Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021 giúp những em ôn tập, luyện reply câu hỏi trắc nghiệm và tự luận thật nhuần nhuyễn.

Với 18 bài tập trắc nghiệm, 13 bài tự luận, cùng 11 bài tập phần Hình học. Nhờ đó, giúp những em ôn tập thật tốt để đạt kết quả cao trong bài thi giữa học kì 2 sắp tới đây. Vậy mời những em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Đề cương ôn tập giữa học kì II môn Toán 6 năm 2020 – 2021

I. Phần trắc nghiệm: Chọn chữ cái đứng trước câu reply em cho là đúng

Câu 1. Kết quả của phép tính 15 − (6 − 19) là:

A. 28;
B. −28;
C. 26;
D. −10.

Câu 2. Tích 2. 2. 2.(−2).(−2) bằng:

A. 10
B. 32
C. −32
D. 25.

Câu 3. Kết quả của phép tính (−1)3.(−2)4 là:

A. 16
B. −8
C. −16
D. 8.

Câu 4. Biết x + 2 = −11. Số x bằng:

A. 22;
B. −13;
C. −9;
D. −22.

Câu 5. Biết x + 7 = 135 − (135 + 89). Số x bằng:

A. −96
B. −82
C. −98
D. 96.

Câu 6. Biết frac{x+2}{6}=frac{-15}{2} . Số x bằng :

A. −43
B. 43
C. −47
D. 47.

Câu 7. Nếu frac{x}{5}=frac{2}{-10} thì x bằng:

A.1
B. -1
C. 2
D. -2

Câu 8. Đẳng thức nào tiếp trong tương lai đúng:

A. -frac{1}{3}=frac{2}{6}
B. frac{-4}{5}=frac{5}{-4}
C. -frac{1}{2}=frac{-2}{4}
D. frac{3}{4}=frac{-3}{4}

Câu 9. Cho đẳng thức 4.5 = 2.10. Suy ra:

A. frac{4}{5}=frac{2}{10}
B. frac{4}{10}=frac{2}{5}
C. frac{5}{2}=frac{4}{10}
D. frac{4}{2}=frac{5}{10}

Câu 10. Phân số frac{1212}{1515} bằng:

A. frac{1}{5}
B. frac{2}{5}
C. frac{12}{5}
D. frac{4}{5}

Câu 11. Biểu thức frac{15+5}{25+5}bằng:

A. frac{2}{3}
B. frac{15}{25}
C. frac{1}{2}
D. 1

Câu 12. Một lớp học có 24 học viên nam và 28 học viên nữ. Số học viên nữ chiếm bao nhiêu phần số học viên của lớp?

A. frac{6}{7}
B. frac{7}{13}
C. frac{6}{13}
D. frac{7}{6}

Câu 13. Tổng frac{-7}{6}+frac{11}{6}bằng :

A. frac{5}{6}
B. frac{4}{3}
C. frac{2}{3}
D. frac{-2}{3}

Câu 14. Số lớn nhất trong những phân số frac{-15}{7};frac{10}{7};frac{1}{2};frac{3}{7};frac{3}{4};frac{-12}{-7}là:

A. frac{-15}{7}
B. frac{3}{4}
C. frac{-12}{-7}
D. frac{10}{7}

Câu 15. Tóm lại nào tiếp trong tương lai là đúng?

A. Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 900
B. Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 1800.
C. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 900
D. Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 1800.

Câu 16. Cho hai góc bù nhau, Trong số đó có một góc bằng 350. Số đo góc sót lại sẽ là:

A. 650
B. 550
C. 1450
D. 1650.

Câu 17. Cho hai góc A, B phụ nhau và hat{B} -hat{A}=20^{0}. Số đo góc A bằng bao nhiêu?

A. 350
B. 550
C. 800
D. 1000.

Câu 18. Cho hai góc kề bù xOy và yOy’, Trong số đó hat{xOy} =110^{0}; Oz là tia phân giác của góc yOy’ (Hình vẽ). Số đo góc yOz bằng

A. 550
B. 450
C. 400
D. 350.

Câu 18.

II. Phần Tự luận

Bài 1: Tính nhanh:

a. 23.55 – 45.23 + 230 
b. 71.66 – 41.71 – 71
c. 11.50 + 50.22 – 100
d. 54.27 – 27.50 + 50

Bài 2: Tìm x nguyên biết:

a. 12 + (x – 15) = 0
b. 11x + (15 – x) = 5
c. x – 43 = (57 – x) – 50
d. (x+5) . (x – 4) = 0
e. (x – 1) . (x – 3) = 0

Bài 3: Tìm x nguyên biết:

a. |x – 5| = 3
b. |1 – x| = 7
c. |2x + 5| -14 = -13
d. 26 – |x + 9| = -13
e. 26 – 2.|x + 9| = 36

>> Tải file để xem thêm trọn bộ Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2020 – 2021

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *