Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 9 năm 2020 – 2021 là tài liệu tìm hiểu thêm hay dành riêng cho quý thầy cô và những bạn học viên nhằm phục vụ quy trình ôn tập, củng cố lại kỹ năng và kiến thức chuẩn bị cho thi học kì 2 môn Toán.

Việc luyện tập với những bài tập sẽ giúp những bạn học viên nâng cao kỹ năng giải bài tập Toán và rút kinh nghiệm cho bài kỳ thi học kì 2 sắp tới đây. Vậy tiếp sau này, mời những bạn cùng thử sức với những dạng bài tập của môn Toán 9.

Đề cương ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 9

  • I/ Lý thuyết Đại số ôn thi học kì 2 môn Toán 9
  • II/ Lý thuyết Hình học ôn thi kì 2 môn Toán lớp 9
  • III. Bài tập tự luận ôn thi kì 2 Toán lớp 9

I/ Lý thuyết Đại số ôn thi học kì 2 môn Toán 9

A. LÝ THUYẾT

*CHƯƠNG III:

1/ Định nghĩa hệ phương trình tương đương?

2/ Nêu những bước giải bài toán bằng phương pháp lập hệ phương trình?

3/ Phát biểu qui tắc thế, cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế?

4/ Phát biểu qui tắc cộng đại số, cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số?

5/ Cho hệ phương trình left{begin{array}{l}a x+b y=c \ a^{prime} x+b^{prime} y=c^{prime}end{array}right. khi nào hệ phương trình trên vô nghiệm, có một nghiệm, vô số nghiệm?

CHƯƠNG IV :

1/ Phát biểu tính chất của hàm số y = ax2 ?

2/ Đồ thị hàm số y = ax2 và cách vẽ?

3/ Phát biểu định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn. Cho ví dụ.

4/ Viết công thức nghiệm và công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai một ẩn?

5/ Khi nào thì đồ thị của hàm số y = ax2 và y = ax + b cắt nhau? Tiếp xúc nhau? Không giao nhau?

6/ Phát biểu hệ thức Vi-ét?

7/ Phát biểu định nghĩa phương trình trùng phương. Cho ví dụ.

B. những DẠNG BÀI TẬP

1/ Giải hệ phương trình hàng đầu hai ẩn

2/ Giải bài toán bằng phương pháp lập hệ phương trình

3/ Tìm điều kiện của thông số để hệ phương trình hàng đầu hai ẩn có một nghiệm, vô số nghiệm, vô nghiệm

4/ Giải phương trình bậc hai một ẩn, phương trình trùng phương, phương trình quy về phương trình bậc hai (phương trình chứa ẩn ở mẫu, phương trình tích)

5/ Vẽ đồ thị hàm số hàng đầu, bậc hai

6/ Tìm giao điểm của hai đồ thị hàm số bằng phương pháp đại số.

7/ Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình

8/ Vận dụng hệ thức viet tính tổng và tích hai nghiệm của phương trình bậc hai; tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng.

II/ Lý thuyết Hình học ôn thi kì 2 môn Toán lớp 9

A. LÝ THUYẾT

1/ những định nghĩa, định lí về góc ở tâm, góc nội tiếp, góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, góc có đỉnh bên trong, bên phía ngoài đường tròn.

2/ những công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn; diện tích hình tròn, hình quạt tròn; diện tích xung quanh hình chóp, mặt cầu; thể tích hình chóp, hình chóp cụt, hình cầu.

3/ chứng tỏ định lí: Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau thì:

– Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau ( và ngược lại)

– Cung lớn hơn căng dây lớn hơn. ( và ngược lại)

4/ Định nghĩa, định lí về tứ giác nội tiếp. Áp dụng tính số đo những góc của tứ giác nội tiếp.

5/ Định nghĩa đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp đa giác.

B. những DẠNG BÀI TẬP

– Tính độ dài của đường tròn, cung tròn; diện tích hình tròn, hình quạt tròn; diện tích xung quanh hình chóp, mặt cầu; thể tích hình chóp, hình chóp cụt, hình cầu.

– chứng tỏ tứ giác nội tiếp đường tròn.

III. Bài tập tự luận ôn thi kì 2 Toán lớp 9

Bài 1: Giải những hê phương trình sau:

begin{array}{ll}
text { a/ }left{begin{array}{ll}
x-y=2 \
2 x-3 y=1
end{array}right. & text { b/ }left{begin{array}{l}
7 x-2 y=1 \
3 x+y=6
end{array}right. \
text { c/ }left{begin{array}{ll}
2 x-y=5 \
2 x+2 y=20
end{array}right. & text { d/ }left{begin{array}{l}
10 x-2 y=-2 \
-5 x+y=1
end{array}right. \
text { e/ }left{begin{array}{l}
3 x-y=4 \
2 x+y=6
end{array}right. & text { f/ }left{begin{array}{l}
2 x+3 y=6 \
x-2 y=4
end{array}right.
end{array}

Bài 2: Xác định những hệ số a ,b biết hệ phương trình : left{begin{array}{l}3 x-b y=-9 \ b x+a y=11end{array}right.có nghiêm là ( 1 ;-3 )

Bài 3: Xác định những hệ số a ,b để đt y = a x + b đi qua hai điểm A(-5; 3) và B (4; 2)

Bài 4: Giải những phương trình sau

a/ 3x2 – 5x = 0

b/ 2x2 – 3x –2 = 0

c/ -2x2 + 8 = 0

d/ x4 – 4x2 – 5 = 0

e/ x4– 8 x2– 48 = 0

f/ 2x4 – 5x2 + 2 = 0

g/ x2 + x –2 = 0

h/ 3x4 – 12x2 + 9 = 0

i/ 16x2 +8x + 1= 0

hệ thức Viet hãy tính tổng và tích những nghiệm của mỗi pt sau:

Bài 5: Không giải phương trình dùng hệ thức Viet hãy tính tổng và tích những nghiệm của mỗi pt sau:

a/ mx2 – 2(m+1) x + m + 2 = 0 ( m 0)

b/ 4x2 + 2x – 5 = 0

c/ (2 – sqrt{3}) x2 + 4x + 2 + sqrt{2}= 0

d/ x2 – (1+ sqrt{2}) x + sqrt{2}= 0

Bài 6: Tìm hai số u và v trong những trường hợp sau:

a) u + v = 42; u.v = 441

b) u + v = – 42; u.v = – 400

Bài 7: Giải phương trình 🙁 x- 2x + 3 ) ( 2x – x+6 ) =18

Bài 8: a/ Vẽ parabol (P): y = frac{1}{2}x^2 và đường thẳng (d) : y = y=frac{3}{2}x -1 trên cùng mp toạ độ

b/ Xác định toạ đô giao điểm của (P) và (d) bằng phép toán

Bài 9:

a/ vẽ đồ thị của hàm số ( P) y = x2 và (d) y = – x +2 trên cùng một hệ trục toạ độ.

b/ Xác định toạ độ giao điểm của (P) và (d).

Bài 10: Cho hai hàm số y = x2 và y = – 2x + 3.

a) Vẽ những đồ thị của hai hàm số này trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị đó.

Bài 11: Cho phương trình : x2 + 2(m – 1)x – m = 0

Chứng tỏ phương trình trên có hai nghiệm phân biệt với mọi m

Tính A = x21 + x22 – 6x1x2 theo m

Bài 12:

a)Xác định hệ số a của hàm số y = ax2, biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm A(2;-1)

b) Vẽ đồ thị của hàm số đó

……………..

Bài 14: Cho phương trình x2 – mx + m –1 = 0 ( 1)

a. Giải phương trình khi m = 4

b. Tìm m để phương trình(1) có hai nghiệm phân biệt, có nghiệm kép, vô nghiệm.

c. Cho biết x1, x2là hai nghiệm của pt (1). tính x1 + x2 ; x1 . x2 ; x12 + x22 ; x14+ x24

Bài 15: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 6 m và diện tích bằng 112 m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó.

Bài 16: Một mành đất hình chữ nhật có diện tích là 192 m2. Nếu tăng chiều rộng thêm 4m và giảm chiều dài đi 8m thì diện tích của mảnh đất không thay đổi. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó.

Bài 17: Một tam giác vuông có cạnh huyền là 10 m và hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 2m. tính những cạnh góc vuông của tam giác đó.

Bài 18: Một xe khách và một xe du lịch khởi hành cùng một lúc từ TP.HCM đi Tền Giang. Xe du lịch có tốc độ lớn hơn xe khách 20km/h, do đó xe du lịch đến nơi truớc xe khách 25 phút. Tính tốc độ của mỗi xe, biết khoảng cách giữa TP.HCM và Tền Giang là 100 km.

Bài 19:Tính kích thuớc của một hình chữ nhật biết chiều dài hơn chiều rộng 3 m và diện tích bằng 180 m.

Bài 20: khoảng cách giữa 2 bến sông A và B là 30km. Một ca nô đi từ A đến B, nghỉ 40 phút ở B, rồi lại trở về A. thời gian kể từ lúc đi đến lúc trở về A là 6 giờ. Tính tốc độ của ca nô khi nước yên lặng, biết tốc độ dòng nước là 3km/h

………….

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *