của HS, Đánh giá năng lực vận dụng, năng lực hành động thực tiễn, kích thích động cơ, hứng thú học tập cho HS, phát huy tính tích tự lực, ý thức trách nhiệm, sáng tạo, phát triển năng lực giải quyết vấn đề phức hợp, phát triển năng lực cộng tác làm việc, rèn luyện tính bền chắc, kiên nhẫn, phát triển năng lực đánh giá cho HS.

Câu 22. Hãy trình diễn cách sử dụng sản phẩm học tập trong kiểm tra đánh giá?

Sử dụng những sản phẩm học tập để đánh giá sau khi HS kết thúc một quy trình triển khai những hoạt động học tập ở trên lớp, trong phòng thí nghiệm hay trong thực tiễn.

GV sử dụng sản phẩm học tập để đánh giá sự tiến bộ của HS và khả năng vận dụng kỹ năng, kĩ năng, thái độ vào trong những hoạt động thực hành, thực tiễn.

Để việc đánh giá sản phẩm được thống nhất về tiêu chuẩn và những mức độ đánh giá,

GV hoàn toàn có thể thiết kế thang đo. Thang đo sản phẩm là một loạt mẫu sản phẩm có mức độ chất lượng từ thấp đến cao. Khi đánh giá, GV so sánh sản phẩm của HS với những sản phẩm mẫu chỉ mức độ trên thang đo để tính điểm.

GV hoàn toàn có thể thiết kế Rubric định lượng và Rubric định tính để đánh giá sản phẩm học tập của HS.

Câu 23. Thầy cô hãy cho biết quan điểm của tôi về mục đích sử dụng hồ sơ học tập?

Hồ sơ học tập hoàn toàn có thể được sử dụng với nhiều mục đích không giống nhau, nhưng hai mục đích chính của hồ sơ học tập là:

 • Trưng bày/giới thiệu thành tích của HS: Với mục đích này, hồ sơ học tập chứa đựng những bài làm, sản phẩm tốt nhất, mang tính điển hình của HS trong quy trình học tập môn học. Nó được dùng cho việc khen ngợi, biểu dương thành tích mà HS đạt được. Nó cũng hoàn toàn có thể dùng trong đánh giá tổng kết hoặc trưng bày, giới thiệu cho người khác xem.
 • chứng tỏ sự tiến bộ của HS về một chủ đề/lĩnh vực nào đó theo thời gian.
 • Loại hồ sơ học tập này thu thập những mẫu bài làm liên tục của HS trong một giai đoạn học tập nhất định để chẩn đoán khó khăn trong học tập, hướng dẫn cách học tập mới, qua đó cải thiện việc học tập của những em. Đó là những bài làm, sản phẩm được cho phép GV, bản thân HS và những lực lượng khác có liên quan nhìn thấy sự tiến bộ và sự cải thiện việc học tập theo thời gian ở HS.
 • Qua mục đích của hồ sơ học tập hoàn toàn có thể nhận thấy: hồ sơ học tập mang tính cá nhân rất cao, mỗi hồ sơ có nét độc đáo riêng. Nó không dùng vào việc so sánh, đánh giá giữa những HS với nhau (không so sánh sản phẩm của HS này với HS khác). Hồ sơ học tập triệu tập vào hỗ trợ và điều chỉnh việc học của HS. Nó được cho phép HS thời cơ để nhìn nhận lại và suy ngẫm về sản phẩm và quy trình mà những em đã triển khai, qua đó
 • HS phát huy điểm mạnh và khắc phục hạn chế trong học tập.

Câu 24. Theo thầy, cô hồ sơ học tập nên quản lý thế nào?

Hồ sơ phải được phân loại và sắp xếp khoa học:

Xếp loại theo tính chất của sản phẩm theo những dạng thể hiện không giống nhau: những bài làm, bài viết, ghi chép được xếp riêng, những băng đĩa ghi hình, ghi âm được xếp riêng rẽ.

Xếp theo thời gian: những sản phẩm trên lại được sắp xếp theo trình tự thời gian để dễ dàng theo dõi sự tiến bộ của HS theo từng giai đoạn. Khi lựa chọn sản phẩm đưa vào hồ sơ cần phải có mô tả sơ lược về ngày làm bài, ngày nộp bài và ngày đánh giá. Đặc biệt nếu là hồ sơ nhằm đánh giá sự tiến bộ của HS mà không ghi ngày tháng cho những sản phẩm thì rất khó để triển khai đánh giá. Tốt nhất nên có mục lục ở đầu mỗi hồ sơ để dễ theo dõi.

Hồ sơ học tập đòi hỏi không gian. Chúng phải được lưu trữ an toàn nhưng phải dễ lấy ra để sử dụng. Việc kiểm tra, quản lí, duy trì và đánh giá hồ sơ học tập của HS là tốn thời gian nhưng rất quan trọng đối với hình thức đánh giá này.

Câu 25. Thầy, cô hãy trình diễn hiểu biết của tôi về bảng kiểm?

 • Bảng kiểm là một danh sách ghi lại những tiêu chuẩn (về những hành vi, những tính chất…mong đợi) có được thể hiện hoặc được triển khai hay không.
 • Bảng kiểm thường chỉ rõ sự xuất hiện hay không xuất hiện (có mặt hay không tồn tại mặt, được triển khai hay không được triển khai) những hành vi, những tính chất mong đợi nào đó nhưng nó có hạn chế là không giúp cho người đánh giá biết được mức độ xuất hiện khác của những tiêu chuẩn đó.

Câu 26. Bảng kiểm trong dạy học theo chương trình GDPT 2006 với chương trình GDPT 2018 có gì khác?

Trong chương trình GDPT 2018:

– Bảng kiểm được sử dụng để đánh giá những hành vi hoặc những sản phẩm mà HS triển khai. với cùng 1 danh sách những tiêu chuẩn đã xây dựng sẵn, GV sẽ sử dụng bảng kiểm để quyết định xem những hành vi hoặc những tính chất của sản phẩm mà HS triển khai có khớp với từng tiêu chuẩn có trong bảng kiểm không.

– GV hoàn toàn có thể sử dụng bảng kiểm nhằm:

 • Đánh giá sự tiến bộ của HS: Họ hoàn toàn có thể chỉ ra cho HS biết những tiêu chuẩn nào
 • HS đã thể hiện tốt, những tiêu chuẩn nào vẫn chưa được triển khai và rất cần phải cải thiện.
 • GV còn hoàn toàn có thể tổng hợp những tiêu chuẩn trong bảng kiểm và lượng hóa chúng thành điểm số theo cách tính % để xác định mức độ HS đạt được.

Câu 27. Thầy, cô hãy trình diễn hiểu biết của tôi về thang đánh giá?

Thang đánh giá là công cụ đo lường mức độ mà HS đạt được ở mỗi tính chất, hành vi về khía cạnh/lĩnh vực cụ thể nào đó.

Có 3 hình thức thể hiện cơ bản của thang đánh giá là thang dạng số, thang dạng đồ thị và thang dạng mô tả.

Câu 28. Theo thầy, cô thang đánh giá nên chia 3 thang điểm hay 5 thang điểm tương ứng? Vì sao?

Theo tôi, thang đánh giá nên chia 5 thang điểm tương ứng. Vì mỗi tính chất, hành vi được mô tả một cách chi tiết, rõ ràng, cụ thể ở mỗi mức độ không giống nhau. Hình thức này yêu cầu người đánh giá chọn một trong số những mô tả tương thích nhất với hành vi, sản phẩm của HS. Từ đó sẽ có sự phân hóa học viên rõ hơn.

Câu 29. Thầy/cô cho ý kiến về sự việc sử dụng rubric cho học viên đánh giá đồng đẳng về mặt định tính được tác dụng?

Đối với đánh giá định tính: GV dựa vào sự mô tả những mức độ trong bản rubric để chỉ ra cho HS thấy khi đối chiếu sản phẩm, quy trình triển khai của HS với từng tiêu chuẩn thì những tiêu chuẩn nào họ làm tốt và làm tốt đến mức độ nào (mức 4 hay 5 ), những tiêu chuẩn nào vẫn chưa tốt và mức độ ra sao (mức 1, 2 hay 3). Từ đó, GV dành thời gian trao đổi với HS hoặc nhóm HS một cách kĩ càng về sản phẩm hay quy trình triển khai nhiệm vụ của họ để chỉ cho họ thấy những điểm được và vẫn chưa được. Trên cơ sở HS đã nhận được ra rõ những nhược điểm của bản thân hoặc của nhóm mình, GV yêu cầu HS đề xuất cách sửa chữa nhược điểm để cải thiện sản phẩm/quy trình cho tốt hơn.

Với cách này, GV không chỉ có sử dụng rubric để đánh giá HS mà còn hướng dẫn HS tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng. Qua đó, HS sẽ nhận rõ được những gì mình đã làm tốt, những gì còn yếu kém, tự vạch ra hướng khắc phục những sai sót đã mắc phải, nhờ đó mà sẽ ngày càng tiến bộ. Tuy việc trao đổi giữa GV và HS cần rất nhiều thời gian của lớp nhưng chúng thực sự đóng vai trò quyết định làm tăng tác dụng học tập và tăng cường khả năng tự đánh giá của HS.

Câu 30. Để đánh giá một rubric tốt thầy, cô sẽ đánh giá theo những tiêu chuẩn nào?

Một rubric tốt cần đảm bảo những yêu cầu sau:

 • Thể hiện đúng trọng tâm những khía cạnh quan trọng của hoạt động/sản phẩm cần đánh giá.
 • Mỗi tiêu chuẩn phải đảm bảo tính riêng biệt, đặc trưng cho một dấu hiệu nào đó của hoạt động/sản phẩm cần đánh giá
 • tiêu chuẩn đưa ra phải quan sát và đánh giá được.

Câu 319. Vấn đề nào thầy, cô cho là khó khăn nhất lúc xây dựng rubric đánh giá?

Vấn đề nào thầy, cô cho là khó khăn nhất lúc xây dựng rubric đánh giá là: Xây dựng những mức độ thể hiện những tiêu chuẩn đã xác định

Câu 32. Thầy, cô hãy đưa ra mục tiêu theo phẩm chất, năng lực trên cơ sở yêu cầu cần đạt của chủ đề sau?

1. Phẩm chất·

 • Chăm chỉ (ham học): Có ý thức vận dụng kỹ năng, kĩ năng học được ở nhà trường, trong sách báo và từ nguồn tin cậy khác vào học tập và đời sống hằng ngày.
 • Trách nhiệm: HS có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội về vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và tác dụng.

2. Năng lực chung

 • Năng lực tự chủ và tự học
 • Năng lực giao tiếp và hợp tác
 • Năng lực giải quyết những vấn đề sáng tạo.

3. Năng lực công nghệ

– Giao tiếp công nghệ:

 • Kể được tên một số vật liệu chủ yếu dùng để xây dựng nhà ở.
 • Mô tả được những bước chính để xây dựng một ngôi nhà ở.

– Sử dụng công nghệ: triển khai được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, tác dụng.

Câu 33. Thầy/cô hãy liệt kê một số từ ngữ thể hiện mức độ yêu cầu cần đạt trong xác định mục tiêu chủ đề/bài học?

Một số từ ngữ thể hiện mức độ yêu cầu cần đạt trong xác định mục tiêu chủ đề/bài học:

 • Mô tả được….
 • Nêu được…
 • trình diễn được….
 • Kể được…..

Câu 34. Cảm nhận của thầy, cô về ý nghĩa sâu sắc của bảng ma trận đánh giá chủ đề môn Công nghệ?

Cảm nhận của tôi về ý nghĩa sâu sắc của bảng ma trận đánh giá chủ đề môn Công nghệ: Từ ma trận đánh giá theo chủ đề GV hoàn toàn có thể xây dựng ma trận mục tiêu dùng cho đánh giá theo hướng năng lực một cách khoa học, chi tiết.

Để lập kế hoạch đánh giá trong dạy học chủ đề môn Công nghệ theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS, cần xác định thông tin về minh chứng năng lực, reply một số câu hỏi ra làm sao?

Một số câu hỏi xác định thông tin minh chứng năng lực:

 • Tại sao số răng của đĩa lại nhiều hơn nữa số răng của líp?
 • Để hai bánh răng ăn khớp được với nhau, hoặc đĩa ăn khớp được với xích cần đảm bảo những yếu tố gì?
 • Muốn đảo chiều của bánh bị dẫn, ta mắc dây đai theo kiểu nào?
 • Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa đường kính bánh đai và số vòng quay của chúng?

Câu 35. Thầy, cô hãy mô tả mẫu phiếu học tập?

PHIẾU HỌC TẬP

Nhiệm vụ những nhóm:

Quan sát quy mô bộ truyền động đai hình 29.2 Sgk/99. Hoàn thành những nội dung sau:

1. Nêu kết cấu, nguyên lí của bộ truyền động đai?

2. Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa đường kính bánh đai và số vòng quay của chúng?

3. Muốn đảo chiều của bánh bị dẫn, ta mắc dây đai theo kiểu nào?

4. Em hãy cho biết ứng dụng của bộ truyền động đai?

Câu 36. Với đặc trưng môn học, giáo dục Công nghệ có lợi thế giúp HS phát triển những phẩm chất nào?

Với đặc trưng môn học, giáo dục Công nghệ có lợi thế giúp HS phát triển những phẩm chất: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Câu 37. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo được hình thành và phát triển cho học viên qua dạy học môn Công nghệ ra làm sao?

Giáo dục Công nghệ có nhiều ưu thế trong hình thành và phát triển ở HS năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trải qua những hoạt động tìm tòi, sáng tạo sản phẩm mới; giải quyết những vấn đề về kĩ thuật, công nghệ trong thực tiễn. Trong Chương trình môn Công nghệ, tư tưởng thiết kế được nhấn mạnh và xuyên suốt từ cấp tiểu học đến cấp trung học phổ thông (THPT) và được triển khai trải qua những mạch nội dung, thực hành, trải nghiệm từ đơn giản đến phức tạp là điều kiện để hình thành, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Năng lực chung được hình thành và phát triển trong những mạch nội dung, chủ đề học tập cụ thể. Tùy theo tính chất, tính chất của nội dung mà mỗi bài học sẽ góp phần phát triển năng lực, thành tố của năng lực, hay một số yêu cầu cần đạt cụ thể. GV cần nghiên cứu kĩ về năng lực chung để hiểu thực chất, cấu trúc, yêu cầu cần đạt cho từng cấp học. Từ đó mới có cơ sở đề xuất mục tiêu phát triển năng lực cho từng bài dạy.

Câu 38. Theo thầy, cô phẩm chất, năng lực được đánh giá trải qua đâu?

Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trải qua dạy học môn Công nghệ theo định hướng sau: Công nghệ hướng tới tìm tòi, sáng tạo sản phẩm mới, giải quyết những vấn đề về kĩ thuật, công nghệ trong thực tiễn nhằm làm cho cuộc sống của con người ngày một đẹp đẽ hơn. Giáo dục Công nghệ có nhiều ưu thế trong hình thành và phát triển ở HS năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trải qua những hoạt động tìm tòi, sáng tạo sản phẩm mới; giải quyết những vấn đề về kĩ thuật, công nghệ trong thực tiễn. Trong Chương trình môn Công nghệ, tư tưởng thiết kế được nhấn mạnh và xuyên suốt từ cấp tiểu học đến cấp THPT và được triển khai trải qua những mạch nội dung, thực hành, trải nghiệm, từ đơn giản đến phức tạp,… là điều kiện để hình thành, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Câu 39. Xin thầy, cô cho biết về xử lý kết quả đánh giá định tính và định lượng là ra làm sao?

Xử lí dưới dạng định tính

những thông tin định tính thu thập hằng ngày trong quy trình dạy học, gồm có:

những bản mô tả những sự kiện, những nhận xét thường nhật, những phiếu quan sát, bảng kiểm, phiếu hỏi, thang đo…, thể hiện những chỉ báo đánh giá của GV, của phụ huynh, của bè bạn, HS tự đánh giá… được tập hợp lại.

GV lập thành những bảng mô tả đặc trưng hoặc ma trận có sử dụng những tiêu chuẩn đối chiếu với những mục tiêu, tiêu chuẩn để đánh giá, từ đó đưa ra những quyết định đánh giá như công nhận HS đạt hay vẫn chưa đạt yêu cầu của môn học.

Để việc xử lí kết quả đánh giá dưới dạng định tính được chính xác và khách quan, GV cần dựa vào mục tiêu, yêu cầu cần đạt để đưa ra những tiêu chuẩn đánh giá, mỗi tiêu chuẩn lại gồm có những chỉ báo mô tả những thể hiện hành vi đặc trưng để có minh chứng rõ ràng cho việc đánh giá.

Xử lí dưới dạng định lượng

những bài kiểm tra thường xuyên, định kì có tính điểm sẽ được qui đổi theo hệ số, sau đó tính điểm trung bình cộng để xếp loại HS. Trong thực tiễn, những cơ quan lãnh đạo, quản lí giáo dục sẽ có những văn bản hướng dẫn chi tiết cách tính điểm trung bình, xếp loại kết qủa đánh giá, GV cần tuân thủ những qui định này.

những kết quả đánh giá dạng cho điểm trên nhóm mẫu đủ lớn thường sử dụng những phép toán thống kê mô tả (tính những thông số định tâm như giá trị trung bình, độ lệch, phương sai, sai số…) và thống kê suy luận (tương quan, hồi qui…). Điểm thô của mọi cá nhân trên một phép đo được qui đổi thành điểm chuẩn dựa trên điểm trung bình và độ lệch để tiện so sánh từng cá nhân giữa những phép đo.

Câu 40. Thầy cô san sẻ hiểu biết của tôi về phản hồi kết quả đánh giá?

* những hình thức thể hiện kết quả đánh giá

 • Thể hiện bằng điểm số
 • Thể hiện bằng nhận xét
 • Thể hiện phối kết hợp giữa nhận xét và điểm số
 • Thể hiện qua việc mô tả mức năng lực HS đạt được

* những phương thức ra mắt và phản hồi kết quả đánh giá

 • Thông tin qua văn bản
 • Thông tin qua Smartphone
 • trải qua họp PHHS
 • trải qua sổ liên lạc điện tử.

Câu 41. Thầy, cô san sẻ hiểu biết của tôi về đường phát triển năng lực học viên?

Đường phát triển năng lực là sự mô tả những mức độ phát triển không giống nhau của mỗi năng lực mà HS cần hoặc đã đạt được. Đường phát triển năng lực không tồn tại sẵn, mà GV cần phải phác họa khi triển khai đánh giá năng lực HS. Đường phát triển năng lực được đánh giá dưới hai góc độ:

 • Đường phát triển năng lực là tham chiếu để đánh giá sự phát triển năng lực cá nhân HS. Trong trường hợp này, GV sử dụng đường phát triển năng lực như một qui chuẩn để đánh giá sự phát triển năng lực HS. Với đường phát triển năng lực này, GV cần căn cứ vào những thành tố của mỗi năng lực (chung hoặc đặc trưng) trong chương trình GDPT 2018 để phác họa nó với sự mô tả là mũi tên hai chiều với hàm ý, tùy vào đối tượng nhận thức mà sự phát triển năng lực hoàn toàn có thể bổ sung ở cả hai phía. Ví dụ mô tả đường phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
 • Đường phát triển năng lực là kết quả phát triển năng lực của mọi cá nhân HS.

Căn cứ vào đường phát triển năng lực (là tham chiếu), GV xác định đường phát triển năng lực cho từng cá nhân HS để từ đó khẳng định vị trí của HS đang ở đâu trong đường phát triển năng lực đó.

Câu 42. Thầy cô hãy san sẻ hiểu biết của tôi về sự việc Phân tích, sử dụng kết quả đánh giá theo đường phát triển năng lực để ghi nhận sự tiến bộ của học viên?

Trong đánh giá phát triển năng lực HS, GV phải ghi nhận sự tiến bộ của HS trải qua việc thu thập, mô tả, phân tích, giải thích những hành vi đạt được của HS theo những mức độ từ thấp đến cao và đối chiếu nó với những mức độ thuộc những thành tố của mỗi năng lực cần đo (yêu cầu cần đạt của mỗi năng lực trong Chương trình GDPT 2018).

– Thu thập minh chứng về sự tiến bộ của HS

Có nhiều dạng minh chứng chứng tỏ cho sự phát triển năng lực của HS như điểm số bài kiểm tra, thành tích học tập, thái độ học tập, động lực, sở thích, chiến lược học tập, mức độ triển khai hành vi…của HS. Tuy nhiên, với cùng 1 số dạng minh chứng như kết quả kiểm tra tự luận, hồ sơ học tập, tranh luận nhóm, quan sát hành vi…, GV phải vận dụng kinh nghiệm chuyên môn để nhận đinh kết quả đó của HS (đánh giá bằng nhận xét). Vì thế, công cụ giúp tường minh hóa quy trình thu thập chứng cứ để tăng cường tính khách quan hóa trong đánh giá sự tiến bộ của HS là Rubric. vì vậy, Rubric này sẽ thể hiện rõ qui tắc cho điểm hoặc mã hóa chất lượng hành vi hoàn toàn có thể quan sát được của HS, nó gồm có những chỉ số hành vi và tập hợp những tiêu chuẩn chất lượng về những hành vi đó.

– Phân tích, giải thích minh chứng

Sử dụng minh chứng thu thập, hoàn toàn có thể tiến hành giải thích sự tiến bộ của HS như sau:

 • Đánh giá kỹ năng, kĩ năng HS đã có (những gì HS đã biết được, đã làm được) trong thời điểm hiện tại;
 • Suy đoán những kỹ năng, kĩ năng HS vẫn chưa đạt được và cần đạt được (những gì HS hoàn toàn có thể học được) nếu được GV hỗ trợ, can thiệp tương thích với những gì HS đã biết và đã làm được. Ở bước này, GV hoàn toàn có thể cho HS làm những bài test tương thích để xác định những gì HS hoàn toàn có thể học được tiếp theo trên cơ sở cấu trúc của năng lực và Rubric tham chiếu;
 • Lập kế hoạch hỗ trợ, can thiệp…để giúp HS tiếp tục học ở quy trình học tập kế tiếp trên cơ sở những kỹ năng, kĩ năng đã có ở quy trình học tập ngay trước đó;
 • Hợp tác với những GV khác để thống nhất sử dụng những phương pháp, công cụ thu thập minh chứng, triệu tập xác định những kỹ năng, kĩ năng HS cần phải có ở quy trình học tập tiếp theo trên cơ sở cấu trúc của năng lực, san sẻ những biện pháp can thiệp, tác động và quan sát những tác động của nó.

Câu 43. Thầy, cô hãy đưa ra 2 mức độ cao trong năng lực đánh giá công nghệ?

 • Nhận biết và đánh giá được một số Xu thế phát triển công nghệ.
 • Đề xuất được tiêu chuẩn chính cho việc lựa chọn, sử dụng một sản phẩm công nghệ.

Câu 44. Thầy, cô hãy đưa 3 thể hiện ở mức 1 của năng lực thiết kế công nghệ?

 • Nhận thức được: muốn tạo ra sản phẩm công nghệ cần phải thiết kế; thiết kế là quy trình sáng tạo.
 • Kể tên được những công việc chính khi thiết kế.
 • Nêu được ý tưởng phát minh và làm được một số đồ vật đơn giản từ những vật liệu thông dụng theo gợi ý hướng dẫn.

Câu 45. Thầy, cô hãy đưa ra 3 thể hiện ở mức 2 của năng lực giao tiếp công nghệ?

 • Biểu diễn được vật thể hay ý tưởng phát minh thiết kế bằng những hình biểu diễn cơ bản.
 • Đọc được những bản vẽ, kí hiệu, quy trình công nghệ thuộc một số lĩnh vực sản xuất chủ yếu.
 • Đọc được tài liệu hướng dẫn sử dụng những thiết bị, sản phẩm công nghệ thuộc một số lĩnh vực sản xuất chủ yếu.

Câu 46. Thầy, cô hãy trình diễn những hiểu biết của tôi về cơ sở của việc điều chỉnh, đổi mới phương pháp dạy học

Kết quả của dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho biết HS đạt mức nào (đã/không không chắc chắn, hiểu, làm được gì). Từ kết quả này, cần xác định mục tiêu tiếp theo (cần phải ghi nhận, hiểu, làm được gì) và cần xác định “bằng phương pháp nào” HS đi được đến mục tiêu đó. Sự điều chỉnh, đổi mới PPDH giúp HS cách thức “tốt nhất hoàn toàn có thể được” đi trên con đường này để đạt được mục tiêu dạy học. Đây là cơ sở của việc điều chỉnh, đổi mới PPDH dựa trên kết quả đánh giá, mô tả theo sơ đồ sau:

Câu 47. Thầy, cô hãy san sẻ hiểu biết của tôi về Định hướng điều chỉnh, đổi mới phương pháp dạy học?

Việc điều chỉnh, đổi mới PPDH ở đây được hiểu là vận dụng/điều chỉnh/cải thiện những phương pháp, kĩ thuật và hình tổ chức dạy học tương thích, và đôi khi hoàn toàn có thể đề xuất được biện pháp mới (kĩ thuật/PPDH hoặc hình thức tổ chức những hoạt động học) để HS chuyển được từ vị trí hiện tại đến vị trí tiếp theo. Được mô tả theo sơ đồ sau:

những sản phẩm cần nộp (upload file LMS) như sau: Kế hoạch đánh giá cho chủ đề/bài học (theo yêu cầu cần đạt)

Theo những yêu cầu sau:

 • Xác định những NL cần đánh giá trong chủ đề
 • Xác định những yêu cầu cần đạt cần đánh giá tương ứng với mỗi năng lực.
 • Xác định phương pháp đánh giá tương thích.
 • Xác định công cụ đánh giá hợp lí.
 • Xác định thời điểm đánh giá tương thích.

Bộ công cụ đánh giá theo kế hoạch trên

Tùy theo chủ đề mà hoàn toàn có thể có số lượng công cụ tương thích. Tuy nhiên, mỗi chủ đề nên xây dựng 3 – 5 loại công cụ không giống nhau (câu hỏi, bài tập, bảng kiểm, thang đo, rubrics,…).

những yêu cầu bộ công cụ đánh giá theo kế hoạch: Đa dạng công cụ

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *