Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh là một chủ đề rất gần gũi với những bạn học tiếng Anh. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách giới thiệu bản thân sao cho đúng, thích hợp và để lại được ấn tượng.

Giới thiệu bản thân thực chất là tự giới thiệu về tôi, giới thiệu cho người khác biết những thông tin cá nhân của tớ như: họ tên, quê quán, học vấn, sở thích, công việc. Vậy trong bài viết dưới đây Download.vn sẽ giới thiệu đến những bạn Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh chi tiết nhất, mời những bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

 • Tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh
  • Cấu trúc tự giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh
  • những câu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh
 • Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đối thoại
 • Mẫu tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Cấu trúc tự giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh

Một đoạn tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh đơn giản, nhưng súc tích sẽ gồm có 6 bước sau:

1. Lời chào hỏi xã giao

2. Giới thiệu họ tên

3. Giới thiệu tuổi

4. Giới thiệu nơi ở / quê quán

5. Học vấn / Nghề nghiệp

6. Giới thiệu sở thích

những câu giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

1. Những mẫu câu để chào hỏi

 • Hello – Xin chào (Mang nghĩa trang trọng hơn “Hi”, hoàn toàn có thể sử dụng với bất kỳ ai)
 • Hi – Xin chào (Dùng để chào hỏi người quen, bè bạn)

Bên cạnh đó những bạn cũng hoàn toàn có thể dùng:

 • Good morning – Chào buổi sáng
 • Good afternoon – Chào buổi chiều
 • Good evening – Chào buổi tối
 • Nice (Good/ Great/ Pleased/ Happy) to meet you! – Rất vui khi gặp bạn

Để thể hiện sự thân thiện đối với cùng 1 đối tượng nào đó, bạn hãy nói câu “Nice to meet you”, “Good to meet you”,…

2. Cách giới thiệu

 • May I introduce myself? – được chấp nhận tôi tự giới thiệu
 • I am glad for this opportunity to introduce myself – Tôi rất vui vì có thời điểm tự giới thiệu
 • I’d like to take a quick moment to introduce myself – Tôi muốn dành một phút để tự giới thiệu
 • Let me introduce myself – Cho tôi tự giới thiệu
 • I am glad to say a little bit about myself – Tôi rất vui vì được nói một ít về bản thân

3. Mẫu câu giới thiệu tên

 • My name is…/ I’m… – Tôi tên là…/ Tôi là…
 • My full/ first/ last name is… – Tên đầy đủ của tôi/ họ/ tên của tôi là…
 • You can call me…/ They call me…/ Please call me…/ Everyone calls me… – bạn cũng hoàn toàn có thể gọi tôi là…
 • My nickname is… – Biệt danh của tôi là…

4. Mẫu câu giới thiệu tuổi

Có nhiều cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi nói về vấn đề tuổi tác.Ví dụ như:

 • I’m… years old/ I’m… – Tôi… tuổi
 • I’m over/ almost/ nearly … – Tôi trên/ sắp/ gần… tuổi

5. Mẫu câu giới thiệu địa chỉ

 • I’m from…/ I hail from…/ I come from…/ My hometown is…/ I’m originally from… (country) – Tôi tới từ…
 • I was born in… – Tôi sinh ra ở…
 • I live in… / My Địa Chỉ is… (city) – Tôi sống ở/ Địa chỉ của tôi là thành phố…
 • I live on… (name) street. – Tôi sống ở đường…
 • I live at… – Tôi sống ở
 • I spent most of my life in… – Tôi sống phần lớn quãng đời của tớ ở…
 • I have lived in… for/ since… – Tôi đã sống ở… khoảng/ từ khi…
 • I grew up in… – Tôi lớn lên ở…

6. Mẫu câu giới thiệu gia đình

 • There are … (number) people in my family. They are… – Gia đình tôi có… người
 • There are … (number) of us in my family – Có… người trong gia đình tôi
 • My family has … (number) people – Gia đình tôi có… người
 • I live with my … – Tôi sống với…
 • I am the only child – Tôi là người con duy nhất
 • I don’t have any siblings – Tôi không tồn tại anh chị em nào
 • I have … brothers and … (number) sister – Tôi có… người anh/ em trai và… người chị/ em gái

7. Mẫu câu nói về học tập

 • I’m a student at … (school) – Tôi là một học viên ở trường…
 • I study at …/ I am at …/ I go to … (school) – Tôi học tại trường…
 • I study … (majors) – Tôi học…
 • My major is… – Chuyên ngành của tôi là…

8. Mẫu câu nói về công việc

 • I am a/ an… – Tôi là một (tên công việc)
 • I work as a/ an… – Tôi làm việc như một (tên công việc)
 • I work for (company)… as a/ an… – Tôi làm việc cho (tên công ty) như một (tên công việc)
 • I’m unemployed/ I am out of work/ I have been made redundant/ I am between jobs – Tôi thất nghiệp/ Tôi đã nghỉ việc/ Tôi đã bị sa thải/ Tôi đang làm việc
 • I earn my living as a/ an… – Tôi kiếm sống bằng nghề…
 • I am looking for a job. / I am looking for work – Tôi đang tìm việc
 • I’m retired – Tôi đã nghỉ hưu
 • I would like to be a/ an… / I want to be a/ an… – Tôi muốn trở thành một người…
 • I used to work as a/ an… at… (places) – Tôi đã từng làm việc như một người… ở…
 • I just started as… in the… department – Tôi chỉ mới bắt đầu với tư cách là người trong bộ phận….
 • I work in/at a… (places) – Tôi làm việc tại…
 • I have been working in… (city) for… years – Tôi đã làm việc ở thành phố… trong nhiều năm.

9. Mẫu câu nói về sở thích

 • I like/ love/ enjoy/… (sports/ movies/…) – Tôi thích/ yêu… (môn thể thao/ phim/…)
 • I am good at… – Tôi giỏi về…
 • My hobby is…/ I am interested in…/ My hobbies are …/ My hobby is … – Sở thích của tôi là…
 • My favorite sport is… – Môn thể thao yêu thích của tôi là…
 • I have a passion for… – Tôi có một niềm đam mê với…

Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh khi đối thoại

Mục đích Mẫu câu ý nghĩa sâu sắc
Mở đầu làm quen với cùng 1 ai Hello, my name is…( your name) Xin chào, tên tôi là…
Hi, they call me… Chào, họ gọi tôi là…
Can/May I introduce myself? Tôi hoàn toàn có thể giới thiệu bản thân mình được không?
Let me introduce myself? Hãy để tôi giới thiệu bản thân mình
Giới thiệu họ tên My name is… Tên tôi là…
I’m…. Tôi là…
My first name is…., and my last name is…. Tên của tôi là…, còn họ của tôi là…
Please call me …. Vui lòng gọi tôi là…
…is my name …là tên của tôi
Giới thiệu về tuổi tác I’m ….(your age) Tôi…tuổi
I’m …years old Tôi…tuổi
I’m almost… Tôi sắp….tuổi
I’m nearly… Tôi gần….tuổi
I’m over… Tôi trên….tuổi
I’m in my… Tôi ngoài…tuổi
I’m around your age Tôi ngang tuổi anh
Giới thiệu về quê quán I’m from… Tôi tới từ…
I come from… Tôi tới từ…
I was born in… Tôi được sinh ra ở…
I live in… Tôi sống ở…
I have lived in…for 10 years/ since 1993 Tôi sống ở…khoảng 10 năm/từ năm 1993
Giới thiệu về học vấn, nghề nghiệp I’m in 8th grade Tôi lớp 8
I’m a student Tôi là học viên
My job is engineer Công việc của tôi là kỹ sư
Giới thiệu về sở thích My hobby is… Sở thích của tôi là…
I’m very interested in…+ N/Ving Tôi rất thích thú với…
I like/love… Tôi thích…
Giới thiệu về gia đình I have a big family Tôi có một gia đình lớn
My family has 4 people Gia đình tôi có 4 người
I don’t have any siblings Tôi không tồn tại anh chị em nào cả
I’m the only child Tôi là con một
Giới thiệu về hôn nhân I’m not seeing anyone Tôi không hẹn hò với ai cả
I’m in a relationship Tôi đang trong một mối quan hệ
I’m dating Tôi đang hẹn hò

Mẫu tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Hi everyone. My name is Linh. I was born in Dong Da District, Hanoi. I live here from a child with my parents. At present, I’m 11 years old and I’m studying in 6A at ABC Primary school. My family has 4 people, including my parents, my brother and me. We’re willing to help together and my family is very happy. To my classmate, I’m active and humorous child so they love me so much. I have a lot of friends in my school. Besides that I’m good at Maths and English. I usually obtain many high scores in this subjects. I’m proud of their. I’m a big Fan Hâm mộ of detective stories. In my không lấy phí time, I always read them with intensive passion. In the future, I also want to become a detective as Sherlock Holmes.

Tiếng Việt

Xin chào mọi người. Tên tôi là Linh. Tôi sinh ra ở quận Quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Tôi sống ở đây từ nhỏ cùng với cha mẹ. Hiện tại, tôi 11 tuổi và học ở lớp 6A trường THCS ABC. Gia đình tôi có 4 người gồm cha mẹ, anh trai và tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau và gia đình tôi rất hạnh phúc. Đối với bạn cùng lớp, tôi là 1 trong đứa trẻ năng động và hài hước vì thế họ quý tôi lắm. Tôi có rất nhiều bạn ở trường. Bên cạnh đó, tôi học rất giỏi ở môn Toán và Tiếng Anh. Tôi thường xuyên đạt được nhiều điểm cao ở những môn học này. Tôi tự hào về điều đó. Tôi là 1 trong người hâm mộ lớn của truyện trinh thám. Vào lúc rảnh rỗi, tôi luôn đọc chúng với niềm đam mê mãnh liệt. Trong tương lai, tôi cũng muốn trở thành 1 thám tử như Sherlock Holmes.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *