+ Kết nối internet bằng wifi, dùng smartphone điều khiển .
+ Công suất 570 w
+ USB chơi nhạc Lossless
+ Chơi nhạc qua kết nối Bluetooth
+ Chơi Atmos, dtsX
+ Hires Audio DSD
+ 4k ultra HD, 3D, ARC
+ Giải mã DAC 32 bit, xuất cổng Pre out làm giải mã trực tiếp

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *