Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Lịch sử được Bộ GDvàamp;ĐT ra mắt vào trong ngày 31/03/2021. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, phần lớn nội dung đề thi bám sát chuẩn kỹ năng, kỹ năng cơ bản trong chương trình trung học phổ thông chủ yếu lớp 12. 

Đề tìm hiểu thêm môn Lịch sử nằm trong tổ hợp Khoa học xã hội. gồm có 40 câu, thi theo như hình thức trắc nghiệm, với thời gian làm bài 50 phút. Đây sẽ là tài liệu hữu ích cho những em học viên lớp 12 ôn luyện, cũng như làm quen dạng đề thi để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tới đây. tiếp sau này là đáp án đề thi minh họa môn Lịch sử, mời những em cùng theo dõi tại đây.

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Lịch sử

  • Đáp án đề minh họa môn Lịch sử năm 2021
  • Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Lịch sử

Đáp án đề minh họa môn Lịch sử năm 2021

Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 21 A
2 A 22 D
3 C 23 A
4 A 24 A
5 D 25 A
6 B 26 C
7 A 27 A
8 C 28 A
9 B 29 D
10 A 30 A
11 D 31 A
12 A 32 A
13 C 33 C
14 A 34 A
15 B 35 B
16 A 36 D
17 A 37 B
18 D 38 A
19 C 39 B
20 D 40 C

Đề minh họa 2021 môn Lịch sử của Bộ GDvàamp;ĐT

Câu 1: Nguyên thủ vương quốc nào tiếp sau này tham gia hội nghị ianta (tháng 2-1945)?

A. Nhât Bản.

B. Pháp.

C. Ðúc.

Câu 2: Trong nhùng näm 1946-1950, nhân dân Liên Xô đã hoàn thành tháng kế hoạch 5 năm

A. khôi phục kinh tế.

B. công nghiệp hóa.

C. hiện đại hóa.

D. điện khí hóa.

Câu 3: Trong nhùng näm 1946-1950, nhân dân An Ðê đấu tranh nhäm mục tiêu nào tiếp sau này?

A. Khôi phục chính sách quân chủ.

B. Lật đổ chính sách quân chủ

C. Giành độc lập dân tộc.

D. Chống chủ nghĩa phát xít

Câu 4: Sau Chiến tranh toàn cầu thứ hai, nhân dân khu vực nào tiếp sau này đấu tranh chống độc tài đế quốc Mĩ:

A. Mî Latinh.

B. Bắc Âu.

C. Ðông Âu.

D. Nam Âu.

Câu 5: Chính sách đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh toàn cầu thứ hai biểu lộ trong chiến lược nào tiếp sau này?

A. Chiến lược tăng tốc.

B. Chiến lược phòng ngự.

C. Chiến lược phòng thủ.

D. Chiến lược toàn cầu.

Câu 6: Trong học thuyết Phucưđa (1977), Nhật Bản tăng cường quan hệ đối ngoại với những nước ở khu vực nào tiếp sau này?

A. Bắc Âu.

B. Đông Nam Á.

C. Trung Đông.

D. Nam Mĩ.

Câu 7: Sự kiện lịch sử nào tiếp sau này được xem là mở đầu của trận đánh tranh lạnh?

A. Thông điệp của Tổng thống Truman tại Quốc hội Mĩ (1947).

B. xã hội than-thép châu Âu được xây dựng (1951).

C. Hiệp hội những vương quốc Đông Nam Á được xây dựng (1967).

D. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được xây dựng (1949).

Câu 8: Một trong những hệ quả của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ là làm xuất hiện xu thế

A, phi Mĩ hóa.

B. thực dân hóa.

C. toàn cầu hóa.

D. vô sản hóa.

Câu 9: Trong trào lưu dân tộc dân chủ từ năm 1919 đến năm 1925 ở Việt Nam, tiểu tư sản có hoạt động nào tiếp sau này?

A. Cải cách ruộng đất.

B. Xuất bản báo chí.

C. Tổng khởi nghĩa.

D. Tổng tiến công.

Câu 10: Sự kiện lịch sử nào tiếp sau này đã ra mắt trong trào lưu dân tộc dân chủ từ năm 1925 đến năm 1930 ở Việt Nam?

A. Khởi nghĩa Yên Bái.

B. Khởi nghĩa Hương Khê.

C. Khởi nghĩa Ba Đình.

D. Khởi nghĩa Yên Thế.

Câu 11: Một trong những nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của nhân dân Việt Nam trong trào lưu dân chủ 1936-1939 là đấu tranh chống

A. quân Trung Hoa Dân quốc.

B. thực dân Anh.

C. đế quốc Mĩ.

D. chính sách phản động thuộc địa.

Câu 12: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5-1941) quyết định xây dựng

A. Mặt trận Việt Minh.

B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

C. chính quyền Xô viết.

D. chính phủ công nông binh.

Câu 13: Trong năm đầu sau khi được xây dựng, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt với khó khăn nào tiếp sau này?

A. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện.

B. Nguy cơ chiến tranh toàn cầu.

C. Giặc ngoại xâm và nội phản.

D. Phát xít Nhật còn mạnh.

Câu 14: Để phát triển hậu phương của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam, hoạt động nào tiếp sau này ra mắt trong những năm 1951-1953?

A. Đẩy mạnh sản xuất.

B. Cải tạo xã hội chủ nghĩa.

C. Tiến hành công nghiệp hóa.

D. Đẩy mạnh hiện đại hóa.

Câu 15: Bước vào thu-đông 1953, thực dân Pháp triển khai kế hoạch quân sự nào tiếp sau này ở Đông Dương?

A. Kế hoạch Bôlae.

B. Kế hoạch Nava.

C. Kế hoạch Rơve.

D. Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi.

Câu 16: Ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết, đế quốc Mĩ triển khai thủ đoạn biến miền Nam Việt Nam thành

A. thuộc địa kiểu mới.

B. thuộc địa kiểu cũ.

C. liên minh duy nhất.

D. căn cứ quân sự duy nhất.

Câu 17: Đế quốc Mĩ có thủ đoạn nào tiếp sau này trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) miền Nam Việt Nam?

A. Tăng nhanh lực lượng quân đội thành phố sài thành.

B. Chỉ sử dụng quân đội viễn chinh Mĩ.

C. Chỉ sử dụng quân liên minh Mĩ.

D. Chỉ mở những cuộc hành quân tìm diệt.

Câu 18: Trong những năm 1965-1968, đế quốc Mĩ triển khai chiến lược chiến tranh nào tiếp sau này ở miền Nam Việt Nam?

A. Đông Dương hóa chiến tranh.

B. Việt Nam hóa chiến tranh.

C. Chiến tranh đơn phương.

D. Chiến tranh cục bộ.

Câu 19: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975) kết thúc với thắng lợi của chiến dịch nào tiếp sau này?

A. Chiến dịch Biên giới.

B. Chiến dịch Việt Bắc.

C. Chiến dịch Hồ Chí Minh.

D. Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Câu 20: Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam triển khai một trong những nhiệm vụ nào tiếp sau này?

A. Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

B. Kháng chiến chống Pháp.

C. Đấu tranh giành chính quyền.

D. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Câu 21: Trong trào lưu đấu tranh chống Pháp cuối thế kỉ XIX, nhân dân Việt Nam đã tham gia

A. trào lưu Cần vương.

B. khởi nghĩa Yên Bái.

C. đấu tranh nghị trường.

D. đấu tranh báo chí.

Câu 22: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương (1897-1914), xã hội Việt Nam có chuyển biến nào tiếp sau này?

A. Giai cấp nông dân phát hành.

B. Giai cấp địa chủ bị xóa khỏi.

C. Giai cấp địa chủ phát hành.

D. Giai cấp công nhận phát hành.

Câu 23: Năm 1945, nhân dân một số nước Đông Nam Á giành được độc lập trong điều kiện khách quan nào tiếp sau này?

A. Quân phiệt Nhật Bản đầu hàng liên minh.

B. Chiến tranh toàn cầu thứ hai bùng nổ.

C. Có sự giúp đỡ của Liên Xô và Đông Âu.

D. Quân liên minh phản công quân Đức.

Câu 24: Nội dung nào tiếp sau này không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952-1973?

A. Tận dụng nguồn nguyên liệu giá rẻ từ những nước thuộc địa.

B. Chi phí đầu tư cho quốc phòng thấp (không quá 1% GDP).

C. Áp dụng những thành tựu khoa học-kĩ thuật hiện đại.

D. Vai trò quản lí có tác dụng của nhà nước đối với nền kinh tế.

Câu 25: Trong những năm 1919-1923, trào lưu đấu tranh của tự sản Việt Nam có mục tiêu nào tiếp sau này?

A. Đòi những quyền tự do, dân chủ.

B. Giải phóng dân tộc.

C. Giành ruộng đất cho nông dân.

D. Lật đổ chính sách phong kiến.

Câu 26: Nội dung nào tiếp sau này thuộc bối cảnh lịch sử của trào lưu cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?

A. trận đánh tranh toàn cầu thứ hai bùng nổ và lan rộng.

B. Kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi và phát triển.

C. Chính quyền thực dân Pháp thi hành chính sách khủng bố.

D. Nhân dân Đông Dương chịu hai tầng áp bức của Nhật-Pháp.

Câu 27: Hiệp định Sơ bộ Việt-Pháp ngày 6-3-1946 không tồn tại nội dung nào tiếp sau này?

A. Việt Nam và Pháp triển khai việc triệu tập, chuyển quân, chuyển giao khu vực.

B. Chính phủ Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một vương quốc tự do.

C. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đồng ý cho Pháp đưa 15.000 quân ra Bắc.

D. Hai bên ngừng mọi xung đột ở phía Nam và không thay đổi quân đội tại vị trí cũ.

Câu 28: Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 của quân dân Việt Nam đã

A. giáng đòn nặng nề vào chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ.

B. làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ.

C. buộc Mĩ phải chuyển sang triển khai chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

D. buộc Mĩ phải bắt đầu triển khai chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

Câu 29: Sự kiện lịch sử toàn cầu nào tiếp sau này có tác động đến cách mạng Việt Nam giai đoạn 1919-1930?

A. quyền lực phát xít lên cầm quyền ở Đức.

B. Chiến tranh toàn cầu thứ hai bùng nổ.

C. Chiến tranh toàn cầu thứ hai kết thúc.

D. Nước Nga Xô viết được xây dựng.

Câu 30: Trong giai đoạn 1939-1945, sự kiện lịch sử toàn cầu nào tiếp sau này có tác động đến cách mạng Việt Nam?

A. Chiến tranh toàn cầu thứ hai kết thúc.

B. Liên Xô và Mĩ chấm hết Chiến tranh lạnh.

C. Trật tự hai cực Ianta sụp đổ.

D. Mĩ phát động trận đánh tranh lạnh.

Câu 31: Lý luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc được truyền bá vào Việt Nam trong những năm 1921-1929 có điểm khác lạ nào tiếp sau này so với chủ trương cứu nước của những sĩ phu đầu thế kỉ XX?

A. Gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.

B. Giải phóng dân tộc khỏi sự áp bức của thực dân.

C. Gắn vấn đề dân tộc với dân chủ, dân quyền.

D. Giành độc lập gắn với khôi phục chính sách quân chủ.

Câu 32: So với trước Chiến tranh toàn cầu thứ nhất, trào lưu yêu nước Việt Nam những năm 20 của thế kỉ XX có điểm mới nào tiếp sau này?

A. Có hai khuynh hướng chính trị cùng tồn tại và phát triển.

B. Có hai khuynh hướng chính trị phát triển kế tiếp nhau.

C. Có sự tham gia của nhiều lực lượng xã hội không giống nhau.

D. Có quy mô rộng lớn, ra mắt ở cả trong và ngoài nước.

Câu 33: Nội dung nào tiếp sau này phản ánh bước phát triển mới của trào lưu cách mạng 1930-1931 Việt Nam so với những trào lưu yêu nước trước đó?

A. Xây dựng được một mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi.

B. triển khai nhiệm vụ chống đế quốc, giành độc lập dân tộc.

C. Khối liên minh công nông được hình thành trong thực tại.

D. Đã triển khai thành công khẩu hiệu “người cày có ruộng”.

Câu 34: Vấn đề nào tiếp sau này được đặt lên hàng đầu trong những hội nghị của Đảng Cộng sản Đông Dương giai đoạn 1939-1945?

A. Giải phóng dân tộc.

B. Cải cách ruộng đất.

C. Giải phóng giai cấp.

D. xây dựng mặt trận.

Câu 35: Trong những năm 1945-1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có thuận lợi nào tiếp sau này?

A. Được những nước liên minh thiết lập quan hệ ngoại giao.

B. Nhân dân quyết tâm bảo vệ chính sách dân chủ cộng hòa.

C. Được Liên Xô công nhận và đặt quan hệ ngoại giao.

D. Có sự ủng hộ và giúp đỡ của những nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 36: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và Cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam có điểm giống nhau nào tiếp sau này?

A. Có lực lượng vũ trang cách mạng gồm ba thứ quân.

B. Từ chiến tranh du kích tiến lên chiến tranh chính quy.

C. Từ khởi nghĩa phát triển thành chiến tranh cách mạng.

D. Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng nhân dân.

Câu 37: Nhận xét nào tiếp sau này là thích hợp về Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929)?

A. Một trong những tổ chức cộng sản thứ nhất của Việt Nam.

B. Một tổ chức yêu nước có khuynh hướng cộng sản

C. Đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.

D. Tổ chức tiền thân của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Câu 38: Nhận định nào tiếp sau này là đúng về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Chứng tỏ đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng là sáng tạo.

B. Khẳng định đường lối cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới là sáng tạo.

C. Là thành công của một cuộc cách mạng có tính chất thổ địa và phản đế.

D. Là kết quả của việc triển khai bản Luận cương chính trị tháng 10-1930.

Câu 39: Nội dung nào tiếp sau này là điều kiện thuận lợi của Việt Nam khi mở chiến dịch Biên giới thu-đông 1950?

A. Pháp lâm vào thế bị động trên chiến trường do phải nhận viện trợ của Mĩ.

B. Nhiều nước xã hội chủ nghĩa có chính sách tích cực đối với Việt Nam.

C. những nước xã hội chủ nghĩa hợp tác toàn diện và viện trợ cho Việt Nam.

D. những vùng giải phóng của cách mạng Đông Dương được mở rộng và tiếp nối.

Câu 40: Nhận định nào tiếp sau này là đúng về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 của quân đội và nhân dân Việt Nam?

A. Tạo ra sự thay đổi lớn về so sánh lực lượng có lợi cho cách mạng miền Nam.

B. Là một đợt tổng khởi nghĩa ở những đô thị, có lực lượng vũ trang làm nòng cốt.

C. Là biểu lộ của sự phối kết hợp khởi nghĩa vũ trang với chiến tranh cách mạng.

D. cơ bản hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mỹ cút” của cuộc kháng chiến.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *