Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho sinh viên gồm 4 đoạn văn mẫu, giúp những bạn có thêm nhiều tài liệu tìm hiểu thêm để nhanh gọn biết cách giới thiệu bản thân mình bằng tiếng Anh.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh thực chất là tự giới thiệu về phần mình, giới thiệu cho người khác biết những thông tin cá nhân của tôi như: họ tên, quê quán, học vấn, sở thích, công việc. Ngoài ra những bạn xem thêm bài Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đi phỏng vấn. Vậy tiếp về sau là 4 đoạn văn mẫu, mời những bạn cùng theo dõi tại đây.

Đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho sinh viên

  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho sinh viên – Mẫu 1
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho sinh viên – Mẫu 2
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho sinh viên – Mẫu 3
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh của sinh viên – Mẫu 4

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho sinh viên – Mẫu 1

Tiếng Anh

My name is Tran Thanh Trung, I am 21 years old, and I am a student at ACB university at the moment. My major is Engineering, and I am studying in year three. I come from Long An, a province right next to Ho Chi Minh City. My family has four people – my parents, my little sister and I, but I have to live away from them due to my study. I am a tall boy with short black hair, small eyes and a rather dark skin since I have to study many classes outdoor. My major requires me to work with a lot of different machine details and wires, so they helps me to train my patience and wariness. I love to explore the electronic devices, and most of the little things at my Trang chủ such as radio, watch, hanging clock, blender, old phone etc have at least been disassembled by me once. Besides that, my other hobbies are playing sports, playing video games, and reading books. My parents are not very tall, so I try to play basketball and swimming in order to improve my height. Along with reasonable diets, sports truly help me in both health and appearance. I have a lot of friends who play sports as well as video games with me, and we build up a team to compete with others in our miễn phí time. They see me as a friendly, trustworthy and outgoing person, because I always appear with smiles on my face, and it is not a hard thing to get on well with me. Next year I will graduate, and my dream is to open my own electronic devices shop. It is not going to be an easy path, but I will try my best to achieve my dream.

Tiếng Việt

Tên tôi là Trần Thành Trung, tôi 21 tuổi, và hiện tại tôi đang là sinh viên tại trường ĐH ACB. Chuyên ngành của tôi là Kỹ sư, và tôi đang học năm thứ ba. Tôi tới từ Long An, một tỉnh nằm ngay bên cạnh TP.Hồ Chí Minh. Gia đình của tôi gồm có bốn người – ba má tôi, em gái tôi và tôi, nhưng tôi phải sống xa họ vì tôi tôi phải đi học. Tôi là một chàng trai cao với mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt nhỏ và làn da hơi sẫm màu vì tôi có nhiều tiết học phải học ngoài trời. Chuyên ngành của tôi yêu cầu tôi phải làm việc với rất nhiều chi tiết máy và những loại dây dẫn không giống nhau, vì vậy nó giúp tôi rèn luyện sự kiên nhẫn và tính cẩn trọng của tôi. Tôi thích khám phá những thiết bị điện tử, và hầu hết những thứ nhỏ nhặt ở nhà của tôi như radio, đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường, máy xay sinh tố, Dế yêu cũ..v..v ít nhất một lần đã bị tôi tháo rời. Bên cạnh đó, sở thích khác của tôi là chơi thể thao, chơi trò chơi điện tử và đọc sách. ba má tôi không được cao lắm, nên tôi cố gắng chơi bóng rổ và bơi lội để cải thiện chiều cao của tôi. Cùng với cơ chế ăn uống hợp lý, chơi thể thao thực sự giúp tôi cả về sức khỏe và ngoại hình. Tôi có rất nhiều bè bạn chơi thể thao cũng như trò chơi điện tử chung với tôi, và chúng tôi cùng nhau xây dựng một tổ để tranh tài với những người khác trong thời gian rảnh rỗi. bè bạn tôi thấy tôi là một người thân thiện, đáng tin cậy và cởi mở, chính vì tôi luôn luôn xuất hiện với nụ cười trên khuôn mặt, và việc trở thành thân thiết với tôi không quá khó. Năm tới tôi sẽ tốt nghiệp, và ước mơ của tôi là mở một Store thiết bị điện tử của riêng mình. Đó sẽ không phải là một con đường dễ dàng, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được ước mơ của tôi.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho sinh viên – Mẫu 2

Tiếng Anh

My name is Long and I’m a Vietnamese. I am twenty years old. I am a student at Hanoi University. I have a big family with six people. I have two sisters and a brother. My sisters are older and my brother is younger than me. My father is a teacher at a secondary school. He has worked for 35 years in the field and he is my biggest role model in life. My mother is a housewife. She is nice and she is really good at cooking. I love my family so much. I’m a generous and easy-going person but when it comes to work I’m a competitive perfectionist. I’m also an optimistic and outgoing person so I have many friends and other social relationships. I enjoy reading, writing and doing math. I decided to become a Civil Engineer because I have always been fascinated by bridges, buildings, and skyscrapers. Five years from now, I want to become a project manager of a construction project. As a project manager, my primary goals are managing people, set budgets, and making decisions of all kinds. I also want to speak English fluently so I can work with people from different countries.

Tiếng Việt

Tên tôi là Long và tôi là một Việt Nam. Tôi hai mươi tuổi. Hiện tôi là sinh viên trường ĐH TP Hà Nội. Tôi có một gia đình lớn với sáu người. Tôi có hai chị gái và một em trai. Hai chị tôi lớn tuổi hơn và em trai tôi nhỏ tuổi hơn tôi. Cha tôi là một giáo viên tại một trường cấp 2. Ông đã làm việc 35 năm trong lĩnh vực này và ông là hình mẫu lớn nhất của tôi trong cuộc sống. Mẹ tôi là một bà nội trợ. Bà rất hiền và thực sự rất giỏi nấu ăn. Tôi yêu gia đình của tôi nhiều lắm. Tôi là một người rộng lượng và dễ tính nhưng khi làm việc tôi là một người cầu toàn có tính cạnh tranh. Tôi cũng là một người lạc quan và hướng ngoại nên tôi có nhiều bè bạn và những mối quan hệ xã hội khác. Tôi thích đọc, viết và làm toán. Tôi quyết định trở thành một kỹ sư dân sự vì tôi đã luôn bị lôi cuốn bởi những cây cầu, căn nhà, và nhà cao tầng. Năm năm sau, tôi muốn trở thành một người quản lý dự án công trình của một dự án công trình xây dựng. Là một người quản lý dự án công trình, mục tiêu chính của tôi là quản lý con người, ngân sách theo quy định và đưa ra quyết định cho toàn bộ mọi vấn đề. Tôi cũng muốn nói tiếng Anh lưu loát để rất có thể làm việc với những người từ những nước không giống nhau.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh cho sinh viên – Mẫu 3

Tiếng Anh

My name is Trịnh Thị Lan, I am 20 years old, a second – year student of Business Administration Department at ABC University. My major is Marketing, and it is very interesting to study. My hometown is Phan Thiet, and I have been living in Ho Chi Minh City for about two years. There are four people in my family, my parents, my sister, and I. Our house is near the ocean, so we have a small seafood shop which sells many different kinds of fish, mussel, crab and shrimp. I have medium height, long curly black hair, big eyes and thin lips. I watch TV as well as play computer games a lot, and I guess they are the reason why I have to wear a thick pair of glasses. What I love to do in my miễn phí time is reading books, listening to music, and watching movies. Besides my major in business, I also like English, and I have been taking some extra English classes lately. Therefore, I try to combine my study and hobbies by reading books and listening to music in English. I have some other talents such as drawing and singing. I love to draw about the landscape around my neighborhood, my pets and clothing. My friends say that I am a friendly, hardworking, but a little bit shy person. I rarely talk to new friends in my English class, and I avoid to be present in any crowd. I only feel confident around some of my best friends, and it is one of the weak point that I need to improve. My dream after I graduate is to work in a big international incorporation, so I always try my best to study and research in many necessary fields since now. I am living a interesting life, and I am very satisfied with myself.

Tiếng Việt

Tên tôi là Trịnh Thị Lan, tôi 20 tuổi và là một sinh viên năm thứ hai ngành Quản trị Sale tại ĐH ABC. Chuyên ngành của tôi là Marketing, và đó là một ngành thú vị để học. Quê của tôi ở Phan Thiết, và tôi đã vào sống ở TP.Hồ Chí Minh được khoảng hai năm. Gia đình tôi có bốn người – ba má tôi, chị tôi, và tôi. Nhà của chúng tôi ở gần biển, vì vậy chúng tôi có một Store thủy sản nhỏ bán rất nhiều loại cá, sò, cua và tôm không giống nhau. Tôi có một chiều cao trung bình, mái tóc đen xoăn dài, đôi mắt to và đôi môi mỏng. Tôi xem TV cũng như chơi trò chơi trên máy tính rất nhiều, và tôi đoán chúng đó là lý do tại sao tôi phải đeo một cặp kính dày. Những gì tôi thích làm trong thời gian rảnh rỗi là đọc sách, nghe nhạc và xem phim. Bên cạnh chuyên ngành Sale của tôi, tôi cũng rất thích tiếng Anh, và gần đây tôi đã tham gia một số lớp học thêm tiếng Anh. Do đó, tôi cố gắng phối kết hợp việc học và sở thích của tôi bằng phương pháp đọc sách và nghe nhạc bằng tiếng Anh. Tôi có một số tài lẻ khác như vẽ và hát. Tôi thích vẽ về quang cảnh xung quanh khu nhà tôi ở, vật nuôi của tôi và quần áo. bè bạn của tôi nói rằng tôi là một người thân thiện, chăm chỉ, nhưng có một chút nhút nhát. Tôi hiếm khi nói chuyện với những người bạn mới trong lớp học tiếng Anh của tôi, và tôi không muốn có mặt trong bất kỳ một đám đông nào. Tôi chỉ cảm thấy tự tin xung quanh một số người bạn tri kỷ nhất của tôi, và đó là một trong những điểm yếu mà tôi cần phải cải thiện. Ước mơ của tôi sau khi tốt nghiệp là làm việc trong một công ty quốc tế lớn, vì vậy tôi luôn nỗ lực hết mình để học tập và nghiên cứu trong những lĩnh vực rất cần thiết ngay hiện nay. Tôi đang sống một cuộc sống thú vị, và tôi cảm thấy rất hài lòng với bản thân mình.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh của sinh viên – Mẫu 4

Tiếng Anh

My name is Minh and I’m a Vietnamese. I am twenty years old. I am a student at Viet Nam University of Commerces.
I have a small family with three people. My father, my mother and me. My father is a teacher at a high school. He has worked for 30 years and he loves his job so much. My mother is a housewife. She is nice and she is really good at cooking. I love my family so much. I’m interested in many things such as reading book and watching movies, traveling with my friends. I’m a big Fan Hâm mộ of Harry Potter and I was read this book a millions time by English because I want to improve my English skills. Actually, I have a passion for traveling and taking picture. So I want to follow my dreams and become a photographer. I hope that I’ll be able to meet these challenges, and that my dream will come true…

Tiếng Việt

Tôi là Minh và tôi là người Việt Nam. Tôi 20 tuổi. Tôi hiện đang là sinh viên tại trường ĐH Thương Mại.
Tôi có một gia đình nhỏ gồm 3 người. ba má và tôi. Bố tôi là giáo viên trường cấp 3, ông đã làm việc được 30 năm rồi và bố rất yêu công việc của tôi. Mẹ tôi là bà nội trợ. Mẹ rất tốt và nấu ăn ngon nữa. Tôi rất yêu gia đình mình. Tôi thích khá là nhiều thứ như là đọc sách và xem phim, đi du lịch với bè bạn. Tôi là một Fan Hâm mộ cứng của Harry Potter và tôi đã đọc nó cả ngàn lần bằng tiếng Anh vì tôi muốn cải thiện khả năng tiếng Anh của tôi. Thật ra, tôi có một niềm đam mê lớn với du lịch và chụp ảnh. Vì vậy, tôi muốn theo đuổi ước mơ của tôi và trở thành một thợ chụp ảnh. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ rất có thể đáp ứng những thử thách này và giấc mơ của tôi sẽ thành hiện thực …

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *