Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2020 – 2021 tổng hợp những kỹ năng và kiến thức lý thuyết, thực hành trọng tâm, cùng những câu hỏi ôn tập cho những em học viên lớp 5 xem thêm, chuẩn bị thật tốt kỹ năng và kiến thức cho bài thi cuối học kì 2 tới đây.

Đồng thời, cũng là tài liệu cho những thầy cô xem thêm để giao đề cương ôn tập môn Tin học cuối học kì 2 cho những em học viên của tớ. Vậy mời thầy cô và những em học viên cùng xem thêm nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề cương ôn thi kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2020 – 2021

 • Ôn tập trắc nghiệm môn Tin học lớp 5 học kì 2
 • Ôn tập thực hành môn Tin học lớp 5 học kì 2
 • Câu ôn tập học kì 2 Tin học 5

Ôn tập trắc nghiệm môn Tin học lớp 5 học kì 2

 • Biết những thao tác khi soạn bài trình chiếu: Mở phần mềm trình chiếu; Soạn văn bản trên trang trình chiếu; Chèn hình/tranh ảnh vào trang trình chiếu; Tạo những hiệu ứng thích hợp; Đánh số trang; Lưu bài trình chiếu thành tệp
 • Biết tạo hiệu ứng chuyển động theo đường cong trên trang trình chiếu;
 • Biết cách chèn âm thanh, đoạn video vào bài trình chiếu.
 • Biết cách chọn phông chữ thích hợp trong những trang trình chiếu;
 • Biết cách chọn màu nền cho những trang trình chiếu;
 • Đặt hình thức chung cho những trang trình chiếu, như hình minh hoạ, số trang,…
 • Biết cách sử dụng những câu lệnh đơn và câu lệnh lặp; câu lệnh lặp lồng nhau
 • Biết những bước viết thủ tục, triển khai thủ tục
 • Biết cách lưu thủ tục trong Logo thành tệp;
 • Biết cách gọi những thủ tục trong tệp đã lưu;
 • Biết cách lưu thêm thủ tục mới vào tệp đã có.
 • Biết một số câu lệnh thay đổi màu và độ dày nét vẽ;

Ôn tập thực hành môn Tin học lớp 5 học kì 2

 • Thiết kế được bài trình chiếu có hình/tranh ảnh, bảng biểu, tạo hiệu ứng và bổ sung một số thông tin vào bài trình chiếu: tác giả, ngày, tháng soạn bài trình chiếu, thay đổi màu nền, đặt thông số chung cho trang trình chiếu.
 • Biết sử dụng những lệnh của Logo để điều khiển rùa vẽ hình, viết chữ và sử dụng được câu lệnh của Logo để triển khai phép tính số học theo yêu cầu

Câu ôn tập học kì 2 Tin học 5

Câu 1: Hãy chọn câu reply đúng.

trong những lúc gõ phím, hàng phím nào luôn cần lấy làm chuẩn để xác định vị trí đặt những ngón tay?

 1. Hàng phím trên
 2. Hàng phím dưới
 3. Hàng phím số
 4. Hàng phím cơ sở

Câu 2: Hãy chọn câu reply đúng.

Trong phần mềm Word, em sử dụng hai nút lệnh nào dưới đây để sao chép văn bản?

 1. Nút lệnh Nút lệnh và Nút lệnh Nút lệnh
 2. Nút lệnh Nút lệnh và Nút lệnh Nút lệnh
 3. Nút lệnhNút lệnh và Nút lệnh Nút lệnh 
 4. Nút lệnh Nút lệnh và Nút lệnh Nút lệnh

Câu 3: Hãy chọn câu reply đúng.

Trong phần mềm Word, để tạo bảng mới (Table) em triển khai thao tác sau:

 1. Nháy chuột vào Menu Table Insert Table
 2. Nháy chuột vào Menu Table Delete Table
 3. Nháy chuột vào Menu Table Insert Row
 4. Nháy chuột vào Menu Table Delete Row

Câu 4: Hãy cho biết bảng dưới đây có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột ?

Tên bài hát Nhạc Lời thơ
Cho con Phạm trọng cầu Tuấn dũng
Đi học Bùi đình thảo Bùi đình thảo
Bụi phấn Vũ hoàng Lê văn lộc
 1. 3 hàng 4 cột
 2. 4 hàng 3 cột
 3. 3 cột 3 hàng
 4. 4 cột 4 hàng

Câu 5: Trong phần mềm Word, để thêm một hàng mới nằm phía trên hàng đặt con trỏ soạn thảo, em triển khai thao tác sau:

 1. Nháy chuột vào Menu Table Insert Row Above
 2. Nháy chuột vào Menu Table Delete Row
 3. Nháy chuột vào Menu Table Insert Row Below
 4. Nháy chuột vào Menu Table Delete Table

Câu 6: Trong phần mềm Word, để thêm một hàng mới nằm phía bên dưới hàng đặt con trỏ soạn thảo, em triển khai thao tác sau:

 1. Nháy chuột vào Menu Table Insert Row Above
 2. Nháy chuột vào Menu Table Delete Row
 3. Nháy chuột vào Menu Table Insert Row Below
 4. Nháy chuột vào Menu Table Delete Table

Câu 7: Trong phần mềm Word, để xóa một hàng tại vị trí con trỏ soạn thảo, em triển khai thao tác sau:

 1. Nháy chuột vào Menu Table Insert Row Above
 2. Nháy chuột vào Menu Table Delete Row
 3. Nháy chuột vào Menu Table Insert Row Below
 4. Nháy chuột vào Menu Table Delete Table

Câu 8: Trong phần mềm Word, để thêm một cột mới nằm bên trái cột đặt con trỏ soạn thảo, em triển khai thao tác sau:

 1. Nháy chuột vào Menu Table Insert Columns to the Right
 2. Nháy chuột vào Menu Table Delete Row
 3. Nháy chuột vào Menu Table Insert Columns to the Left
 4. Nháy chuột vào Menu Table Insert Table

Câu 9: Trong phần mềm Word, để thêm một cột mới nằm bên phải cột đặt con trỏ soạn thảo, em triển khai thao tác sau:

 1. Nháy chuột vào Menu Table Insert Columns to the Right
 2. Nháy chuột vào Menu Table Delete Row
 3. Nháy chuột vào Menu Table Insert Columns to the Left
 4. Nháy chuột vào Menu Table Insert Table

Câu 10: Trong phần mềm Word, để xóa một cột tại vị trí con trỏ soạn thảo, em triển khai thao tác sau:

 1. Nháy chuột vào Menu Table Insert Row Above
 2. Nháy chuột vào Menu Table Delete Row
 3. Nháy chuột vào Menu Table Insert Row Below
 4. Nháy chuột vào Menu Table Delete Columns

Câu 11: Trong phần mềm Word, để xóa một bảng, em triển khai thao tác sau:

 1. Nháy chuột vào Menu Table Insert Row Above
 2. Nháy chuột vào Menu Table Delete Table
 3. Nháy chuột vào Menu Table Insert Row Below
 4. Nháy chuột vào Menu Table Delete Columns

Câu 12: Trong phần mềm Word, để chèn hình có sẵn trong phần mềm Word, em triển khai thao tác sau:

 1. Nháy chuột vào Menu Insert PictureĐoạn Clip Art
 2. Nháy chuột vào Menu Insert PictureWordArt
 3. Nháy chuột vào Menu Insert PictureFrom File
 4. Nháy chuột vào Menu Table Delete Columns

Câu 13: Trong phần mềm Word, để chèn hình từ bên phía ngoài (Scan ảnh, chụp ảnh, tải trên mạng,…), em triển khai thao tác sau:

 1. Nháy chuột vào Menu Insert PictureĐoạn Clip Art
 2. Nháy chuột vào Menu Insert PictureWordArt
 3. Nháy chuột vào Menu Insert PictureFrom File
 4. Nháy chuột vào Menu Table Insert Table

Câu 14: Em hãy điền Đ cho câu đúng và S cho câu sai vào ô vuông cuối mỗi câu dưới đây:

 1. Chèn hình vẽ vào văn bản thêm sinh động, hấp dẫn. ☐
 2. Mỗi văn bản chỉ chèn được một hình. ☐
 3. Sau khi chèn hình vào thì không thể xóa nó đi được. ☐
 4. Hình vẽ rất có thể được di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác ☐

Câu 15: Trong phần mềm Word, để chèn chữ nghệ thuật WordArt , em triển khai thao tác sau:

 1. Nháy chuột vào Menu Insert PictureĐoạn Clip Art
 2. Nháy chuột vào Menu Insert PictureWordArt
 3. Nháy chuột vào Menu Insert PictureFrom File
 4. Nháy chuột vào Menu Table Insert Table

….

>> Tải file để xem thêm toàn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 5!

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *