Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 2020 – 2021 là tài liệu cực kì hữu ích, tóm gọn toàn bộ những dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận Lịch sử lớp 10.

trải qua Đề cương ôn tập Lịch sử lớp 10 học kì 2 giúp những em học viên củng cố kiến thức và kỹ năng thật tốt, để đạt kết quả cao trong bài thi học kì 2 tới đây. Bên cạnh đó những em tìm hiểu thêm thêm bộ đề thi học kì 2 lớp 10 môn Lịch sử. Vậy tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết mời những em cùng tìm hiểu thêm bài viết dưới đây.

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Lịch sử lớp 10

  • I. Bài tập trắc nghiệm ôn thi học kì 2 Sử lớp 10
  • II. Bài tập tự luận thi cuối kì 2 Lịch sử 10

I. Bài tập trắc nghiệm ôn thi học kì 2 Sử lớp 10

BÀI 14

Câu 1. Vào thời gian đầu của văn hóa Đông Sơn, công cụ lao động phổ biến là

A. bằng đá.

B. bằng sắt.

C. bằng đồng thau.

D. tre, gỗ.

Câu 2. Từ đầu thiên niên kỷ thứ nhất, công cụ lao động nào được sử dụng phổ biến?

A. Sắt.

B. Đồng thau.

C. Tre, gỗ

D. Đá.

Câu 3. vương quốc cổ Văn Lang – Âu Lạc được hình thành trên cơ sở của nền văn hóa cổ nào dưới đây?

A. Sa Huỳnh.

B. tỉnh Đồng Nai.

C. Ốc Eo.

D. Đông Sơn.

Câu 4. Kinh đô của nhà nước Văn Lang đặt ở đâu?

A. Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh).

B. Thăng Long (Thành Phố Hà Nội).

C. Cổ Loa (Đông Anh, Thành Phố Hà Nội).

D. Bạch Hạc (Việt Trì, Vĩnh Phúc).

Câu 5. Kinh đô của nước Âu Lạc đặt ở

A. Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh).

B. Thăng Long (Thành Phố Hà Nội).

C. Cổ Loa (Đông Anh, Thành Phố Hà Nội).

D. Bạch Hạc (Việt Trì, Vĩnh Phú).

Câu 6. toàn quốc Văn Lang chia làm 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là ai?

A, Lạc hầu.

B. Lạc tướng.

C. Bồ chính.

D. Quan Lang.

Câu 7. những tầng lớp chính trong xã hội vương quốc Văn Lang – Âu Lạc là

A. vua, quan lại, tăng lữ.

B. vua, quý tộc, dân tự do, nô tì.

vua, tăng lữ, nông dân tự canh.

D. vua, địa chủ và nông nô.

Câu 8. Ngành kinh tế chủ yếu của cư dân Văn Lang – Âu Lạc là

A. du mục.

B. trồng lúa nước.

C. thủ công nghiệp.

D. thương nghiệp.

Câu 9. vương quốc cổ Cham – pa được hình thành trên cơ sở của nền văn hóa cổ nào dưới đây?

A. Sa Huỳnh.

B. tỉnh Đồng Nai.

C. Ốc Eo.

D. Đông Sơn.

Câu 10. Ngành kinh tế chủ yếu của cư dân Chăm pa là

A. du mục.

B. trồng lúa nước.

C. thủ công nghiệp.

D. thương nghiệp.

Câu 11. vương quốc cổ Phù Nam được hình thành trên cơ sở của nền văn hóa cổ nào dưới đây?

A. Sa Huỳnh.

B. tỉnh Đồng Nai.

C. Ốc Eo.

D. Đông Sơn.

Câu 12. Ở thời kỳ nguyên thủy, công cụ lao động bằng kim loại xuất hiện đã tạo điều kiện cho cư dân trên vương quốc ta

A. phát triển nghề nông trồng lúa nước.

B. sống định cư trong những bản làng.

C. mở rộng địa bàn cư trú.

D. sử dụng hợp lý những loại công cụ lao động.

Câu 13. Sự phân công lao động giữ nông nghiệp và thủ công nghiệp đã xuất hiện vào giai đoạn nào?

A. Thời kỳ văn hoá Đông Sơn.

B. Thời kỳ văn hoá Sa Huỳnh.

C. Thời kỳ văn hoá Phùng Nguyên.

D. Thời kỳ văn hóa Ngườm.

Câu 14. nền móng dẫn đến sự ra mắt nhà nước trước tiên ở VN là

A. chống ngoại xâm, quản lý xã hội.

B. trị thủy, phân chia giai cấp.

C. phân chia giai cấp, trị thủy.

D. trị thủy, phân chia giai cấp, chống ngoại xâm.

Câu 15. Một trong những tín ngưỡng chủ yếu và phổ biến của cư dân Văn Lang – Âu Lạc là.

A. Thờ cúng tổ tiên.

B. Sùng bái tự nhiên.

C. Thờ thần mặt trời.

D. Thờ thần núi.

Câu 16. Nhà nước trước tiên trong lịch sử của VN là

A. Văn Lang.

B. Lac Việt.

C. Âu Lac.

D. Văn Lang, Âu Lạc.

Câu 17. Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cư dân Văn Lang – Âu Lạc chuyển xuống sống triệu tập ở đồng bằng là

A. đất đai màu mở, dễ canh tác.

B. giao thông thuận tiện.

C. công tác thủy lợi thuận tiện.

D. để trồng trọt và chăn nuôi.

Câu 18. Yếu tố nào tiếp trong tương lai không phải là nền móng dẫn đến sự ra mắt của nhà nước Văn Lang?

A. Chống ngoại xâm.

B. Bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

C. Xã hội phân hóa sâu sắc.

D. Nhu cầu trị thủy.

Câu 19. đặc trưng của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc là

A. đã hoàn chỉnh, do vua Hùng đứng đầu.

B. khá hoàn chỉnh, đứng đầu là vua Hùng.

C. sơ khai, đơn giản nhưng đây là tổ chức nhà nước của một vương quốc.

D. nhà nước ra mắt sớm nhất ở khu vực châu Á.

BÀI 15, 16

Câu 1: Sau khi sở hữu được Âu Lạc, nhà Triệu chia VN thành 2 quận là

a. Giao Chỉ và Cửu Chân

b. Nhật Nam và Giao Chỉ

c. Cửu Chân và Nhật Nam

d. Giao Chỉ và Tỉ Ảnh

Câu 2: Chính quyền đô hộ phương Bắc đã tiến hành chính sách chính trị

a. chia VN thành quận huyện, sát nhập vào lãnh thổ phương Bắc

b. xóa sổ mọi tổ chức quản lý hành nhập vào lãnh thổ phương Bắc chính của Âu Lạc cũ

c. thủ tiêu những quyền tự do dân chủ

d. bắt bớ, thủ tiêu những lạc hầu lạc tướng

Câu 3: Để bóc lột nhân dân ta, chính quyền đô hộ đã tiến hành

a. phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, ngư nghiệp

b. tăng cường chính sách bóc lột, cống nạp, cướp ruộng đất

c. đề ra nhiều loại VAT bất hợp lý

d. cải cách cơ chế VAT, tăng VAT

Câu 4: những triều đại phong kiến phương Bắc tiến hành chính sách đồng hóa nhằm

a. tiến hành chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa phương Đông

b. đồng hóa dân tộc và thôn tính vĩnh viễn

c. khai hóa văn minh cho nhân dân ta

d. phát triển tinh hoa văn hóa trên bán đảo Đông Dương

Câu 5: Những chuyển biến kinh tế VN thời Bắc thuộc được thể hiện ra làm sao?

a. Nông nghiệp phát triển, TCN-TN có sự chuyển biến

b. Nhiều cơ sở chế biến nông sản được xây dựng

c. Cơ cấu cây trồng thay đổi, chăn nuôi phát triển

d. Công cụ bằng sắt phổ biến

Câu 6: Chính quyền đô hộ phương Bắc đã tiến hành những chính sách văn hóa ở VN là

a. mở trường dạy chữ Hán tại những quận, huyện

b. du nhập Nho, Đạo, Phật giáo và phong tục người Hán vào VN

c. khuyến khích phát triển văn hóa truyền thống của người Việt

d. tổ chức nhiều kỳ thi để tuyển lựa nhân tài phục vụ vương quốc

Câu 7: Những chính sách văn hóa mà chính quyền đô hộ phương Bắc tiến hành ở VN nhằm mục đích gì?

a. Kìm hãm sự phát triển của nền văn hóa truyền thống

b. Khuyền khích, bảo tồn và phát triển những luật tục của người Việt

c. Phát triển nền văn hóa VN

d. Nô dịch, đồng hóa nhân dân ta về văn hóa

Câu 8: Thái độ ứng xử của người Việt ra làm sao trước thủ đoạn đồng hóa về văn hóa của những triều đại phong kiến phương Bắc?

a. Kiên quyết bảo tồn và giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc

b. Tiếp thu những yếu tố tích cực của nền văn hóa TH và “Việt hóa”; bảo vệ và duy trì văn hóa dân tộc

c. Tổ chức những trào lưu đấu tranh quyết liệt, làm thất bại thủ đoạn văn hóa

d. Tổ chức phong traò bài ngoại, bất hợp tác với chính quyền đô hộ

Câu 9. VN rơi vào ách thống trị của những triều đại phong kiến phương Bắc từ năm

A. 111 TCN.

B. 179 TCN.

C. 208 TCN.

D. 179 SCN.

Câu 10. Năm 179 TCN, VN bị triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc xâm chiếm?

A. Nhà Hán.

B. Nhà Triệu.

C. Nhà Ngô.

D. Nhà Tống.

Câu 11. Sau khi sở hữu được Âu Lạc, nhà Triệu chia thành 2 quận và sáp nhập vào vương quốc nào?

A. Trung Quốc.

B. Văn Lang.

C. Nam Việt.

D. An Nam.

Câu 12. Dưới thời kỳ Bắc thuộc, những triều đại phong kiến phương Bắc đã truyền bá tư tưởng nào vào VN?

A. Nho giáo.

B. Đạo giáo

C. Phật giáo.

D. Thiên chúa giáo.

Câu 13. Dưới thời Bắc thuộc, Nho giáo có tác động ra làm sao đối với VN?

A. Trở thành quốc giáo.

B. Trở thành tư tưởng chính thống.

C. tác động đến một số vùng trung tâm châu, quận.

D. Không hề tác động gì cả.

Câu 14: Dưới thời Bắc thuộc, nhân dân ta biết tiếp nhận những yếu tố tích cực của nền văn hoá Trung Hoa từ thời nào?

A. Thời nhà Triệu.

B. Thời Nhà Hán.

C. Thời Hán, Đường.

D. Thời Tống, Đường.

Câu 15: Vì sao dưới thời kỳ Bắc thuộc, nhân dân ta không ngừng vùng lên đấu tranh chống chính quyền đô hộ của những triều đại phong kiến Bắc?

A. Do căm thù sâu sắc cơ chế cai trị tàn bạo của những triều đại phong kiến phương Bắc.

B. Do những triều đại phong kiến phương Bắc bóc lột theo kiểu địa tô phong kiến.

C. Do những triều đại phong kiến phương Bắc tước đoạt ruộng đất của giai cấp nông dân.

D. Do giai cấp quý tộc VN bị những triều đại phong kiến phương Bắc tước mất quyền lợi.

Câu 16: Trong xã hội VN dưới thời Bắc thuộc xích míc xã hội nào là cơ bản nhất?

A. giữa giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến.

B. giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc.

C. giữa quý tộc với chính quyền đô hộ phương Bắc.

D. giữa nông dân với chính quyền đô hộ phương Bắc.

……

II. Bài tập tự luận thi cuối kì 2 Lịch sử 10

1. Những thay đổi qua cuộc cải cách hành chính thời Lê Thánh Tông là gì? Nó có ý nghĩa sâu sắc ra làm sao?

2. Nhà nước và nhân dân Đại Việt đã làm gì để phát triển nông nghiệp trong những thế kỉ X-XV. Sự phát triển của nông nghiệp đương thời có ý nghĩa sâu sắc gì đối với xã hội?

3. Lập bảng thống kê những cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII theo những nội dung: tên cuộc kháng chiến/ khởi nghĩa, thời gian, quân xâm lược, người chỉ huy, trận quyết chiến chiến lược.

4. trình diễn tóm lược sự phát triển của giáo dục trong những thế kỉ X-XV. Việc dựng bia tiến sỹ có tác dụng gì?

5. Nguyên nhân của sự chia cắt vương quốc trong những thế kỉ XVI-XVIII.

6. Những biểu lộ của sự phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp trong những thế kỉ XVI-XVIII.

7. Nêu và phân tích ý nghĩa sâu sắc của bài thơ Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt

8. Nêu và phân tích ý nghĩa sâu sắc của bài hiểu dụ của vua Quang Trung trước khi đại phá quân Thanh

9. Nêu và đánh giá công lao của trào lưu nông dân Tây Sơn

10. Hãy nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu dưới thời Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX

11. Tại sao rất có thể xem đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc?

12. đặc trưng tình hình nước Anh trước cách mạng. Phân tích tính chất và ý nghĩa sâu sắc của cuộc cách mạng này.

13. Nước Mĩ được xây dựng trong hoàn cảnh nào? Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 có những điểm tiến bộ và hạn chế gì?

14. Tại sao nói giai đoạn chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp?

………..

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *