Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 trang 5, 6 giúp những em học viên lớp 8 xem gợi ý giải những bài tập của Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức. trải qua đó, những em sẽ biết cách giải toàn bộ những bài tập của bài 1 Chương một phần Đại số trong sách giáo khoa Toán 8 Tập 1.

Giải bài tập Toán 8 tập 1 Bài 1 Chương I: Nhân đơn thức với đa thức

 • Lý thuyết bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
 • Giải bài tập Toán 8 trang 5, 6 tập 1
  • Bài 1 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1)
  • Bài 2 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1)
  • Bài 3 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1)
  • Bài 4 (trang 5, 6 SGK Toán 8 Tập 1)
  • Bài 5 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1)
  • Bài 6 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1)

Lý thuyết bài 1: Nhân đơn thức với đa thức

Quy tắc nhân đơn thức với đa thức:

Muốn nhân một đơn thức với cùng một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng những tích với nhau.

Công thức: A(B+C)=AB+AC