Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 2 cán bộ quản lý mang tới gợi ý reply 6 câu hỏi tự luận, sẽ giúp giáo viên nắm được những phương pháp học tập và hoàn thành bài tập trong tập huấn Mô đun 2. 

Bên cạnh đó, thầy cô rất có thể tìm hiểu thêm thêm gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 2 THCS và Mô đun 2 Đại trà dùng cho những môn. Vậy mời thầy cô cùng tìm hiểu thêm bài viết dưới đây:

Đáp án câu hỏi tự luận Mô đun 2 Cán bộ quản lý

Câu 1: Điểm mới của CTGDPT 2018 được đề cập trên những phương diện nào?

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành gồm Chương trình tổng thể và 27 chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo quy mô phát triển năng lực, trải qua những kỹ năng và kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại và những phương pháp nhằm tích cực hóa hoạt động của người học, giúp học viên hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực cốt lõi mà nhà trường và xã hội kỳ vọng.

những môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường áp dụng những phương pháp tích cực hóa hoạt động của học viên, Trong số đó giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho học viên, tạo môi trường học tập thân thiện và những tình huống có vấn đề để khuyến khích học viên tích cực tham gia vào những hoạt động học tập, tự phát hiện năng lực, nguyện vọng của bản thân, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, phát huy tiềm năng và những kỹ năng và kiến thức, kỹ năng đã tích lũy được để phát triển.

2. Về đánh giá kết quả giáo dục:

Mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục là cung ứng thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của học viên để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh những hoạt động dạy học, quản lý và phát triển chương trình, đảm bảo sự tiến bộ của từng học viên và nâng cao chất lượng giáo dục.

Căn cứ đánh giá là những yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định trong chương trình tổng thể và chương trình môn học.

Phạm vi đánh giá gồm có toàn bộ những môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc.

Đối tượng đánh giá là sản phẩm và quy trình học tập, rèn luyện của học viên.

Hình thức đánh giá: dùng cả định tính và định lượng trải qua đánh giá thường xuyên, định kỳ ở cơ sở giáo dục. Việc đánh giá thường xuyên do giáo viên phụ trách môn học tổ chức, phối kết hợp đánh giá của giáo viên, của cha mẹ học viên, của bản thân học viên được đánh giá và của những học viên khác.

Kết quả đánh giá, xếp loại của học viên ở trường tiểu học làm công cụ kiểm soát chất lượng đánh giá ở trường tiểu học.

Câu 2: Nêu ít nhất 3 năng lực cần phải có đối với CBQL trường tiểu học đáp ứng yêu cầu triển khai CTGDPT 2018.

- Năng lực quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học

- Năng lực quản trị nhân sự trong trường tiểu học

- Năng lực quản trị tài chính trường TH theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình

- Năng lực quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học viên ở trường tiểu học

- Năng lực quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học

- Năng lực xây dựng văn hóa nhà trường ở trường tiểu học

- Năng lực tiến hành và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường tiểu học

- Năng lực phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống cho học viên tiểu họ

- Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học viên tiểu học.

Câu 3: Bài tập: Nghiên cứu rubric và đánh giá kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý để hiểu về yêu cầu lập kế hoạch

reply câu hỏi

tiêu chuẩn 1:

Đã phân tích được đầy đủ những yếu tố điểm mạnh, điểm yếu của môi trường bên trong và những thời cơ thử thách từ môi trường bên phía ngoài, có số liệu minh chướng cụ thể, xác định được những vấn đề trọng tâm về đội ngũ cần giải quyết có liên quan đến bối cảnh cần phân tích

tiêu chuẩn 2:

KH đã nêu được mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đội ngũ với nội dung cụ thể, có tính khả thi và chỉ rõ những mốc thời gian để đạt được mục tiêu đã đề ra.

tiêu chuẩn 3:

Kế hoạch đã nêu ra được những giải pháp triển khai đầy đủ những nội dung phát triển đội ngũ GV. những giải pháp được sắp xếp theo lộ trình và những bước tiến hành .

tiêu chuẩn 4:

KH đã thể hiện nội dung huy động được những nguồn lực bên trong và bên phía ngoài của nhà trường, có sự bố trí , phân chia tương thích cho từng hoạt động, từng thời điểm.

tiêu chuẩn 5:

KH đã xây dựng được lộ trình và những chỉ tiêu đánh giá rõ ràng, phân chia thời gian đánh giá giám sát tương thích.

Tổng điểm:

90

điểm mạnh:

Nội dung KH đã xác định được những yêu cầu cần đạt, trình diễn đúng cấu trúc và những tiêu chuẩn đưa ra có tính khả thi.

Những điểm cần hoàn thiện

KH cần nêu đầu đủ và cụ thể hơn những nội dung, phân tích có tính logic hơn và có tính khả thi cao.

Câu 4: Kể tên một số yếu tố thuộc về cá nhân tác động đến động lực làm việc.

Tâm lý lo lắng, sợ sệt, thiếu tự tin

Hoàn cảnh gia đình,….

Câu 5: Theo Thầy/Cô, những yếu tố nào thuộc về nhà trường rất có thể làm giảm động lực làm việc của đội ngũ GV, NV, CBQL?

Môi trường, điều kiện làm việc không tốt

Thiếu minh bạch trong tiến hành những chính sách, đãi ngộ

Thiếu dân chủ, công minh

Đánh giá không đúng

….

Câu 6: Cho ví dụ minh hoạ về xung đột lợi ích và hướng giải quyết xung đột này.

Ví dụ: không tồn tại sự thống nhất giữa những giáo viên

Giải pháp: Hãy nhờ một người nào đó không thiên vị

Tôi được phân công giảng dạy cùng một giáo viên khác. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng thống nhất về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy cũng như cách cho điểm nhưng người học vẫn có những phản hồi không giống nhau về chúng tôi. Nhất là khi học viên tố cáo tôi với giáo viên kia về những vấn đề liên quan đến điểm số. Phải nói rằng lúc đó tôi khá tức giận. sau cùng, tôi đã trì hoãn đến phòng bộ môn để được giúp đỡ. Với sự can thiệp của một đồng nghiệp không thiên vị chúng tôi đã bình tĩnh quay về để đi đến giải pháp hợp lý cho cả hai.

Trong tình huống trên, hiệu trưởng M cần làm gì để cô giáo N nhận thấy những hạn chế của tớ và có động lực cũng như hành động để thay đổi phát triển năng lực của bản thân?

- Tìm hiểu nội dung, nguyên nhân dẫn đến xích míc trong buổi sinh hoạt và tìm cách giải toả xích míc đó

- Phân công thêm người có kinh nghiệm, uy tín và đặc biệt là người gần gũi, thân thiết với cô N

- HT cùng GV được phân công giúp đỡ thường xuyên cùng nhau hỗ trợ cô N chuẩn bị bài và cùng dự giờ góp ý.

- Động viên cô N học thêm về công nghệ thông tin, nhất là mảng liên quan đến soạn giảng

- Động viên, khuyến khích kịp thời những điểm mạnh và những thay đổi của cô N đồng thời cũng chỉ ra mặt còn hạn chế cần khắc phục.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *