Viết về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh là một trong đề tài rất quen thuộc, thường xuất hiện trong những bài học và bài thi tiếng Anh nói về sở thích của tôi.

Tài liệu gồm có 3 đoạn văn mẫu có dịch, giúp những bạn có thêm nhiều tư liệu xem thêm, trau dồi vốn từ tích lũy thêm kỹ năng và kiến thức để biết cách viết đoạn văn. Mời những bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Viết về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh có dịch

  • Viết về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh – Mẫu 1
  • Viết về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh – Mẫu 2
  • Viết về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh – Mẫu 3

Viết về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh

Every one of us has some kind of liking for certain things in life. Drawing is my favorite hobby. I guess my life would be less colorful without drawing. I like drawing since I was 6 years old. My greatest inspiration is my mother who always encourages me to design her dresses. I can never feel bored when I have my colors with me. When I am blue I cheer myself up by drawing something so that I can make myself happy. Drawing is a way for me to show my creativity. However drawing is not as easy as it seems to be. It needs a lot of devotion as well as practice. The strangest thing about my hobby is that nobody taught me how to paint. I learnt it by myself. I learnt few concepts through text book containing different types of sketches. I have always intimated everything from those books such as rivers, hills, trees, human faces, clouds and animals. With days, my drawing improved step by steps & is still improving. I constantly make efforts to retain my hobby. I have decorated my house with lot of my drawings. Every year I gift my grandparents and parents with my drawing on their anniversaries because they are very fond of my drawings and always encourage me to practice more. Drawing has now become the most important part of my life. But most of the times I am unable to take out much time due to my work and social life. I’ve tried to take out some time and practice to improve my drawing. My leisure hours are always occupied to my drawing paper, pen and brush. It is my believe that to display your art you do not have to be a great artist. You just have to make a unique piece. So get your confidence, your paint brush and pencil and start drawing.

Tiếng Việt

Mỗi người chúng ta đều có vài niềm yêu thích cho những thứ nhất định nào đó trong cuộc sống. Vẽ là sở thích của tôi. Tôi nghĩ cuộc sống của tôi sẽ bớt màu sắc nếu không tồn tại vẽ. Tôi thích vẽ từ khi còn 6 tuổi. Nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi là mẹ, người luôn khuyến khích tôi thiết kế những chiếc đầm cho bà. Tôi không lúc nào cảm thấy buồn chán khi tôi có những màu sắc bên cạnh mình. Khi buồn, tôi tự cổ vũ bản thân mình lên bằng phương pháp vẽ một chiếc gì đó rất có thể làm cho bản thân cảm thấy vui. Vẽ là một cách để tôi thể hiện sự sáng tạo của tôi. Tuy nhiên, vẽ không dễ dàng như bạn thấy. Nó cần rất nhiều lòng chân thành cũng như sự luyện tập thực hành. Điều lạ lùng nhất về sở thích của tôi là không ai dạy tôi làm thế nào để vẽ. Đều là do tôi tự học. Tôi đã học được vài khái niệm trải qua những cuốn sách có chứa những bản vẽ phác thảo không giống nhau. Tôi bắt chước (cách vẽ) toàn bộ mọi thứ từ những cuốn sách đó như sông, đồi núi, cây xanh, khuôn mặt của con người, những đám mây và động vật. Càng ngày trình vẽ của tôi càng được cải thiện qua từng bước và vẫn tiếp tục tiến bộ hơn nữa. Tôi không ngừng nỗ lực để duy trì sở thích của tôi. Tôi đã trang trí ngôi nhà của tôi với rất nhiều bản vẽ. Mỗi năm, tôi tặng ông bà và cha mẹ tôi những bản vẽ của tôi vào những ngày kỷ niệm của họ, vì họ rất thích những bản vẽ của tôi và họ luôn khuyến khích tôi luyện tập nhiều hơn thế nữa. Vẽ giờ đây trở thành một phần quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Nhưng hầu hết tôi không thể có nhiều thời gian dành riêng cho nó do công việc và đời sống xã hội của tôi. Tôi vẫn cố gắng sắp xếp dành ra vài khoảng thời gian để thực hành và cải thiện kĩ năng vẽ của tôi. Thời gian rảnh của tôi luôn gắn với giấy vẽ, bút và cọ vẽ. Tôi tin rằng để thể hiện nghệ thuật của tôi, bạn không nhất thiết phải là một nghệ sĩ tuyệt vời. Bạn chỉ việc tạo ra những tác phẩm độc nhất. Vì vậy, hãy lấy lại tự tin, cầm cọ vẽ, bút chì và bắt đầu vẽ thôi!

Viết về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh – Mẫu 2

Tiếng Anh

Hello! Today I am so happy and I will tell you about my hobby. I love drawing pictures. I started this hobby 6 years ago. Some people think drawing pictures is difficult but I am not. Why? Because you only need passion. I think this hobby is useful because you can use your picture you draw as a gift for your friend and family. It will surprise, too! In the future, I will continue this hobby. I love drawing so much!

Tiếng Việt

Xin chào! Hôm nay tôi rất hạnh phúc và tôi sẽ cho bạn biết về sở thích của tôi. Tôi thích vẽ tranh. Tôi đã bắt đầu sở thích này cách đây 6 năm. Một số người nghĩ vẽ khó khăn nhưng tôi thì không. Tại sao? chính vì bạn chỉ việc đam mê. Tôi nghĩ nó sẽ hữu ích chính vì bạn cũng rất có thể sử dụng tranh bạn vẽ như một món quà cho bè bạn và gia đình của bạn. Nó sẽ bất ngờ đấy! Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục sở thích này. Tôi yêu vẽ rất nhiều!

Viết về sở thích vẽ tranh bằng tiếng Anh – Mẫu 3

Tiếng Anh

My hobby is drawing. Drawing is a way for me to show my creativity. However drawing is not as easy as it seems to be. It needs a lot of devotion as well as practice. The strangest thing about my hobby is that nobody taught me how to paint. I learnt it by myself. I learnt few concepts through text book containing different types of sketches. I have always intimated everything from those books such as rivers, hills, trees, human faces, clouds and animals. With days, my drawing improved step by steps & is still improving. I constantly make efforts to retain my hobby. I have decorated my house with lot of my drawings. Every year I gift my grandparents and parents with my drawing on their anniversaries because they are very fond of my drawings and always encourage me to practice more. Drawing has now become the most important part of my life. My leisure hours are always occupied to my drawing paper, pen and brush. It is my believe that to display your art you do not have to be a great artist. You just have to make a unique piece. So get your confidence, your paint brush and pencil and start drawing.

Tiếng Việt

Sở thích của tôi là vẽ. Vẽ là một cách để tôi thể hiện sự sáng tạo của tôi. Tuy nhiên, vẽ không dễ dàng như bạn thấy. Nó cần rất nhiều lòng chân thành cũng như sự luyện tập thực hành. Điều lạ lùng nhất về sở thích của tôi là không ai dạy tôi làm thế nào để vẽ. Đều là do tôi tự học. Tôi đã học được vài khái niệm trải qua những cuốn sách có chứa những bản vẽ phác thảo không giống nhau. Tôi bắt chước (cách vẽ) toàn bộ mọi thứ từ những cuốn sách đó như sông, đồi núi, cây xanh, khuôn mặt của con người, những đám mây và động vật. Càng ngày trình vẽ của tôi càng được cải thiện qua từng bước và vẫn tiếp tục tiến bộ hơn nữa. Tôi không ngừng nỗ lực để duy trì sở thích của tôi. Tôi đã trang trí ngôi nhà của tôi với rất nhiều bản vẽ. Mỗi năm, tôi tặng ông bà và cha mẹ tôi những bản vẽ của tôi vào những ngày kỷ niệm của họ, vì họ rất thích những bản vẽ của tôi và họ luôn khuyến khích tôi luyện tập nhiều hơn thế nữa. Vẽ giờ đây trở thành một phần quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Thời gian rảnh của tôi luôn gắn với giấy vẽ, bút và cọ vẽ. Tôi tin rằng để thể hiện nghệ thuật của tôi, bạn không nhất thiết phải là một nghệ sĩ tuyệt vời. Bạn chỉ việc tạo ra những tác phẩm độc nhất. Vì vậy, hãy lấy lại tự tin, cầm cọ vẽ, bút chì và bắt đầu vẽ thôi!

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *