Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2020 – 2021 gồm có những dạng bài tập trọng tâm. Đây là tài liệu hữu ích giúp những em học viên lớp 11 chuẩn bị thật tốt kỹ năng cho bài thi cuối học kì 2 sắp tới đây.

Đồng thời, cũng là tài liệu cho những thầy cô khi hướng dẫn ôn tập môn Toán cuối học kì 2 cho những em học viên. tiếp sau này mời thầy cô và những em học viên cùng xem thêm nội dung chi tiết dưới đây:

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 11

A. PHẦN GIẢI TÍCH

I. Giới hạn

Bài 1: Tính những giới hạn sau:

1) lim _{x rightarrow-4} frac{x^{2}+5 x+4}{x+4}

2) lim _{x rightarrow 1} frac{x^{2}+2 x-3}{2 x^{2}-x-1}

quad text { 4) } lim _{x rightarrow-2} frac{x^{4}-16}{x^{3}+2 x^{2}}

5) lim _{x rightarrow 2} frac{2-x}{sqrt{x+7}-3}

7. lim _{x rightarrow 4} frac{sqrt{x+5}-sqrt{2 x+1}}{x-4}

text { 8) } lim _{x rightarrow 0} frac{sqrt{x+1}+sqrt{x+4}-3}{x}

Bài 2: Tính những giới hạn sau:

1) lim _{x rightarrow-infty} frac{-x+3}{2 x-1}

2) lim _{x rightarrow 2^{+}} frac{x^{2}-3 x+3}{x-2}

3) lim _{x rightarrow 1} frac{x^{2}-5 x+3}{(x-1)^{2}}

4) lim _{x rightarrow>^{+}} frac{x+sqrt{x}}{x-sqrt{x}}

Bài 3: Tính những giới han sau:

1) lim _{x rightarrow 3^{-}} frac{2 x-1}{x-3}

2) lim _{x rightarrow+infty} frac{2 x^{3}+3 x-4}{-x^{3}-x^{2}+1}

3) lim _{x rightarrow-infty} frac{sqrt{x^{2}-x+5}}{2 x-1}

4) lim _{x rightarrow-infty} frac{sqrt{x^{2}-3 x}+2 x}{3 x-1}

5) lim _{x rightarrow+infty}left(sqrt{x^{2}+2 x+3}-xright)

6) lim _{x rightarrow+infty}left(2 x-sqrt{4 x^{2}-x+3}right)

7) lim _{x rightarrow-infty}left(sqrt{x^{2}+x-1}-sqrt{x^{2}-x-1}right)

 Bài 4: Tính những giới hạn sau:

1) lim _{x rightarrow-infty}left(-x^{3}+x^{2}-x+1right)

2) lim _{x rightarrow-infty}left(x^{4}-2 x^{2}-3right)

3) lim _{x rightarrow+infty}left(-2 x^{3}-2 x^{2}+x-3right)

4) lim _{x rightarrow-infty} sqrt{3 x^{2}-5 x}

Bài 5: Xét tính liên tục trên R của hàm số sau:

a) f(x)=left{begin{array}{lll}frac{x^{2}-4}{x+2} & text { khi } & x neq-2 \ -4 & text { khi } & x=-2end{array}right.

b) f(x)=left{begin{array}{cl}frac{x^{2}-1}{x-1} & , x<1 \ x^{2} & , x geq 1end{array}right.

Bài 6: Cho hàm số mathrm{f}(mathrm{x})=left{begin{array}{ll}frac{x^{2}+x-2}{x+2} & text { khi } x neq-2 \ 2 x+m & text { khi } x=-2end{array}right. Với giá tri nào của m thì hàm số liên tuc tai mathrm{x}=-2

Bài 7:CMR phương trình sau có ít nhất hai nghiệm: : 2 x^{3}-10 x-7=0

II. Đạo hàm.

1) y=x^{3}-2 x+1

2) y=2 x^{4}-2 x^{2}+3 x

3) y=left(x^{2}+xright)left(5-3 x^{2}right)

4) y=left(t^{3}+2right)(t+1)

5) y=x(2 x-1)(3 x+2)

6) y=(x+1)(x+2)^{2}(x+3)^{3}

7) y=left(x^{2}+5right)^{3}

8) y=(1-2 t)^{10}

9) y=left(x^{3}+3 x-2right)^{20}

10) y=left(x^{7}+xright)^{2}

11) y=sqrt{x^{2}-3 x+2}

12) y=sqrt{x^{4}+6 x^{2}+7}

13) y=frac{2 x-3}{x-2}

14) y=frac{2 x^{2}-6 x+5}{2 x+4}

15) y=frac{2 x}{x^{2}-1}

16) y=frac{3}{left(x^{2}+x+1right)^{3}}

17 . y=frac{3 x^{2}-2 x+1}{2 x-3}

18) y=frac{3 x-2}{x^{2}-x+2}

19) y=x sqrt{1+x^{2}}

20) y=sqrt{x-1}+sqrt{x+2}

21) y=frac{3}{x}-6 sqrt{x}

22) y=frac{3}{x}-frac{4}{x^{2}}+frac{5}{x^{3}}-frac{6}{x^{4}}

23) y=frac{x^{2}-3 x+4}{2 x^{2}+x+3}

24) y=left(x^{3}+frac{1}{x}-6 sqrt{x}right)^{3}

…………………..

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *