Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020 – 2021 tóm gọn lại nội dung đã học, cùng đề ôn thi giữa kì 2 có đáp án kèm theo cho những em học viên lớp 4 ôn tập, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Đề cương ôn thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2020 – 2021

  • Lý thuyết ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4
  • Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4
  • Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán

Lý thuyết ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

  • Dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9.
  • Nhận biết khái niệm thuở đầu về phân số, tính chất cơ bản của phân số, số bằng nhau, so sánh phân số, viết những phân số theo thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại.
  • Cộng, trừ, nhân, chia hai phân số; cộng, trừ, nhân phân số với số tự nhiên; chia phân số cho số tự nhiên khác 0.
  • Tính giá trị của biểu thức những phân số (không quá 3 phép tính); tìm một thành phần không không chắc chắn của phép tính.
  • Chuyển đổi, triển khai phép tính với số đo trọng lượng, diện tích, thời gian.
  • Nhận biết hình bình hành, hình thoi và một số đặc trưng của nó; tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.
  • Giải toán: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó; Tìm phân số của một số.

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: (0,5 điểm) Phân số chỉ phần đã được tô màu ở hình dưới là:

Câu 1

A. frac{4}{5}
B.frac{5}{4}
C. frac{5}{8}
D. frac{1}{4}

Câu 2: (0,5 điểm) Cho những phân số frac{1}{2} ; frac{4}{5} ; frac{2}{4}, frac{7}{6} phân số lớn hơn một là:

A.frac{1}{2}
B. frac{4}{5}
C. frac{2}{4}
D. frac{7}{6}

Câu 3: (0,5 điểm) Rút gọn phân số frac{25}{100}ta được phân số tối giản là:

A.frac{5}{20}
B. frac{1}{4}
C. frac{1}{5}
D. frac{100}{4}

Câu 4: (0,5 điểm) Phân số bằng với phân số frac{5}{6}là:

A.frac{10}{12}
B. frac{12}{10}
mathrm{C} cdot frac{5}{3}
D. frac{10}{6}

Câu 5: (0,5 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 15 000 000m2 = … km2

A. 15

B. 150

C. 1500

D. 15 000

Câu 6: (0,5 điểm) Hình bình hành có độ dài đáy là 14cm, chiều cao là 1dm. Diện tích hình bình hành là :

A. 70cm2
B. 24cm2
C. 140cm2
D. 48cm2

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

a. 15+frac{9}{3}=

b. frac{4}{9}-frac{5}{18}

c. frac{3}{5} times frac{5}{7}=

d. frac{4}{7}: frac{2}{7}=

Câu 2: (2 điểm) Một ô tô giờ đầu đi được 2/5 quãng đường, giờ thứ hai đi được hơn giờ đầu 1/7 quãng đường. Hỏi sau hai giờ, ô tô đó đi được bao nhiêu phần của quãng đường?

Bài giải

Câu 3: (2 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật chiều dài là 18m, chiều rộng bằng 2/3D dài. Trung bình cứ 1m2 vườn đó người ta thu được 5kg cà chua. Hỏi trên cả mảnh vườn đó người ta thu được bao nhiêu ki-lô-gam cà chua?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………….

Câu 4: (1 điểm) So sánh hai phân số sau bằng phương pháp hợp lí:

frac{99}{104} text { và } frac{97}{102}

Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán

I. Trắc nghiệm

Mỗi đáp án đúng (0,5 điểm)

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: B

Câu 4: A

Câu 5: A

Câu 6: C

II. Tự luận:

Câu 1: (2 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

a, 18

b,frac{1}{6}

c, frac{3}{7}

d, 2

Câu 2: (2 điểm)

Giờ thứ hai ô tô đi được số phần quãng đường là:

frac{2}{5}+frac{1}{7}=frac{19}{35} (quãng đường)

1 điểm

Sau hai giờ, ô tô đó đi được số phần quãng đường là:

frac{2}{5}+frac{19}{35}=frac{33}{35} (quãng đường)

1 điểm

Đáp số: frac{33}{35}quãng đường

Câu 3: (2 điểm)

Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là:

18 x frac{2}{3}= 12 (m)

0,5 điểm

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

18 x 12 = 216 (m2)

0,5 điểm

Cả mảnh vườn thu được số cà chua là:

5 x 216 = 1080 (kg)

0,75 điểm

Đáp số: 1080kg

0,25 điểm

Câu 4: (1 điểm)

Phần bù của frac{99}{104} là: frac{5}{104}

0,25 điểm

Phần bù frac{97}{102}của là:frac{5}{102}

0,25 điểm

Vì: frac{5}{104}<frac{5}{102}

0,25 điểm

Nên: frac{99}{104}>frac{97}{102}

0,25 điểm

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *