Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10 năm 2020 – 2021 gồm đề kiểm tra cuối học kì 2 có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp những em học viên lớp 10 ôn luyện, củng cố kiến thức và kỹ năng đã học một cách kết quả.

Bên cạnh đó thầy cô giáo cũng hoàn toàn có thể xem thêm để ra đề thi cho học viên của tớ. Đồng thời, xem thêm thêm bộ đề thi môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử. Vậy mời thầy cô cùng những em xem thêm nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây.

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10 năm 2020 – 2021

  • Ma trận đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10
  •  Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Sinh học
  • Đáp án đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10

Ma trận đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10

Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Cộng

 

Chủ đề 1: Quang hợp

 

– Nơi ra mắt của pha sáng.

– Sản phẩm của pha tối.

 

 

 

 

TN 2        
TL          

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu: 2

Số điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

 

 

 

 

 

 

Số câu : 2

Số điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

Chủ đề 2:

Phân bào

 

 

Phân biệt nguyên phân và giảm phân

Vận dụng làm bài tập nguyên phân, giảm phân

 

TN       3  
TL     1 1  

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

 

 

Số câu : 1

Số điểm: 2,0

Tỉ lệ : 20%

Số câu : 4

Số điểm: 2,25

Tỉ lệ: 22,5%

Số câu : 5

Số điểm: 4,25

Tỉ lệ: 42,5%

Chủ đề 3:

Chuyển hóa vật chất và NL ở VSV

những loại môi trườn cơ bản và những kiểu dinh dưỡng

 

 

Vận dụng lí thuyết vào những bài thực hành

 

TN 2     2  
TL 0     0  

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu : 2

Số điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

 

 

Số câu : 2

Số điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

Số câu : 4

Số điểm: 1,0

Tỉ lệ: 10%

Chủ đề 4:

Sinh trưởng và sinh sản của VSV

Khái niệm môi trường nuôi cấy không liên tục và nuôi cấy liên tục

Phân biệt tính chất những pha trong nuôi cấy không liên tục

 

Vận dụng công thức tính số lượng vi khuẩn

 

TN       1  
TL 1 1      

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu 1

Số điểm: 1,5

Tỉ lệ: 15%

Số câu : 1

Số điểm: 2,0

Tỉ lệ: 20%

 

Số câu : 1

Số điểm: 0,25

Tỉ lệ: 2,5%

Số câu : 3

Số điểm: 3,75

Tỉ lệ: 37,5%

Chủ đề 5:

Virut và bệnh truyền nhiễm

Cấu trúc virut, những giai đoạn nhân lên của virut

 

 

 

 

TN 2        
TL 0        

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

Số câu : 2

Số điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

 

 

 

Số câu : 2

Số điểm: 0,5

Tỉ lệ: 5%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

 

Số câu : 7

Số điểm : 3,0

Tỉ lệ: 30 %

Số câu : 1

Số điểm: 2,0

Tỉ lệ: 20%

Số câu : 1

Số điểm : 2,0

Tỉ lệ: 20%

Số câu : 7

Số điểm : 3,0

Tỉ lệ: 30%

Số câu :

TN: 12

TL: 3

Số điểm : 10

 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Sinh học

I. Trắc nghiệm(3,0điểm):

học viên chọn phương án reply đúng hoặc đúng nhất

Câu 1: Việc sản xuất bia đúng là lợi dụng hoạt động của:

A. Vi khuẩn lactic đồng hình.

B. Nấm men rượu.

C. Vi khuẩn lactic dị hình.

D. Nấm cúc đen.

Câu 2: Vi sinh vật quang dị dưỡng sử dụng nguồn C và nguồn năng lượng là:

A. Chất hữu cơ, ánh sáng.

B. CO2, ánh sáng.

C. Chất hữu cơ, hoá học.

D. CO2, Hoá học.

Câu 3: trong một quần thể vi sinh vật, thuở đầu có 104 tế bào. Thời gian 1 thế hệ là 20 phút, số tế bào trong quần thể sau 2 giờ là

A. 104.24.

B. 104.25

C. 104.23.

D. 104.26

Câu 4: Việc làm sữa chua là lợi dụng hoạt động của:

A. Nấm men rượu.

B. Nấm cúc đen.

C. Vi khuẩn mì chính.

D. Vi khuẩn lactic..

Câu 5: Ở ruồi giấm có bộ NST 2n = 8, số NST trong những tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của lần phân bào II trong giảm phân là:

A. 4 NST đơn

B. 8 NST kép.

C. 4 NST kép

D. 8 NST đơn.

Câu 6: Môi trường mà thành phần có cả những chất tự nhiên và những chất hóa học:

A. Tự nhiên.

B. Tổng hợp

C. Bán tổng hợp.

D. Bán tự nhiên.

Câu 7: Một tế bào sinh tinh, qua giảm phân tạo ra mấy tinh trùng?

A. 2

B. 4

C. 8

D. 1 tt và 3 thể cực

Câu 8: Pha sáng ra mắt:

A. Nhân tế bào B. Khi

không có ánh sáng

C. Ở màng tilacôit

D. Cả sáng và tối

Câu 9: Sản phẩm được tạo ra ở pha tối của quang hợp là:

A. CO2và H2O

B. ATP và NADPH

C. CO2 và (CH2O)n

D. (CH2O)n

Câu 10: Trong nguyên phân sự phân chia NST nhìn thấy rõ nhất ở kì:

A. Kì sau

B. Kì đầu

C. Kì giữa

D. Kì cuối

Câu 11: Vật chất di truyền của virut:

A. ADN

B. ARN

C. ADN và ARN

D. ADN hặc ARN

Câu 12: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ ra mắt gồm mấy giai đoạn:

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

II. Tự luận (7,0 điểm):

Câu 1 (3,5 điểm):

a. Thế nào môi trường nuôi cấy không liên tục và nuôi cấy liên tục?

b. trình diễn sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy không liên tục?

Câu 2 (2,0 điểm): Phân biệt nguyên phân, giảm phân.

Câu 3 (1,5 điểm): Ruồi nhà có bộ NST 2n=12. Một ruồi cái trong tế bào có hai cặp NST tương đương mà trong những cặp gồm 2 NST có cấu trúc giống nhau, những cặp NST sót lại thì 2 NST có cấu trúc không giống nhau. Khi phát sinh giao tử đã có 2 cặp NST có cấu trúc không giống nhau xảy ra trao đổi đoạn tại một điểm, những cặp sót lại không trao đổi đoạn thì số loại trứng sinh ra từ ruồi cái đó là bao nhiêu?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 10

I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)

(Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 Câu 11 Câu 12
B A D D D C B C D D D A

II. Tự luận (7,0 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

(3,5 đ)

những pha

tính chất

Pha tiềm phát (lag)

Vi khuẩn thích nghi với môi trường, số lượng tế bào trong quần thể vẫn chưa tăng. Enzim cảm ứng được hình thành để phân giải cơ chất.

Pha lũy thừa (log)

Vi khuẩn sinh trưởng với tốc độ lớn nhất và không đổi, số lượng tế bào trong quần thể tạo thêm rất nhanh.

Pha cân bằng

Số lượng vi khuẩn trong quần thể đạt đến cực lớn và không đổi theo thời gian, vì số lượng tế bào sinh ra bằng số lượng tế bào chết đi.

Pha suy vong

Số tế bào trong quần thể giảm dần do tế bào trong quần thể bị phân hủy ngày càng nhiều, chất dinh dưỡng hết sạch, chất độc hại tích lũy quá nhiều.

a.

– Nuôi cấy không liên tục: là môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng và không được lấy đi những sản phẩm chuyển hóa vật chất.

– Nuôi cấy liên tục: là môi trường nuôi cấy được bổ sung chất dinh dưỡng và được lấy đi những sản phẩm chuyển hóa vật chất.

b.

 

0,75

 

0,75

 

 

 

 

0,5

 

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

Câu 2

(2,0 đ)

Điểm phân biệt

Nguyên phân

Giảm phân

Loại tế bào tham gia

Tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục sơ khai

Tế bào sinh dục chín

Số lần phân chia

1 lần

2 lần

Vị trí sắp xếp của những NST trên mặt phẳng xích đạo

những NST kép xếp thành một

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *