Chính tả bài Liên hợp quốc trang 100 hướng dẫn những em học viên nắm vững kỹ năng và kiến thức về nghe, viết đúng bài chính tả, trình diễn đúng. Đồng thời cũng giúp thầy cô tìm hiểu thêm để soạn bài cho học viên của tớ.

Ngoài ra, còn rất có thể tìm hiểu thêm bài 3 bài tập đọc Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua, Một mái nhà chung, Ngọn lửa Ô-lim-pích tuần 30. Vậy mời thầy cô cùng những em tìm hiểu thêm nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Chính tả bài Liên hợp quốc trang 100 – Tuần 30

  • Hướng dẫn giải Chính tả SGK Tiếng Việt 3 tập 2 trang 100
    • Câu 1 (trang 100 SGK Tiếng Việt 3 tập 2)
    • Câu 2 (trang 100 SGK Tiếng Việt 3 tập 2)
    • Câu 3 (trang 100 SGK Tiếng Việt 3 tập 2)

Hướng dẫn giải Chính tả SGK Tiếng Việt 3 tập 2 trang 100

Câu 1 (trang 100 SGK Tiếng Việt 3 tập 2)

Nghe – viết:

Liên hợp quốc

Liên hợp quốc được xây dựng ngày 24 – 10 – 1945. Đây là một tổ chức tập hợp những nước trên toàn cầu nhằm bảo vệ hòa bình, tăng cường hợp tác và phát triển. Tính đến tháng 10 năm 2002, Liên hợp quốc có 191 nước và vùng lãnh thổ là thành viên. Việt Nam ta trở thành thành viên Liên hợp quốc ngày 20 – 9 – 1977.

Câu 2 (trang 100 SGK Tiếng Việt 3 tập 2)

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

a) (triều, chiều): buổi , thuỷ , …. đình, …. chuộng, ngược ….., …… cao

b) (hếch, hết): …. giờ, mũi ……, hỏng ….

(lệch, lệt): …. bệt, chênh ….

reply:

a) (triều, chiều): buổi chiều, thuỷ triều, triều đình, chiều chuộng, ngược chiều, chiều cao

b) (hếch, hết): hết giờ, mũi hếch, hỏng hết

(lệch, lệt): lệt bệt, chênh lệch

Câu 3 (trang 100 SGK Tiếng Việt 3 tập 2)

Chọn 2 từ ngữ mới được hoàn chỉnh ở bài tập 2, đặt câu với mỗi từ ngữ đó.

reply:

  • Buổi chiều nào em cũng ra vườn tưới rau giúp mẹ.
  • Thuỷ triều lên xuống do sức hút của mặt trăng.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *