Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về sở thích nghe nhạc gồm 5 đoạn văn mẫu giúp những bạn có thêm nhiều tư liệu tìm hiểu thêm để tự tin nói hoặc viết tiếng Anh về chủ đề sở thích của tôi.

Theo quy chế thi THPT vương quốc thì đề thi môn tiếng Anh sẽ kèm theo bài luận. những bài luận sẽ xoay quanh những chủ đề cơ bản, gần gũi với những bạn học viên như sở thích, những vấn đề nổi trội hiện nay. Vậy tiếp sau này là nội dung chi tiết 5 mẫu bài viết về sở thích nghe nhạc, mời những bạn cùng theo dõi.

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về sở thích nghe nhạc

  • Viết đoạn văn tiếng Anh về sở thích nghe nhạc – Mẫu 1
  • Viết đoạn văn tiếng Anh về sở thích nghe nhạc – Mẫu 2
  • Viết đoạn văn tiếng Anh về sở thích nghe nhạc – Mẫu 3
  • Đoạn văn tiếng Anh về sở thích nghe nhạc – Mẫu 4
  • Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về sở thích nghe nhạc – Mẫu 5

Viết đoạn văn tiếng Anh về sở thích nghe nhạc – Mẫu 1

Tiếng Anh 

I think listening to music is my hobby. I love listening to all kind of music when I do my housework, when I do not have anything to do, or even when I have meal. I love all kinds of music; country, pop, rock and roll, and other kind of music. I am interested in hearing them because all songs bring me back my lovely memories. And they bring me energy to clean my sould. Most of the time, I love listening to music to relax my body. The music can make everything funier. Listening to some new songs is awesome. You can see the life is more beautiful.

Tiếng Việt

Sở thích của tôi đó là nghe nhạc. Tôi rất có thể nghe nhạc mọi lúc mọi nơi trong cả khi tôi làm bài việc nhà của tôi, cả khi tôi không tồn tại bất kỳ việc gì để làm, hoặc đôi khi trong cả trong những bữa ăn. Tôi thích hầu hết toàn bộ những thể loại âm nhạc; pop, đồng quê, rock and roll, và toàn bộ những thể loại của âm nhạc. Tôi thích nghe nhạc chính vì một số bài hát giúp tôi hồi tưởng lại những kỷ niệm. Ngoài ra, chính vì nó truyền cho tôi thêm năng lượng để thanh lọc tâm hồn. Hầu hết thời gian, tôi nghe nhạc để thu giãn và giải tỏa u sầu. Âm nhạc làm toàn bộ mọi việc trở thành vui vẻ hơn. Khi lắng nghe những ca khúc mới là tuyệt vời, vì bạn cũng rất có thể thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn qua những ca từ!

Viết đoạn văn tiếng Anh về sở thích nghe nhạc – Mẫu 2

Tiếng Anh

My hobby I like the most is listening to music. I started listening many kinds of music when I was very little. Music is something you have everytime whereever you go. For me, music plays an important role. I really need music to concentrate during the time I am doing my homework or any kind of works. Not only that, whenever, whatever i do, the music is always with me. I can say that music is my best buddy. It always keeps me happy and relaxed. I am very fond of music. When I am không tính tiền, I often listen to my favorite songs from my phone or an old cassette. Although now you can download the songs easily form the Internet, at weekends, I usually go to music shops to buy good CDs. Of the famous pop singers, I prefer Frank Sinatra, Elvis Presley, Madona and Paul MC Cartney. They have many songs that I think I can relate too. It can be a happy song or a sad song but there is always a way I can relate to it. I guess that is another reason I love to hear music because I can relate to what is going on in my life. I just love listening to music so much. It’s like my daily hobby and I don’t know what I would do if music didn’t exist.

Tiếng Việt

Sở thích mà tôi thích nhất là nghe nhạc. Tôi bắt đầu nghe nhiều thể loại âm nhạc từ khi tôi còn rất nhỏ. Âm nhạc là một thứ gì đó bạn luôn có cho dù bạn đi đến bất kỳ đâu. Đối với tôi, âm nhạc đóng một vai trò quan trọng. Tôi thực sự cần âm nhạc để triệu tập trong lúc tôi đang làm bài tập về nhà hay bất kỳ việc gì. không chỉ là vậy, bất kỳ khi nào, bất kỳ điều gì tôi làm, âm nhạc luôn luôn ở bên cạnh tôi. Tôi rất có thể nói rằng âm nhạc là người bạn tốt nhất của tôi. Nó luôn luôn giữ cho tôi hạnh phúc và thoải mái. Tôi rất thích âm nhạc. Khi tôi rảnh, tôi thường nghe những bài hát yêu thích của tôi trong Dế yêu hoặc bằng một chiếc máy cassette cũ. Mặc dù lúc này bạn cũng rất có thể tải những bài hát dễ dàng từ Internet, vào vào cuối tuần, tôi thường đi đến những Shop âm nhạc để tìm mua những đĩa CD tốt. Trong số những ca sĩ nhạc pop nổi tiếng, tôi thích Frank Sinatra, Elvis Presley, Madona và Paul MC Cartney. Họ có nhiều bài hát mà tôi nghĩ rằng tôi rất có thể liên hệ với mình. Nó rất có thể là một bài hát vui vẻ hay một bài hát buồn nhưng luôn luôn, bằng một cách nào tôi rất có thể liên quan đến nó. Tôi đoán rằng một trong những lý do tôi thích nghe âm nhạc đó là vì tôi rất có thể liên tưởng đến những gì đang xảy ra trong cuộc sống của tôi. Tôi chỉ là thích nghe nhạc rất nhiều. Nó giống như một thói quen hằng ngày của tôi và tôi không biết mình sẽ ra sao nếu âm nhạc không tồn tại.

Viết đoạn văn tiếng Anh về sở thích nghe nhạc – Mẫu 3

Tiếng Anh

My favorite thing to do in my không tính tiền time is listening to music. When I got my first smart phone, the first thing that I did was to download as many songs from the Internet as possible. I always have to buy memory cards with bigger storage because my playlist has reached to nearly 400 songs. My habit is to download the most popular songs at a time, and I never erase them; therefore, my phone still has songs which are considered outdated. I listen to all kinds of music as long as they sound good, and I do not hate any certain genre. Some of my favorite singers and bands are Michael Jackson, Fall out boys, Green day, Taylor Swift, Adele etc. Many people are surprised when they listen to music on my phone, because it can switch from a very sad and soft song to a metal song. Sometimes my parents tell me not to wear headphones for a long time since it can damage my ears, but I guess it is really hard for me to get rid of that habit. Listen to music is such a great thing to do, and I will never stop updating my playlist.

Tiếng Việt

Điều yêu thích của tôi để làm trong thời gian rảnh rỗi là nghe nhạc. Khi tôi có chiếc Dế yêu thông minh thứ nhất, điều thứ nhất tôi làm là tải xuống càng nhiều bài hát từ Internet càng tốt. Tôi luôn phải mua thẻ nhớ với dung lượng lớn hơn vì danh sách phát của tôi đã đạt tới gần 400 bài hát. Thói quen của tôi là tải xuống những bài hát phổ biến nhất cùng một lúc và tôi không lúc nào xóa chúng; do đó, Dế yêu của tôi vẫn có những bài hát được coi là lỗi thời. Tôi lắng nghe toàn bộ những loại nhạc miễn là chúng nghe hay, và tôi không ghét bất kỳ thể loại nào đó. Một số ca sĩ và ban nhạc yêu thích của tôi là Michael Jackson, Fall out boys, Green day, Taylor Swift, Adele vv. Nhiều người ngạc nhiên khi họ nghe nhạc trên Dế yêu của tôi, chính vì nó rất có thể chuyển từ một bài hát rất buồn và mềm thành bài hát kim loại. Đôi khi ba mẹ tôi bảo tôi không đeo tai nghe trong một thời gian dài vì tai nghe rất có thể làm hỏng tai tôi, nhưng tôi đoán thật khó để tôi thoát khỏi thói quen đó. Nghe nhạc là một điều tuyệt vời để làm và tôi sẽ không lúc nào ngừng update danh sách phát của tôi.

Đoạn văn tiếng Anh về sở thích nghe nhạc – Mẫu 4

Tiếng Anh

My hobbies are listening to music, watching films and travelling. I love many kinds of music; especially, when I fill myself with the sorrow, I love the songs which can share my sadness. I also like watching some US sitcoms such as: How I met your mother, Once upon a time, Sabrina is the thing I enjoy in my leisure time. Besides, I extremely love travelling, exploring new places with plentiful cuisines and nature, especially walking along the beach in the dusk that make me comfortable and peaceful.

Tiếng Việt

Sở thích của tôi là nghe nhạc, xem phim và đi du lịch. Tôi thích nghe nhạc những thể loại, đặc biệt những khi tôi buồn tôi thường nghe những bài hát có tâm trạng giống tôi. Tôi thích xem những bộ phim sitcom của Mỹ như How I met your mother, Once upon a time, Sabrina… Ngoài ra tôi cực kỳ thích được đi du ngoạn khắp nơi, khám phá những vùng đất có thiên nhiên và ẩm thực phong phú, đặc biệt là đi biển, tôi thích được tản bộ dọc theo đường biển vào buổi chiều, nó làm tôi cảm thấy thoải mái và bình yên.

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về sở thích nghe nhạc – Mẫu 5

Tiếng Anh

I am a 15 year old girl. Every day I will be brought to school by my parents. My study was quite stressful and tiring. Therefore, in my không tính tiền time I love to wear headphones and enjoy the tunes that I love. I started listening to music when I was 12 years old. Every day I spend at least 2 hours listening to music. When I listen to music I feel very comfortable. Music helps me forget the pressures. I often listen to songs with a cheerful, innocent melody. That helps me feel more optimistic. My favorite music is Ballad music. If you are looking for something to do in your spare time, you can choose to listen to music like me.

Tiếng Việt

Tôi là một cô nàng 15 tuổi. Ngày ngày tôi sẽ được ba mẹ mang tới trường. Việc học của tôi khá căng thẳng và mệt mỏi. Do đó, vào thời gian rảnh tôi thích đeo tai nghe và tận hưởng những giai điệu mà tôi yêu thích. Tôi bắt đầu nghe nhạc từ khi tôi 12 tuổi. Mỗi ngày tôi đều dành ít nhất một vài giờ để nghe nhạc. Khi nghe nhạc tôi thấy cực kì thoải mái. Âm nhạc giúp tôi quên đi những áp lực. Tôi thường nghe những bài hát có giai điệu trong sáng vui tươi. Điều đó giúp tôi cảm thấy lạc quan hơn. Thể loại nhạc yêu thích của tôi đó là nhạc Ballad. Nếu những bạn đang muốn tìm cho mình một việc để làm khi rảnh rỗi thì rất có thể lựa chọn nghe nhạc giống tôi.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *