Ngày 01/04/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ra mắt Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT vương quốc năm 2021 môn Giáo dục công dân.

Đề thi này sẽ gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm và thời gian sẽ làm bài thi là 50 phút. Nội dung đề thi chủ yếu là kỹ năng và kiến thức lớp 12 và có một tỉ lệ câu hỏi có độ khó cao hơn nhằm mục đích phân hóa học viên, tạo điều kiện cho những trường ĐH, CĐ tuyển sinh. Vậy tiếp trong tương lai là đáp án đề thi minh họa 2021 Bộ giáo dục môn GDCD, mời những bạn cùng theo dõi tại đây.

Đáp án đề minh họa 2021 môn GDCD

81 B 91 B 101 A 111 A
82 A 92 C 102 C 112 A
83 A 93 C 103 D 113 C
84 C 94 D 104 A 114 C
85 D 95 B 105 A 115 C
86 C 96 A 106 C 116 C
87 A 97 D 107 A 117 A
88 B 98 A 108 D 118 B
89 B 99 B 109 B 119 A
90 A 100 C 110 C 120 B

Đề thi minh họa THPT vương quốc 2021 môn GDCD

Câu 81: Sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi những yếu tố của tự nhiên để tạo ra sản phẩm tương thích với nhu cầu của tôi là

A. quy trình loại bỏ độc quyền.

B. sản xuất của cải vật chất.

C. phương thức triệt tiêu cạnh tranh.

D. hoạt động thúc đẩy đầu cơ.

Câu 82: Một trong những tác động tích cực của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là kích thích lực lượng sản xuất phát triển và

A. làm tăng năng suất lao động.

B. thâu tóm tổ chức độc quyền.

C. duy trì mọi nguồn thu nhập.

D. định đoạt tài nguyên thiên nhiên.

Câu 83: Hệ thống những quy tắc xử sự chung do nhà nước phát hành và được bảo đảm triển khai bằng quyền lực nhà nước là

A. pháp lý.

B. thỏa thuận.

C. hương ước.

D. biên bản.

Câu 84: Cá nhân, tổ chức sử dụng đúng những quyền của tôi, làm những gì mà pháp lý được cho phép làm là triển khai pháp lý theo như hình thức nào tiếp trong tương lai?

A. Tuân thủ quy chế.

B. Thi hành pháp lý.

C. Sử dụng pháp lý.

D. Phổ biến quy chế.

Câu 85: Theo quy định của pháp lý, công dân có hành vi xâm phạm những quan hệ lao động, công vụ nhà nước do pháp lý lao động và pháp lý hành chính bảo vệ là vi phạm

A. truyền thống.

B. tập quán.

C. phong tục.

D. kỉ luật.

Câu 86: Người đủ năng lực trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp lý có hành vi xâm phạm tới quan hệ tài sản được pháp lý bảo vệ phải

A. hủy bỏ mọi thanh toán giao dịch.

B. công khai minh bạch bí mật đời tư.

C. phụ trách dân sự.

D. tiến hành tư vấn pháp lí.

Câu 87: Bình đẳng trước pháp lý có tức là trong việc hưởng quyền, triển khai nghĩa vụ và phụ trách pháp lí mọi công dân đều không bị

A. phân biệt đối xử.

B. thay đổi quốc tịch.

C. áp dụng hình phạt.

D. truy cứu trách nhiệm.

Câu 88: Theo quy định của pháp lý, vợ và anh xã có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn

A. tài sản công.

B. nơi cư trú.

C. địa giới hành chính.

D. giới tính thai nhi.

Câu 89: người tiêu dùng lao động không bố trí nhân viên nữ đảm nhiệm công việc nặng nhọc, nguy hiểm có tác động xấu đến công dụng sinh đẻ và nuôi con là triển khai quyền bình đẳng giữa

A. người sản xuất và người Sale.

B. lao động nam và lao động nữ.

C. nhà nước và doanh nghiệp.

D. chính quyền và nhân dân.

Câu 90: Bình đẳng trong Sale được thể hiện trải qua việc những doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động Sale đều phải

A. tuân thủ pháp lý bảo vệ môi trường.

B. cân bằng quan hệ cung – cầu.

C. đồng loạt duy trì cơ chế một giá.

D. chấm hết phân hóa giàu – nghèo.

Câu 91: Theo quy định của pháp lý ở VN, quyền bình đẳng giữa những dân tộc trong lĩnh vực chính trị được thể hiện trải qua việc công dân được tham gia

A. phát triển kinh tế địa phương.

B. quản lý nhà nước và xã hội.

C. tôn tạo những di sản văn hóa.

D. bảo vệ ngôn ngữ vùng miền.

Câu 92: Theo quy định của pháp lý, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó

A. nằm trong vùng tác động của thiên tai.

B. thiếu chứng nhận quyền sử dụng đất.

C. có đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

D. thuộc địa bàn cần phải quy hoạch.

Câu 93: Theo quy định của pháp lý, hành vi vu khống để hạ uy tín của người khác là xâm phạm quyền được pháp lý bảo hộ về

A. hộ tịch cá nhân.

B. tính mạng, thân thể.

C. danh dự, nhân phẩm.

D. lí lịch tư pháp.

Câu 94: Theo quy định của pháp lý, việc kiểm soát thư tín, Dế yêu, điện tín của cá nhân chỉ được triển khai khi có quyết định của

A. người làm dịch vụ chuyển phát.

B. đại diện của chính quyền địa phương.

C. đối tượng có hộ chiếu công vụ.

D. cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Câu 95: Mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, trừ những trường hợp đặc biệt do pháp lý quy định đều được tham gia bầu cử là thể hiện nguyên tắc bầu cử

A. tự nguyện.

B. phổ thông.

C. hợp tác.

D. đại diện.

Câu 96: Trong phạm vi toàn quốc, nhân dân triển khai quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội bằng phương pháp góp ý xây dựng những

A. văn bản pháp lý.

B. kĩ năng giao tiếp.

C. hương ước làng xã.

D. tập tục vùng miền.

Câu 97: Công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra lại quyết định hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp lý, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi là triển khai quyền

A. tố cáo.

C. kháng nghị.

D. khiếu nại.

Câu 98: Theo quy định của pháp lý, quyền sáng tạo của công dân được hiểu là quyền của mỗi người được tự do

A. đưa ra những ý tưởng, sáng chế.

B. sưu tập tài liệu xem thêm.

C. bày tỏ mọi quan điểm cá nhân.

D, bảo mật mọi phong tục, tập quán.

Câu 9: Theo quy định của pháp lý, trong những trường hợp đặc biệt, người phát triển sớm về trí tuệ có quyền được

A. miễn trừ trách nhiệm pháp lí.

B. học rút ngắn thời gian.

C. hưởng mọi đặc quyền đặc lợi.

D. nhận trợ cấp định kì.

Câu 100: pháp lý về phát triển kinh tế quy định công dân có quyền tự mình lựa chọn và

A. ấn định mức Thuế VAT thu nhập.

B. phân phối mọi loại hàng hóa.

C. quyết định hình thức Sale.

D. triệt tiêu những loại cạnh tranh.

Câu 101: Tiền tệ triển khai công dụng nào tiếp trong tương lai khi được dùng để nộp Thuế VAT thu nhập cá nhân?

A. Phương tiện thanh toán.

B. Công cụ cất trữ.

C. Bảo mật thông tin.

D. Điều tiết sản xuất.

Câu 102: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh lành mạnh có vai trò

A. ngày càng tăng hiện tượng lạm phát.

B. duy trì mọi nguồn thu nhập.

C. thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

D. khuyến khích hoạt động đầu cơ.

Câu 103: Công dân sử dụng pháp lý khi chủ động

A. bảo lưu mọi nguồn thu nhập.

B. san bằng quy mô dân số.

C. thúc đẩy những loại cạnh tranh.

D. đăng kí thử nghiệm vắc-xin.

Câu 104: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý vi phạm pháp lý hành chính khi tự ý triển khai hành vi nào tiếp trong tương lai?

A. Bán hàng dưới lòng đường.

B. Ship hàng sai địa điểm thỏa thuận.

C. Lây truyền HIV cho nhiều người.

D. Sản xuất trái phép chất ma túy.

Câu 105: Theo quy định của pháp lý, quyền bình đẳng giữa những dân tộc không thể hiện ở phương diện nào tiếp trong tương lai?

A. Hủ tục.

B. Văn hóa.

C. Chính trị.

D. Kinh tế.

Câu 106: Lực lượng công dụng không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người bị

A. tình nghi.

B. khiếu nại.

C. truy tìm.

D. thanh tra.

Câu 107: Việc công dân đóng góp ý kiến cho chủ trương xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong hội nghị toàn dân là triển khai quyền nào tiếp trong tương lai?

A. Tự do ngôn luận.

B. Điều phối nhân sự.

C. phân chia nguồn lực.

D. Phê duyệt chính sách.

Câu 108: Công dân triển khai quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường hợp nào tiếp trong tương lai?

A. Dự đoán kết quả kiểm phiếu.

B. Tìm hiểu dự án công trình khởi nghiệp tại địa phương.

C. Đề nghị chuyển đổi quốc tịch.

D. Biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân.

Câu 109: Khi phát hiện người có hành vi nhập cảnh trái phép, công dân triển khai quyền tố cáo nhằm mục đích ngăn chặn

A. hình thức thay đổi nơi cư trú.

B. hành vi vi phạm pháp lý.

C. cách thức điều tra nhân khẩu.

D. hoạt động giao thương quốc tế.

Câu 110: Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào tiếp trong tương lai?

A. Trích nguồn tài liệu xem thêm.

B. Thiết kế logo sản phẩm.

C. Sao chép nhãn hiệu độc quyền.

D. Thống kê tài sản cá nhân.

Câu 111: Anh A cùng chị B, anh C cùng chị D đang đi tới Ủy ban nhân dân phường X làm thủ tục đăng kí kết hôn. Xác định anh C và chị D đều vẫn chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định nên anh M cán bộ phường X chỉ làm thủ tục đăng kí kết hôn và cấp giấy chứng nhận kết hôn cho anh A và chị B. Điều này thể hiện đặc trưng c nào tiếp trong tương lai của pháp lý?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.

C. Tính áp đặt cưỡng chế.

D. Tính tôn vinh quyền lực cá nhân.

Câu 112: Sau khi tốt nghiệp ĐH, chị A dành toàn bộ thời gian trau dồi những kĩ năng mềm cho bản thân. Khi bài viết ngợi ca những thanh niên đã tình nguyện tham gia thử nghiệm vắc-xin phòng COVID-19 của chị A đăng trên social được dư luận đánh giá cao, một tòa soạn đã mời chị làm cộng tác viên nhưng chị từ chối. Chị A đã triển khai pháp lý theo như hình thức nào tiếp trong tương lai?

A. Sử dụng pháp lý.

B. Thi hành pháp lý.

C. Áp dụng pháp lý.

D. Tuân thủ pháp lý.

Câu 113: Chị N được nhận vào học tập tại trường Dự bị dân tộc đúng lúc gia đình chị được Nhà nước cho vay vốn ngân hàng ưu đãi để phát triển quy mô trồng rừng. Sau khi tốt nghiệp ĐH về công tác tại địa phương, chị N đã tổ chức phục dựng thành công nhiều lễ hội truyền thống. Tuy nhiên, khi chị N nộp hồ sơ tự ứng cử vào Hội đồng nhân dân thì bị anh Q cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối khi biết chị là người dân tộc thiểu số. Chị N vẫn chưa được bảo đảm quyền bình đẳng giữa những dân tộc ở phương diện nào tiếp trong tương lai?

A. Giáo dục.

B. Văn hóa.

C. Chính trị.

D. Kinh tế.

Câu 114: Trong thời gian nghỉ hè, vì thường xuyên cùng bạn chơi điện tử nên cháu A bị bố khóa cửa giam trong phòng suốt 2 ngày không cho ra ngoài. Bố cháu A đã vi phạm quyền nào tiếp trong tương lai của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

B. Được pháp lý bảo hộ về giáo dục

. C. Bất khả xâm phạm về thân thể.

D. Được pháp lý bảo hộ về danh tính.

Câu 115: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp, anh B đã đồng ý viết phiếu bầu giúp anh V là đồng nghiệp cùng cơ quan theo lựa chọn của anh V. Hoàn thành xong nghĩa vụ cử tri của tôi, chị C phát hiện phiếu bầu của anh B và anh V có nội dung giống nhau nên chị đã khuyên hai anh V và B viết lại phiếu bầu rồi chị ra về. Nhưng anh V đã từ chối rồi bỏ phiếu của tôi và của anh B vào hòm phiếu. Anh B và chị C cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào tiếp trong tương lai?

A. Phổ thông.

B. Bình đẳng.

C. Bỏ phiếu kín.

D. Trực tiếp.

Câu 116: Trường Trung học phổ thông X đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm nhằm định hướng nghề nghiệp cho học viên toàn trường. học viên Trường X được bảo đảm triển khai quyền nào tiếp trong tương lai?

A. Chuyển giao công nghệ.

B. Lựa chọn việc làm.

C. Được phát triển.

D. Tự phán quyết.

Câu 117: Anh M, anh A và chị V cùng làm việc tại công ty X do bà Q làm giám đốc, Trong số đó anh M là kế toán. Do biết anh M thuê anh B là tài xế taxi chở đến một tụ điểm để cá độ bóng đá nên bà Q nghi ngờ anh M đã rút 50 triệu đồng của công ty và kí quyết định buộc thôi việc đối với anh M. Khi giúp anh M gửi đơn khiếu nại đến phòng làm việc của bà Q, anh A bí mật lấy trộm nhẫn kim cương của bà Q. Sau đó, vì bị chị V phát hiện và đe dọa nên anh A buộc phải chuyển 30 triệu đồng cho chị V. Những ai tiếp trong tương lai đồng thời phải phụ trách hình sự và dân sự?

A. Chỉ V và anh A.

B. Anh M, chỉ V và anh A. C. Anh M và anh B.

D. Anh A, chị V. và bà Q.

Câu 118: Chị B và chị C cùng nộp hồ sơ đăng kí Sale thuốc tân dược. Vì chị B thiếu bằng chuyên ngành nên đã nhờ bố chị là ông V giúp đỡ. Sau khi nhận 100 triệu đồng của ông V, ông D lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền đã cấp phép Sale cho chị B đồng thời từ chối hồ sơ của chị C. Bức xúc, chị C thuê ông X làm nghề tự do tung tin chị B chuyên cung ứng thuốc giả khiến lượng người tiêu dùng của chị B giảm sút. Những ai tiếp trong tương lai vi phạm quyền bình đẳng trong Sale?

A. Chị B, ông D và ông X.

B. Chị B và ông D.

C. Chị B, ông D và chị C.

D. Ông D và ông V.

Câu 119: Gia đình ông D và gia đình ông Q cùng là hàng xóm của vợ anh xã anh M, chị H. Vì muốn chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng được ông Q cho vợ anh xã chị vay, chị H cố tình tránh mặt ông. Do đó, ông Q thuê ông D bắt giam và bỏ đói chị H trong nhà kho suốt hai ngày nhằm uy hiếp, ép anh M phải trả nợ. Sau khi được giải thoát, chị H nảy sinh ý định bắt cóc con ông D, còn anh M đã bỏ thuốc trừ sâu vào bể nước nhà ông Q để trả thù. Những ai tiếp trong tương lai vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Ông Q và ông D.

B. Ông Q, ông D và chị H.

C. Ông Q và anh M.

D. Ông Q, ông D và anh M.

Câu 120: Anh A là chi cục trưởng, những anh B, C là kiểm lâm viên cùng công tác tại Chi Cục kiểm lâm X. Anh B phát hiện anh A cho ông M khai thác trọng lượng lớn gỗ quý trong rừng để trục lợi nên anh B đã tống tiền ông M. Biết chuyện, anh A yêu cầu anh C tạo tình huống vu khống anh B mắc lỗi nghiêm trọng để dựa vào đó, anh ẢN triển khai quy trình kỉ luật và kí quyết định buộc thôi việc đối với anh B. Vốn có xích míc cá nhân nên khi bắt gặp chị Q, một người dân trong vùng đồng thời là tình nhân của anh B vào rừng hái lá thuốc, anh C đã lập biên bản và kí quyết định buộc chị Q phải nộp phạt 300 nghìn đồng. Sau đó, chứng kiến chị Q ném chất bẩn vào phòng của tôi, anh C đã đánh chị gãy chân. Hành vi của những ai tiếp trong tương lai hoàn toàn có thể vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?

A. Anh A, anh C và anh B.

B. Anh A và anh C.

C. Anh A, anh B và ông M.

D. Anh A và chị Q.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *