Đáp án câu hỏi tự luận môn Giáo dục thể chất trong chương trình GDPT 2018, giúp thầy cô giáo xem thêm để nhanh gọn hoàn thiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh đó, rất có thể xem thêm đáp án câu hỏi trắc nghiệm, bài thu hoạch chương trình GDPT 2018

Đáp án câu hỏi tự luận môn Giáo dục thể chất trong chương trình GDPT 2018

Câu hỏi 1. Phân tích mối quan hệ giữa Chương trình môn học Giáo dục thể chất với chương trình tổng thể về quan điểm xây dựng chương trình.

Chương trình môn Giáo dục thể chất quán triệt đầy đủ quan điểm, mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực, kế hoạch giáo dục và định hướng về nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục được quy định tại Chương trình tổng thể. Xuất phát từ đặc trưng của môn học, một số quan điểm sau được nhấn mạnh trong xây dựng chương trình:

Việc đánh giá kết quả Giáo dục thể chất cần thúc đẩy và hỗ trợ học viên phát triển những phẩm chất và năng lực chung, năng lực chuyên môn, chú trọng khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng trong việc giải quyết những nhiệm vụ hoạt động vận động của học viên tạo được hứng thú và khích lệ tinh thần tập luyện của học viên, qua đó khuyến khích những em tham gia những hoạt động thể thao ở trong và ngoài nhà trường.

3. Cách thức đánh giá ở cấp tiểu học; THCS; THPT

a. Đánh giá kết quả giáo dục phải căn cứ vào mục tiêu và những yêu cầu cần đạt đối với từng lớp học, cấp học trong chương trình môn Giáo dục thể chất, theo những tiêu chuẩn đánh giá thể lực học viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành, chú trọng kĩ năng vận động và hoạt động thể dục thể thao của học viên;

b. Đánh giá phải bảo đảm toàn diện, khách quan, có phân hoá; phối kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và định kì; phối kết hợp giữa đánh giá của giáo viên, tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của học viên, đánh giá của cha mẹ học viên. học viên được biết thông tin về hình thức, thời điểm, cách đánh giá và chủ động tham gia quy trình đánh giá.

c. Đánh giá phải coi trọng sự tiến bộ của học viên về năng lực, thể lực và ý thức học tập; có tác dụng thúc đẩy và hỗ trợ học viên phát triển những phẩm chất và năng lực; tạo được hứng thú và khích lệ tinh thần tập luyện của học viên, qua đó khuyến khích học viên tham gia những hoạt động thể dục thể thao ở trong và ngoài nhà trường.

d. Đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì

– Đánh giá thường xuyên: gồm có đánh giá chính thức (trải qua những hoạt động thực hành, tập luyện, trình diễn,...) và đánh giá không chính thức (gồm có quan sát trên lớp, đối thoại, học viên tự đánh giá,...) nhằm thu thập những thông tin về quy trình hình thành, phát triển năng lực của từng học viên.

– Đánh giá định kì: Nội dung đánh giá chú trọng đến kĩ năng thực hành, thể lực của học viên; phối hợp với đánh giá thường xuyên cung ứng thông tin để phân loại học viên và điều chỉnh nội dung, phương pháp giáo dục.

e. Đánh giá định tính và đánh giá định lượng

– Đánh giá định tính: Kết quả học tập được mô tả bằng lời nhận xét hoặc biểu thị bằng những mức xếp loại. học viên rất có thể sử dụng hình thức này để tự đánh giá sau khi kết thúc mỗi nội dung, mỗi chủ đề, hoặc giáo viên sử dụng để đánh giá thường xuyên (không chính thức). Đánh giá định tính được sử dụng chủ yếu ở cấp tiểu học.

– Đánh giá định lượng: Kết quả học tập được biểu thị bằng điểm số theo thang điểm 10. Giáo viên sử dụng hình thức đánh giá này đối với đánh giá thường xuyên chính thức và đánh giá định kì. Đánh giá định lượng được sử dụng chủ yếu ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

Điểm mới trong kiểm tra đánh giá ở Chương trình Giáo dục thể chất mới là đối tượng tham gia vào quy trình đánh giá. Hiện nay, chủ yếu là giáo viên đánh giá học viên. Trong chương trình mới, ngoài việc giáo viên đánh giá học viên, giáo viên còn phải hướng dẫn học viên tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau dựa trên những tiêu chuẩn mà giáo viên đã ra mắt trước cho học viên.

* Xây dựng 1 bảng về cách kiểm tra đánh giá năng lực người học theo đặc trưng của môn Giáo dục thể chất.

Chương trình môn Giáo dục thể chất giúp học viên hình thành và phát triển năng lực thể chất với những thành phần sau: năng lực chăm sóc sức khỏe, năng lực vận động cơ bản, năng lực hoạt động thể dục thể thao. Yêu cầu cần đạt về năng lực thể chất được thể hiện trong bảng sau:

Thành phần năng lực Cấp tiểu học Cấp trung học cơ sở Cấp trung học phổ thông

Chăm sóc sức khoẻ

– Biết và bước đầu triển khai được dọn dẹp vệ sinh cá nhân, dọn dẹp vệ sinh chung và dọn dẹp vệ sinh trong tập luyện thể dục thể thao.

– Biết và bước đầu triển khai được một số yêu cầu cơ bản của chính sách dinh dưỡng để bảo vệ, tăng cường sức khoẻ.

– nhận thấy và bước đầu có ứng xử thích hợp với cùng 1 số yếu tố cơ bản của môi trường tự nhiên có lợi và có hại cho sức khoẻ.

– Hình thành được nề nếp dọn dẹp vệ sinh cá nhân, dọn dẹp vệ sinh trong tập luyện thể dục thể thao.

– Có kiến thức và kỹ năng cơ bản và ý thức triển khai chính sách dinh dưỡng trong tập luyện và đời sống hằng ngày để bảo vệ, tăng cường sức khoẻ.

– Tích cực tham gia những hoạt động tập thể trong môi trường tự nhiên để rèn luyện sức khoẻ.

– Nhận thức rõ vai trò của dọn dẹp vệ sinh cá nhân, dọn dẹp vệ sinh trong tập luyện thể dục thể thao và triển khai tốt dọn dẹp vệ sinh cá nhân, dọn dẹp vệ sinh trong tập luyện thể dục thể thao.

– Biết lựa chọn chính sách dinh dưỡng tương thích với bản thân trong quy trình tập luyện và đời sống hằng ngày để bảo vệ, tăng cường sức khoẻ.

– Tích cực tham gia những hoạt động tập thể rèn luyện sức khoẻ và chăm sóc sức khỏe xã hội.

Vận động cơ bản

– Nhận biết được những vận động cơ bản trong chương trình môn học.

– triển khai được những kĩ năng vận động cơ bản.

– Có ý thức thường xuyên vận động để phát triển những tố chất thể lực.

– Hiểu được vai trò quan trọng của những kĩ năng vận động cơ bản đối với việc phát triển những tố chất thể lực.

– triển khai thuần thục những kĩ năng vận động cơ bản được học trong chương trình môn học.

– Hình thành được thói quen vận động để phát triển những tố chất thể lực.

– Đánh giá được tầm quan trọng của những hoạt động vận động đối với việc phát triển những tố chất thể lực và hoạt động thể dục thể thao.

– Biết lựa chọn những hình thức tập luyện thể dục thể thao tương thích để hoàn thiện kĩ năng vận động, đáp ứng yêu cầu cuộc sống hiện đại.

– Biết hướng dẫn, giúp đỡ mọi người tập luyện, vận động để phát triển những tố chất thể lực.

Hoạt động thể dục thể thao

– Nhận biết được vai trò của hoạt động thể dục thể thao đối với cơ thể.

– triển khai được kĩ thuật cơ bản của một số nội dung thể thao tương thích với bản thân.

– Tự giác, tích cực trong tập luyện thể dục thể thao.

– Hiểu được vai trò, ý nghĩa sâu sắc của thể dục thể thao đối với cơ thể và cuộc sống.

– Lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung thể thao tương thích để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực.

– Tham gia có trách nhiệm, hoà đồng với tập thể trong tập luyện thể dục thể thao và những hoạt động khác trong cuộc sống.

– Cảm nhận được vẻ đẹp của hoạt động thể dục thể thao và thể hiện nhu cầu tập luyện thể dục thể thao.

– Thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, biết lựa chọn nội dung, phương pháp tập luyện tương thích để phát triển những tố chất thể lực, nâng cao thành tích thể thao.

– Có khả năng giao tiếp, hợp tác với mọi người để tổ chức hoạt động thể dục thể thao trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *