Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh là một chủ đề quen thuộc gần gũi cho những bạn học viên, sinh viên.

Tài liệu gồm có 26 mẫu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh giúp những bạn có thêm nhiều tư liệu xem thêm, trau dồi củng cố vốn từ để biết cách giới thiệu bản thân sao cho ấn tượng nhất. Bên cạnh đó những bạn xem thêm thêm: Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn.

Mục lục bài viết

Bài giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh hay nhất

 • Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh
 • Bài giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh có dịch
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 1
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 2
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 3
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 4
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 5
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 6
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 7
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 8
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 9
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 10
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 11
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 12
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 13
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 14
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 15
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 16
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 17
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 18
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 19
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 20
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 21
  • Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 22
  • Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 23
  • Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 24
  • Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 25
  • Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 26

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

1. Cấu trúc cơ bản của một đoạn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

 1. Lời chào
 2. Giới thiệu họ tên
 3. Giới thiệu tuổi
 4. Giới thiệu nơi ở, quê quán
 5. Học vấn, nghề nghiệp
 6. Sở thích

2. Mẫu câu để giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đơn giản

*Câu chào hỏi

Sử dụng những mẫu thông dụng:

 • Hi,
 • Hello,
 • Good morning/ good afternoon/ good evening,
 • Nice/great/ good/ pleased/ happy to meet you: đều rất thân thiện, có tức là rất vui được làm quen.

Đối với ngữ cảnh trang trọng thì nên dùng hello hay good morning/ good afternoon/ good evening.

*Giới thiệu họ tên

rất có thể dùng 3 cấu trúc cơ bản

 • I am
 • My name is
 • You can call me …

Cấu trúc đầu rất có thể nêu đầy đủ họ tên. Riêng đối với cấu trúc cuối thì chỉ đưa ra tên ngắn gọn mà bạn muốn người ta nhớ nhất.

*Giới thiệu tuổi

 • I’m in my early twenties (khoảng 20 – 30 tuổi).
 • I’m in my late thirties (khoảng 30 – 40 tuổi).

*Giới thiệu nơi ở quê quán

– I’m from/ I come from/ I was born in/ My hometown is …

*Giới thiệu nghề nghiệp, học vấn

Sử dụng những cấu trúc đơn giản tiếp trong tương lai

 • I am (a/an) / I work as (a/an) + nghề nghiệp
 • I work for + tên công ty
 • I work in/ at + nơi chốn

*Giới thiệu sở thích

 • I love/ enjoy/ like …
 • My hobbies are/ my hobby is …
 • I’m interested in …

Sở thích phổ biến như về âm nhạc, thể thao, hoạt động ngoài trời, học hành

Xem thêm: Cách giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh

Bài giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh có dịch

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh

Hi everyone. My name is Linh. I was born in Dong Da District, Hanoi. I live here from a child with my parents. At present, I’m 11 years old and I’m studying in 6A at ABC Primary school. My family has 4 people, including my parents, my brother and me. We’re willing to help together and my family is very happy. To my classmate, I’m active and humorous child so they love me so much. I have a lot of friends in my school. Besides that I’m good at Maths and English. I usually obtain many high scores in this subjects. I’m proud of their. I’m a big Fan Hâm mộ of detective stories. In my không lấy phí time, I always read them with intensive passion. In the future, I also want to become a detective as Sherlock Holmes.

Tiếng Việt 

Xin chào mọi người. Tên tôi là Linh. Tôi sinh ra ở quận Q. Đống Đa, Thành Phố Hà Nội. Tôi sống ở đây từ nhỏ cùng với ba mẹ. Hiện tại, tôi 11 tuổi và học ở lớp 6A trường THCS ABC. Gia đình tôi có 4 người gồm ba mẹ, anh trai và tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau và gia đình tôi rất hạnh phúc. Đối với bạn cùng lớp, tôi là 1 trong những đứa trẻ năng động và hài hước vì thế họ quý tôi lắm. Tôi có rất nhiều bạn ở trường. Bên cạnh đó, tôi học rất giỏi ở môn Toán và Tiếng Anh. Tôi thường xuyên đạt được nhiều điểm cao ở những môn học này. Tôi tự hào về điều đó. Tôi là 1 trong những người hâm mộ lớn của truyện trinh thám. Vào lúc rảnh rỗi, tôi luôn đọc chúng với niềm đam mê mãnh liệt. Trong tương lai, tôi cũng muốn trở thành 1 thám tử như Sherlock Holmes.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 2

Tiếng Anh 

Hello everyone, my name is Le Ngoc Diep. This year I am 12 years old, I live in Dong Da, Hanoi. There are four members in my family, including my parents, elder brother and me. Now, I am studying in class 9B at Chu Van An school. At school I have a lot of friends, they are all docile and lovely. Everyone says that I am a very active and energetic child so they love me so much. My favorite subject is Physics and English. My hobbies are cooking and reading books. Some of the favorite books are science fiction, detective, history and art. In my spare time, I also take an trực tuyến piano course. In the future, I will try to get more experience to pursue the dream of becoming a famous pianist performing in the world.

 Tiếng Việt 

Xin chào những bạn, mình tên là Lê Ngọc Diệp. Năm nay mình 12 tuổi, sống ở Q. Đống Đa, Thành Phố Hà Nội. Gia đình mình có bốn thành viên gồm ba mẹ, anh trai và mình. Hiện tại, mình học ở lớp 9B trường Chu Văn An. Ở trường mình có rất nhiều bè bạn, họ đều rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Mọi người nhận xét mình là một người khá hoạt bát và năng lượng nên rất được yêu quý. Môn học mà mình thích nhất là vật lí và tiếng anh. Sở thích của tôi là nấu ăn và đọc sách. Một số thể loại sách yêu thích là khoa học viễn tưởng, trinh thám, lịch sử và nghệ thuật. Trong những lúc rảnh rỗi, mình còn tham gia một khóa học trực tuyến về piano. Trong tương lai, mình sẽ cố gắng trau dồi nhiều kinh nghiệm hơn nữa để theo đuổi ước mơ trở thành một nghệ sỹ piano tài ba đi khắp mọi nơi trên trái đất biểu diễn.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 3

Tiếng Anh 

My name is Tran Dang Thanh Dang. This year, I am 30 years old, I am married with 2 sons. We live in an apartment in central of Hanoi capital. My major is marketing. Up to now, I have been working for Vietcombank for 4 years. Apart from this main job, I also sell some trực tuyến products to earn more income. My hobbies are playing golf and soccer. In my không lấy phí time, I and my colleagues often play golf and bowling together. I also attend a gym after work time so I always keep myself healthy and work effectively. On weekends, I usually take my wife and children to the park for entertainment. I am very satisfied with my present life. In the future, I will definitely improve myself, work more hard to pursue a dream of traveling around the world with my family.

Tiếng Việt 

Tôi tên là Trần Đặng Thanh Đăng. Năm nay tôi 30 tuổi, đã kết hôn và có 2 con trai. Chúng tôi sống ở một căn hộ tại trung tâm thủ đô Thành Phố Hà Nội. Chuyên ngành của tôi là marketing. Tính đến nay, tôi đã làm việc cho Vietcombank được 4 năm. Ngoài công việc chính này, tôi còn Sale một số sản phẩm trực tuyến để kiếm thêm thu nhập. Sở thích của tôi là chơi golf và bóng đá. Vào thời gian rảnh rỗi, tôi thường cùng một số đồng đội đi chơi golf và bowling. Tôi có tham gia khóa tập gym sau giờ làm việc bởi vậy tôi luôn khỏe mạnh và làm việc năng suất. Vào những ngày vào trong ngày cuối tuần, tôi thường đưa vợ và những con đi công viên để giải trí. Tôi rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của tôi. Trong tương lai, tôi chắc chắn sẽ hoàn thiện bản thân hơn nữa, cố gắng làm việc thật chăm chỉ để triển khai ước mơ du lịch vòng quanh trái đất với gia đình.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 4

Tiếng Anh

My name is Hoang Phuong Vy, I am 27 years old. I work as a flight attendant. Up to now, I have done this job for 5 years. I am married with a lovely girl. As the other girl, my hobby is visiting all countries in the world. Moreover, I also have interest in shopping and making up. Because the characteristic of this job is often going abroad, I also sell the handle products. Time I spend at Trang chủ is not much so I have an osin help me with domestic task and cooking. However, on day-off, I try my best to do housework and prepare the delicious dishes for all members on my own. On weekends, I and some close friends often go to the cinema and go shopping together to relieve stress. In the future, maybe I will change my job to the fashion field in order to pursue my dream.

Tiếng Việt 

Tên tôi Hoàng Phương Vy, 27 tuổi. Công việc là một nữ tiếp viên hàng không. Tính đến nay, tôi đã trong nghề được 5 năm, kết hôn và có một bé gái xinh xắn. Như những cô nàng khác, sở thích của tôi là đi du lịch khắp những nước trên trái đất, ngoài ra đó còn là shopping và làm đẹp. Vì tính chất công việc hay bay sang quốc tế nên tôi còn bán cả mĩ phẩm xách tay. Cuộc sống của tôi gần như gắn liền với những chuyến bay, khá vất vả và áp lực. Thời gian ở nhà của tôi không nhiều, nên tôi phải thuê một cô giúp việc để dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm.Tuy nhiên, những ngày được nghỉ, tôi luôn cố gắng dọn dẹp nhà cửa, tự tay chuẩn bị những món ăn ngon miệng cho những thành viên trong gia đình. Vào những ngày vào trong ngày cuối tuần, tôi và một nhóm bạn tri kỷ thường rủ nhau đi xem phim và shopping để giải tỏa stress. Trong tương lai, rất có thể tôi sẽ thay đổi công việc, chuyển sang lĩnh vực thời trang để theo đuổi đam mê từ bé của tôi.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 5

Tiếng Anh 

My name is Nguyen Thanh Lan. I’m 22 years old and I’m single. I have graduated from university in August with the major in accounting. I got 3 months experience as an internship at A company. I like reading books and running. I’m a careful and hard-working person. I’m eager to learn new things and willing to work in team. I easily adapt to with new working environment and take initiative in work.

Tiếng Việt 

Tôi tên là Nguyễn Thanh Lan. Tôi 22 tuổi và đang độc thân. Tôi vừa tốt nghiệp ngành kế toán vào tháng 8. Tôi vừa thực tập 3 tháng cho công ty A. Sở thích của tôi là đọc sách và chạy bộ. Tôi là một con người cẩn trọng và chăm chỉ. Tôi ham học hỏi và yêu thích được làm việc với mọi người. Tôi dễ thích nghi với môi trường mới và chủ động trong công việc.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 6

Tiếng Anh 

I’m Mai Linh. I’m 28 years old and I’m single. I was born and grew up in Ha Noi, but I have been working in HCM City for 5 years. I graduated from the University of Economics and got 4 years of experience in Administration and Human Resource Management. I’m an active person who enjoy working in the fields related to human beings. I’m rather serious and sensitive, so I can quickly catch up with the psychology of other people. I often read newspapers and listen to music in my không lấy phí time.

Tiếng Việt 

Tôi tên là Mai Linh. Tôi 28 tuổi và đang độc thân. Tôi sinh ra và lớn lên ở Thành Phố Hà Nội nhưng công tác ở TP.HCM đã được 5 năm. Tôi tốt nghiệp ĐH Kinh tế và có 4 năm kinh nghiệm làm hành chính nhân sự và 2 năm trong việc quản trị nhân lực. Tôi là người năng động và yêu thích những công việc liên quan đến con người. Tôi là người khá nguyên tắc và nhạy cảm, do đó tôi rất có thể nắm bắt tâm lý người khác rất nhanh. Lúc rãnh rỗi, tôi thường đọc báo và nghe nhạc để giải trí.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 7

Tiếng Anh 

My name’s Thu Ha. I’m turning 35 this year and have got married, I’m living in Hoan Kiem district. I have 10 years experience in the Marketing field and I’m a group leader of GMC company. I’m friendly and willing to help other people. Have to say, I enjoy and seem to be good at dealing with problems and challenging issues. I’m rather serious at work and can work under high pressure.

Tiếng Việt 

Tôi tên là Thu Hà. Năm nay tôi 35 tuổi vã đã kết hôn. Hiện tôi đang sống tại quận Hoàn Kiếm. Tôi có 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vực Marketing và đang là trưởng một bộ phận của công ty GMC. Tôi là người thân thiện và thích giúp đỡ mọi người. Tôi thích và có khả năng giải quyết tốt những vấn đề và công việc mang tính thử thách. Tôi khá nghiêm túc trong công việc và tôi rất có thể chịu đựng áp lực cao.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 8

Tiếng Anh 

My name is Nguyen Thu Hoai. I’m 22 years old and I’m single. I live in Ho Chi Minh city and have just graduated from X university in August with the major in Accounting. I’ve got 3 months experience as an intern at A company. I like reading books and cooking. I’m a careful and hard-working person. I’m eager to learn new things and willing to work in team. I easily adapt to new working environment and take initiative in work.

Tiếng Việt 

Tôi tên là Nguyễn Thu Hoài. Tôi 22 tuổi và đang độc thân. Tôi đang sinh sống tại TP.HCM và vừa tốt nghiệp vào tháng 8, chuyên ngành của tôi là kế toán. Tôi có kinh nghiệm thực tập tại Công ty A trong 3 tháng. Tôi thích đọc sách và nấu ăn. Tôi là người cẩn trọng và chăm chỉ. Tôi ham học hỏi và thích làm việc với mọi người. Tôi dễ thích nghi với môi trường làm việc mới và chủ động trong công việc.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 9

Tiếng Anh 

Hello, my name is Thanh An. I’m 15 years old and I’m in grade 9. I was born and grew up in HCM city. I feel really honored for being chosen to be the best student of our class in this semester. I promise to study harder and harder to accomplish your believe and also help others in studying.

Tiếng Việt 

Chào những bạn. Tên mình là Thanh An. Năm nay mình 15 tuổi và đang học lớp 9. Mình sinh ra và lớn lên tại TP.HCM. Mình cảm thấy rất vinh hạnh khi được chọn là học viên xuất sắc nhất của lớp mình trong học kỳ nay. Mình hứa sẽ học hành chăm chỉ hơn nữa để đáp ứng được kỳ vọng của những bạn cũng như giúp đỡ những bạn khác trong học tập.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 10

Tiếng Anh 

Hello, I’m Richard Walker. I’m 19 years old and I’m a freshman at the university of education. My major is Math and Physics. I was born in London and this is my first time in this city, so I find it very excited to discover new things. I’m a great Fan Hâm mộ of soccer and I always spend my time playing soccer with my friends, at least once a week. I’m a generous and easy-going person, but when it comes to work I’m a competitive perfectionist.

Tiếng Việt

Chào những bạn, tên mình là Richard Walker. Năm nay mình 19 tuổi và hiện đang là sinh viên năm nhất trường ĐH sư phạm. Chuyên ngành của tôi là Toán học và Vật Lý. Mình sinh ra ở London và đây là lần trước tiên mình đến thành phố này, chính vì vậy mình cảm thấy rất hào hứng khi có thời cơ khám phá những điều mới mẻ. Tôi rất thích bóng đá và tôi luôn dành một khoảng thời gian để chơi bóng với bè bạn, ít nhất một lần một tuần. Tôi là một người rất rộng lượng và dễ gẫn, nhưng khi làm việc tôi là một người có tính cạnh tranh tương đối cao

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 11

Tiếng Anh 

Hello, my name is Richard Walker, you can call me Richard. I’m 15 years old. I have a great passion for reading and listening to music. There are 3 people in my family. That means I don’t have any siblings, but I have liked a sister to play with me. It’s great meeting you. Hope we will have great time together.

Tiếng Việt 

Chào những bạn, tên mình là Richard Walker, những cậu rất có thể gọi mình là Richard. Năm nay mình 15 tuổi. Mình thích đọc sách và nghe nhạc trong thời gian rảnh rỗi. Gia đình mình chỉ có 3 thành viên, điều đó có tức là mình không tồn tại bất kỳ anh chị em nào cả nhưng mình rất thích có một người chị gái để chơi với mình. Rất vui được làm quen với những bạn. hy vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 12

Tiếng Anh

Good morning. I am Hoa. I am 22. I have been living in Hanoi for 10 years now. I am exploring job opportunities in your organization as I have recently finished Economics Degree from Vietnam National University. I am very interested in International Law. That was the reason I chose to pursue higher studies in Hanoi Law University. Besides, my internship experience and other practical projects in the univesity further boosted my interest in English and Chinese language as a full-time career option. Not only am I passionate about the field I graduated, I am also inclined towards creative activities such as dancing, painting, acting, etc. I have always been an active student in school and univesity. I have participated in many cultural events during my univesity and have won many awards. In my không lấy phí time, I enjoy going out with friends and trying new cuisines. I am looking forward to knowing more about this opportunity and I will be happy to answer more questions about myself.

Tiếng Việt

Chào buổi sáng. Tên tôi là Hoa. Tôi 22 tuổi. Tôi đã sống tại Thành Phố Hà Nội 10 năm cho tới nay. Tôi đang tìm kiếm một thời cơ công việc mới tại công ty của bạn trong những lúc tôi đã hoàn thành bằng Kinh tế tại ĐH vương quốc Thành Phố Hà Nội. Tôi rất hứng thú với Luật quốc tế. Đó đó là lý do tại sao tôi lựa chọn học cao hơn tại ĐH Luật Thành Phố Hà Nội. Đồng thời, kinh nghiệm thực tập cùng với những dự án công trình trong thực tiễn trong trường ĐH đã tăng sự hứng thú của tôi về ngôn ngữ Anh và Trung và đó trở thành một trong số những lựa chọn nghề nghiệp tương lai của tôi. Tôi không chỉ có có đam mê với ngành mà tôi đã tốt nghiệp, mà đồng thời tôi còn bị hấp dẫn bởi những hoạt động sáng tạo như nhảy, vẽ, diễn kịch, v.v. Tôi đã luôn là một sinh viên năng nổ trong trường học và trường ĐH. Tôi đã tham gia rất nhiều sự kiện truyền thống trong thời gian sinh viên và đã thắng vô số phần thưởng. Vào thời gian rảnh, tôi thích đi chơi với bạn và thưởng thức những nền ẩm thực mới. Tôi mong rằng sẽ được biết thêm về thời cơ nghề nghiệp tại đây và tôi rất sẵn sàng reply thêm câu hỏi về bản thân mình.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 13

Tiếng Anh

Hello, my name is Nam. I am from Hanoi. I completed my Bachelor of Engineering degree in 2009 from University of Engineering and Technology. I got hired by a renowned IT company through the campus placement. I have been working with the company for almost a decade now. I have learned the ins and outs of IT operations in my journey from a fresher to a manager. My qualifications and work experience make me a suitable candidate for the profile. I am looking to join your organization to explore new dimensions and for the further development of my skills.

Tiếng Việt

Xin chào, tên tôi là Nam. Tôi tới từ Thành Phố Hà Nội. Tôi hoàn thành bằng cử nhân Kỹ thuật vào năm 2009 tại ĐH Công nghệ. Tôi đã từng làm việc tại một công ty IT nổi tiếng qua một cuộc phỏng vấn trong khuôn viên trường. Tôi đã làm việc với công ty gần một thập kỷ cho tới nay. Tôi có sự hiểu biết sâu rộng về hoạt động công nghệ thông tin trong quy trình phấn đấu từ một nhân viên mới đến vị trí quản lý. Những bằng cấp và kinh nghiệm làm việc của tôi thể hiện rằng tôi là thí sinh tương thích cho yêu cầu. Tôi rất mong được tham gia tập đoàn lớn của bạn để khám phá những khoảng trời mới và để nâng cao kỹ năng của bản thân mình.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 14

Tiếng Anh

Hi, I am Thu. I am from Nam Dinh province. I completed my bachelor degree from Hanoi University of Science and Technology in 2018. I love playing basketball and have represented my university in many competitions. My active participation in sports and professional competitions has taught me many skills. I am also an active thành viên of my school alumni club and take initiative in organizing alumni meets. I have a fascination for languages, so I am learning the Japanese language. Thanks for your listening and hope we will have a good time together.

Tiếng Việt

Xin chào, tên tôi là Thu. Tôi tới từ tỉnh Nam Định. Tôi đã tốt nghiệp bằng cử nhân tại trường ĐH Bách khoa Thành Phố Hà Nội vào năm 2018.Tôi thích chơi bóng rổ và đã từng đại diện cho trường ĐH của tôi tham gia rất nhiều cuộc thi. Sự tham gia nhiệt tình những môn thể thao và cuộc thi chuyên môn giúp tôi có được nhiều kỹ năng. Tôi đồng thời là một thành viên tích cực của hội cựu sinh viên và đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức những cuộc họp cựu sinh viên. Tôi có sự đam mê với ngôn ngữ, vì vậy tôi đang học ngôn ngữ Nhật Bản. Cảm ơn vì đã lắng nghe và mong rằng chúng ta sẽ có khoảng thời gian đẹp đẽ. 

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 15

Tiếng Anh

My name is Andrew. I’m 30 years old. I’m originally from San Francisco. I moved to Los Angeles over 10 years ago as a student. Well, I’m a dedicated worker and a people person. I enjoy working as a team. I also like being in contact with the public.

Tiếng Việt

Tên tôi là Andrew Wilson. Tôi 30 tuổi và độc thân. Tôi thực chất tới từ San Francisco. Tôi chuyển đến Los Angeles hơn 10 năm rồi khi làm sinh viên. Tôi là một người làm việc hết lòng và vì mọi người. Tôi thích làm việc theo nhóm. Tôi cũng thích giao tiếp với công chúng.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 16

Tiếng Anh 

My name is Thùy Linh, but you call me Thuy. I am originally from Ha Noi but I’ve lived in Ho Chi Minh city for 10 years now. I graduated from the University of Economics in June, and I hope to find a full-time job now.

Tiếng Việt

Tôi tên là Thùy Linh, nhưng anh/chị/bạn cũng rất có thể gọi tôi ngắn gọn là Thùy. thuở đầu tôi ở Thành Phố Hà Nội nhưng hiện nay tôi đang ở TP.HCM 10 năm. Tôi đã tốt nghiệp trường ĐH Kinh tế vào tháng 6. Và tôi đang hy vọng tìm được một công việc toàn thời gian.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 17

Tiếng Anh

Hello, my name is Mai Thanh. I’m married with three kids, one son, and two daughters. I enjoy staying around people and helping them. In work, I consider myself a expertise when it comes to problem-solving and challenging work. I’m serious about my work but I’d also like to have fun.

Tiếng Việt

Xin chào, tôi tên là Mai Thanh. Tôi đã kết hôn và có 3 con: 1 trai và 2 gái. Tôi thích làm việc và giúp đỡ mọi người. Trong công việc, phải nói tôi là một Chuyên viên về giải quyết vấn đề cũng như đảm đương những công việc có tính thử thách cao. Tôi khá nghiêm túc khi làm việc nhưng tôi cũng rất hòa đồng và thích sự vui vẻ.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 18

Tiếng Anh

My name’s Thu Ha. I got married and had one daughter, I’m living in Hoan Kiem District. I have 10 years experience in Marketing field and I’m a group leader of GMC company. I’m friendly and kind to help other people. I like dealing with difficult problems and challenged issues. I’m rather serious I work and can work under high pressure.

Tiếng Việt

Tôi là Thu Hà. Tôi đã kết hôn và có 1 con gái. Hiện tôi đang sống tại quận Hoàn Kiếm. Tôi có 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vực marketing và đang là trưởng nhóm của công ty GMC. Tôi là người thân thiện và thích giúp đỡ mọi người. Tôi thích giải quyết vấn khó và những công việc mang tính thử thách. Tôi khá nghiêm túc trong công việc và tôi rất có thể chịu đựng được áp lực cao.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 19

Tiếng Anh 

My name is Long and I’m a Vietnamese. I am twenty-four years old. I live in Ho Chi Minh city in the south of Vietnam. I have a big family with six people. I have two sisters and a brother. My sisters are older and my brother is younger than me. My father is a teacher at a secondary school. He has worked for 35 years in the field and he is my biggest role model in life. My mother is a housewife. She is nice and she is really good at cooking. I love my family so much. I’m a generous and easy-going person but when it comes to work I’m a competitive perfectionist. I’m also an optimistic and outgoing person so I have many friends and other social relationships. I enjoy reading, writing and doing math. I decided to become a Civil Engineer because have always been fascinated by bridges, buildings, and skyscrapers. A degree in Civil Engineering enables me to achieve my goals and also gives me an opportunity to make a difference in the community. Five years from now, I want to become a project manager of a constructions project, As a project manager, my primary goals are managing people, set budgets, and making decisions of all kinds. I also want to speak English fluently so I can work with people from different countries.

Tiếng Việt 

Tên tôi là Long và tôi là người Việt Nam. Tôi hai mươi bốn tuổi. Tôi sống ở TP.HCM, miền Nam Việt Nam. Tôi có một gia đình lớn với sáu người. Tôi có hai chị gái và một em trai. Hai chị tôi lớn tuổi hơn và em trai tôi nhỏ tuổi hơn tôi. Cha tôi là một giáo viên tại một trường cấp 2. Ông đã làm việc 35 năm trong lĩnh vực này và ông là hình mẫu lớn nhất của tôi trong cuộc sống. Mẹ tôi là một bà nội trợ. Bà rất hiền và thực sự rất giỏi nấu ăn. Tôi yêu gia đình của tôi nhiều lắm. Tôi là một người rộng lượng và dễ tính nhưng khi làm việc tôi là một người cầu toàn có tính cạnh tranh. Tôi cũng là một người lạc quan và hướng ngoại nên tôi có nhiều bè bạn và những mối quan hệ khác. Tôi thích đọc, viết và làm toán. Tôi quyết định trở thành một kỹ sư vì tôi đã luôn bị bởi những cây cầu, căn nhà và nhà cao tầng. Việc có tấm bằng Kỹ thuật xây dựng được chấp nhận tôi đạt được những mục tiêu của tôi và cũng mang lại cho tôi thời cơ để tạo ra sự khác lạ trong xã hội. Năm năm sau, tôi muốn trở thành một người quản lý dự án công trình, mục tiêu chính của tôi là quản lý con người, ngân sách theo quy định và đưa ra quyết định cho toàn bộ vấn đề. Tôi cũng muốn nói tiếng Anh lưu loát để rất có thể làm việc với những người từ những nước khác.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 20

Tiếng Anh 

My name is Tram and I am from Binh Dinh province/Vietnam. I am currently studying Finance and Economics at Van Lang University. I was raised in Binh Dinh and when I was 18 I moved to Ho Chi Minh city to take my university study. Last year I went to Da Nang city to join the school’s exchange program. During my exchange I went backpacking with other backpackers from all over the city to other province/city across Vietnam. It was a fun experience. I think I have been fortunate enough to be able to live in different parts of our country and thus be able to broaden my horizon.

 Tiếng Việt

Tên tôi là Trâm và tôi từ tỉnh Bình Định. Tôi hiện đang học Tài chính và Kinh tế tại ĐH Văn Lang. Tôi lớn lên tại quê nhà Bình Định và khi tôi 18 tuổi tôi chuyển đến TP.HCM để học ĐH. Năm ngoái, tôi đã đi đến thành phố Thành Phố Đà Nẵng để tham gia chương trình giao lưu của trường. Trong thời gian giao lưu, tôi đã đi phượt với cùng 1 số phượt thủ tới từ những thành phố khác, đi đến những tỉnh, thành phố xuyên Việt Nam. Đó là một trải nghiệm thú vị. Tôi nghĩ rằng mình đã rất may mắn để rất có thể sống ở những vùng không giống nhau trên giang sơn mình và nhờ đó rất có thể mở rộng kiến thức và kỹ năng của tôi.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 21

Tiếng Anh 

Hello, I’m Richard Walker and I’m in the early 20s. I’m going to introduce myself. I’m in my last year in computer science in this technological university. As for my family, I’m the only child in my family. I’m interested in many things such as hi-tech equipment, and watching movies. My other hobbies including hanging with my friends. I want to improve my English skills and I am glad to be here. It takes a long time to improve my English and hope that I’ll be able to meet these challenges and my English skill will be good.

Tiếng Việt 

Chào những bạn, tên mình là Richard Walker và tôi đầu 20 tuổi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu sơ lược về bản thân mình. Tôi đang học năm cuối ngành khoa học máy tính trường ĐH công nghệ. Trong gia đình, tôi là người con duy nhất trong gia đình. Tôi rất thích những thiết bị công nghệ cao và xem phim. Ngoài ra, tôi còn thích đi chơi cùng bè bạn trong thời gian rảnh rỗi.Tôi luôn muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh của tôi và tôi rất vui khi được có mặt ở đây. quy trình cải thiện vốn tiếng Anh của tôi cần khá nhiều thời gian và tôi hy vọng rất có thể vượt qua những thử thách đó để kỹ năng Anh ngữ của tôi trở thành tốt hơn.

Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 22

Tiếng Anh

Hello, I’m Richard Walker. I’m 19 years old and I’m a freshman at the university of education. My major is Math and Physics. I was born in London and this is my first time in this city, so I find it very excited to discover new things. I’m a great Fan Hâm mộ of soccer and I always spend my time playing soccer with my friends, at least once a week. I’m a generous and easy-going person, but when it comes to work I’m a competitive perfectionist.

Tiếng Anh

Chào những bạn, tên mình là Richard Walker. Năm nay mình 19 tuổi và hiện đang là sinh viên năm nhất trường ĐH sư phạm. Chuyên ngành của tôi là Toán học và Vật Lý. Mình sinh ra ở London và đây là lần trước tiên mình đến thành phố này, chính vì vậy mình cảm thấy rất hào hứng khi có thời cơ khám phá những điều mới mẻ. Tôi rất thích bóng đá và tôi luôn dành một khoảng thời gian để chơi bóng với bè bạn, ít nhất một lần một tuần. Tôi là một người rất rộng lượng và dễ gẫn, nhưng khi làm việc tôi là một người có tính cạnh tranh tương đối cao.

Xem thêm: Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn

Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 23

Tiếng Anh 

Hello everyone. My name is Lan. I am a girl of twelve. When I look at myself in the mirror I see a blond girl with short straight hair, black eyes. As to my appearance I’m rather tall and slim. I have never thought I’m a beautiful girl, I wish I were more beautiful day by day. I think that I’m even tempered, rather reserved, calm and self-effacing. But sometimes I can lose my calm and become either angry or sad.

Tiếng Việt 

Xin chào toàn bộ mọi người. Tôi tên là Lan. Tôi là một cô nàng mười hai tuổi. Khi nhìn mình trong gương, tôi thấy một cô nàng tóc vàng, tóc ngắn thẳng, mắt đen. Về ngoại hình, tôi tương đối cao và mảnh mai. Tôi vẫn chưa lúc nào nghĩ mình là một cô nàng xinh đẹp, tôi ước mình đẹp hơn từng ngày. Tôi nghĩ rằng tôi thậm chí còn nóng tính, khá dè dặt, điềm tĩnh và tự cao. Nhưng đôi khi tôi rất có thể mất bình tĩnh và trở thành tức giận hoặc buồn bã.

Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 24

Tiếng Anh 

Hello, my name is Nam. I am from Nghe An province. I completed my Bachelor of Engineering degree in 2013 from University of Engineering and Technology. I got hired by a renowned IT company through the campus placement. I have been working with the company for almost a decade now. I have learned the ins and outs of IT operations in my journey from a fresher to a manager. My qualifications and work experience make me a suitable candidate for the profile. I am looking to join your organization to explore new dimensions and for the further development of my skills.

 

Tiếng Việt

Xin chào, tên tôi là Nam. Tôi tới từ tỉnh thành phố Nghệ An. Tôi hoàn thành bằng cử nhân Kỹ thuật vào năm 2013 tại ĐH Công nghệ. Tôi đã từng làm việc tại một công ty IT nổi tiếng qua một cuộc phỏng vấn trong khuôn viên trường. Tôi đã làm việc với công ty gần một thập kỷ cho tới nay. Tôi có sự hiểu biết sâu rộng về hoạt động công nghệ thông tin trong quy trình phấn đấu từ một nhân viên mới đến vị trí quản lý. Những bằng cấp và kinh nghiệm làm việc của tôi thể hiện rằng tôi là thí sinh tương thích cho yêu cầu. Tôi rất mong được tham gia tập đoàn lớn của bạn để khám phá những khoảng trời mới và để nâng cao kỹ năng của bản thân mình.

Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 25

Tiếng Anh

Hello everyone, my name is Ngoc Diep. Like you guys, I’m turning twelve this year. I live in Dong Da, Hanoi with four members in my family: my parents, my elder brother and me. I used to go to Chu Van An primary school. At school, I had a lot of friends, who are all very lovely. Everyone says that I am a very active and energetic child. My favorite subject is Physics and English. My hobbies are cooking and reading books. In my spare time, I also take an trực tuyến piano course. In the future, I will try to get more experience to pursue the dream of becoming a famous pianist performing in the world.

Tiếng Việt

Xin chào những bạn, tớ tên là Ngọc Diệp. Cũng như những bạn, năm nay tớ được 12 tuổi. Tớ hiện đang sống tại Q. Đống Đa, Thành Phố Hà Nội cùng với bốn thành viên trong gia đình gồm có ba mẹ, anh trai và bản thân tớ. Trước đây tớ từng học tại trường tiểu học Chu Văn An. Ở trường cũ tớ có rất nhiều bè bạn, ai cũng đáng mến cả. Ai gặp cũng bảo tớ là một người năng động và hoạt bát. Môn học yêu thích của tớ là Vật lý và tiếng Anh. Sở thích của tớ là nấu ăn và đọc sách. Khi rảnh rỗi, tớ còn đi học đàn piano trực tuyến nữa. Trong tương lai tớ mong muốn mình giỏi hơn để theo đuổi ước mơ trở thành một nghệ sĩ đàn piano nổi tiếng khắp trái đất.

Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh – Mẫu 26

Tiếng Anh

Hi everyone, my name is Mai. I was born in District 4, Ho Chi Minh City. I’ve live here since I was born with my parents. I’m 11 years old and in sixth grade at ABC secondary school. There are four people in my family including my parents, my brother and me. We’re willing to help each other, and my family is very happy. I have a lot of friends at school. I’m good at Maths and English. I often get high scores in these subjects, which I’m really proud of. I’m a big Fan Hâm mộ of detective stories. In my không lấy phí time, I always read them with passion. In the future, I also want to become a detective like Sherlock Holmes.

Tiếng Việt

Chào mọi người, mình tên là Mai. Mình sinh ra tại quận 4, TP.HCM. Đây cũng là nơi mình sinh sống từ lúc nhỏ đến giờ cùng ba mẹ. Năm nay mình 11 tuổi và đang học lớp 6 tại trường trung học cơ sở ABC. Gia đình mình có bốn thành viên gồm có ba mẹ, anh trai và mình. những thành viên trong nhà mình hay giúp đỡ lẫn nhau và cực kì hạnh phúc. Ở trường mình cũng đều có rất nhiều bè bạn. Mình học tốt hai môn Toán và tiếng Anh và thường giành được điểm cao ở hai môn này nên mình cũng khá tự hào. Mình rất thích những mẩu truyện trinh thám nên vào thời gian rảnh, mình thường sẽ say mê đọc thể loại sách này. Trong tương lai mình thích trở thành một thám tử như Sherlock Holmes vậy.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *